Trafic de droguri

Sentinţă penală 5 din 28.01.2015


R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA

SENTINŢA PENALĂ NR.5

Şedinţa publică din 28 ianuarie 2015

PREŞEDINTE : …………

GREFIER : ……….

Cu participarea reprezentantei Ministerului Public, procuror ………. din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Covasna

Pe rol fiind pronunţarea asupra procesului penal pornit împotriva inculpaţilor N. B., trimis în judecată pentru

săvârşirea infracţiunilor de vânzare de droguri de risc fără drept, prev. de art. 2 al. 1 din Legea nr. 143/2000, cu

aplicarea art. 35 al. 1 din Codul Penal (2 acte materiale), complicitate la introducerea în ţară de droguri de risc, fără

drept, prev. de art. 3 al. 1 din Legea nr. 143/2000”, rap la art. 48 al. 2 din Codul Penal, deţinere de droguri de risc,

fără drept, prev. de art.2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 şi deţinere de droguri de risc fără drept, pentru consum propriu,

prev. de art. 4 al. 1 din Legea nr. 143/2000, toate cu aplicarea art. 38 al. 1 din Codul Penal şi B. M.-C., trimis în

judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de introducere în ţară de droguri de risc, fără drept, prev. de art. 3 al. 1 din

Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 41 al. 1 şi art. 43 al. 1 din C. pen., deţinere de droguri de risc fără drept,  prev.

de art. 2 al. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 41 al. 1 şi art. 43 al. 1 din C.pen. şi deţinere de droguri de

risc fără drept, pentru consum propriu, prev. de art. 4 al. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 al. 1 din C.pen.

(2 acte materiale), cu aplicarea art. 41 al. 1 şi art. 43 al. 1 din C.pen, toate cu aplicarea art. 38 al. 1 din C.pen., art.

83 din C.pen. (1969) şi art. 15 al. 1,2 din Legea nr. 187/2012.

Desfăşurarea şedinţei de judecată s-a efectuat în conformitate cu prevederile art. 369 din noul C.pr.pen., în sensul

că dezbaterile au fost înregistrate pe suport audio-video computerizat.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de astăzi, se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită. 

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Dezbaterile asupra cauzei de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 19 ianuarie 2015, susţinerile părţilor

fiind consemnate în încheierea de şedinţă din aceeaşi zi, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentinţă.

T R I B U N A L U L

Asupra procesului penal de faţă;

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Covasna nr. 40//D/P/2012 din 13 octombrie 2014,

s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpaţilor: N. B. acuzat de comiterea infracţiunilor de „

vânzare de droguri de risc fără drept” prev. de art. 2 al. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul

Penal (2 acte materiale); complicitate la „introducerea în ţară de droguri de risc, fără drept” prev. de art. 3 al. 1 din

Legea nr. 143/2000”, rap. la art. 48 al. 2 din Codul Penal,  „deţinere de droguri de risc, fără drept ” prev. de art. 2

alin. 1 din Legea nr. 143/2000, „deţinere de droguri de risc fără drept, pentru consum propriu”prev. de art. 4 al. 1 din

Legea nr. 143/2000, toate cu aplicarea art. 38 al. 1 din Codul Penal şi B. M.-C. acuzat de săvârşirea infracţiunilor de:

„introducere în ţară de droguri de risc, fără drept” prev. de art. 3 al. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 41 al.

1 şi art. 43 al. 1 din Codul Penal, „ deţinere de droguri de risc fără drept” prev. de art. 2 al. 1 din Legea nr.

143/2000,cu aplicarea art. 41 al. 1 şi art. 43 al. 1 din Codul Penal, „deţinere de droguri de risc fără drept, pentru consum

propriu”prev. de art. 4 al. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul Penal (2 acte materiale), cu

aplicarea art. 41 al. 1 şi art. 43 al. 1 din Codul Penal,toate cu aplicarea art. 38 al. 1 din Codul Penal, art. 83 din Codul

Penal (1969) şi art. 15 al. 1,2 din Legea nr. 187/2012.

În esenţă, prin actul de sesizare în sarcina inculpaţilor se reţin următoarele:

La data de 03.07.2014 inculpatul N. B. a vândut colaboratorului „Coco ” cantitatea netă de 0,82 grame de cannabis, iar

 la data de 06.07.2014 a vândut colaboratorului „Coco ” cantitatea netă de 0,80 grame de cannabis, activitatea infracţională

fiind desfăşurată în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale.

Înainte de data de 26.07.2014, data plecării lui B. M. C.  în Spania şi în timpul cât acesta s-a aflat pe teritoriul

acestei ţări, inculpatul N. B. i-a promis acestuia că vă tăinui drogurile pe care urma să le introducă în ţară, la locuinţa

sa din  ……………

La data de 19.08.2014 inculpatul N. B. a deţinut împreună cu B. M. C. , la locuinţa sa din  ……. cantitatea de 219,28

gr. de cannabis,  destinată în principal comercializării,  dar şi consumului propriu.

La data de 19.08.2014 inculpatul N. B. a deţinut o cantitate de cannabis care nu a putut fi determinată pentru consum

propriu.

La data de 18.08.2014 inculpatul B. M. C.  a  introdus din Spania în România cantitatea de cca. 221 gr. de cannabis.

La data de 19.08.2014 inculpatul B. M. C. a deţinut împreună cu N. B., la locuinţa acestuia din  ……………….. cantitatea

de 219,28 gr. de cannabis,  destinată în principal comercializării,  dar şi consumului propriu ;

La data de 18.08.2014 inculpatul B. M. C. a deţinut o cantitate de cannabis care nu a putut fi determinată pe care a

consumat-o după ce anterior a confecţionat o ţigară, iar la data de 19.08.2014 a deţinut cantitatea de 0,95 gr. de cannabis

în portmoneul său, destinată consumului propriu.

În faza de urmărire penală au fost administrate următoarele probe: adresa nr. 2525471/01.07.2014 întocmită de

Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna – (vol. I, f. 1-2); proces-verbal de sesizare din oficiu din

01.07.2014 întocmit de organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna

(vol. I, f. 3); adresa nr. 2525135/01.07.2014 întocmită de Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna –

(vol. I, f. 4); procese-verbale din 03.07.2014 şi 06.07.2014 întocmite de investigatorul acoperit „Piţi” cu ocazia

cumpărării de către colaboratorul „Coco” de cannabis de la persoana cunoscută sub apelativul „B.” (vol. I, f. 33-46);

raportul de Constatare tehnico - ştiinţifică nr. 2488199 din 10.07.2014 întocmit de I.G.P.R., Direcţia de Combatere a

Criminalităţii Organizate, Laboratorul Central de Analiză şi Profil al Drogurilor (vol. I, f. 55-58); raportul de Constatare

tehnico - ştiinţifică nr. 248200/10.07.2014 întocmit de I.G.P.R., Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate,

Laboratorul Central de Analiză şi Profil al Drogurilor (vol. I, f. 63-66); raportul de Constatare tehnico-ştiinţifică nr.

2488684/20.08.2014 întocmit de I.G.P.R., Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, Laboratorul Central de Analiză

şi Profil al Drogurilor (vol. I, f. 71-75); dovada seria H nr. 0104692/27.08.2014 (vol. I, f. 76); adresa nr.

369165/20.08.2014 întocmită de IPJ Covasna – Serviciul Criminalistic şi planşa fotografică reprezentând aspectele fixate cu

urmele şi mijloacele materiale de probă descoperite cu ocazia examinării bunurilor ridicate cu ocazia percheziţiei efectuată

la data de 19.08.2014 la domiciliul inculpatului N. B. (vol. I, f. 83-89); raportul de expertiză criminalistică nr.

369173/28.08.2014 întocmit de IPJ Covasna – Serviciul Criminalistic din care rezultă că urmele digitale descoperite pe

ambalajele în care au fost puse drogurile de către inculpatul B. M. C. şi cele descoperite pe cutia metalică de cafea găsită

cu ocazia percheziţiei efectuate la domiciliul inculpatului N. B. au fost create de cei doi inculpaţi (vol. I, f. 90-104);

proces-verbal din 06.08.2014 întocmit de organele de poliţie judiciară din  cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii

Organizate Covasna prin care s-a constatat că persoana cunoscută sub apelativul „C.” locuia în fapt la domiciliul

inculpatului N. B. (vol. I, f. 109); proces-verbal din 07.08.2014 întocmit de organele de poliţie judiciară din  cadrul

Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna prin care s-a constatat că P. I. şi T. L. sunt posibili

clienţi/cumpărători de droguri de la persoana cunoscută sub apelativul „B.”(vol. I, f. 110); proces-verbal din 18.08.2014

întocmit de organele de poliţie judiciară din  cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna prin care

s-a constatat că persoana cunoscută sub apelativul „C.” este în fapt inculpatul B. M. C., utilizator al postului telefonic

cu nr. …… (vol. I, f. 113); referat din 06.08.2014 prin care s-a solicitat Tribunalului Covasna încuviinţarea unei

percheziţii domiciliare la locuinţa inculpatului N. B. (vol. I, f. 119-122); mandat de percheziţie domiciliară nr.

53/06.08.2014 (vol. I, f. 129-130); proces-verbal de percheziţie domiciliară întocmit la locuinţa lui N. B. şi planşa

fotografică aferentă (vol. I, f. 132-150); proces-verbal din 27.08.2014 întocmit de organele de poliţie judiciară din cadrul

Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu ocazia efectuării percheziţiei în sistemul informatic

ridicat de la inculpatul B. M. C. (vol. I, f. 165-205); proces-verbal din 27.08.2014 întocmit de organele de poliţie

judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu ocazia efectuării percheziţiei în

sistemul informatic ridicat de la inculpatul N. B. (vol. I, f. 206-217); declaraţiile colaboratorului „Coco” şi a

investigatorului acoperit „Piţi” din care rezultă împrejurările în care la datele de 03.07.2014 şi 06.07.2014 a cumpărat

colaboratorul de la inculpatul N. B. drogurile (vol. I, f. 220-225); declaraţia martorului P. I. din care rezultă că

inculpatul N. B. i-a vândut în vara anului 2014 cannabis în repetate rânduri (vol. I, f. 226-229); declaraţia martorului M. 

A.  din care rezultă că avea cunoştinţă de faptul că inculpatul B. M. C. intenţiona să cumpere în vara anului 2014 cannabis

din Spania pe care urma apoi să-l introducă în România (vol. I, f. 231-233); declaraţia martorului R. L. din care rezultă că

avea cunoştinţă de faptul că inculpatul B. M. C. a revenit la data de 18.08.2014 din Spania în România (vol. I, f. 237-240);

declaraţia martorului T. D. V.  din care rezultă că inculpatul N. B. i-a vândut în vara anului 2014 cannabis în repetate

rânduri (vol. I, f. 242-244); declaraţia martorului S. S.  din care rezultă că avea cunoştinţă despre faptul că inculpatul

N. B. comercializează cannabis (vol. I, f. 248-250); acte emise de SC ….. SRL din care rezultă că inculpatul B. M. C. a

efectuat la data de 26.07.2014 o călătorie pe ruta România-Spania, iar în perioada 16.08.-18.08.2014 o altă călătorie pe

ruta Spania-România cu autocare aparţinând acestei firme (vol. I, f. 257-323); declaraţia inculpatului N. B. din 02.10.2014

în care recunoaşte faptele reţinute în sarcina sa (vol. II, f. 24-26); declaraţia inculpatului B. M. C. din 02.10.2014 în

care recunoaşte faptele reţinute în sarcina sa (vol. II, f. 57-59); procese-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzaţiilor

şi a drepturilor pe care le au în calitate de suspecţi şi inculpaţi N. B. şi B. M. C. (vol. II, f. 13-14, 34-35, 45-46,

67-68); buletinele de analiză toxicologică-toxice persoane nr. 1465-A12/36-t şi 1464-A12/35-t din 20.08.2014 din care

rezultă că în probele biologice recoltate de la inculpaţii N. B. şi B. M. C. s-a pus în evidenţă prezenţa cannabisului (vol.

II, f. 97-98); adresa din 02.09.2014 prin care s-a solicitat Tribunalului Covasna validarea proceselor-verbale de examinare

fizică a inculpaţilor N. B. şi B. M. C. (vol. II, f. 90); rapoartele de evaluare întocmite în baza ordonanţei din 28.08.2014

de Agenţia Naţională Antidrog-Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna (vol. II, f. 107-113);

proces-verbal din 18.08.2014 întocmit de organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii

Organizate Covasna din care rezultă că inculpatul B. M. C. din momentul în care la data de 18.08.2014 a coborât în autogara

Bartolomeu din mun. Braşov din autocarul aparţinând firmei SC ….  SRL s-a deplasat direct în mun. Sfântu-Gheorghe unde s-a

întâlnit cu inculpatul N. B. şi au urcat împreună în apartamentul în care locuiau în acea perioadă (vol. II, f. 213);

proces-verbal din 07.07.2014 întocmit de organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii

Organizate Covasna din care rezulta faptul că utilizatorul postului telefonic …………..  era în legătură cu inculpatul N. B. şi

avea preocupări pe linia traficului de droguri (vol. II, f. 214-220); proces-verbal din 25.09.2014 de certificare şi redare

în formă scrisă a înregistrărilor audio obţinut în urma punerii în executare a mandatelor de supraveghere tehnică nr. 109 şi

112 şi notele de redare de la nr. 1-135 în care sunt redate în formă scrisă comunicaţiile interceptate în baza mandatelor de

supraveghere tehnică de interes în cauză (vol. II, f. 252-442).

Ca urmare a trimiterii în judecată a inculpaţilor, conform adresei nr. 40/D/P/2014 din data de 14.10.2014, Parchetul

de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi

Terorism, Biroul Teritorial Covasna a predat la Camera de corpuri delicte a Tribunalului Covasna, următoarele mijloace

materiale de probă:

- un plic de culoare albă sigilat ce poartă inscripţia „DIICOT 20614 CV” ce conţine CD, marca Copyme cu capacitate de

700 MB inscripţionat „CDI” şi 3 ( trei) DVD-uri marca Copyme cu capacitatea de 4,7 Gb inscripţionate „DVDI”, „DVD2” şi DVD3

care sunt copii ale suporturilor optice ce conţin rezultatul activităţilor de supraveghere tehnică efectuate în dosarul nr.

40/D/P/2014 al DIICOT – BT Covasna;

- un plic de culoare albă sigilat ce poartă inscripţia „DIICOT 20614 CV” ce conţine 1 CD marca Copyme cu capacitate de

700 MB numerotat cu nr. 580/I/2014, pe care sunt stocate imaginile rezultate în urma punerii în aplicare a mandatului de

supraveghere tehnică nr. 130/UP/2014 emis de Tribunalul Covasna;

- un plic de culoare maro inscripţionat „proba nr. 1 „ sigilat, ce poartă inscripţia „ MI 1828”, ce conţine un telefon

mobil marca …… de culoare gri şi negru, cu seria IMEI ………… care conţine cartelă SIM aparţinând inculpatului N. B.;

- un plic de culoare maro inscripţionat „proba nr. 1 „ sigilat, ce poartă inscripţia „ MI 1828”, ce conţine telefon

mobil fără marcă seria IMEI ………….cu cartelă SIM, aparţinând inculpatului B. M. C..

În faza de urmărire penală, inculpaţii N. B. şi B. M. C.  au fost reţinuţi în baza ordonanţei nr. 40/D/P/2014 din

19.08.2014 pentru 24 de ore, începând cu data de 19.08.2014, ora 12,50 până la  data de 20.08.2014 ora 12,50  şi arestaţi

preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 20.08.2014 până la 18.09.2014 (Încheierea  nr. 13/20.08.2014

a Judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna, pronunţată în dosarul nr. 1361/119/2014 - Mandate

de Arestare Preventivă nr. 13 şi 14/20.08.2014, măsura fiind prelungită prin încheierea din 12.09.2014 şi ulterior,

menţinută pe parcursul procedurii de cameră preliminară şi în cursul judecăţii.

În procedura de cameră preliminară inculpaţii nu au formulat cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării

instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi nici din oficiu nu au fost invocate motive

de nelegalitate a actului de sesizare, a probelor administrate în faza de urmărire penală şi a celorlalte acte de urmărire

penală, astfel, că prin încheierea din 04.11.2014 pronunţată în camera de consiliu, judecătorul de cameră preliminară de la

această instanţă, în temeiul art. 346 al. 2 C.pr.pen., a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor

şi a efectuării actelor de urmărire penală, dispunând totodată începerea judecăţii privind pe inculpaţii N. B. şi B. M. C..

La termenul de judecată din data de 08.12.2014, după citirea actului de sesizare şi aducerea la cunoştinţă a

drepturilor procesuale, inculpaţii N. B. şi B. M. C. au arătat că recunosc comiterea faptelor reţinute în sarcina lor prin

actul de sesizare, solicitând ca judecata să se desfăşoare numai pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală pe

care le cunosc şi le însuşesc, conform procedurii recunoaşterii prevăzută de art. 375 C.pr.pen.

În cursul judecăţii, la solicitarea instanţei, Serviciul de Probaţiune Braşov a întocmit referate de evaluare

psiho-socială a inculpaţilor N. B. şi B. M. C., care au fost înaintate instanţei cu adresa nr. 205/28.11.2014.

Din probele administrate în faza de urmărire penală, procurorul de caz a reţinut  în fapt următoarele:

Din informaţiile obţinute de lucrătorii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna au

rezultat indicii temeinice cu privire la pregătirea şi comiterea infracţiunilor de deţinere de droguri de risc şi vânzare de

droguri de risc,  fapte prevăzute şi  pedepsite de art. 4 al. 1 şi art. 2 al. 1 din Legea nr. 143/2000 privind combaterea

traficului şi consumului ilicit de droguri de către o persoană poreclită „B.”, despre care s-a determinat informativ că ar

consuma şi vinde cannabis pe raza mun. Sfântu-Gheorghe. Din datele obţinute de către lucrătorii de poliţie judiciară ar fi

rezultat că această persoană ar fi distribuit drogurile tinerilor din anturajul său în cluburi şi discoteci din Mun. Sf.

Gheorghe, jud. Covasna, fie personal, fie prin intermediul unor apropiaţi cu preţul de 50 lei/gram, o parte din droguri

fiind destinate consumului propriu.

În acest sens a fost întocmit procesul verbal de către ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de

Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna la data de 01.07.2014, în cadrul activităţilor specifice de căutare şi

identificare a persoanelor cu preocupări pe linia traficului şi consumului ilicit de droguri .

În acest context, în vederea strângerii datelor privind existenţa infracţiunii şi a descoperirii, identificării şi

tragerii la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate în activitatea de trafic de droguri, în temeiul art. 138 al. 1

lit. g şi art. 148 al. 1,2,4,5,10 C.pr.pen., s-a dispus, prin ordonanţa procurorului din 02.07.2014, autorizarea folosirii

investigatorului acoperit „PIŢI” – nume de cod, a colaboratorului „COCO”- nume de cod şi procurarea de către investigatorul

acoperit sau de colaboratorul acestuia de droguri de risc sau mare risc de la N. B., interpuşi sau persoane de legătură ai

acestuia, în cantităţile oferite de cel menţionat.

Cumpărările autorizate de droguri s-au realizat după cum urmează :

La data de 03.07.2014 între orele 18,05 – 18,40 colaboratorul „COCO” a cumpărat autorizat de la inculpatul N. B.

cantitatea brută de un  gr. de fragmente vegetale de culoare verde-oliv, cu suma de 50 lei, despre care inculpatul a afirmat

că este cannabis.

Atât înainte de efectuarea de către colaborator a cumpărării autorizate, cât şi după aceasta, cu ocazia controlului

corporal efectuat de către investigatorul acoperit, s-a constatat că nu deţine asupra sa alte droguri.

Din Raportul de Constatare tehnico-ştiinţifică nr. 2488199/10.07.2014 întocmit de I.G.P.R., Direcţia de Combatere a

Criminalităţii Organizate, Laboratorul Central de Analiză şi Profil al Drogurilor rezultă că proba înaintată spre

expertizare este constituită din 0,82 gr de cannabis.

Cannabisul face parte din tabelul nr. III anexă la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi

consumului ilicit de droguri, fiind considerat drog de risc.

În urma efectuării analizelor proba a fost consumată în totalitate.

La data de 06.07.2014 între orele 18,30 – 18,50 colaboratorul „COCO” a cumpărat autorizat de la inculpatul N. B.

cantitatea brută de un  gr. de fragmente vegetale de culoare verde-oliv, cu suma de 50 lei, despre care inculpatul a afirmat

că este cannabis.

Atât înainte de efectuarea de către colaborator a cumpărării autorizate, cât şi după aceasta, cu ocazia controlului

corporal efectuat de către investigatorul acoperit s-a constatat că nu deţine asupra sa alte droguri.

Din Raportul de Constatare tehnico-ştiinţifică nr. 248200/10.07.2014 întocmit de I.G.P.R., Direcţia de Combatere a

Criminalităţii Organizate, Laboratorul Central de Analiză şi Profil al Drogurilor rezultă că proba înaintată spre

expertizare este constituită din 0,80 gr de cannabis.

Cannabisul face parte din tabelul nr. III anexă la Legea nr. 143/2000privind prevenirea şi combaterea traficului şi

consumului ilicit de droguri, fiind considerat drog de risc.

În urma efectuării analizelor proba a fost consumată în totalitate.

La data la care au fost efectuate cumpărările autorizate de către colaboratorul „Coco” identitatea inculpatului N. B.

nu era cunoscută, colaboratorul cunoscându-l sub apelativul „B.” motiv pentru care prin ordonanţa procurorului din

08.08.2014 s-a dispus, pe baza descrierii furnizate de colaborator prin declaraţia dată la data de 06.08.2014,

identificarea, în temeiul art.132 C.pr.pen., persoanei care i-a vândut drogurile.

În acest context, colaboratorul „Coco” l-a identificat pe inculpatul N. B. de pe planşa fotografică întocmită în acest

scop la data de 18.08.2014 ca fiind „B.” care este una şi aceeaşi persoană care la datele de 03.07.2014 şi 06.07.2014 i-a

vândut cannabis în condiţiile mai sus descrise.

În vederea documentării activităţii presupus infracţionale pe linia traficului şi consumului ilicit de droguri

desfăşurată de inculpatul N. B., urmare a propunerii formulate la data de 02.07.2014 de D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial

Covasna, prin încheierea din 02.07.2014 pronunţată de Tribunlaul Covasna în dosarul nr.1136/119/2014 s-a dispus autorizarea

înregistrării comunicaţiilor purtate de la postul telefonic nr………, localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice a

utilizatorului postului telefonic şi supravegherea audio/video sau prin fotografiere a acestei persoane, respectiv „B.” pe o

perioadă de 30 zile, din data de 03.07.2014 până la data de 01.08.2014. În acest sens au fost emise mandatele de

supraveghere tehnică nr.109/UP, 110/UP şi 111/UP din 02.07.2014 a căror valabilitate a fost prelungită prin încheierea din

data de 01.08.2014 pronunţată de Tribunalul Covasna în dosar nr.1271/119/2014 până la data de 31.08.2014.

În urma punerii în executare a mandatelor de supraveghere sus-menţionate au rezultat date relevante potrivit cărora o

persoană care utilizat postul telefonic ……, cunoscută sub apelativul „C.”, avea o relaţie strânsă cu inculpatul N. B.  şi

avea preocupări pe linia traficului şi consumului ilicit de droguri, astfel că, urmare propunerii formulate de D.I.I.C.O.T.

– Biroul Teritorial Covasna, prin încheierea din 07.07.2014 pronunţată de Tribunalul Covasna în dosar nr……/119/2014 s-a

autorizat interceptarea comunicaţiilor şi localizarea persoanei care utiliza acest număr de telefon. În acest sens au fost

emise mandatele de supraveghere tehnică nr.112/UP şi 113/UP din 07.07.2014  valabile din 07.07.2014 până la data de

06.08.2014, iar prin încheierea din 06.08.2014 pronunţată de Tribunalul Covasna în dosar nr……/119/2014 valabilitatea lor a

fost prelungită până în data de 05.09.2014.

De asemenea, prin încheierea din 01.08.2014 pronunţată de Tribunalul Covasna în dosar nr……/119/2014 s-a dispus şi

autorizarea supravegherii video, audio sau prin fotografiere a persoanei cunoscută sub apelativul „C.” pentru perioada

02.08.2014 – 31.08.2014, în acest sens fiind emis mandatul de supraveghere tehnică nr. 130/UP/01.08.2014.

Ulterior, organele de poliţie din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna au constatat că

utilizatorul postului telefonic cu nr. …….. este chiar inculpatul B. M. C..

Comunicaţiile purtate în special între inculpaţii N. B. şi B. M. C. au relevat următoarea stare de fapt:

Inculpatul B. M. C., aşa cum rezultă din propriile declaraţii, consumă cannabis de la vârsta de 18 ani şi obişnuia să

călătorească şi să locuiască perioade lungi în Spania unde cunoştea diferite persoane care la rândul lor sunt consumatoare

de cannabis.

La rândul lui, inculpatul N. B., aşa cum rezultă din declaraţiile sale, consumă cannabis de la vârsta de 18 ani, iar

în urmă cu circa un an l-a cunoscut pe inculpatul B. M. C. purtând cu acesta ulterior comunicaţii prin intermediul reţelelor

de socializare, astfel că au aflat reciproc că sunt consumatori de cannabis.

Din declaraţia martorei R. L. a rezultat că inculpatul B. M. C. a revenit în România la data de 16.06.2014, iar din

declaraţia inculpatului rezultă că în acea perioadă a luat legătura cu inculpatul N. B.  şi la scurt timp a început să

locuiască cu acesta în apartamentul lui de pe raza mun. Sfântu Gheorghe.

Inculpatul B. M. C. cunoştea faptul că inculpatul N. B.  vinde şi oferă droguri persoanelor din anturajul său, astfel

că avea o piaţă de desfacere a produselor stupefiante funcţională şi eficientă.

Faptul că inculpatul N. B.  a oferit în perioada iunie-iulie 2014, cu titlu gratuit sau contracost, droguri altor

persoane rezultă şi din declaraţiile martorilor P. I. , T.  D. V.  şi S. S. , precum şi din declaraţia colaboratorului

„Coco”, respectiv a investigatorului acoperit”Piţi”.

În cursul lunii iulie 2014, inculpaţii N. B. şi B. M. C. au luat hotărârea să comercializeze droguri pe raza mun.

Sfântu Gheorghe, droguri care urmau să fie aduse de inculpatul B. M. C. din Spania şi care urmau să fie vândute pe raza mun.

Sfântu Gheorghe de către inculpatul N. B.. Acest fapt se petrecea după ce inculpatul N. B. a vândut colaboratorului „COCO” 

cannabis la datele de 03.07.2014 şi 06.07.2014 .

În acest sens, inculpatul B. M. C. a făcut pregătiri intense în sensul că a început să caute, pe la diferite persoane

din străinătate, droguri de vânzare, elocvente în acest sens comunicaţiile purtate de pe telefonul mobil prin intermediul

aplicaţiei WhatsApp.

Inculpatul B. M. C. a căutat şi o altă sursă de aprovizionare cu droguri comunicând în acest sens cu o persoană

cunoscută sub apelativul „Florin”, elocvente în acest sens fiind comunicaţiile pe care le-a purtat de la propriul post

telefonic la postul telefonic cu nr. ……… redate în notele nr.75, 77-85.

Conform înţelegerii stabilite între inculpaţi, drogurile urmau să fie depozitate la locuinţa inculpatului N. B. şi

ulterior vândute de acesta, contribuţia acestui inculpat având o importanţă deosebită în luarea rezoluţiei infracţionale de

către inculpatul B. M. C., în condiţiile în care inculpatul N. B.  i-a promis, anterior comiterii faptei că-l va ajuta să

depoziteze drogurile la locuinţa sa, iar apoi le va vinde .

Faptul că inculpatul N. B.  urma să fie cel care trebuia să vândă drogurile pe raza mun. Sfântu Gheorghe rezultă din

comunicaţiile purtate de pe telefonul mobil de către inculpatul B. M. C., prin intermediul aplicaţiei WhatsApp, cu persoana

cunoscută sub apelativul „ETA” despre care există indicii că ar locui pe teritoriul Spaniei şi că ar fi prietena

inculpatului, dar şi din nota de redare nr.111.

De asemenea, faptul că inculpatul N. B.  avea ca principală preocupare şi sursă de venit vânzarea drogurilor rezultă

din comunicaţia pe care a purtat-o la data de 04.08.2014 orele 15:27:42 cu o persoană necunoscută, utilizatoarea postului

telefonic cu nr………..  redată în nota nr.113.

Odată ce inculpaţii N. B.  şi B. M. C. au luat hotărârea de a achiziţiona şi introduce în ţară în scopul de a vinde

ulterior droguri, în realizarea rezoluţiei infracţionale, inculpatul B. M. C. a părăsit teritoriul României cu un autocar

aparţinând firmei de transport internaţional SC ……….. SRL la data de 26.07.2014.

De pe teritoriul Spaniei inculpatul B. M. C. a comunicat în mai multe rânduri cu inculpatul N. B.  pentru a-l pune la

curent în legătură cu stadiul achiziţionării drogurilor şi a preţurilor practicate de dealerii din Spania, în acest sens

elocvente fiind comunicaţiile redate în notele nr.108, 110, 111, 112.

Iniţial inculpatul B. M. C. ar fi trebuit să expedieze din Spania drogurile prin intermediul unui colet pe care urma

să-l pună pe numele inculpatului N. B., acesta predându-i actul său de identitate înainte ca inculpatul B. M. C. să plece în

Spania, pe numele altei persoane care urma să ridice coletul în România şi apoi să-l predea inculpatului N. B. . Ulterior

însă inculpatul B. M. C. s-a răzgândit şi a decis să transporte el însuşi droguri din Spania în România.

La data de 18.08.2014 inculpatul B. M. C. a revenit din Spania în România cu un autocar al firmei de transport

internaţional aparţinând SC ….. SRL, ajungând în Autogara Bartolomeu din mun. Braşov la orele 20,20.

Conform înţelegerii, inculpatul N. B. trebuia să-l aştepte pe inculpatul B. M. C. în autogară, însă ulterior s-a

răzgândit, astfel că inculpatul B. M. C. s-a deplasat pe jos în Gara CFR din mun. Braşov de unde, cu un microbus, s-a

deplasat direct în mun. Sfântu Gheorghe, iar apoi s-a întâlnit cu inculpatul N. B.  în zona apartamentului unde locuiau

împreună şi au urcat în apartament.

Înainte de a pleca din Spania inculpatul B. M. C. a disimulat cantitatea de circa 221 gr cannabis într-un număr de

patru pungi cu chipsuri pe care apoi le-a resigilat şi le-a pus în bagajul său, astfel că a introdus drogurile în ţară la

data de 18.08.2014.

În noaptea de 18/19.08.2014 inculpaţii N. B. şi B. M. C. au porţionat drogurile într-un număr de 210 punguliţe din

material plastic transparent, sigilate artizanal la cald, în părţi aproximativ egale.

La data de 19.08.2014, în baza Încheierii nr.15/06.08.2014 pronunţată de Tribunalul Covasna în dosarul

nr.1289/119/2014, s-a efectuat la domiciliul inculpatului N. B.  o percheziţie, ocazie cu care au fost găsite următoarele:

- în bucătăria imobilului, într-o cutie metalică de cafea purtând inscripţia „Ravel”un număr de 50 de punguliţe conţinând

substanţă vegetală de culoare verde-olive;

- în bucătăria imobilului, într-o pungă un număr de 68 de punguliţe conţinând substanţă vegetală de culoare verde-olive;

- în bucătăria imobilului, într-o pungă, un număr de 92 de punguliţe conţinând substanţă vegetală de culoare verde-olive;

- în portmoneul inculpatului B. M. C. o punguliţă din plastic transparent conţinând o substanţă vegetală de culoare

verde-olive;

- în bucătăria imobilului, într-o scrumieră, un rest de ţigară confecţionată artizanal.

Din Raportul de Constatare tehnico-ştiinţifică nr. 2488684/20.08.2014 întocmit de I.G.P.R., Direcţia de Combatere a

Criminalităţii Organizate, Laboratorul Central de Analiză şi Profil al Drogurilor rezultă următoarele:

- substanţele vegetale puse în cele 210 punguliţe din material plastic transparent sunt constituite din cantitatea netă de

219,28 gr cannabis;

- substanţa vegetală ridicată de la inculpatul B. M. C. reprezintă cantitatea netă de 0,95 gr cannabis;

- restul de ţigară confecţionată artizanal conţine cannabis în amestec cu tutun.

În toate substanţele vegetale ridicate cu ocazia percheziţiei efectuată la domiciliul inculpatului N. B. s-a pus în

evidenţă prezenţa tetrahidrocanabinolului, substanţă psihotropă, biosintetizată de planta cannabis.

În urma efectuării analizelor au rămas cantităţile de:

- 210,41 gr cannabis din cele 210 punguliţe din material plastic transparent;

- 0,77 gr cannabis din punguliţa din material plastic transparent ridicată de la inculpatul B. M. C.;

- 7,1 gr cannabis care a fost predată organelor de poliţie cu titlu de contraprobă.

Drogurile sus-menţionate au fost introduse în Camera de corpuri delicte din cadrul IGPR cu dovada seria H

nr.0104692/27.08.2014.

Audiaţi în faţa instanţei de judecată, inculpaţii au recunoscut comiterea faptelor, astfel cum au fost descrise în

cuprinsul actului de sesizare, solicitând ca judecata să se desfăşoare doar pe baza probelor administrate în faza de

urmărire penală şi a înscrisurilor prezentate conform art. 375 C.pr.pen. Cererea inculpaţilor privind judecarea cauzei

conform procedurii recunoaşterii fiind admisă prin încheierea de şedinţă din 08.12.2014.

Declaraţiile inculpaţilor se coroborează cu celelalte probe administrate în faza de urmărire penală, respectiv, adresa

nr. 2525471/01.07.2014 întocmită de Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna – (vol. I, f. 1-2);

proces-verbal de sesizare din oficiu din 01.07.2014 întocmit de organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de

Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna (vol. I, f. 3); adresa nr. 2525135/01.07.2014 întocmită de Serviciul de

Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna – (vol. I, f. 4); procese-verbale din 03.07.2014 şi 06.07.2014 întocmite de

investigatorul acoperit „Piţi” cu ocazia cumpărării de către colaboratorul „Coco” de cannabis de la persoana cunoscută sub

apelativul „B.” (vol. I, f. 33-46); raportul de Constatare tehnico - ştiinţifică nr. 2488199 din 10.07.2014 întocmit de

I.G.P.R., Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, Laboratorul Central de Analiză şi Profil al Drogurilor (vol. I,

f. 55-58); raportul de Constatare tehnico - ştiinţifică nr. 248200/10.07.2014 întocmit de I.G.P.R., Direcţia de Combatere a

Criminalităţii Organizate, Laboratorul Central de Analiză şi Profil al Drogurilor (vol. I, f. 63-66); raportul de Constatare

tehnico-ştiinţifică nr. 2488684/20.08.2014 întocmit de I.G.P.R., Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate,

Laboratorul Central de Analiză şi Profil al Drogurilor (vol. I, f. 71-75); dovada seria H nr. 0104692/27.08.2014 (vol. I, f.

76); adresa nr. 369165/20.08.2014 întocmită de IPJ Covasna – Serviciul Criminalistic şi planşa fotografică reprezentând

aspectele fixate cu urmele şi mijloacele materiale de probă descoperite cu ocazia examinării bunurilor ridicate cu ocazia

percheziţiei efectuată la data de 19.08.2014 la domiciliul inculpatului N. B. (vol. I, f. 83-89); raportul de expertiză

criminalistică nr. 369173/28.08.2014 întocmit de IPJ Covasna – Serviciul Criminalistic din care rezultă că urmele digitale

descoperite pe ambalajele în care au fost puse drogurile de către inculpatul B. M. C. şi cele descoperite pe cutia metalică

de cafea găsită cu ocazia percheziţiei efectuate la domiciliul inculpatului N. B. au fost create de cei doi inculpaţi (vol.

I, f. 90-104); proces-verbal din 06.08.2014 întocmit de organele de poliţie judiciară din  cadrul Serviciului de Combatere a

Criminalităţii Organizate Covasna prin care s-a constatat că persoana cunoscută sub apelativul „C.” locuia în fapt la

domiciliul inculpatului N. B. (vol. I, f. 109); proces-verbal din 07.08.2014 întocmit de organele de poliţie judiciară din 

cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna prin care s-a constatat că P. I. şi T. L. sunt posibili

clienţi/cumpărători de droguri de la persoana cunoscută sub apelativul „B.”(vol. I, f. 110); proces-verbal din 18.08.2014

întocmit de organele de poliţie judiciară din  cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna prin care

s-a constatat că persoana cunoscută sub apelativul „C.” este în fapt inculpatul B. M. C., utilizator al postului telefonic

cu nr. …………. (vol. I, f. 113); referat din 06.08.2014 prin care s-a solicitat Tribunalului Covasna încuviinţarea unei

percheziţii domiciliare la locuinţa inculpatului N. B. (vol. I, f. 119-122); mandat de percheziţie domiciliară nr.

53/06.08.2014 (vol. I, f. 129-130); proces-verbal de percheziţie domiciliară întocmit la locuinţa lui N. B. şi planşa

fotografică aferentă (vol. I, f. 132-150); proces-verbal din 27.08.2014 întocmit de organele de poliţie judiciară din cadrul

Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu ocazia efectuării percheziţiei în sistemul informatic

ridicat de la inculpatul B. M. C. (vol. I, f. 165-205); proces-verbal din 27.08.2014 întocmit de organele de poliţie

judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu ocazia efectuării percheziţiei în

sistemul informatic ridicat de la inculpatul N. B. (vol. I, f. 206-217); declaraţiile colaboratorului „Coco” şi a

investigatorului acoperit „Piţi” din care rezultă împrejurările în care la datele de 03.07.2014 şi 06.07.2014 a cumpărat

colaboratorul de la inculpatul N. B. drogurile (vol. I, f. 220-225); declaraţia martorului P. I. din care rezultă că

inculpatul N. B. i-a vândut în vara anului 2014 cannabis în repetate rânduri (vol. I, f. 226-229); declaraţia martorului M.

A. din care rezultă că avea cunoştinţă de faptul că inculpatul B. M. C. intenţiona să cumpere în vara anului 2014 cannabis

din Spania pe care urma apoi să-l introducă în România (vol. I, f. 231-233); declaraţia martorului R. L. din care rezultă că

avea cunoştinţă de faptul că inculpatul B. M. C. a revenit la data de 18.08.2014 din Spania în România (vol. I, f. 237-240);

declaraţia martorului T. D. V. din care rezultă că inculpatul N. B. i-a vândut în vara anului 2014 cannabis în repetate

rânduri (vol. I, f. 242-244); declaraţia martorului S. S.  din care rezultă că avea cunoştinţă despre faptul că inculpatul

N. B. comercializează cannabis (vol. I, f. 248-250); acte emise de SC …… SRL din care rezultă că inculpatul B. M. C. a

efectuat la data de 26.07.2014 o călătorie pe ruta România-Spania, iar în perioada 16.08.-18.08.2014 o altă călătorie pe

ruta Spania-România cu autocare aparţinând acestei firme (vol. I, f. 257-323); declaraţia inculpatului N. B. din 02.10.2014

în care recunoaşte faptele reţinute în sarcina sa (vol. II, f. 24-26); declaraţia inculpatului B. M. C. din 02.10.2014 în

care recunoaşte faptele reţinute în sarcina sa (vol. II, f. 57-59); procese-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzaţiilor

şi a drepturilor pe care le au în calitate de suspecţi şi inculpaţi N. B. şi B. M. C. (vol. II, f. 13-14, 34-35, 45-46,

67-68); buletinele de analiză toxicologică-toxice persoane nr. 1465-A12/36-t şi 1464-A12/35-t din 20.08.2014 din care

rezultă că în probele biologice recoltate de la inculpaţii N. B. şi B. M. C. s-a pus în evidenţă prezenţa cannabisului (vol.

II, f. 97-98); adresa din 02.09.2014 prin care s-a solicitat Tribunalului Covasna validarea proceselor-verbale de examinare

fizică a inculpaţilor N. B. şi B. M. C. (vol. II, f. 90); rapoartele de evaluare întocmite în baza ordonanţei din 28.08.2014

de Agenţia Naţională Antidrog - Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna (vol. II, f. 107-113);

proces-verbal din 18.08.2014 întocmit de organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii

Organizate Covasna din care rezultă că inculpatul B. M. C. din momentul în care la data de 18.08.2014 a coborât în autogara

Bartolomeu din mun. Braşov din autocarul aparţinând firmei SC….. SRL s-a deplasat direct în mun. Sfântu-Gheorghe unde s-a

întâlnit cu inculpatul N. B. şi au urcat împreună în apartamentul în care locuiau în acea perioadă (vol. II, f. 213);

proces-verbal din 07.07.2014 întocmit de organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii

Organizate Covasna din care rezulta faptul că utilizatorul postului telefonic ………… era în legătură cu inculpatul N. B. şi

avea preocupări pe linia traficului de droguri (vol. II, f. 214-220); proces-verbal din 25.09.2014 de certificare şi redare

în formă scrisă a înregistrărilor audio obţinut în urma punerii în executare a mandatelor de supraveghere tehnică nr. 109 şi

112 şi notele de redare de la nr. 1-135 în care sunt redate în formă scrisă comunicaţiile interceptate în baza mandatelor de

supraveghere tehnică de interes în cauză (vol. II, f. 252-442).

În drept, fapta inculpatului N. B. care, la data de 03.07.2014 a vândut colaboratorului „Coco ” cantitatea netă de

0,82 grame de cannabis, iar  la data de 06.07.2014 a vândut colaboratorului „Coco ” cantitatea netă de 0,80 grame de

cannabis, activitatea infracţională fiind desfăşurată în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, întruneşte elementele

constitutive ale infracţiunii de vânzare de droguri de risc fără drept” prev. de art. 2 al. 1 din Legea nr. 143/2000, cu

aplicarea art. 35 al. 1 din Codul Penal (2 acte materiale);

Fapta inculpatului N. B. care, înainte de data de 26.07.2014, data plecării lui B. M. C.  în Spania şi în timpul cât

acesta s-a aflat pe teritoriul acestei ţări, i-a promis acestuia că va tăinui drogurile pe care  urma să le introducă în

ţară, la locuinţa sa din  ……….,  întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la „introducerea în

ţară de droguri de risc, fără drept” prev. de art. 3 al. 1 din Legea nr. 143/2000”, rap. la art. 48 al. 2 din Codul Penal;

Fapta inculpatului N. B. care, la data de 19.08.2014 a deţinut împreună cu B. M. C., la locuinţa sa din  …………… ,

cantitatea de 219, 28  gr. de cannabis,  destinată în principal comercializării, dar şi consumului propriu, întruneşte

elementele constitutive ale infracţiunii de„deţinere de droguri de risc, fără drept ” prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr.

143/2000 ;

Fapta inculpatului N. B. care, la data de 19.08.2014 a deţinut o cantitate de cannabis care nu a putut fi determinată,

pentru consum propriu, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de„deţinere de droguri de risc fără drept, pentru

consum propriu”prev. de art. 4 al. 1 din Legea nr. 143/2000;

Fapta inculpatului B. M.-C. care, la data de 18.08.2014 a introdus din Spania în România cantitatea de cca. 221 gr.

de cannabis, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „introducere în ţară de droguri de risc, fără drept”

prev. de art. 3 al. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 41 al. 1 din Codul Penal ;

Fapta inculpatului B. M.-C. care, la data de 19.08.2014 a deţinut împreună cu N. B., la locuinţa acestuia din  mun.

…………, cantitatea de 219,28 gr. de cannabis,  destinată în principal comercializării,  dar şi consumului propriu, întruneşte

elementele constitutive ale infracţiunii de „ deţinere de droguri de risc fără drept” prev. de art. 2 al. 1 din Legea nr.

143/2000, cu aplicarea art. 41 al. 1 din Codul Penal ;

Fapta inculpatului B. M.-C. care, la data de 18.08.2014 a deţinut o cantitate de cannabis care nu a putut fi

determinată pe care a consumat-o după ce anterior a confecţionat o ţigară, iar la data de 19.08.2014 a deţinut 0,95 gr. de

cannabis în portmoneul său, destinată consumului propriu, ambele fapte fiind comise în baza aceleiaşi rezoluţii

infracţionale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „deţinere de droguri de risc fără drept, pentru consum

propriu” prev. de art. 4 al. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul Penal (2 acte materiale), cu

aplicarea art. 41 al. 1 din Codul Penal .

Astfel, instanţa concluzionează că probele administrate în cauză au dovedit dincolo de orice îndoială rezonabilă

vinovăţia inculpaţilor N. B. şi B. M. C. la comiterea infracţiunilor descrise anterior, urmând a dispune condamnarea

acestora conform dispozitivului de mai jos.

În procesul de individualizare a pedepselor instanţa va avea în vedere limitele de pedeapsă fixate în textele

incriminatoare reduse cu 1/3 potrivit art. 396 al. 10 C.pr.pen.

Stabilirea pedepsei se va face în raport de gravitatea infracţiunilor săvârşite şi periculozitatea fiecărui inculpat

care se evaluează având în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prev. de art. 74 C.pen., respectiv,

împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor, starea de pericol creată pentru valoarea socială ocrotită prin normele

de incriminare, rezultatele produse, motivul săvârşirii infracţiunilor, conduita inculpaţilor după comiterea infracţiunilor

şi în timpul procesului, nivelul de educaţie, vârstă, stare de sănătate, situaţia familială şi socială.

Din referatul de evaluare psiho - socială a inculpaţilor întocmit de Serviciu de Probaţiune Braşov instanţa

reţine următoarele:

  Inculpatul N. B., în vârstă de 29 de ani provine dintr-o familie organizată, tatăl acestuia a decedat în urmă cu

16 ani, iar mama lui s-a recăsătorit după 8 ani de la decesul tatălui, fiind stabilită în Ungaria de aprox. 6 ani. Mama

inculpatului era o persoană autoritară, aplicându-i frecvent corecţii fizice inculpatului, iar datorită conflictelor cu

acesta, la vârsta de 15 ani inculpatul a avut un episod de fugă de acasă pe o perioadă de câteva luni, revenind ulterior la

domiciliul familiei. Inculpatul este absolvent al şcolii profesionale fiind calificat în meseria de barman – ospătar. După

finalizarea stagiului militar inculpatul a lucrat o perioadă în localitatea de domiciliu ca barman ospătar la diverse

restaurante. În anul 2007 a plecat în Cipru pe o perioada de 6 ani unde a lucrat tot ca barman ospătar. S-a întors în ţară

deoarece sa despărţit de partenera lui cu care a avut o relaţie de 3 ani şi dorea să rupă orice contact cu viaţa de acolo.

Banii pe care i-a strâns în Cipru au fost cheltuiţi rapid fără un scop precis. Până în luna iunie 2014 a lucrat ca

manipulant ….. – Sf. Gheorghe unde obţinea un venit lunar de 1.300 lei, părăsind acest loc de muncă deoarece era nemulţumit

de venitul realizat. Din iunie 2014 şi până la momentul arestării sale a lucrat fără forme legale la o firmă de izolaţii

exterioare unde era remunerat în funcţie de lucrarea pe care o avea, în medie aproximativ 500 lei săptămânal. Inculpatul

avea o datorie financiară faţă de mama sa deoarece acesta a renovat apartamentul şi o datorie la întreţinere de 1.000 lei.

Acesta consumă în mod frecvent droguri, primul consum a avut loc după terminarea stagiului militar. Înainte de uzul constant

de droguri abuza de alcool şi se implica în scandaluri, primind adesea mustrări de la poliţie. Timpul liber îl petrecea

preponderent în compania prietenilor care sunt şi ei consumatori de droguri. Inculpatul deşi nu are antecedente penale a

ajuns în atenţia poliţiei deoarece a fost implicat într-un act de furt în data de 31.05.2014, când a încercat să sustragă o

cutie cu căşti audio din magazinul …..situat în Sf. Gheorghe, dar a fost oprit la casa de marcat. Datorită recuperării

prejudiciului plângerea a fost retrasă. Consilierul de probaţiune a reţinut valorizarea pozitivă de către inculpat a

consumului de cannabis şi nu a evidenţiat o motivaţie pentru stoparea pe termen lung a consumului de cannabis.

  Inculpatul B. M. C., în vârstă de 30 de ani, provine din relaţia părinţilor săi R. M. şi R. A., fiind cel mai mare

dintre cei trei copii ai cuplului. Cu excepţia inculpatului toţi ceilalţi membri ai familiei sunt stabiliţi în Italia unde

desfăşoară activităţi lucrative. Părinţii sunt despărţiţi în fapt de 10 ani fără însă a divorţa în mod legal. In urmă cu

aproximativ 4 ani s-a căsătorit cu B. L. de care s-a despărţit după un an de căsnicie deoarece relaţia lor s-a răcit în urma

mariajului şi în prezent vor să iniţieze divorţul pentru a oficializa separarea. Înainte de a fi arestat inculpatul a fost

implicat într-o relaţie de cuplu cu P.  M. barman ospătar intr-un restaurant din Spania. Relaţia celor doi a durat un an şi

s-a încheiat ca urmare a arestării inculpatului. Climatul familial în care a copilărit inculpatul a fost unul problematic,

marcat de conflicte şi scandaluri ce apăreau frecvent pe fondul consumului de alcool al tatălui. Acesta era agresiv verbal,

jignindu-l şi ironizându-l pe inculpat, motiv pentru care cei doi au întrerupt orice legătură de 15 ani. În prezent nimeni

din familie nu mai ţine legătura cu tatăl. Pe fondul conflictului cu tatăl la vârsta de 14 ani B. M. C. a avut un episod de

fugă de acasă deplasându-se de Timişoara, iar ulterior primind acordul mamei nu a mai revenit acasă. La vârsta de 16 ani a

plecat în Italia unde a locuit pe cont propriu şi a lucrat  în domeniul construcţiilor. A avut perioade când a revenit în

ţară, iar la vârsta de 28 de ani s-a stabilit în Spania unde a profesat ca fotbalist la un club sportiv şi a locuit împreună

cu partenera sa într-un apartament închiriat. Inculpatul B. M. C. a absolvit 8 clase, abandonul şcolar a survenit datorită

părăsirii domiciliului familiei din cauza problemelor cu tatăl său. A absolvit şcoala sportivă obţinând o diplomă de jucător

profesionist de fotbal. Timpul liber de care dispunea îl petrecea în compania partenerei sale, mergând la tenis, la plajă

sau vizionând filme. Înainte de a fi arestat consuma în mod constat cannabis. Primul uz de cannabis a avut loc la vârsta de

16 ani în compania prietenilor. La vârsta de 16 ani a început să practice în mod frecvent jocurile de noroc renunţând la

acest comportament după o perioadă de 8 ani. Inculpatul este cunoscut cu antecedente penale, fiind sancţionat atât în

România cât şi în Italia pentru fapte de furt. Acesta motivează activitatea infracţională prin existenţa unei nevoi

financiare având o datorie de 2.000 lei la sora sa. Astfel, consilierul de probaţiune reţine că suspendarea condiţionată

dispusă în România şi amenzile  primite în România nu au fost suficient de severe pentru a-l ajuta pe inculpat să

conştientizeze importanţă respectării normelor legale.

  În cazul ambilor inculpaţi, consilierul de probaţiune a reţinut existenţa unui risc mediu crescut de implicare a

acestora în noi situaţii infracţionale.

Fără a da o pondere mai mare împrejurărilor ce caracterizează faptele săvârşite de către inculpaţi sau a

aspectelor ce conturează personalitatea fiecărui inculpat, întrucât aceste criterii de individualizare a pedepsei se

intercondiţionează reciproc, evaluarea gravităţii infracţiunilor şi a periculozităţii fiecărui inculpat se va realiza, în

concret, având în vedere următoarele împrejurări: cantităţile mici de droguri de risc ( cannabis ) vândute de către

inculpatul N. B. colaboratorului „Coco”, cantitatea medie de droguri de risc ( cannabis ) introdusă în ţară de către

inculpatul B. M. C. cu complicitatea inculpatului N. B. şi deţinută de către cei doi inculpaţi, precum şi cantităţile mici

de droguri de risc ( cannabis ) deţinute pentru consum propriu,  mobilul faptelor de trafic de droguri – în principal,

vinderea drogurilor pentru stingerea unor datorii, iar în subsidiar pentru consum propriu, ambii inculpaţi au recunoscut

comiterea faptelor în împrejurările descrise în actul de sesizare, solicitând ca judecata să se desfăşoare doar pe baza

probelor administrate în faza de urmărire penală, conform procedurii recunoaşterii sens în care potrivit art. 396 al. 10

C.pr.pen., aceştia beneficiază de reducerea cu 1/3 a limitelor de pedeapsă prevăzute în textele incriminatoare; nivelul

mediu de educaţie, vârsta tânără, ambii inculpaţi au avut episoade de fugă de acasă în perioada adolescenţei, nu au

stabilitate în relaţiile de cuplu, în alegerea unui loc de muncă şi nu se bucură de sprijinul familiei, inculpatul B. M. C.

nu se află la primul contact cu legea penală, fiind condamnat anterior prin sentinţa penală nr. 265 din 30 septembrie 2011 a

Judecătoriei Sf. Gheorghe, definitivă prin nerecurare la data de 17 octombrie 2011, la pedeapsa de 3 ani închisoare cu

suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pe un termen de încercare de 5 ani, pentru comiterea infracţiunii de furt

calificat prev. de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a,e,g şi i C.pen., cu aplic. art. 41 al. 2 C.pen., ( 5 acte materiale ).

  Analiza comparativă a acestor criterii de individualizare a pedepsei, justifică aplicarea de pedepse orientate

spre minimul special, redus cu 1/3 potrivit art. 396 al. 10 C.pr.pen., în regim privativ de libertate, apreciind că numai

prin executarea acestor pedepse se va realiza scopul prev. de art. 3  din Legea nr. 254/2013. 

Astfel, în baza art. 2 al. 1 din Legea 143/2000 republicată, cu aplic. art. 35 al. 1 C.pen. ( 2 acte materiale ) şi

art. 396 al. 10 C.pr.pen., tribunalul va condamna pe inculpatul N. B., fiul lui Ş. şi T., născut la data de ………, în mun. ….,

jud. ……, cetăţean român, necăsătorit, fără copii, absolvent al şcolii profesionale, calificat în meseria de barman-ospătar

pe care a profesat-o în diferite restaurante din ţară şi străinătate, în perioada 2013 - iunie 2014 a lucrat ca manipulant

la ……. Sf. Gheorghe, din iunie 2014 până la momentul arestării a lucrat, fără forme legale, la o firmă de izolaţii

exterioare, serviciul militar satisfăcut, fără antecedente penale, domiciliat în mun. Sf. Gheorghe…………., în prezent aflat în

Penitenciarul Codlea, în stare de arest preventiv, la pedeapsa de 1 an şi 7 luni închisoare şi pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile

publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o

durată de 1 an, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc, fără drept, în formă continuată.

În baza art. 65 al. 1 C.pen., va aplica inculpatului N. B. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor

prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.

În baza art. 48 al. 2 C.pen., raportat la art. 3 al. 1 din Legea 143/2000 republicată, cu aplic. art. 396 al. 10

C.pr.pen., va condamna pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prevăzută de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile

publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o

durată de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic internaţional de droguri de risc, fără drept, în forma

complicităţii.

În baza art. 65 al. 1 C.pen., va aplica inculpatului N. B. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor

prevăzută de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.

În baza art. 2 al. 1 din Legea 143/2000 republicată, cu aplic. art. 396 al. 10 C.pr.pen., va condamna pe acelaşi

inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a

şi b C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa

o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de

droguri de risc, fără drept.

În baza art. 65 al. 1 C.pen., va aplica inculpatului N. B. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor

prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.

În baza art. 4 al. 1 din Legea 143/2000 republicată, cu aplic. art. 396 al. 10 C.pr.pen., va condamna pe acelaşi

inculpat la pedeapsa de 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de droguri de risc, fără drept, pentru

consum propriu.

Cele patru infracţiuni fiind săvârşite în concurs real, în baza art. 38 al. 1, art. 39 al. 1 lit. b C.pen., va aplica

inculpatului N. B. pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani  şi 6 luni închisoare la care va adăuga un spor de o treime din

totalul celorlalte pedepse stabilite ( 1/3 din 3 ani şi 9 luni ), respectiv, 1 an şi 3 luni închisoare, în final, inculpatul

N. B. urmează să execute pedeapsa de 3 ani şi 9 luni închisoare.

În baza art. 45 al. 1 şi 3 lit. a C.pen., va aplica inculpatului N. B. pedeapsa complementară cea mai grea, aceea a

interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., pe o durată de 2 ani, care potrivit art. 68 al. 1 lit. b

C.pen., se va executa după executarea pedepsei închisorii.

În baza art. 45 al. 5 C.pen., raportat la art. 45 al. 1 şi 3 lit. a C.pen., va aplica  inculpatului pedeapsa accesorie

cea mai grea, aceea a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., care potrivit art. 65 al. 5

C.pen., se va executa până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 72 al. 1 C.pen., va scade din durata pedepsei aplicate inculpatului N. B. timpul reţinerii şi arestării

preventive, de la data de 19.08.2014 la zi.

În baza art. 399 al. 1 C.pr.pen., reţinând că temeiurile avute în vedere la luarea măsurii arestării preventive nu

s-au modificat, va menţine măsura arestării preventive a inculpatului N. B., dispusă prin încheierea nr. 13 din 20.08.2014 a

Tribunalului Covasna.

În baza art. 7 din Legea nr. 76/2008 va dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul N. B. în vederea

introducerii profilului său genetic în baza de date a SNDGJ, la introducerea în penitenciar, de personalul medical al

penitenciarului, cu sprijinul personalului de pază şi în prezenţa unui poliţist, fără nici o altă notificare prealabilă din

partea instanţei de judecată.

În baza art. 3 al. 1 din Legea 143/2000 republicată, cu aplic. art. 41 al. 1 C.pen. şi art. 396 al. 10 C.pr.pen., va

condamna pe inculpatul B. M. C., fiul lui M. şi A., născut la data de …… în mun. ….., jud. ……, cetăţean român, căsătorit,

despărţit în fapt, fără copii, studii 8 clase, absolvent al şcolii sportive, a lucrat în străinătate în domeniul

construcţiilor, recidivist, domiciliat în …………, CNP ………, în prezent aflat în Penitenciarul Codlea, în stare de arest

preventiv, la pedeapsa de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de art. 66 al. 1

lit. a şi b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de

a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de

trafic internaţional de droguri de risc, fără drept. 

În baza art. 65 al. 1 C.pen., va aplica inculpatului B. M. C. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării

drepturilor prevăzută de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.

În baza art. 2 al. 1 din Legea 143/2000 republicată, cu aplic. art. 41 al. 1 C.pen., şi art. 396 al. 10 C.pr.pen., va

condamna pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de

art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice

şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani, pentru săvârşirea

infracţiunii de trafic de droguri de risc, fără drept.

În baza art. 65 al. 1 C.pen., va aplica inculpatului B. M. C. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării

drepturilor prevăzută de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.

În baza art. 4 al. 1 din Legea 143/2000 republicată, cu aplic. art. 35 al. 1 C.pen., ( 2 acte materiale ), art. 41 al.

1 C.pen., art. 396 al. 10 C.pr.pen., va condamna pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea

infracţiunii de deţinere de droguri de risc, fără drept, pentru consum propriu, în formă continuată.

Cele trei infracţiuni fiind comise în concurs real, în baza art. 38 al. 1, art. 39 al. 1 lit. b C.pen., va aplica

inculpatului B. M. C. pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare la care adaugă un spor de la care va adăuga un spor

de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite ( 1/3 din 2 ani şi 3 luni ), respectiv, 9 luni închisoare, astfel,

inculpatul va executa pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 9 luni închisoare.

Totodată, constatând că cele trei infracţiuni reţinute în sarcina inculpatului B. M. C. au fost comise în cursul

termenului de încercare stabilit prin sentinţa penală nr. 265 din 30 septembrie 2011 a Judecătoriei Sf. Gheorghe, rămasă

definitivă, prin nerecurare, la data de 17 octombrie 2011, având în vedere dispoziţiile prevăzute de art. 15 al. 2 din Legea

187/2012  care prevăd că regimul suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicată în baza Codului penal din 1969,

inclusiv sub aspectul revocării sau anulării acesteia, este cel prevăzut de Codul penal din 1969, în temeiul acestui text

legal, cu aplicarea art. 83 din Codul Penal ( 1969 ) va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 ani

închisoare aplicată inculpatului B. M. C. prin sentinţa penală nr. 265 din 30 septembrie 2011 a Judecătoriei Sf. Gheorghe,

rămasă definitivă, prin nerecurare, la data de 17 octombrie 2011 şi va dispune executarea acestei pedepse, alături de

pedeapsa  de 3 ani şi 9 luni închisoare aplicată inculpatului prin prezenta sentinţă, în final, inculpatul B. M. C. va

executa pedeapsa de 6 ani şi 9 luni închisoare.

În baza art. 45 al. 1 şi 3 lit. a C.pen., va aplica inculpatului B. M. C. pedeapsa complementară cea mai grea, aceea a

interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., pe o durată de 2 ani, care potrivit art. 68 al. 1 lit. b

C.pen., se va executa după executarea pedepsei închisorii.

În baza art. 45 al. 5 C.pen., raportat la art. 45 al. 1 şi 3 lit. a C.pen., va aplica inculpatului pedeapsa accesorie

cea mai grea, aceea a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., care potrivit art. 65 al. 5

C.pen., se va executa până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 72 al. 1 C.pen., va scade din durata pedepsei aplicate timpul reţinerii şi arestării preventive a

inculpatului, de la data de 19.08.2014 la zi.

În baza art. 399 al. 1 C.pr.pen., reţinând că temeiurile avute în vedere la luarea măsurii arestării preventive a

inculpatului nu s-au modificat, va menţine măsura arestării preventive a inculpatului B. M. C., dispusă prin încheierea nr.

13 din 20.08.2014 a Tribunalului Covasna.

În baza art. 7 din Legea nr. 76/2008 va dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul B. M. C. în vederea

introducerii profilului său genetic în baza de date a SNDGJ, la introducerea în penitenciar, de personalul medical al

penitenciarului, cu sprijinul personalului de pază şi în prezenţa unui poliţist, fără nici o altă notificare prealabilă din

partea instanţei de judecată.

Cu privire la cantităţile de droguri supuse confiscării, tribunalul va constata în prealabil că probele constituite

din 0,82 gr cannabis şi 0,63 gr cannabis ), expertizate prin rapoartele de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 2488199 din

10.07.2014 şi  nr. 2488200 din 10.07.2014, au fost consumate în procesul analizelor de laborator.

Totodată, va constata că din probele 1 a  şi 1 b constituite din: 219,28 gr cannabis şi 0,95 gr. cannabis

expertizate prin raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 2488684 din 20.08.2014 a fost prelevată drept contraprobă

cantitatea de 7,01 gr. cannabis ( proba 1 a ) şi au rămas, după efectuarea analizelor de laborator, cantităţile de 210,41

gr. cannabis  şi 0,77 gr. cannabis.

De asemenea va constata că proba nr. 2 ( un rest de ţigară confecţionată artizanal ) expertizată prin raportul de

constatare tehnico-ştiinţifică nr. 2488684 din 20.08.2014 a fost consumată în procesul analizelor de laborator.

Având în vedere dispoziţiile art. 16 al. 1 din Legea 143/2000 republicată, care prevăd că drogurile şi alte bunuri

care au făcut obiectul infracţiunilor prevăzute la art. 2 – 9, se confiscă, tribunalul va dispune confiscarea specială de la

inculpaţii N. B. şi B. M. C. a următoarelor cantităţi de droguri: 210,41 gr cannabis şi 7,01 gr. cannabis ( contraprobă ),

predate la IGPR – Direcţia Cazier Judiciar Statistică şi Evidenţă Operativă cu dovada seria H nr. 0104692/27.08.2014.

Totodată, în baza art. 16 al. 1 din Legea 143/2000 republicată, va dispune confiscarea specială de la inculpatul B. M.

C. a cantităţii de 0,77 gr cannabis, predată la IGPR – Direcţia Cazier Judiciar Statistică şi Evidenţă Operativă cu dovada

seria H nr. 0104692/27.08.2014, iar în baza art. 17 din Legea 143/2000 republicată, va dispune distrugerea drogurilor

confiscate, cu păstrarea de contraprobe.

De asemenea, având în vedere dispoziţiile art. 16 al. 2 din Legea 143/2000 republicată, care prevăd că fac obiectul

confiscării şi banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite prin valorificarea drogurilor, tribunalul va dispune

confiscarea specială de la inculpatul N. B. a sumei de 100 lei obţinută din vânzarea drogurilor către colaboratorul „ COCO”.

În baza art. 404 al. 4 lit. f C.pr.pen., va dispune restituirea către inculpatul N. B. a unui telefon mobil marca …..

de culoare gri şi negru, cu seria IMEI …….. cu cartelă SIM, aflat la Camera de corpuri delicte a Tribunalului Covasna.

În baza art. 404 al. 4 lit. f C.pr.pen., va dispune restituirea către inculpatul B. M. C. a unui telefon mobil fără

marcă seria IMEI ……… cu cartelă SIM, aflat la Camera de corpuri delicte a Tribunalului Covasna.

În baza art. 146 al 3 C.pr.pen., va dispune arhivarea separată la grefa instanţei a celor 3 DVD-uri şi 1 CD, marca

Copyme, capacitate 4.7 Gb, respectiv 700MB,  numerotate 1-3 în cazul DVD-urilor, nr.1 în cazul CD-ului, pe care sunt stocate

fişierele audio rezultate în urma punerii în aplicare a autorizaţiilor de interceptare şi înregistrare a comunicaţiilor,

precum şi a unui DVD, marca Copyme, capacitate 4.7 Gb, numerotat cu nr.580/I/2014, pe care sunt stocate fişierele video

rezultate în urma punerii în aplicare a autorizaţiei nr.130/UP/2014 emisă de Tribunalul Covasna, în loc special, în plic

sigilat, cu asigurarea confidenţialităţii, după rămânerea definitivă a hotărârii.

În baza art. 274 al. 1 teza finală C.pr.pen., onorariul apărătorului din oficiu care a acordat asistenţă juridică

inculpatului N. B. în faza de urmărire penală (  av R. Zs. ) în sumă de 300 lei, precum şi onorariile apărătorilor din

oficiu care au acordat asistenţă juridică inculpaţilor N. B. şi B. M. C. în cursul judecăţii ( av. R. Zs. şi av. C. A. ) în

sumă de câte 300 lei pentru fiecare, se vor avansa din fondul special al Ministerului Justiţiei şi vor rămâne în sarcina

statului.

În baza art. 274 al. 1 şi 2 C.pr.pen., inculpaţii N. B. şi B. M. C. vor fi obligaţi să plătească statului, fiecare,

suma de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

În baza art. 2 al. 1 din Legea 143/2000 republicată, cu aplic. art. 35 al. 1 C.pen. ( 2 acte materiale) şi art. 396

al. 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul N. B. fiul lui Ş. şi T. , născut la data de ……., în mun. ……, jud. …….., cetăţean

român, necăsătorit, fără copii, absolvent al şcolii profesionale, calificat în meseria de barman-ospătar pe care a

profesat-o în diferite restaurante din ţară şi străinătate, în perioada 2013 - iunie 2014 a lucrat ca manipulant la ….. Sf.

Gheorghe, din iunie 2014 până la momentul arestării a lucrat, fără forme legale, la o firmă de izolaţii exterioare,

serviciul militar satisfăcut, fără antecedente penale, domiciliat în mun. ………, CNP ……., în prezent aflat în Penitenciarul

Codlea, în stare de arest preventiv, la pedeapsa de 1 an şi 7 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice

alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 1 an,

pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc, fără drept, în formă continuată.

În baza art. 65 al. 1 C.pen., aplică inculpatului N. B. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor

prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.

În baza art. 48 al. 2 C.pen., raportat la art. 3 al. 1 din Legea 143/2000 republicată, cu aplic. art. 396 al. 10

C.pr.pen., condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice

alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani,

pentru săvârşirea infracţiunii de trafic internaţional de droguri de risc, fără drept, în forma complicităţii.

În baza art. 65 al. 1 C.pen., aplică inculpatului N. B. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor

prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.

În baza art. 2 al. 1 din Legea 143/2000 republicată, cu aplic. art. 396 al. 10 C.pr.pen., condamnă pe acelaşi inculpat

la pedeapsa de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b

C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o

funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de

droguri de risc, fără drept.

În baza art. 65 al. 1 C.pen., aplică inculpatului N. B. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor

prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.

În baza art. 4 al. 1 din Legea 143/2000 republicată, cu aplic. art. 396 al. 10 C.pr.pen., condamnă pe acelaşi inculpat

la pedeapsa de 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de droguri de risc, fără drept, pentru consum

propriu.

În baza art. 38 al. 1, art. 39 al. 1 lit. b C.pen., aplică inculpatului N. B. pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani 

şi 6 luni închisoare la care adaugă un spor de 1 an şi 3 luni închisoare, în final, inculpatul N. B. execută pedeapsa de 3

ani şi 9 luni închisoare.

În baza art. 45 al. 1 şi 3 lit. a C.pen., aplică inculpatului N. B. pedeapsa complementară cea mai grea, aceea a

interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., pe o durată de 2 ani, care potrivit art. 68 al. 1 lit. b

C.pen., se execută după executarea pedepsei închisorii.

În baza art. 45 al. 5 C.pen., raportat la art. 45 al. 1 şi 3 lit. a C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie cea

mai grea, aceea a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., care potrivit art. 65 al. 5 C.pen., se

execută până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 72 al. 1 C.pen., scade din durata pedepsei aplicate inculpatului N. B.  timpul reţinerii şi arestării

preventive a inculpatului, de la data de 19.08.2014 la zi.

În baza art. 399 al. 1 C.pr.pen., menţine măsura arestării preventive a inculpatului N. B., dispusă prin încheierea

nr. 13 din 20.08.2014 a Tribunalului Covasna.

În baza art. 7 din Legea nr. 76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul N. B. în vederea

introducerii profilului său genetic în baza de date a SNDGJ, la introducerea în penitenciar, de personalul medical al

penitenciarului, cu sprijinul personalului de pază şi în prezenţa unui poliţist, fără nici o altă notificare prealabilă din

partea instanţei de judecată.

În baza art. 3 al. 1 din Legea 143/2000 republicată, cu aplic. art. 41 al. 1 C.pen. şi art. 396 al. 10 C.pr.pen.,

condamnă pe inculpatul B. M. C., fiul lui M. şi A., născut la data de ….. în mun. ……., jud. …., cetăţean român, căsătorit,

despărţit în fapt, fără copii, studii 8 clase, absolvent al şcolii sportive, a lucrat în străinătate în domeniul

construcţiilor, recidivist, domiciliat în mun. ……, CNP ………., în prezent aflat în Penitenciarul Codlea, în stare de arest

preventiv, la pedeapsa de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit.

a şi b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a

ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic

internaţional de droguri de risc, fără drept. 

În baza art. 65 al. 1 C.pen., aplică inculpatului B. M. C. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor

prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.

În baza art. 2 al. 1 din Legea 143/2000 republicată, cu aplic. art. 41 al. 1 C.pen., şi art. 396 al. 10 C.pr.pen.,

condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de

art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice

şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani, pentru săvârşirea

infracţiunii de trafic de droguri de risc, fără drept.

În baza art. 65 al. 1 C.pen., aplică inculpatului B. M. C. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor

prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.

În baza art. 4 al. 1 din Legea 143/2000 republicată, cu aplic. art. 35 al. 1 C.pen., ( 2 acte materiale ), art. 41 al.

1 C.pen., art. 396 al. 10 C.pr.pen., condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea

infracţiunii de deţinere de droguri de risc, fără drept, pentru consum propriu, în formă continuată.

În baza art. 38 al. 1, art. 39 al. 1 lit. b C.pen., aplică inculpatului B. M. C. pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani

închisoare la care adaugă un spor de 9 luni închisoare, astfel, inculpatul execută pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 9 luni

închisoare.

În baza art. 15 al. 2 din Legea 187/2012 cu aplicarea art. 83 din Codul Penal ( 1969 ) revocă suspendarea condiţionată

a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului B. M. C. prin sentinţa penală nr. 265 din 30 septembrie 2011

a Judecătoriei Sf. Gheorghe, rămasă definitivă, prin nerecurare, la data de 17 octombrie 2011 şi dispune executarea acestei

pedepse, alături de pedeapsa  de 3 ani şi 9 luni închisoare aplicată inculpatului prin prezenta sentinţă, în final,

inculpatul B. M. C. execută pedeapsa de 6 ani şi 9 luni închisoare.

În baza art. 45 al. 1 şi 3 lit. a C.pen., aplică inculpatului B. M. C. pedeapsa complementară cea mai grea, aceea a

interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., pe o durată de 2 ani, care potrivit art. 68 al. 1 lit. b

C.pen., se execută după executarea pedepsei închisorii.

În baza art. 45 al. 5 C.pen., raportat la art. 45 al. 1 şi 3 lit. a C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie cea

mai grea, aceea a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., care potrivit art. 65 al. 5 C.pen., se

execută până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 72 al. 1 C.pen., scade din durata pedepsei aplicate timpul reţinerii şi arestării preventive a

inculpatului, de la data de 19.08.2014 la zi.

În baza art. 399 al. 1 C.pr.pen., menţine măsura arestării preventive a inculpatului B. M. C., dispusă prin

încheierea nr. 13 din 20.08.2014 a Tribunalului Covasna.

În baza art. 7 din Legea nr. 76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul B. M. C. în vederea

introducerii profilului său genetic în baza de date a SNDGJ, la introducerea în penitenciar, de personalul medical al

penitenciarului, cu sprijinul personalului de pază şi în prezenţa unui poliţist, fără nici o altă notificare prealabilă din

partea instanţei de judecată.

Constată că probele constituite din 0,82 gr cannabis şi 0,63 gr cannabis ), expertizate prin rapoartele de constatare

tehnico-ştiinţifică nr. 2488199 din 10.07.2014 şi  nr. 2488200 din 10.07.2014, au fost consumate în procesul analizelor de

laborator.

Constată că din probele 1 a  şi 1 b constituite din: 219,28 gr cannabis şi 0,95 gr. cannabis expertizate prin

raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 2488684 din 20.08.2014 a fost prelevată drept contraprobă cantitatea de 7,01

gr. cannabis ( proba 1 a ) şi au rămas, după efectuarea analizelor de laborator, cantităţile de 210,41 gr. cannabis  şi 0,77

gr. cannabis.

Constată că proba nr. 2 ( un rest de ţigară confecţionată artizanal ) expertizată prin raportul de constatare

tehnico-ştiinţifică nr. 2488684 din 20.08.2014 a fost consumată în procesul analizelor de laborator.

În baza art. 16 al. 1 din Legea 143/2000 republicată, dispune confiscarea specială de la inculpaţii N. B. şi B. M. C.

a următoarelor cantităţi de droguri: 210,41 gr cannabis şi 7,01 gr. cannabis ( contraprobă ), predate la IGPR – Direcţia

Cazier Judiciar Statistică şi Evidenţă Operativă cu dovada seria H nr. 0104692/27.08.2014.

În baza art. 16 al. 1 din Legea 143/2000 republicată, dispune confiscarea specială de la inculpatul B. M. C. a

cantităţii de 0,77 gr cannabis, predată la IGPR – Direcţia Cazier Judiciar Statistică şi Evidenţă Operativă cu dovada seria

H nr. 0104692/27.08.2014.

În baza art. 17 din Legea 143/2000 republicată, dispune distrugerea drogurilor confiscate, cu păstrarea de

contraprobe.

În baza art. 16 al. 2 din Legea 143/2000 republicată, dispune confiscarea specială de la inculpatul N. B. a sumei de

100 lei obţinută din vânzarea drogurilor către colaboratorul „ COCO”.

În baza art. 404 al. 4 lit. f C.pr.pen., dispune restituirea către inculpatul N. B. a unui telefon mobil marca ….. de

culoare gri şi negru, cu seria IMEI ……. cu cartelă SIM, aflat la Camera de corpuri delicte a Tribunalului Covasna.

În baza art. 404 al. 4 lit. f C.pr.pen., dispune restituirea către inculpatul B. M. C. a unui telefon mobil fără marcă

seria IMEI …………. cu cartelă SIM, aflat la Camera de corpuri delicte a Tribunalului Covasna.

În baza art. 146 al 3 C.pr.pen., după rămânerea definitivă a hotărârii, dispune arhivarea separată la grefa instanţei

a celor 3 DVD-uri şi 1 CD, marca Copyme, capacitate 4.7 Gb, respectiv 700MB,  numerotate 1-3 în cazul DVD-urilor, nr.1 în

cazul CD-ului, pe care sunt stocate fişierele audio rezultate în urma punerii în aplicare a autorizaţiilor de interceptare

şi înregistrare a comunicaţiilor, precum şi a unui DVD, marca Copyme, capacitate 4.7 Gb, numerotat cu nr.580/I/2014, pe care

sunt stocate fişierele video rezultate în urma punerii în aplicare a autorizaţiei nr.130/UP/2014 emisă de Tribunalul

Covasna, în loc special, în plic sigilat, cu asigurarea confidenţialităţii.

În baza art. 274 al. 1 teza finală C.pr.pen., onorariul apărătorului din oficiu care a acordat asistenţă juridică

inculpatului N. B. în faza de urmărire penală (  av R. Zs. ) în sumă de 300 lei, precum şi onorariul apărătorilor din oficiu

care au acordat asistenţă juridică inculpaţilor N. B. şi B. M. C. în cursul judecăţii ( av. R. Zs. şi av. C. A. ) în sumă de

câte 300 lei pentru fiecare, se avansează din fondul special al Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului.

În baza art. 274 al. 1 şi 2 C.pr.pen., obligă pe inculpaţii N. B. şi B. M. C. să plătească statului, fiecare, suma de

1000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 28 ianuarie 2015.

PREŞEDINTE  GREFIER