Revizuire. Cazul prevăzut de art. 394 lit b Cod procedură penală.

Decizie 25/Ap din 25.01.2007


 14. Revizuire. Cazul prevăzut de art. 394 lit b Cod procedură penală.

 

 Prin sentinţa penală nr. 513/5.10.2005 Tribunalul Braşov a respins cererea formulată de condamnatul V.V. privind revizuirea sentinţei penale nr. 271/2003 a Tribunalului Braşov, ca nefondată.

 În considerentele hotărârii s-a arătat că petentul a arătat că pedeapsa aplicată este prea mare, că martorul S.G. ar fi dat declaraţii mincinoase, că este necesară audierea martorilor S.I. şi A.N., care nu au fost propuşi a se audia până în prezent.

 Instanţa  a respins cererea întrucât se invocă motive ce exced dispoziţiilor art. 394 Cod procedură penală şi nu sunt împrejurări dovedite prin hotărâri judecătoreşti definitive.

 Împotriva hotărârii a declarat apel condamnatul şi a solicitat admiterea cererii  de revizuire pentru aceleaşi motive detaliate  în faţa primei instanţe.

 Examinând hotărârea atacată, probele administrate în cauză, motivele de apel invocate, dispoziţiile art. 371 Cod procedură penală se constată următoarele:

 Nu este incident cazul prevăzut de art. 394 lit. b Cod procedură penală întrucât nu există o hotărâre judecătorească, aflată sub autoritatea lucrului judecat, prin care să se dovedească faptul că martorul S.G. a săvârşit infracţiunea de mărturie mincinoasă.

 Nu este posibilă, de asemenea, reducerea pedepsei aplicate, în calea extraordinară de atac a revizuirii, întrucât hotărârea de condamnare se află sub autoritatea lucrului judecat şi are valoare de lege.

 Ca urmare, apelul se dovedeşte a fi nefondat şi va fi respins potrivit dispoziţiilor art. 379 pct. 1 lit. b Cod procedură penală.

 Decizia penală nr. 25/Ap din 25 ianuarie 2007