Anulare act administrativ

Sentinţă comercială 4260 din 04.11.2010


Prin cererea legal timbrata adresata Judecatoriei Falticeni la data de  31.08.2010 înregistrata sub nr. 12659/227/2010, reclamantul  M.A. a solicitat ca în contradictoriu cu pârâtul IPJ Suceava , pe calea ordonantei presedintiale sa se dispuna  obligarea acestuia  de a-i restitui certificatul de înmatriculare si placutele de înmatriculare cu nr. de înmatriculare apartinând autoturismului cu nr. …, pâna la solutionarea plângerii contraventionale  formulata împotriva procesului – verbal de contraventie seria CC nr.  5628518 din 17.08.2010, ce formeaza  obiectul dosarului nr. 2590/227/2010.

În motivarea cererii, reclamantul a aratat prin procesul verbal seria CC nr.  5628518 din 17.08.2010 a fost sanctionat cu amenda în suma de 1.000 lei si masura complementara a retinerii  dreptului de utilizare a autoturismului prin ridicarea placutelor de înmatriculare de a certificatului de înmatriculare, pentru faptul ca  a transportat 4 persoane din Baia spre Falticeni, fara a detine  autorizatie  de transport în regim de taxi.

A mai aratat ca împotriva  procesului verbal de contraventie a formulat plângere contraventionala, ce formeaza obiectul dosarului nr. 2590/227/2010.

În drept a invocat art. 581 Cod procedura civila.

Prin întâmpinarea formulata, pârâtul a invocat exceptia inadmisibilitati precum si exceptia  necompetentei materiale.

 Prin sentinta  civila nr. 1695 din 09.09.2010  Judecatoria Falticeni a  declinat competenta de solutionare a cauzei în favoarea Tribunalului Suceava – Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, având în vedere  disp. art. V din Legea nr. 168/2010.

Cauza a fost înregistrata pe  rolul acestei instante la data de  30.09.2010  sub nr. 2659/227/2010.

Examinând  actele si lucrarile  dosarului, instanta retine ca reclamantul  a intitulat  prezenta cerere ca fiind ordonanta presedintiala pentru ca asa a fost îndrumat de catre pârâta.

În realitate, reclamantul doreste sa i se restituie  placutele si certificatul de înmatriculare, motivat de faptul ca  procesul verbal de contraventie  i-a fost întocmit, desi el are autorizatie de transport în regim de taxi.

Fata de aceasta solicitare  si având în vedere si sentinta nr. 1695 din 09.09.2010 a Judecatoriei Falticeni, instanta califica cererea ca fiind  o actiune în anulare act administrativ întemeiata, în drept,  pe dispozitiile legii contenciosului  administrativ.

Analizând cererea calificata, instanta retine ca  la data de 17.08.2010, reclamantul a  fost oprit în trafic  de catre agentii de politie  care i-au încheiat procesul verbal de contraventie seria CC nr. 5628518. S-a retinut în sarcina acestuia comiterea contraventiei prev. de art. 7 din Legea nr. 38/2003 si sanctionata de art. 55 pct. 3 lit. g din aceeasi lege, constând în aceea ca  a transportat persoane contra cost fara a avea autorizatie de transport în regim de taxi.

Totodata,  ca sanctiune complementara, reclamantului i s-a întocmit proces verbal de retinere a placutelor de înmatriculare si a certificatului de înmatriculare.

Nemultumit, reclamantul a contestat  atât procesul verbal de contraventie, cât si procesul verbal de retinere (prezenta cauza).

Din înscrisurile depuse la dosar (filele 7 – 10)  reiese ca reclamantul  este înregistrat ca persoana fizica autorizata sa efectueze  transport terestru de calatori.

 Mai mult, prin Legea nr. 168/2010 din iulie 2010 (deci anterior  încheierii  procesului verbal de contraventie) a fost abrogat art. 55 pct. 3 lit. g.

Fara a analiza în profunzime , situatia de fapt retinuta în procesul verbal de contraventie (aceasta situatie urmând a fi examinata în cadrul plângerii contraventionale ), instanta constata ca pot exista unele dubii cu privire la legalitatea si temeinicia procesului verbal  de retinere contestat, motiv pentru care va admite cererea si va anula procesul verbal de retinere a placutelor cu numarul de înmatriculare … si a certificatului de înmatriculare nr. S002362914 încheiat la data de  17.08.2010 de catre pârât.

Totodata,  instanta va dispune  restituirea catre reclamant a placutelor cu numarul de înmatriculare … si a  certificatului de înmatriculare nr. S002362914  ale autoturismului marca Dacia.