Acord de recunoastere a vinovatiei, verificarea cerintelor de la art. 480-482 cpp, Legea penala mai favorabila

Sentinţă penală 36 din 05.03.2015


SENTINŢA PENALĂ NR.36/2015

Şedinţa publică din data de 05 martie 2015

Preşedinte: …

Grefier: …

Ministerul Public este reprezentata de procuror … din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu.

Pe rol soluţionarea cauzei penale de faţă, privind soluţionarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Curta de Apel Timişoara cu inculpatul MVI, prev. de art. 483 Cod procedură penală.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns inculpatul MVI personal, care prezintă CI seria …, nr. …, asistat de avocat ales SE din Baroul …  cu împuternicire avocaţială nr. 88/19.02.2015 fila 26 dosar.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care se constată că la termenul de azi, deoarece titularul completului judecător …  nu se află în instanţă, şedinţa este prezidată de judecător …, potrivit prevederilor art. 986, din R.O.I., potrivit planificării de permanenţă stabilită pentru data de 05.03.2015, aprobată prin Hotărârea Colegiului de Conducere de la Judecătoria Ineu cu nr. 5/26.02.2015.

Instanţa constată că la termenul anterior cauza a fost amânată pentru prezentarea inculpatului în instanţă, având în vedere aspectele consemnate în încheierea de şedinţă de la data de 19.02.2015, susţinerile avocatului ales al inculpatului SE în sensul că se doreşte revocarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei încheiat între inculpat şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara ce face obiectul cauzei, acordând în acest sens cuvântul părţilor.

Avocatul ales al inculpatului SE arată că solicită revocarea acestui acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat între inculpat şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara şi judecarea pe fond a cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public arată că articolele care reglementează încheierea acordului de recunoaştere al vinovăţiei sunt indubitabile, iar revocarea nu se poate face în mod unilateral de către persoana care a semnat acest acord, aceasta având posibilitatea de a nu semna acest acord. Mai arată că acordul nu poate fi revocat decât dacă ar fi invocat un viciu de consimţământ, or nu este cazul în această cauză, deoarece inculpatul a fost asistat de avocat ales la momentul semnării acordului, a fost de acord cu pedeapsa stabilită, instanţa urmând doar a se pronunţa asupra acordului de recunoaştere al vinovăţiei prin sentinţă, în urma unei proceduri necontradictorii, în şedinţă publică, după ascultarea procurorului, a inculpatului şi avocatului acestuia, cu privire asupra acordului.

Avocatul ales al inculpatului, SE invocă faptul că, faţă de pedeapsa asumată, inculpatului nu i s-a făcut aplicarea legii penale mai favorabile.

Instanţa având în vedere disp. art. 483-484 alin. 2 Cod procedură penală, fiind sesizată cu recunoaşterea acordului de vinovăţie, în ceea ce-l priveşte pe inculpat, luând concluziile procurorului, având în vedere poziţia avocatului ales al inculpatului acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a acordului de recunoaştere a vinovăţiei.

Avocatul ales al inculpatului, av. SE, arată că, faţă de acest acord, apreciază că inculpatului, prin încheierea acestui acord, nu i s-a pus în vedere aplicarea legii penale mai favorabile, astfel că, modalitatea de executare a pedepsei este din punctul său de vedere greşită, dorind să i se facă aplicarea prevederilor art. 83 din Noul Cod penal, privind amânarea executării pedepsei, deoarece în aceste condiţii inculpatului nu i-ar mai apărea în cazierul judiciar această pedeapsă, în condiţiile în care nu ar mai săvârşi alte infracţiuni pe perioada de supraveghere.

Inculpatul MVI solicită anularea acordului, achiesând la concluziile apărătorului său ales.

I N S T A N Ţ A,

Constată că la data 26.01.2015, a fost înregistrat pe rolul instanţei acordul de recunoaştere a vinovăţiei din data de 15.12.2014 încheiat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara cu inculpatul MVI, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. 1 Cod penal, în dosar penal nr. 877/P/2014.

S-a reţinut în sarcina inculpatului că, în fapt, la data de 19.04.2013 ora 11:28, organele de poliţie din cadrul IPJ Arad- Poliţia oraşului Ineu, au oprit pentru control autoutilitara marca …, cu numărul de înmatriculare …, care circula pe str. … din Ineu, din direcţia … înspre localitatea …, cu o viteză de 72 Km/h.

Cu ocazia verificărilor efectuate s-a stabilit că autoutilitara a fost condusă de către inculpatul MVI care a recunoscut faptul că nu posedă permis de conducere.

Cauza a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu sub nr. …/P/2013.

Prin rezoluţia din data de 21.05.2013, organele de poliţie din cadrul IPJ Arad, Poliţia oraşului Ineu au dispus începerea urmăririi penale faţă de MVI sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „Conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere” prev. şi ped. de art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002.

Prin rezoluţia procurorului care efectua supravegherea activităţii organelor de cercetare penală din data de 21.05.2013, a fost confirmată începerea urmăriri penale.

Prin Ordonanţa nr…./P/2013 din data de 05.08.2013 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului MVI pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 şi aplicarea unei amenzi administrative în cuantum de 700 lei.

Prin Ordonanţa nr. … din data de 25.08.2014, procurorul general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, în temeiul art. 64 alin. 3 din Legea nr. 304/2004, a infirmat Ordonanţa nr…./P/2013 din data de 05.08.2013 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu, a dispus redeschiderea şi reluarea urmăririi penale faţă de MVI pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 din Nodul penal (art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002).

Prin încheierea nr…/2014 a Judecătoriei Ineu, pronunţată în dosar nr…./246/2014, a fost constatată legalitatea şi temeinicia ordonanţei nr. /…, din data de 25.08.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara.

Prin Ordonanţa nr…. din data de 26.09.2014 s-a dispus preluarea dosarului la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, în vederea efectuării urmăririi penale.

Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara din data de 15.12.2014, s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva inculpatului MVI, pentru comiterea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 din Codul Penal (art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002).

S-a reţinut că, din actele de urmărire penală efectuate în cauză a rezultat următoarea situaţie de fapt: la data de .., în jurul orelor 11:28, organele de poliţie din cadrul IPJ Arad, Poliţia oraşului Ineu, au oprit pentru control autoturismul marca …, cu numărul de înmatriculare …, care circula pe str. …, dinspre staţia Petrom înspre localitatea Bocsig, cu o viteză de 72 Km/h. Procedându-se la identificarea conducătorului auto, s-a stabilit că acesta se numeşte MVI şi că nu deţine permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.

Inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei, care a fost confirmată şi de martorii LSN şi BAB.

Potrivit adresei nr…., emisă de SPCRPCIV …, rezultă că inculpatul MVI nu figurează ca posesor de permis de conducere.

În drept, fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. 1 Cod penal, pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani sau amendă, constând în aceea că, la data de 19.04.2013, inculpatul MVI a condus autoturismul … cu numărul de înmatriculare …, pe str. … din localitatea Ineu, dinspre staţia Petrom spre localitatea Bocsig, fără a poseda permis de conducere.

Din probele şi mijloacele de probă administrate rezultă suficiente date cu privire la existenţa faptei pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului.

Situaţia de fapt reţinută, este dovedită cu următoarele probe şi mijloace de probă: proces verbal de constatare (pagina 4), declaraţii de învinuit şi inculpat (filele 16-18, 32-33), adresa SPCRPCIV nr. … (pagina 11), declaraţii martori (filele 13, 14), fişa de cazier judiciar (pagina 19).

Inculpatul a declarat cu ocazia audierii că recunoaşte fapta aşa cum rezultă din cercetări, şi acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală, fiind propusă instanţei suspendarea condiţionată a executării pedepsei, având în vedere circumstanţele personale, precum şi circumstanţele comiterii faptei.

A fost înaintat instanţei dosarul de urmărire penală nr. …/P/2014 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara.

Analizând acordul de recunoaştere a vinovăţiei înaintat de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, instanţa constată că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 480 - 482 Cod procedură penală.

Astfel, analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale: proces verbal de constatare a infracţiunii fila 4, proces verbal de sesizare din oficiu fila 5, declaraţie din data de 19.04.2013 fila 6, copie certificat de înmatriculare fila 7, copie carte de identitate şi permis de conducere fila 8, poliţă de asigurare de răspundere civilă auto RCA fila 9, adresa nr…. fila 11, contract de şcolarizare în vederea obţinerii permisului de conducere fila 12,declaraţie de martor filele 13, 14, declaraţie învinuit/inculpat fila 16, declaraţie olografă inculpat filele 17-18, fişa de cazier a inculpatului fila 19, adresa nr. … fila 27, împuternicire avocaţială fila 29 dosar u.p., instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de …ora 11:28, inculpatul MVI a condus în oraşul Ineu, pe str. …, de la Staţia Petrom spre localitatea Bocsig, autoturismul marca … cu numărul de înmatriculare …, fără a poseda permis de conducere.

În drept, fapta inculpatului MVI constând în aceea că în data de … în jurul orei 11:28, a condus pe str…. din oraşul Ineu, dinspre staţia Petrom spre localitatea Bocsig, autoturismul marca … cu numărul de înmatriculare …, fără a poseda permis de conducere, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. şi ped. de art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, text în vigoare la data săvârşirii infracţiunii.

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei are ca obiect recunoaşterea comiterii faptei şi acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi priveşte felul şi cuantumul pedepsei, precum şi forma de executare a acesteia.

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se poate încheia numai cu privire la infracţiunile pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau a închisorii de cel mult 7 ani, şi se încheie atunci când, din probele administrate, rezultă suficiente date cu privire la existenţa faptei pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului.

 La încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, asistenţa juridică este obligatorie.

 

Se constată că din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă suficiente date cu privire la existenţa faptei pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului, maximul special prevăzut de lege pentru infracţiunea reţinută în sarcina inculpatului în cuprinsul actului de inculpare este mai mic de 7 ani închisoare, acordul de recunoaştere a vinovăţiei este încheiat în formă scrisă şi conţine menţiunile prevăzute de art. 482 Cod procedură penală, iar cu ocazia încheierii acestuia inculpatul a fost asistat de avocat ales BGR  din Baroul … cu împuternicire avocaţială seria .. nr. … depusă la dosarul de urmărire penală.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, instanţa va avea în vedere dispoziţiile art. 52 Cod penal, precum şi criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 72 Cod penal, respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia socială.

Inculpatul a solicitat revocarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei încheiat între inculpat şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara ce face obiectul cauzei, deoarece prin încheierea acestui acord, inculpatului nu i s-a pus în vedere aplicarea legii penale mai favorabile, modalitatea de executare a pedepsei fiind din greşită, solicitând a se face aplicarea prevederilor art. 83 din Noul Cod penal, privind amânarea executării pedepsei, în aceste condiţii inculpatului nu i-ar mai apărea în cazierul judiciar această pedeapsă în condiţiile în care nu ar mai săvârşi alte infracţiuni pe perioada de supraveghere.

 Dispoziţiile referitoare la titularii, obiectul, forma, conţinutul şi soluţiile posibil a fi adoptate sunt reglementate expres la art.478-488 c.pr.penală, în cauză fiind respectate prevederile obligatorii cu privire la încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei.

 Fapta de mai sus a fost săvârşită la data de …, fiind prevăzută la art.86 alin.1 din OUG nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, republicată.

Conform art.5 din Noul cod penal, în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei a intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea penală mai favorabilă.

Potrivit textelor incriminatoare, respectiv art.86 alin.1 din OUG nr.195/2002 şi noile dispoziţii penale art.335 alin.1 din Noul Cod pen., instanţa observă că este prevăzută sancţiunea închisorii în limite similare.

Instanţa va stabili că în mod concret şi global, aşa cum a stabilit Curtea Constituţională prin Decizia nr.265/2014, că legea penală mai favorabilă o constituie dispoziţiile legii penale vechi, respectiv cele în vigoare la data comiterii infracţiunii de către inculpat, sub aspectul individualizării instituţia suspendării condiţionate prevăzută de art. 81-83 Cod penal 1969, fiind mai favorabilă decât instituţia amânării aplicării pedepsei prevăzută de Noul Cod Penal, având în vedere condiţiile de acordare a acesteia.

Faţă de aceste considerente cererea inculpatului este neîntemeiată, instanţa  apreciind cuantumul pedepsei cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror şi inculpat ca fiind suficient pentru atingerea scopului şi îndeplinirea funcţiilor de constrângere, de reeducare şi de exemplaritate ale pedepsei, instanţa, în baza art. 485 alin. 1, lit. a) Cod procedură penală va admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara cu inculpatul MVI, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autoturism fără a poseda permis de conducere, prevăzută şi pedepsită de 86 alin.1, din OUG nr.195/2002 republicată, obiect al cauzei penale nr. 877/P/2014.

În consecinţă, în baza art. 86 alin. 1 din OUG nr.195/2002 republicată, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod penal, va condamna pe inculpatul MVI, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ,,conducerea pe drumurile publice a unui autoturism fără a poseda permis de conducere,,.

 În baza art. 71 al. 1 cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 din Noul Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice precum şi cea în interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, prevăzută de art. 64 al. 1 lit. a Teza a II-a şi art. 64 al. 1 lit. b cod penal 1969.

 În baza art. 81 cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 din Noul Cod penal va suspenda executarea pedepsei aplicate inculpatului, cu stabilirea unui termen de încercare de 3 ani, conform art. 82 cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 din Noul Cod penal.

 În baza art.71 al.5 cod penal 1969 va suspenda executarea pedepsei accesorii prevăzută de art. 64 al. 1 lit. a Teza a II-a şi art. 64 al. 1 lit. b cod penal 1969, pe durata termenului de încercare.

 Se va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 din Noul Cod penal.

În baza art. 274 alin. 1, C. proc. pen. urmează a obliga pe inculpat la plata sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 485 alin. 1 lit. a) C. proc. pen. admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, cu inculpatul MVI, fiul lui …, născut la data de … în …., domiciliat în …., fără antecedente penale, ocupaţia …., stagiul militar nesatisfăcut, CNP 1….., cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de ,,conducerea pe drumurile publice a unui autoturism fără a poseda permis de conducere,, prevăzută şi pedepsită de art. 86 alin.1 din OUG nr. 195/2002 republicată, obiect al cauzei penale nr. …./P/2014.

În baza art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 republicată, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod penal, condamnă pe inculpatul MVI:

- la pedeapsa de 1 (un) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ,,conducerea pe drumurile publice a unui autoturism fără a poseda permis de conducere,, prevăzută şi pedepsită de art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 republicată.

În baza art. 71 al. 1 cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice precum şi cea în interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, prevăzută de art. 64 al. 1 lit. a Teza a II-a şi art. 64 al. 1 lit. b cod penal.

În baza art. 81 cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 din Noul Cod penal suspendă executarea pedepsei aplicate inculpatului şi stabileşte termen de încercare de 3 ani, conform art. 82 cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 din Noul Cod penal.

În baza art.71 al.5 cod penal suspendă executarea pedepsei accesorii prevăzută de art. 64 al. 1 lit. a Teza a II-a şi art. 64 al. 1 lit. b cod penal, pe durata termenului de încercare.

Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 din Noul Cod penal.

În baza art. 274 alin. 1, C. proc. pen. obligă pe inculpat la plata sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, ….

Preşedinte,  Grefier