Partaj succesoral

Decizie 12 din 31.01.2012


Prin cererea adresata Judecatoriei Suceava si înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 889/314/2009 din data de 9 februarie 2010, reclamanta C. I. a chemat-o în judecata pe pârâta O. E. pentru partajul bunurilor ce alcatuiesc masa succesorala ramasa dupa defunctii C. N., decedata la data de 20 iulie 1983, C. V., decedat la data de 10 septembrie 2000 si C. D., decedat la data de 30 aprilie 2008.

Reclamanta a solicitat sa se constate ca la data de 20 iulie 1983 a decedat C. N., care a avut ultimul domiciliu în …. Masa succesorala ramasa dupa defuncta se compune din cota parte de ½ dintr-o casa compusa din trei camere si un hol, construita din lemn, acoperita cu tabla, amplasata pe suprafata de 30 m.p. teren proprietatea sotilor în valoare de 15.000 lei, cota  parte de ½ dintr-o standola în valoare de 10.000 lei, cota parte de ½ dintr-o bucatarie în valoare de 5000 lei, cota parte ideala de ½ din împrejmuirile în valoare de 3000 lei, cota parte ideala de ½ din suprafata de 3200 m.p. teren situat la locul numit „ Dealul Livezii” în valoare de 3200 lei si suprafata de 1800 m.p. teren „ Suhat” în valoare de 1800 lei. Mostenitorii succesibili si acceptanti ai defunctei C. N. sunt C. V. în calitate de sot supravietuitor si C. D. în calitate de fiu. Reclamantul a mai solicitat sa se constate ca la data de 10 septembrie 2000 a decedat Cucos Vasile care a avut ultimul domiciliu în …. Masa succesorala ramasa dupa defunctul C. V. se compune din cota parte de ¼ din bunurile care alcatuiesc masa succesorala ramasa dupa defuncta C. Na., cota parte ideala de ½ din imobilul constructii constând  dintr-o casa compusa  din trei camere în valoare de 15.000 lei, standola în valoare de 10.000 lei, o bucatarie de 5000 lei si împrejmuirile în valoare de 3000 lei precum si cota parte ideala de 1/1 din suprafata de 2300 m.p. teren situat la locul numit  „ Dealul Barzului”, suprafata de 500 m.p. teren situat la locul numit „ Dealul Livezii” în valoare de 500 lei, suprafata de 1400 m.p. teren situata la locul numit „ Huci Balica” în valoare de 1400 lei, suprafata de 2100 m.p. teren situata la locul numit  „ La Cîrcu”, suprafata de 2200 m.p. teren situata la locul numit „ Vatra Sat” în valoare de 2200 lei, suprafata de 1800 m.p. teren situata la locul numit „Vatra Sat” în valoare de 1800 lei si suprafata de 300 m.p. teren „ Curti constructii” în valoare de 1200 lei.

Mostenitorii legali acceptanti dupa defunctul C. V. au ramas defunctul C. D. în calitate de fiu si pârâta O. E.  în calitate de fiica, fiecare descendent având o cota partea ideala de ½ din masa succesorala ramasa dupa defunctul C. V..

Reclamanta a mai solicitat sa se constate ca masa succesorala ramasa dupa defunctul C. V. este grevat de un pasiv de 10.000 lei reprezentând cheltuielile suportate de îngrijirea acestuia pe ultimii doi ani de vacanta ( 5000 lei) precum si înmormântarea si praznicile traditionale ( 5000 lei) cheltuielile fiind suportate de reclamanta  si de sotul ei.

Reclamanta a mai solicitat sa se constate ca la data de 30 aprilie 2008 a decedat si C. D. care a avut domiciliul în satul si comuna …. Masa succesorala ramasa dupa defunctul C. D. este alcatuita din cota parte ideala de 3/¤ din bunurile ce alcatuiesc masa succesorala ramasa dupa defuncta C. N. si de ½ din bunurile ce alcatuiesc masa succesorala ramasa dupa defunctul C.V..

Reclamantul a solicitat sa se constate ca este unica mostenitoare testamentara a defunctului C. D. si sa se dispuna lichidarea starii de indiviziune prin formarea si atribuirea loturilor catre parti în raport de întinderea drepturilor succesorale, eventualele diferente urmând a fi compensate prin plata unor sulte si obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata si la plata pasivului succesoral în raport cu cota drepturilor sale la succesiune.

În motivarea cererii sale de chemare în judecata, reclamanta a aratat ca numita C. N. a fost casatorita cu C. V., din relatiile lor de casatorie au rezultat doi copii- C. D. si C. E., ultima devenind  O. prin casatorie. Sustine reclamanta ca în timpul vietii, pe o suprafata de teren de 300 m.p. proprietatea lui C. V., sotii C. au edificat o gospodarie compusa din casa cu anexe asa cum au fost individualizate în anexele acestei actiuni. În luna iulie 1983 a decedat C. N., în urma decesului acesteia a fost dezbatura succesiunea fiind eliberat certificatul de mostenitor nr. 1305 din data de 6 septembrie 1983 de catre fostul Notariat de Stat Judetean Suceava. Din acest act rezulta ca au acceptat succesiunea dupa defuncta sotul supravietuitor C. V. cu o cota de ¼ parti indivize si fiul ei C. D. cu o cota de ¾ parti indivize, pârâta O. E. fiind renuntatoare. Masa succesorala ramasa dupa defuncta se compune din cota de ½ din casa cu anexe gospodaresti precum si din cota de 1/1 din terenurile ce au apartinut defunctei fiind primite de la parintii ei. Mai arata reclamanta ca ulterior, la data de 10 septembrie 2000 a decedat C. V. iar masa succesorala ramasa dupa acesta este cea mentionata în anexa nr. 2 a actiunii, mostenitorii fiind cei doi copii ai acestuia –D. si E. în cote de ½ parti indivize. Precizeaza reclamanta ca ea împreuna cu sotul sau a locuit cu parintii acestuia, în acest context a facut îmbunatatiri la constructii în sensul ca a înfundat cu scândura standola,  a refacut grajdul. Deoarece C. V. a fost bolnav în ultimii  doi ani înainte de a muri a fost îngrijit de reclamanta, înmormântarea fiind facuta tot de ea împreuna cu sotul ei. De aceea, reclamanta a solicitat instantei de judecata ca pârâta sa fie obligata la plata pasivului succesoral de care este grevat activul succesiunii. Mai arata reclamanta ca dupa aplicarea Legii 18/1991 a fost eliberat titlul de proprietate nr. 2194/13 noiembrie 2000 dupa defuncta C. N., în titlu fiind trecute atât terenurile ei cât si cele ce au regim juridic de bun propriu ale lui C. V., aceste aspecte fiind specificate în anexele actiunii. Mai sustine reclamanta ca în timpul vietii sotului sau a fost întocmit testamentul autentificat sub nr. 5646 din data de 20 septembrie 2001 la B.N.P. Ion Lostun  prin care acesta  a instituit-o pe reclamanta legatara universala, întrucât acesta a decedat la data de 30 aprilie 2008 si cum pârâta nu face parte  din categoria mostenitorilor rezervatari ( colaterali) reclamanta este cea care culege în întregime succesiunea dupa acesta. Deoarece nu a ajuns la o întelegere cu privire la drepturile care i se cuvin, reclamanta se considera îndreptatita sa promoveze aceasta actiune  si solicita admiterea ei. În drept, reclamanta a invocat dispozitiile art. 651, art. 659, art. 666, art. 696, art. 728, art. 729, art. 759, art. 774, art. 802, art. 848 Cod civil, art. 274 Cod procedura civila.

Legal citata, pârâta O. E. nu a depus întâmpinare dar a fost legal reprezentata de avocat Cornea Ioan care a pus concluzii de admitere în parte a actiunii si de atribuire în lotul pârâtei a suprafetei de teren pe care o detine, a imobilului casa de locuit si a jumatate din suprafata de 4200 m.p. teren gradina, cu cheltuieli de judecata.

În data de 20 octombrie 2009, instanta a invocat din oficiu exceptia de prescriptie a dreptului material la actiune al reclamantei cu privire la capatul de cerere privind obligarea pârâtei O. E. la plata sumei de 10.000 lei alcatuita din suma de 5000 lei cheltuieli suportate  cu îngrijirea defunctului C. V. si  din suma de 5000 lei cheltuieli ocazionate cu înmormântarea si praznicile traditionale ale acestuia si a unit cu fondul exceptia invocata prin încheierea de sedinta din data de 8 decembrie 2009.

Prin sentinta civila nr. 2574 din 18 mai 2010, Judecatoria Suceava a admis exceptia dreptului material la actiune al reclamantei în ceea ce priveste capatul de cerere privind obligarea pârâtei O. I. la plata sumei de 10000 lei reprezentând cheltuielile suportate cu îngrijirea defunctului C. V. pe ultimii doi ani de viata si la  plata sumei de 5000 lei reprezentând cheltuielile  ocazionate de înmormântarea si praznicele traditionale organizate dupa defunctul C. V..

A respins capatul de cerere privind obligarea pârâtei O. I. la plata sumei de 10000 lei reprezentând cheltuielile suportate cu îngrijirea defunctului C. V. pe ultimii doi ani de viata si la  plata sumei de 5000 lei reprezentând cheltuielile  ocazionate de înmormântarea si praznicele traditionale organizate dupa defunctul C. V., ca prescris.

A admis în parte actiunea civila având ca obiect „ partaj judiciar” formulata de reclamanta C. I..

 A constatat ca la data de 20 iulie 1983 s-a deschis succesiunea dupa defuncta C. N. care a avut ultimul domiciliu în ….

Masa succesorala ramasa dupa defuncta C. N. este alcatuita din urmatoarele bunuri imobile:

- cota parte ideala de 1/2 din imobilele constructii constând din casa de locuit, standola, bucatarie de vara si beci situate în intravilanul …, …, identificate în raportul de expertiza tehnica judiciara întocmit de expertul Duduta Florin, cota parte ideala în valoare de 15784,5 lei.

- suprafata de 3200 mp teren arabil situat la locul  numit ,,Dealul Livezii” în extravilanul …., înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 1600 lei;

- suprafata de 2300 mp teren arabil situat la locul  numit ,,Dealul Bârzu” în extravilanul …., înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 1150 lei;

- suprafata de 500 mp teren arabil situat la locul  numit ,,Dealul Livezii” în extravilanul …., înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 250 lei;

- suprafata de 1400 mp teren fânete situat la locul  numit ,,Huci Balica” în extravilanul …., …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 420 lei;

- suprafata de 1800 mp teren fânete situat la locul  numit ,,Suhat” în extravilanul …., înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 540 lei;

- suprafata de 2100 mp teren livada situat la locul  numit ,,La Cîrcu” în extravilanul …., înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 63000 lei;

- suprafata de  2779, 93 mp  alcatuita din suprafata de 2191,44 mp teren(S1) si suprafata de 588,49 mp( S2) teren  situata la locul  numit ,,Vatra sat”  în intravilanul  …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 55600 lei si

- suprafata de 1387,16 mp (S3) teren situat la locul  numit ,,Vatra sat”  în intravilanul  …., înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000,  în valoare de 5550 lei.

Valoarea totala a masei succesorale ramasa dupa defuncta C. N. este de 143894,5 lei.

Mostenitori legali acceptanti dupa defuncta C. N. au ramas defunctul C. V. în calitate de sot supravietuitor cu o cota parte ideala de 1/4 din bunurile ce alcatuiesc masa succesorala ramasa dupa defuncta C. N.; defunctul C. D. în calitate de fiu cu o cota parte ideala de 3/16 din bunurile ce alcatuiesc masa succesorala ramasa dupa defuncta C. N. si pârâta O. E. în calitate de fiica cu o cota parte ideala de 3/16 din bunurile ce alcatuiesc masa succesorala ramasa dupa defuncta C. N..

La data de 10 septembrie 2000 s-a deschis succesiunea dupa defunctul C. V. care a avut ultimul domiciliu în ….

Masa succesorala ramasa dupa defunctul C. V. este alcatuita din cota parte ideala de 1/2 din imobilele constructii constând din casa de locuit, standola, bucatarie de vara si beci situate în intravilanul …, identificate în raportul de expertiza tehnica judiciara întocmit de expertul Duduta Florin, cota parte ideala în valoare de 15784,5 lei si din cota parte ideala de 1/4 din bunurile ce alcatuiesc masa succesorala ramasa dupa defuncta C. N.,  indicate mai sus, cota parte ideala în valoare de 35973, 625 lei. 

Valoarea totala a masei succesorale ramasa dupa defunctul  C. V. este de 51758,125 lei.

Mostenitori legali acceptanti dupa defunctul C. V. au ramas defunctul C. D. în calitate de fiu cu o cota parte ideala de 1/2 din bunurile ce alcatuiesc masa succesorala ramasa dupa defunctul C. V. si pârâta O. E. în calitate de fiica cu o cota parte ideala de 1/2 din bunurile ce alcatuiesc masa succesorala ramasa dupa defunctul  C. V..

La data de 30 aprilie 2008 s-a deschis succesiunea dupa defunctul C. D.  care a avut ultimul domiciliu în ….

Masa succesorala ramasa dupa defunctul C. D. este alcatuita din cota parte ideala de 3/16 din bunurile ce alcatuiesc masa succesorala ramasa dupa defuncta C. N., cota parte ideala în valoare de 26980,21 lei si din cota parte ideala de 1/2 din bunurile ce alcatuiesc masa succesorala ramasa dupa defuncta C. V., cota parte ideala în valoare de 25879,06 lei.

Valoarea totala a masei succesorale ramasa dupa defunctul  C. D. este de 52859, 2725 lei.

Unica mostenitoare acceptanta ramasa dupa defunctul  C. D. este reclamanta C. I. în calitate de legatar testamentar universal.

A constatat ca masa bunurilor de împartit este alcatuita din urmatoarele bunuri:

- imobilele constructii constând din casa de locuit, standola, bucatarie de vara si beci situate în intravilanul …, identificate în raportul de expertiza tehnica judiciara întocmit de expertul Duduta Florin, în valoare de 31569 lei. 

- suprafata de 3200 mp teren arabil situat la locul  numit ,,Dealul Livezii” în …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 1600 lei;

- suprafata de 2300 mp teren arabil situat la locul  numit ,,Dealul Bârzu” în .., înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 1150 lei;

- suprafata de 500 mp teren arabil situat la locul  numit ,,Dealul Livezii” în extravilanul …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 250 lei;

- suprafata de 1400 mp teren fânete situat la locul  numit ,,Huci Balica” în extravilanul satului Adâncata, comuna Adâncata, jud. Suceava, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 420 lei;

- suprafata de 1800 mp teren fânete situat la locul  numit ,,Suhat” în extravilanul …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 540 lei;

- suprafata de 2100 mp teren livada situat la locul  numit ,,La Cîrcu” în extravilanul …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 63000 lei;

- suprafata de  2779, 93 mp  alcatuita din suprafata de 2191,44 mp teren(S1) si suprafata de 588,49 mp( S2) teren  situata la locul  numit ,,Vatra sat”  în intravilanul  …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 55600 lei si

- suprafata de 1387,16 mp (S3) teren situat la locul  numit ,,Vatra sat”  în intravilanul  …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 5550 lei.

Valoarea totala a bunurilor ce alcatuiesc masa de împartit este de 159679 lei.

La aceasta masa concura reclamanta C. I. cu o cota parte ideala de 1/2 din bunurile ce alcatuiesc masa de împartit, în valoare de 79839,5 lei si pârâta O. E. cu o cota parte ideala de 1/2  din bunurile ce alcatuiesc masa de împartit, în valoare de 79839,5 lei.

A dispus lichidarea starii de indiviziune existenta  între parti cu privire la bunurile supuse partajului prin formarea si atribuirea de loturi în natura, sens în care:

A dispus atribuirea în lotul reclamantei C. I. a urmatoarelor bunuri imobile:

- imobilele constructii constând din casa de locuit, standola, bucatarie de vara si beci situate în intravilanul …, identificate în raportul de expertiza tehnica judiciara întocmit de expertul Duduta Florin, în valoare de 31569 lei. 

- suprafata de 3200 mp teren arabil situat la locul  numit ,,Dealul Livezii” în extravilanul …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 1600 lei;

- suprafata de  2779, 93 mp  alcatuita din suprafata de 2191,44 mp teren(S1) si suprafata de 588,49 mp( S2) teren  situata la locul  numit ,,Vatra sat”  în intravilanul  …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 55600 lei.

Valoarea totala a bunurilor atribuite în lotul reclamantei C. I. este de 88769 lei.

A dispus atribuirea în lotul pârâtei  O. E. a urmatoarelor bunuri imobile:

- suprafata de 2300 mp teren arabil situat la locul  numit ,,Dealul Bîrzu” în extravilanul …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 1150 lei;

- suprafata de 500 mp teren arabil situat la locul  numit ,,Dealul Livezii” în extravilanul …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 250 lei;

- suprafata de 1400 mp teren fânete situat la locul  numit ,,Huci Balica” în extravilanul …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000,  în valoare de 420 lei;

- suprafata de 1800 mp teren fânete situat la locul  numit ,,Suhat” în extravilanul …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 540 lei;

- suprafata de 2100 mp teren livada situat la locul  numit ,,La Cîrcu” în extravilanul …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000,  în valoare de 63000 lei si

- suprafata de 1387,16 mp (S3) teren situat la locul  numit ,,Vatra sat”  în intravilanul  …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000,  în valoare de 5550 lei.

Valoarea totala a bunurilor atribuite în lotul pârâtei  O. E. este de 70910 lei.

Pentru egalizarea loturilor, a dispus obligarea reclamantei C. I. sa achite pârâtei O. E. suma de 8929,5 lei cu titlu  de sulta.

A obligat partile sa îsi predea reciproc bunurile ce fac obiectul partajului.

A dispus obligarea pârâtei O. E. sa achite reclamantei suma de 1814, 65 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut în motivare urmatoarele:

La data de 20 iulie 1983 s-a deschis  succesiunea dupa defuncta C. N. care a avut ultimul domiciliu în ….

Masa succesorala ramasa  dupa defuncta C. N. se compune din cota parte ideala de ½ din imobilele constructii constând din casa de locuit, standola, bucatarie de vara si beci situate în intravilanul …, identificate în raportul de expertiza tehnica judiciara întocmit de expertul Duduta Florin de la fila 106, bunuri imobile dobândite de defuncta C. N. în decursul casatoriei cu defunctul C.V., asa cum rezulta din certificatul de mostenitor nr. 1305/1983 din data de 6 septembrie 1983 eliberat de fostul Notariat de Stat Judetean Suceava (f.94) si din autorizatia pentru  executare de lucrari nr. 110 din data de 31 decembrie 1970 eliberata de fostul Consiliu Popular al comunei Adîncata, jud. Suceava (f.37). Valoarea imobilelor constructii este de 31.569 lei conform raportului de expertiza tehnica judiciara întocmit de expertul Duduta Florin de la fila 107, valoare necontestata de parti.

De asemenea, din masa succesorala ramasa dupa defuncta C. N. fac parte si suprafetele de teren înscrise  în titlul de proprietate nr. 2194/ 13 noiembrie 2000 eliberat pe numele defunctei asa cum au fost identificate si masurate în raportul de expertiza tehnica judiciara întocmit de expertul Sava Dumitru (f.51) si anume suprafata de 3200 m.p. teren arabil situata în extravilan la locul numit „ Dealul Livezii” în valoare de 1600 lei, suprafata de 2300 m.p. teren arabil situata în extravilan la locul numit „ Dealul Bârzu” în valoare de 1150 lei, suprafata de 500 m.p. teren arabil situat la locul numit „Dealul Livezii” în extravilan în valoare de 250 lei, suprafata de 1400 m.p. teren fânete situat la locul numit ,,Huci Balica” în extravilan, în valoare de 420 lei, suprafata de 1800 m.p. teren fânete situat la locul numit „ Suhat” în extravilan în valoare de 540 lei, suprafata de 2100 m.p. teren livada situat la locul numit „ La Cîrcu” în extravilan, în valoare de 63.000 lei, suprafata de 2779,93 m.p. teren alcatuita din suprafata de 2191,44 m.p.  teren (S1) si suprafata de 588,49 m.p. teren (S2) teren situat la locul numit „Vatra Sat” în intravilanul …, jud. Suceava, în valoare de 55.600 lei si din suprafata de 1387,16 m.p. teren (S3) situat la locul numit „Vatra Sat” în intravilanul …, în valoare de 5550 lei.

Instanta nu a retinut sustinerile reclamantei din cererea de chemare în judecata si anume ca din masa succesorala ramasa dupa defuncta C. N. fac parte doar suprafata de 3200 m.p. teren situat la locul numit „ Dealul Livezii” si suprafata de 1800 m.p. teren situat la locul numit „ Suhat”  iar restul suprafetelor înscrise în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000 sunt bunuri proprii ale defunctului C. V., facând parte din masa succesorala ramasa dupa acesta.

Prin titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000 s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate în indiviziune pentru suprafata totala de 15.600 m.p. teren în favoarea coindivizarilor C. V., C. D. si O. E. în calitate de mostenitor dupa defuncta C. N., ceea ce înseamna ca suprafetele înscrise în acest titlu de proprietate au fost bunuri proprii al defunctei C. N. si fac parte din masa succesorala ramasa dupa aceasta. Daca o parte din suprafetele de teren înscrise în titlul de proprietate i-ar fi apartinut lui C. V., atunci s-ar fi facut reconstituirea dreptului de proprietate si pe numele acestuia  în nume propriu, si nu în calitate de mostenitor al sotiei sale. Întrucât reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 15.600 m.p. teren înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000 s-a facut dupa defuncta C. N., înseamna ca suprafetele de teren înscrise în acest titlu de proprietate fac parte din masa succesorala ramasa dupa C. N..

Suprafetele de teren ce fac parte din masa de partaj ramasa dupa C. N. sunt cele masurate si identificate de expertul Sava Dumitru în raportul de expertiza tehnica judiciara întocmit de expertul  Sava Dumitru (f.51 dosar fond) iar valorile acestor suprafete de teren sunt acelea indicate acolo, concluziile acestui raport de expertiza nefiind contestate de catre parti. În masa succesorala ramasa dupa defuncta C. N., instanta a inclus doar suprafetele de teren gasite, identificate si masurate efectiv de expert în teren, în conditiile în care suprafata masurata era mai mica decât cea înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000.

Valoarea totala a masei succesorale ramasa dupa defuncta C. N. este de 143894,5 lei.

Mostenitorii legali acceptanti dupa defuncta C. N. au ramas defunctul C. V. în calitate de sot supravietuitor cu o cota parte ideala de ¼ din bunurile ce alcatuiesc masa succesorala ramasa dupa defuncta C. N., defunctul C. D. în calitate de fiu cu o cota parte ideala de 3/16 din bunurile ce alcatuiesc masa succesorala si pârâta O. E. în calitate de fiica cu o cota parte ideala de 3/16 din bunurile ce alcatuiesc masa succesorala.

Dupa cum rezulta din certificatul de deces de la fila 10, la data de 10 septembrie 2000 s-a deschis succesiunea dupa defunctul C. V., care a avut ultimul domiciliu în …

Masa succesorala ramasa dupa defunctul C. V. este alcatuita din cota parte ideala de 1/2 din imobilele constructii constând din casa de locuit, standola, bucatarie de vara si beci situate în intravilanul …, identificate în raportul de expertiza tehnica judiciara întocmit de expertul Duduta Florin, cota parte ideala în valoare de 15784,5 lei si din cota parte ideala de 1/4 din bunurile ce alcatuiesc masa succesorala ramasa dupa defuncta C. N.,  indicate mai sus, cota parte ideala în valoare de 35973, 625 lei. 

Prin cererea de chemare în judecata, reclamanta C. I. a solicitat sa se constate ca masa succesorala ramasa dupa defunctul C. V. este gravata de un pasiv succesoral de 10.000 lei compus din suma de 5000 lei  reprezentând cheltuielile suportate de reclamanta C. E. si defunctul ei sot C. D. pentru îngrijirea lui C. V. pe ultimii doi ani de viata si din suma de 5000 lei reprezentând cheltuielile ocazionate de înmormântarea si praznicele traditionale organizate dupa defunctul C. V., cheltuieli suportate tot de reclamanta si de sotul ei, defunctul C. D..

Instanta a retinut ca patrimoniul succesoral cuprinde lânga activul succesiunii si obligatiile si sarcinile mostenirii, acestea formând pasivul succesoral. În pasivul succesoral, lasat de defunct, intra obligatiile patrimoniale ale acestuia si sarcinile mostenirii, dintre acestea facând parte cheltuielile care au loc cu ocazia inventarierii, conservarii, administrarii, lichidarii succesiunii, cheltuielile de înmormântare, legatele cu titlu particular, care au ca obiect bunuri generice etc.

Prin urmare, în pasivul succesoral nu intra si cheltuielile ocazionate de îngrijirea defunctului C. V. pe  ultimii doi ani de viata ai acestuia, pe care reclamanta sustine ca le-a suportat împreuna cu sotul ei. Acest capat de cerere are practic caracterul  unei actiuni în regres pusa la dispozitia debitorilor  obligati în solidar în materia obligatiei de întretinere împotriva celorlalti debitori.

Astfel, potrivit art. 90 al.2 din Codul familiei, cel care a platit întretinerea se poate  întoarce  împotriva celorlalti  obligati pentru partea fiecaruia. Prin urmare,  mostenitorul care a suportat întretinerea defunctului se poate îndrepta împotriva celorlalti mostenitori de acelasi grad cu o actiune în regres pentru partea lor contributiva. Actiunea în regres are un caracter personal deoarece urmareste valorificarea unui drept personal, de creanta, fiind deci prescriptibila în termenul general de prescriptie de trei ani prevazut de art. 3 din Decretul nr. 167/1958 care începe sa curga de la data încetarii întretinerii si anume, în cazul de fata, de la data deschiderii succesiunii  dupa defunctul C. V. si anume de  data de 10 septembrie 2000, împlinindu-se la data de 10 septembrie 2003.

Ori, în cauza de fata, a retinut prima instanta aceasta cerere a fost introdusa de reclamanta abia  la data de 9 februarie 2009, cu depasirea termenului general de prescriptie prevazut de art. 3 din Decretul nr. 167/1958, astfel încât exceptia de prescriptie a dreptului material la actiune al reclamantei cu privire la acest capat de cerere apare ca fiind întemeiata iar acest capat de cerere apare ca fiind prescris.

Capatul de cerere privind obligarea pârâtei O. E. la plata  sumei de 5000 lei reprezentând cheltuielile ocazionate cu înmormântarea si praznicele traditionale organizate de reclamanta si de sotul ei C. D., are un caracter personal, deoarece urmareste valorificarea unui drept de creanta, fiindu-i aplicabil dispozitiile art. 3 din Decretul nr. 169/1958, republicat, fiind deci supus termenului general de prescriptie de trei ani. O astfel de actiune este prescriptibila în termenul general de prescriptie de trei ani, indiferent daca pretentia se valorifica în cadrul partajului sau pe cale separata, deoarece  institutia prescriptiei are în vedere natura dreptului si nu cadrul procesual în care acesta se valorifica. Termenul de prescriptie al dreptului material la actiune în  legatura cu cheltuielile de înmormântare si cele ocazionate de praznicele organizate dupa defunctul C. V. începe sa curga de la data deschiderii succesiunii dupa defunctul C. V., care este data de 10 septembrie 2000.

Ori, acest capat de cerere a fost introdus de abia la data de 9 februarie 2009, cu depasirea termenului general de prescriptie de 3 ani consacrat de art. 3 din Decretul nr. 167/1958, astfel încât exceptia invocata din oficiu  apare ca fiind întemeiata, motiv pentru care a fost admisa, iar acest capat de cerere a fost respins ca prescris.

Prin urmare, s-a admis exceptia dreptului material la actiune al reclamantei în ceea ce priveste capatul de cerere privind obligarea pârâtei O.E. la plata sumei de 10.000 lei reprezentând cheltuielile suportate cu îngrijirea defunctului C. V. pe  ultimii doi ani de viata si la plata sumei de 500 lei reprezentând cheltuielile ocazionate de înmormântarea si praznicele traditionale organizate dupa defunctul C. V. iar acest capat de cerere a fost respins ca prescris.

Valoarea totala a masei succesorale ramasa dupa defunctul C. V. este de 51758,125 lei.

Mostenitorii legali acceptanti dupa defunctul C. V. au ramas fii acestuia si anume defunctul C. D. si pârâta O. E., asa cum rezulta din actele de stare civila depuse la dosar, fiecare dintre mostenitori acceptând în mod tacit succesiunea, act care rezulta din faptul material al posesiunii  de catre fiecare mostenitor a unor bunuri din masa succesorala, asa cum rezulta din probatoriul administrat în cauza, inclusiv din concluziile raportului de expertiza tehnica judiciara întocmit de Sava Dumitru (f.51). Fiecare dintre mostenitorii legali acceptanti dupa defunctul C. V. aveau o cota parte ideala de 1/2 din bunurile ce alcatuiesc masa succesorala ramasa dupa acesta.

Dupa cum rezulta din certificatul de deces de la fila 11 dosar fond, la data de 30 aprilie 2008 s-a deschis succesiunea dupa defunctul C. D., care a avut ultimul domiciliu în …

Masa succesorala ramasa dupa defunctul C. D. este alcatuita din cota parte de 3/16 din bunurile ce alcatuiesc masa succesorala ramasa dupa defuncta C. N., cota parte ideala în valoare de 26980,21 lei si din cota parte ideala de 1/2 din bunurile ce alcatuiesc masa succesorala ramasa dupa defunctul C. V., cota parte ideala în valoare de 25879,06 lei.

Valoarea totala a masei succesorale ramasa dupa defunctul C. D. este de 52859, 2725 lei.

Unica mostenitoare acceptanta ramasa dupa defunctul C. D. este reclamanta C. E. în calitate de  mostenitor testamentar. Reclamanta a fost instituita de defunctul C. D. ca legatar testamentar universal prin testamentul autentificat sub nr. 5046 din data de 20 septembrie 2001 la B.N.P. Ion Lostun din Suceava (f.14), sora defunctului, pârâta O. E., fiind  exheredata  în mod indirect de la mostenire ca efect al legatului testamentar universal.

Dupa cum rezulta din prevederile art. 728 Cod civil, nici un coindivizar nu poate fi obligat sa ramâna în indiviziune, fiecare copartas putând cere oricând împarteala mostenirii.

Dupa cum rezulta din dispozitiile art. 6735 al.1 Cod procedura civila, daca partile nu se învoiesc, instanta a stabilit bunurile supuse împartelii, calitatea de coproprietar, cota parte ce se cuvine fiecaruia si creantele nascute din starea de proprietate comuna pe care coproprietari le au unii fata de altii.

În temeiul art. 6735 al.1 Cod procedura civila, instanta a constatat ca masa de împartit este alcatuita din urmatoarele bunuri:

- imobilele constructii constând din casa de locuit, standola, bucatarie de vara si beci situate în intravilanul …, identificate în raportul de expertiza tehnica judiciara întocmit de expertul Duduta Florin, în valoare de 31569 lei. 

- suprafata de 3200 mp teren arabil situat la locul  numit ,,Dealul Livezii” în extravilanul …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 1600 lei;

- suprafata de 2300 mp teren arabil situat la locul  numit ,,Dealul Bârzu” în extravilanul …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 1150 lei;

- suprafata de 500 mp teren arabil situat la locul  numit ,,Dealul Livezii” în extravilanul …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 250 lei;

- suprafata de 1400 mp teren fânete situat la locul  numit ,,Huci Balica” în extravilanul …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 420 lei;

- suprafata de 1800 mp teren fânete situat la locul  numit ,,Suhat” în extravilanul …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 540 lei;

- suprafata de 2100 mp teren livada situat la locul  numit ,,La Cîrcu” în extravilanul …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 63000 lei;

- suprafata de  2779, 93 mp  alcatuita din suprafata de 2191,44 mp teren(S1) si suprafata de 588,49 mp( S2) teren  situata la locul  numit ,,Vatra sat”  în intravilanul  …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 55600 lei si

- suprafata de 1387,16 mp (S3) teren situat la locul  numit ,,Vatra sat”  în intravilanul  …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 5550 lei.

Valoarea totala a bunurilor ce alcatuiesc masa de împartit este de 159679 lei.

La aceasta masa concura reclamanta C. I. cu o cota parte ideala de ½ din bunurile ce alcatuiesc  masa de împartit, în valoare de 79839,5 lei si pârâta O.E. cu o cota parte ideala de ½ din bunurile ce alcatuiesc masa de împartit în valoare de 79839,5 lei .

Dupa cum rezulta din prevederile art. 741 Cod civil si a art. 6735 al.2 Cod procedura civila, împarteala se va face în natura, la formarea si atribuirea loturilor tinându-se seama, dupa caz si de acordul partilor, marimea cotei parti ce se cuvine fiecaruia din masa bunurilor de împartit, natura bunurilor, domiciliul si ocupatia partilor, faptul ca unul dintre coproprietari, înainte de a cere împarteala, a facut constructii, îmbunatatiri cu acordul proprietarilor sau alte amenajari, asa cum rezulta din dispozitiile art. 6739 Cod procedura civila.

De asemenea, jurisprudenta a statuat si alte criterii cu privire la formarea si atribuirea loturilor si anume imposibilitatea atribuirii bunului unuia  dintre copartasi, folosirea bunurilor de catre un copartas, utilitatea mai mare pentru unul dintre coindivizari, copartasul nu are posibilitatea de a-si procura o alta locuinta.

Prin notele de concluzii de la fila 118 dosar fond, reclamanta C. I. a solicitat sa îi fie atribuite în lot suprafata de  4167,09 m.p. teren intravilan, suprafata de 3200 m.p. teren arabil situat în extravilan, situat la locul numit „ Dealul Livezii” si imobilele constructii constând  din casa de locuit, standola, bucatarie de vara si beci.

La rândul sau, pârâta O. I. prin concluziile orale puse prin intermediul aparatorului sau în data de 4 mai 2010, a solicitat sa îi fie atribuit în lotul pârâtei terenul pe care îl detine deja, imobilul casa de locuit si ½ din suprafata de 4800 m.p. teren Gradina.

Din raportul de expertiza tehnica judiciara întocmit de expertul Sava Dumitru (f.51 dosar fond) rezulta ca reclamanta C. I. ocupa suprafata de 3200 m.p. teren arabil  situat la locul numit „Dealul Livezii” în extravilanul .., în valoare de 1600 lei si suprafata de 2779,93 m.p. teren alcatuita din suprafata de 2191,44 m.p. teren (S:1) si suprafata de 588,49 m.p. (S2) situate la locul numit „ Vatra Sat” în intravilanul …, în valoare de 55600 lei, suprafata  pe care se afla imobilele constructii asa cum rezulta din anexa nr. 1 la raportul de expertiza tehnica judiciara  de la fila 54 dosar fond.

Din probatoriul administrat în cauza rezulta, de asemenea, ca reclamanta a ocupat imobilele constructii constând din casa de locuit, standola, bucatarie de vara, si beci situate în intravilanul …, imobile identificate în raportul de expertiza tehnica în constructii întocmit de expertul Duduta Florin (f.106 dosar fond) împreuna cu sotul sau, defunctul C. D., înca înainte de a muri C. V..

Având în vedere ca reclamanta a detinut posesia imobilelor constructii, atâtia ani si ca nu s-a facut dovada ca are posibilitati de a-si procura o alta locuinta, instanta a dispus atribuirea în natura în lotul reclamantei C. I. a imobilelor constructii în valoare de 31569 lei, a suprafetei de 2779,93 m.p. teren alcatuita  din suprafata de 2191,44 m.p. teren (S1) si suprafata de 588,49 m.p. (S2), teren situat la locul numit „ Vatra Sat”, situat în intravilanul … si a suprafetei de 3200 m.p. teren arabil  situat la locul numit „ Dealul Livezii” în extravilan în valoare de 1600 lei, având în vedere si optiunea exprimata  în mod expres de reclamanta  în acest sens si a faptului ca detine posesia acestor imobile.

Valoarea totala a bunurilor în natura reclamantei C. I. este de 88769 lei.

Având în vedere valoarea mare a bunurilor atribuite în natura reclamantei C. I., s-a dispus atribuirea în lotul pârâtei O. E. a celorlalte bunuri imobile ce alcatuiesc masa de partaj si anume a suprafetei de 2300 m.p. teren arabil situata la locul numit „ Dealul Bîrzu” în valoare de 1150 lei, a suprafetei de 500 m.p. teren arabil situata la locul numit „Dealul Livezii” în valoare de 250 lei, a suprafetei de 1400 m.p. teren fânete situat la locul numit Huci Balica” în valoare de 420 lei, a suprafetei de 1800 m.p. tren fânete situat la locul numit „Suhat” în valoare de 540 lei, a suprafetei de 2100 m.p. teren livada  situat la locul numit „ La Cîrcu” în valoare de 63000 lei si a suprafetei de 1387,16 m.p. teren (S3) situat la locul numit „ Vatra Sat” în valoare de 5550 lei, tinând cont si de solicitarea expresa a pârâtei O. E. de a i se acorda  si ei o parte din suprafata de teren situata la locul numit „Gradina”si faptul ca pârâta O. E. detine posesia  majoritatii suprafetelor ce au fost atribuite în lotul sau.

Valoarea totala a bunurilor atribuite în lotul pârâtei O. E. este de 70910 lei.

Prin urmare, în temeiul art. 728 si urmatoarele Cod civil si a art. 67314  al. 1 Cod procedura civila raportat la dispozitiile art. 6731, art. 6735 si a art. 6739  Cod procedura civila, instanta a admis actiunea în parte si a dispus lichidarea starii de indiviziune existenta între parti cu privire la bunurile supuse partajului prin formarea si atribuirea de loturi în natura fiecarei parti, proportional cu cota parte ideala ce se cuvine fiecaruia din masa bunurilor de împartit în conformitate cu cele dispuse mai sus, urmând ca inechitatile dintre loturi sa fie compensate prin sulta în conformitate cu dispozitiile art. 742 Cod civil coroborate cu cele ale art. 6735 al.2 Cod procedura civila.

În temeiul art. 274 Cod procedura civila, pârâta O. E. a fost obligata sa îi achite reclamantei C. I. suma de 1814,65 lei cu titlu de cheltuieli de judecata alcatuita din contravaloarea taxei de timbru si a timbrului judiciar aferent, a contravalorii onorariului de avocat si a onorariului pentru expert, proportional cu gradul de admitere a actiunii.

Împotriva acestei sentinte au formulat apel reclamanta si pârâta, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

În motivarea apelului, reclamanta a aratat ca, în ce priveste succesiunea dupa C. N. a fost retinuta corect masa succesorala referitoare la constructii adica a cotei de ½ din constructii, constructii evaluate de expert Duduta Florin, valoare necontestata de parti. Referitor la teren instanta a comis prima eroare, anume ca toate terenurile sunt ale defunctei si nu doar cele doua suprafete mentionate in actiune, adica cea de 3200 mp de la locul „Dealul Livezii” precum si cea de 1800 mp de la locul "Suhat". Argumentele aduse de instanta sunt contrazise de faptul ca regimul juridic al acestor terenuri nu a fost contestat de pârâta, ea a achiesat la sustinerile reclamantei neavând relevanta faptul ca sotul titularei nu a fost trecut decât in calitate de mostenitor al acesteia. Sustinerea acestui motiv de apel ar parea in defavoarea reclamantei având in vedere ca daca toate terenurile sunt ale defunctei N. si cum pârâta a renuntat la succesiunea dupa aceasta înseamna ca ea trebuie sa le culeaga aproape in totalitate. Nu doreste decât sa sustina adevaru, adevar necontestat de pârâta care stie care au fost terenurile tatalui ei si care au fost terenurile mamei sale.

De altfel in cursul cercetarii judecatoresti nu s-a pus in nici un mod problema regimului juridic al terenurilor, daca instanta a avut aceasta intuitie avea obligatia sa puna in discutia pârtilor.

Avind in vedere ca partile au fost casatorite anterior anului 1962, ca terenurile au fost inscrise in CAP de ambii soti, ca au fost evidentiate in RA pe numele intregii familii, ca bunurile au fost gospodarite in comun indiferent daca erau bunuri proprii ale fiecarui sot, in acest context, cererea de reconstituire s-a facut in numele familiei (de altfel sotia era decedata la data intrarii in vigoare a Legii 18/1991) si cum terenurile au fost in patrimoniul familiei si gospodarite impreuna nu are importanta in favoarea cui din cei doi soti a fost reconstituit dreptul de proprietate.

In practica judiciara s-a statuat ca in etapa administrativa nu se poate discerne cu privire la regimul juridic al bunurilor, in caz contrar ar fi o pretindere de diligente exagerata fata de persoanele care uzeaza de procedurile prevazute de Legea 18/1991, avind in vedere nivelul de pregatire al participantilor la procedura de reconstituire. In consecinta,ocazionat de sistarea starii de indiviziune, se procedeaza la analiza separata a fiecarui trup de teren cu aplicabilitate la bunurile proprii si comune.

Procedind in sens contrar, instanta a retinut in masa succesorala dupa defuncta C. N. si bunurile proprii ale sotului ei.

Al doilea motiv de apel vizeaza faptul ca dupa defuncta C. N.,pirita O. E. este renuntatoare, aspect ce rezulta din continutul certificatului de mostenitor nr. l305/06..09.1983. În aceasta situatie, conform art. 969, 700 si 701 din Codul civil, prin formularea cererii de reconstituire sint repusi de drept in termenul de acceptare a succesiunii numai acei mostenitori care nu au acceptat mostenirea in termenul si conditiile prevazute de art.700 Cod civil nu si cei care au renuntat expres la succesiune.

Fata de faptul ca pirita a renuntat expres la succesiunea dupa C. N. rezulta ca mostenirea dupa aceasta defuncta se dezbate intre C. V. in calitate de sot supravietuitor si C. D. in calitate de fiu, in cotele prevazute de lege.

Al treilea motiv de apel se refera la gresita compunere a masei succesorale dupa defunctul C. V. deoarece nu au fost avute in vedere terenurile bunuri proprii ale acestuia, respectiv cele din anexa nr. 2, pct .l - 7, pe linga cota de ½ din constructii si cota de ¼ din bunurile proprii ale defunctei sale sotii.

Al patrulea motiv consta in aceea ca a fost aplicata gresit legea privind pasivul succesoral prin admiterea exceptiei prescriptiei privind dreptul la actiune.

Instanta a aplicat gresit legea intrucit reclamanta are calitatea de mostenitoare asupra bunurilor sau asupra unei parti din bunuri ce compun masa succesorala si se afla in posesia bunurilor suucesorale, din continutul deciziei nr. 6 din 19 ianuarie 2009 a ICCJ data in interesul legii rezulta ca termenul de prescriptie in situatia in care mostenitorul solvens poseda bunurile succesorale, termenul de prescriptie începe sa curga de la data formularii cererii de iesire din indiviziune, cerere ce ar putea avea ca rezultat deposedarea creditorului de bunurile succesorale.

A cincea situatie contestata se refera la modul de partaj reclamanta solicitând a-i fi atribuit întregul trup de teren intravilan pe care se afla constructiile in suprafata de 4.167,09 mp (pe linga cel de la "Dealul Livezii") pentru ca si pirita are un trup intravilan "La Cîrcu" cu o valoare mai mare chiar.

Fata de cele aratate apreciaza ca se impune a fi recalculate si cheltuielile de judecata.

În motivarea apelului sau, pârâta a aratat ca, judecatoria a interpretat si aplicat în mod gresit normele care reglementeaza materia împartelii judiciare, respectiv art. 728 si urm Cod civil.

Instanta de fond a facut atribuirea în natura a bunurilor, cu încalcarea dispozitiilor art. 741 Cod civil, coroborat cu art. 6739 Cod procedura civila.

Instanta a pronuntat o hotarâre nelegala, cu încalcarea principiului egalitatii partilor.

Astfel, în mod gresit, instanta a hotarât admiterea în parte a actiunii asa cum a fost formulata si a dispus lichidarea starii de indiviziune, existente între partile din litigiu cu privire la bunurile supuse partajului, atribuindu-i reclamantei C. I., în lotul sau, în totalitate imobilele constructii constând din casa de locuit, standola, bucatarie de vara si beci, situate în intravilanul …, identificate în raportul de expertiza tehnica judiciara, întocmit de expertul Duduta Florin, în valoare de 31-569 lei.

Prin atribuirea tuturor imobilelor constructii ce fee parte din masa de împartit în lotul reclamantei, prima instanta a încalcat dispozitiile imperative ale art. 6735 alin. 2 Cod procedura civila, dispozitii care constituie regula în materia partajului judiciar si care prevad ca instanta va face împarteala. în natura a bunurilor ce compun masa de partajat, prin formarea loturilor si atribuirea lor, iar în cazul în care loturile nu sunt egale în valoare, ele se întregesc printr-o suma de bani.

Având în. vedere ca imobilul casa de locuit este comod partajabil, fiind prevazut cu doua intrari si având în vedere ca, reclamanta împreuna ce defunctul sau sot C. D., de la casatorie si pâna la moartea defunctului C. V. (tatal pârâtei apelante), respectiv pâna în anul 2000, au locuit în anexa denumita bucatarie, aflata în aceeasi curte cu casa, anexa compusa dintr-un hol si o camera, considera ca, în mod nelegal, instanta i-a atribuit în lotul reclamantei întregul imobil, fara a avea în vedere solicitarea pârâtei, ca acest bun sa fie partajat în natura, în cote de ½ p.i. pentru fiecare.

Imobilul casa de locuit care are si o însemnata valoare morala pentru pârâta apelanta, fiind casa ei parinteasca, a fost mult subevaluat de catre expert, stabilindu-i-se o valoare mult prea mica fata de valoarea reala, tocmai pentru a~i fi atribuit în întregime reclamantei si a nu-i impune acesteia obligatia plati, catre pârâta, a unei sulte împovaratoare.

De altfel, si celelalte imobile constructii, respectiv bucataria (care reprezinta, de fapt, o unitate locativa distincta prevazuta cu toate utilitatile si care a fost locuita, m mod permanent de catre reclamanta si sotul ei), standola si beciul, au fost subevaluate de catre expert, fiindu-le atribuite valori mult reduse fata de pretul real si actual, practicat pe piata imobiliara, din aceleasi considerente, ca si în cazul atribuirii casei.

De asemenea, în mod nelegal si netemeinic, prima instanta a dispus atribuirea în lotul reclamantei intimate doar a doua suprafete de teren, una situata în extravilan si alta situata în intravilan, respectiv a suprafetei de 3200 mp teren arabil, situat Ia locul numit „Dealul Livezii” în extravilanul …, înscrisa în T.P. nr. 2194/2000, în valoare de 1600 lei si a suprafetei de 2779,93 mp, compusa din s. de 2191,44 mp teren (S1) si s. de 588,49 mp teren (S2) situata la locul numit „Vatra sat”, în intravilanul …, înscrisa în T.P nr. 2194/2000, în valoare de 55,600 lei.

În ce priveste lotul pârâtei apelante, în mod gresit, prima instanta i-a atribuit, în natura, restul suprafetelor de teren, ce compun masa de partajat, respectiv celelalte sase suprafete de teren, cinci suprafete de teren situate în extravilan si o singura parcela de lotul reclamantei, prima instanta, a încalcat dispozitiile imperative ale ari 6735 alin.2 Cod procedura civila, dispozitii care constituie regula în materia partajului judiciar si care prevad ca instanta va face împarteala în natura a bunurilor ce compun masa de partajat, prin formarea loturilor si atribuirea lor, iar în cazul în care loturile nu sunt egale în valoare, ele se întregesc printr-o suma. de bani.

Având în vedere ca imobilul casa de locuit este comod partajabil, fiind prevazut cu doua intrari si având în vedere ca, reclamanta împreuna cu defunctul sau sot, C.D., de la casatorie si pâna la moartea defunctului C. V. (tatal pârâtei apelante), respectiv pâna în anul 2000, au locuit în anexa denumita bucatarie, aflata în aceeasi curte cu casa, anexa compusa dintr-un hol si o camera, considera ca, în mod nelegal, instanta i-a atribuit în lotul ei întregul imobil iara a avea în vedere solicitarea pârâtei, ca acest bun sa fie partajat în natura. în cote de ½ p.i. pentru fiecare.

În mod gresit prima instanta nu a cercetat si nu a avut în vedere toate apararile pe care pârâta, apelanta le-a formulat în cursul cercetarii judecatoresti, atât oral cât si în scris, aparari si sustineri pe care le mentin si în apel.

Conform legii si a principiului egalitatii partilor, pârâta apelanta era îndreptatita sa primeasca, în natura, ½ pi din bunurile ce compun masa succesorala, având în vedere, în principal faptul ca partile au cote succesorale egale, ca reclamanta fiind ruda prin alianta (respectiv sotia fratelui, pârâtei), vine la mostenire culegând cota sotului sau, a defunctului C. D., cu care nu a avut copii.

Spre deosebire de reclamanta, care este nora defunctilor, pârâta este fiica acestora, bunurile supuse împartelii fiind deci mostenire de la parintii sai, cu valoare sentimentali acesta locuind în aceeasi localitate cu reclamanta, având trei copii, în urma împartelii facute de instanta, nu se vor putea bucura, de mostenirea provenita de la bunicii lor materni.

Deosebit de aceasta, reclamanta doreste sa înstraineze bunurile, respectiv sa încheie un contract de întretinere cu persoane straine, motiv pentru care a solicitat sa primeasca în lot întreaga gospodarie, care excede cu mult nevoilor sale.

Examinând apelul declarat de catre reclamanta C. I., în raport de actele si lucrarile dosarului, de considerentele sentintei si de criticile formulate, tribunalul retine urmatoarele:

În ceea ce priveste natura juridica a terenurilor înscrise în t.p. 2194/13.11.2000, a invocat apelanta ca apartin socrului sau, defunctul Cucos Vasile, cu exceptia a doua parcele, de 3200 mp – „Dealul Livezii” (poz. A.1.1.) si de 1800 mp – „Suhat” (poz. A.4.2.) care provin de la defuncta C. N. (soacra sa), primite cu titlu de zestre de la parintii sai cu ocazia casatoriei.

Criticile sunt întemeiate.

Este adevarat ca titlul de proprietate a fost emis dupa defuncta C. N., în favoarea sotului C. V. si a celor doi copii, pârâta O. E. si sotul reclamantei – defunctul C. D., ceea ce creeaza prezumtia ca ar apartine titularelor în cota de 1/1.

Însa trebuie avuta în vedere pozitia concordanta a partilor, exprimata în cererea introductiva (de catre reclamanta c. I. – f. 6) si în memoriul de apel, respectiv la termenul de judecata din 07.12.2010 (f. 16 dosar apel) – de catre pârâta O. E., în sensul ca doar cele doua suprafete de teren provin de la defuncta C. N., restul suprafetelor apartinând sotului sau, C. V..

Fiind vorba de un fapt necontestat, întarit si de cererea de reconstituire a dreptului de proprietate formulata de catre C. V. (f. 14 dosar apel), în care mentioneaza ca împreuna cu sotia sa s-au înscris în CAP cu suprafata de 1,56 ha teren, rezulta ca prezumtia relativa de veridicitate reflectata de continutul titlului a fost infirmata, urmând ca instanta sa reformeze sentinta pe acest aspect, în sensul includerii în masa succesorala a defunctei C  N., în ceea ce priveste terenurile, doar a celor doua parcele de 3200 mp – „Dealul Livezii” si 1800 mp „Suhat” în cota de 1/1, restul terenurilor urmând a le include în aceeasi cota, în masa succesorala a defunctului C. V., la care se adauga si partea succesorala primita de la sotie din cele doua terenuri (1/4 p.i.).

A doua critica vizeaza împrejurarea ca pârâta O. E. este straina de succesiunea defunctei C. N., prin renuntare.

Într-adevar, asa cum rezulta din certificatul de mostenitor nr. 1305/06.09.1983 emis de fostul Notariat de Stat Judetean Suceava (f. 9), pârâta a renuntat la succesiunea mamei sale, defuncta C. N., astfel ca nu mai poate culege nimic din patrimoniul acesteia, actul de optiune având caracter irevocabil câta vreme nu a fost retractat în conditiile legii.

Asa fiind, tribunalul va constata sa au calitatea de mostenitori ai defunctei doar sotul supravietuitor C. V. (postdecedat), cu o cota de ¼ m.s. si fiul C. D. (postdecedat), cu o cota de ¾ m.s., cote calculate conform art. 1 alin. 1 lit. a din Legea nr. 319/1944 coroborat cu art. 669 din vechiul Cod civil.

Corespunzator, va fi modificata si masa succesorala a defunctului C. D. (sotul reclamantei), care a preluat prin acrescamânt si cota surorii sale, O. E., renuntatoare dupa mama sa.

O alta critica vizeaza solutia data cererii sale de retinere a pasivului succesoral dupa defunctul C. V..

Instanta a retinut prescriptia dreptului material la actiune.

Daca în privinta contravalorii cheltuielilor de întretinere a defunctului în ultimii doi ani de viata solutia este corecta, pretentia neintrând în sfera pasivului succesoral, ci fiind vorba despre o actiune personala, fundamentata pe prevederile din vechiul Cod al familiei (art. 89, 90) si prescriptibila în termenul general de 3 ani prevazuta de Decretul nr. 167/1958, ce a început sa curga de la data când au fost efectuate, în ceea ce priveste cheltuielile pentru înmormântarea defunctului si pentru praznicele ulterioare, prima instanta trebuia sa observe ca în cauza a intervenit o împrejurare de fapt ce a întrerupt prescriptia, anume posesia pe care reclamanta a exercitat-o asupra bunurilor succesorale (asupra gospodariei defunctului si a unora dintre terenuri), aspect necontestat de catre pârâta si confirmat prin expertizele efectuate în cauza.

Or, asa cum s-a retinut si prin considerentele deciziei data într-un recurs în interesul legii, nr. 6/19.01.2009 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, posesia exercitata de catre mostenitorul solvens asupra bunurilor succesorale are caracter întrerupator de prescriptie, termenul începând sa curga de la data formularii cererii de iesire din indiviziune, ce ar putea avea ca rezultat deposedarea creditorului de bunurile succesorale.

Prin urmare, sub acest aspect prescriptia a fost gresit retinuta.

Pe fondul cererii, retine tribunalul, pe baza depozitiei martorilor M. D. (f. 35), N. F. (f. 73) si a informatiilor transmise de Parohia Adâncata cu adresa nr. 42/14.04.2009 (f. 36) faptul ca defunctul C. V. a fost înmormântat de catre fiul sau, C. D. împreuna cu sotia C. I., tot acestia ocupându-se si de pomenile ulterioare, cheltuieli care pot fi aproximate la suma de 5000 lei, suma rezonabila si confirmata de altfel de catre martora N.F..

Desi martorul propus de catre pârâta, M. G. a încercat sa acrediteze ideea ca si pârâta a suportat o parte din cheltuieli, sustinerile acestuia sunt nerelevante întrucât nu au fost cunoscute în mod direct, personal, ci aflate de la numitul S. C. (f. 34), or, audiat în calitate de martor, acesta din urma nu a mentionat nimic pe acest aspect (f. 74).

În ceea ce priveste lotizarea, reclamanta a pretins în lot tot terenul intravilan, aferent gospodariei, de 4167,09 mp, cerere cu care Tribunalul nu poate fi de acord.

Astfel, asa cum rezulta din hotarâre, reclamanta a primit în lot casa cu anexele gospodaresti ale defunctilor, terenul curti constructii de 588,49 mp, precum si o suprafata arabila de 2191,44 mp aflata în prelungire (f. 54), teren mai mult decât suficient pentru exploatarea normala a gospodariei.

Prin urmare, nu exista nicio ratiune pentru ca reclamanta sa primeasca tot terenul existent în respectivul perimetru (4167,09 mp). Astfel, ar fi dezavantajata pârâta, care este fiica defunctilor si s-ar încalca prevederile art. 741 din vechiul Cod civil care obliga instanta sa creeze loturi echilibrate calitativ si cantitativ.

În fine, privitor la cheltuielile de judecata, reclamanta nu a adus critici concrete solutiei.

Oricum, solutia instantei s-a baza în mod corect pe specificul partajului în care partile trebuie sa suporte cheltuielile de judecata proportional cu pretentiile admise (art. 276, art. 277 Cod procedura civila); prin urmare suma de 1814,65 lei pe care reclamanta trebuie sa o primeasca de la pârâta este o suma justa având în vedere ca ea a suportat cheltuieli 3620 lei (f. 2, 16, 38, 46, 84, 100, 120).

În ceea ce priveste apelul declarat de catre pârâta O. E., se retin urmatoarele:

A invocat pârâta faptul ca bunurile succesorale ar fi fost subevaluate, fara a aduce critici concrete pe acest aspect si care sa puna sub semnul îndoielii concluziile expertizelor efectuate de catre exp. Duduta Florin si Sava Dumitru.

Prin urmare, parerea acestora, exprimata în fata primei instante prevaleaza cu atât mai mult cu cât pârâta a fost multumita de expertize, neformulând obiectiuni.

A solicitat pârâta partajarea în natura a constructiilor, invocând valoarea lor sentimentala.

Expertul Duduta Florin a propus doua loturi în acest sens ( f. 28 - 33), loturi care nu sunt însa functionale pentru doua familii ce locuiesc la tara, în conditiile în care un lot ar cuprinde doar casa de locuit, iar celalalt ar cuprinde anexele gospodaresti (standoala, bucatarie de vara, beci).

Mai mult, potrivit expertului topo Sava Dumitru, terenul de 588,49 mp ar urma sa ramâna în indiviziune, o eventuala partajare prezentând inconveniente pentru utilizarea si întretinerea efectiva a loturilor.

În fine, nu trebuie omis faptul ca reclamanta locuieste în respectiva gospodarie de câteva zeci de ani, de la încheierea casatoriei cu fiul defunctilor, în timp ce pârâta are o locuinta proprie.

Prin urmare, retinând si animozitatile existente între parti, apreciaza tribunalul ca partajarea constructiilor între parti nu ar fi posibila.

Întemeiate sunt însa criticile pârâtei privind împartirea terenurilor.

Astfel, asa cum rezulta din sentinta pârâta a primit în lot aproape toate terenurile situate în extravilan, desi era posibila si o partajare echitabila sub acest aspect, tinând cont de criteriul posesoriu, dupa care terenurile de 1400 mp – „Huci Balica” si 1800 mp – „Suhat” trebuiau sa revina în lotul reclamantei C. I. întrucât le-a detinut în timp (a se vedea expertiza topo – f. 52).

De asemenea, în conditiile în care terenul de la locul „La Cîrcu” are o valoare însemnata (63.000 lei), mult peste valorile celorlalte terenuri din extravilan, instanta trebuia sa dispuna partajarea lui în doua loturi pentru ambele parti, în acord cu criteriile prevazute de art. 6739 Cod procedura civila si art. 741 din vechiul Cod civil, cu atât mai mult cu cât partajarea este posibila si nu conduce la o farâmitare excesiva a terenului (a se vedea exp. topo din apel f. 49, 51).

Pentru toate considerentele învederate, în baza art. 296 Cod procedura civila, tribunalul va admite apelurile, va schimba în parte sentinta civila nr. 2574/18.05.2010 a Judecatoriei Suceava, în sensul ca, va respinge exceptia prescriptiei dreptului material la actiune în ceea ce priveste capatul de cerere având ca obiect obligarea pârâtei O. E. la suportarea cheltuielilor ocazionate de înmormântarea si praznicele traditionale dupa defunctul C. V..

Va constata ca masa succesorala ramasa dupa defuncta C. N. este alcatuita, în ceea ce priveste terenurile, doar din suprafetele de 3200 mp – „Dealul Livezii” (în valoare de 1600 lei) si 1800 mp – „Suhat” (în valoare de 540 lei), situate în extravilanul .., înscrise în t.p. 2194/13.11.200, în cote de 1/1.

Va constata ca valoarea masei succesorale dupa defuncta este de 17924,5 lei, în loc de 143894,5 lei.

Va constata ca au calitatea de mostenitori legali acceptanti ai defunctei C. V. – sot supravietuitor, cu o cota de ¼ din masa succesorala (valoric 4481,125 lei) si C. D.  - fiu postdecedat, cu o cota de ¾ din masa succesorala (valoric 13443,375 lei) retransmisa reclamantei . mostenitor testamentar.

Va constata ca masa succesorala ramasa dupa defunctul C. V. este compusa din cota de 5/8 din imobilele constructii (casa de locuit, standola, bucatarie de vara, beci) situate în intravilanul .. (valoric 19730,625 lei), cota de ¼ din terenurile ce compun masa succesorala dupa C. N.(valoric 535 lei) si cota de 1/1 din urmatoarele suprafete de teren înscrise pe acelasi t.p. 2194/13.11.2000:

- suprafata de 2300 mp teren arabil situat la locul  numit ,,Dealul Bârzu” în extravilanul …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 1150 lei;

- suprafata de 500 mp teren arabil situat la locul  numit ,,Dealul Livezii” în extravilanul …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 250 lei;

- suprafata de 1400 mp teren fânete situat la locul  numit ,,Huci Balica” în extravilanul …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 420 lei;

- suprafata de 2100 mp teren livada situat la locul  numit ,,La Cîrcu” în extravilanul …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 63000 lei;

- suprafata de  2779, 93 mp  alcatuita din suprafata de 2191,44 mp teren(S1) si suprafata de 588,49 mp( S2) teren  situata la locul  numit ,,Vatra sat”  în intravilanul  …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 55600 lei si

- suprafata de 1387,16 mp (S3) teren situat la locul  numit ,,Vatra sat”  în intravilanul  …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000,  în valoare de 5550 lei.

Va constata ca valoarea masei succesorale dupa defunct este de 146235,625 lei în loc de 51758,125 lei.

Va constata ca activul brut dupa defunctul C. V. este grevat de un pasiv de 5000 lei – cheltuieli de înmormântare si praznice ulterioare suportate în totalitate de reclamanta.

Va constata ca valoarea cotei succesorale dupa defunct ce revine fiecaruia dintre mostenitori – C. D. si pârâta O. E. este de câte 73117,8125 lei.

Va constata ca masa succesorala ramasa dupa defunctul C. D. este alcatuita din cote de ¾ din masa succesorala dupa defuncta C. N. (valoric 13443,375 lei) si din cota de ½ din masa succesorala dupa defunctul c. V. (valoric 73117,8125 lei), în total 86561,1875 lei, în loc de 52859,2725 lei.

Va constata ca la masa totala de împartit concura reclamanta C. I. cu o cota ideala totala de 86561,1875 lei si pârâta O. E. cu o cota ideala totala de 73117,8125 lei.

Va exclude din lotul pârâtei O. E. suprafetele de 1400 mp teren fânete – „Huci Balica” (420 lei), 1800 mp teren fânete  - „Suhat” (540 lei) si 1050 mp  - „La Cîrcu” (31500 lei) între vecinii: Z. V., C. V., O. E., C. S., astfel cum a fost individualizat prin punctele 1 – 2 – B – A, în raportul de expertiza efectuat de exp. Sava Dumitru (f. 51 dosar apel), situate în extravilanul …, înscrise în t.p. nr. 2194/13.11.200 si le include în lotul reclamantei C. I..

Va constata ca valoarea lotului atribuit reclamantei C. I. este de 121229 lei în loc de 88769 lei.

Va constata ca valoarea lotului atribuit pârâtei O. E. este de 38450 lei în loc de 70910 lei.

Va obliga reclamanta la plata catre pârâta, cu titlu de sulta, ca diferenta între valoarea cotei si valoarea bunurilor atribuite, dupa deducerea cotei de pasiv ce-i revine, a sumei de 32167,8125 lei, în loc de 8929,5 lei.

Având în vedere ca partile au efectuat aproximativ aceleasi cheltuieli în apel (fara a lua în seama contravaloarea expertizei întocmita de catre Duduta Florin întrucât nu a stat la baza solutiei), tribunalul va dispune compensarea lor.

Pentru aceleasi considerente, în baza art. 19 alin. 1 din OUG 51/2008, pârâta va suporta suma de 750 lei pe care statul a avansat-o în contul expertului Duduta Florin, în baza Încheierii din 08.03.2011, proba a fost cerut de aceasta parte, dar nu a servit la darea solutiei.

Pentru aceste motive,

În numele Legii,

D E C I D E:

 

Admite apelurile formulat de reclamanta C.I. domiciliata în .. si pârâta O.E. domiciliata în … împotriva sentintei civile nr. 2574 pronuntata la data de  18 mai 2010 de Judecatoria Suceava în dosarul civil  nr. 889/314/2009.

Schimba în parte sentinta civila nr. 2574/18.05.2010 a Judecatoriei Suceava, în sensul ca:

Respinge exceptia prescriptiei dreptului material la actiune în ceea ce priveste capatul de cerere având ca obiect obligarea pârâtei O. E. la suportarea cheltuielilor ocazionate de înmormântarea si praznicele traditionale dupa defunctul C. V..

Constata ca masa succesorala ramasa dupa defuncta C. N. este alcatuita, în ceea ce priveste terenurile, doar din suprafetele de 3200 mp – „Dealul Livezii” (în valoare de 1600 lei) si 1800 mp – „Suhat” (în valoare de 540 lei), situate în extravilanul .., înscrise în titlul de proprietate nr. 2194/13.11.200, în cote de 1/1.

Constata ca valoarea masei succesorale dupa defuncta este de 17924,5 lei, în loc de 143894,5 lei.

Constata ca au calitatea de mostenitori legali acceptanti ai defunctei C. V. – sot supravietuitor, cu o cota de ¼ din masa succesorala (valoric 4481,125 lei) si C. D.  - fiu postdecedat, cu o cota de ¾ din masa succesorala (valoric 13443,375 lei) retransmisa reclamantei . mostenitor testamentar.

Constata ca masa succesorala ramasa dupa defunctul C. V. este compusa din cota de 5/8 din imobilele constructii (casa de locuit, standola, bucatarie de vara, beci) situate în intravilanul … (valoric 19730,625 lei), cota de ¼ din terenurile ce compun masa succesorala dupa C. N. (valoric 535 lei) si cota de 1/1 din urmatoarele suprafete de teren înscrise pe acelasi titlul de proprietate nr. 2194/13.11.2000:

- suprafata de 2300 mp teren arabil situat la locul  numit ,,Dealul Bîrzu” în extravilanul …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 1150 lei;

- suprafata de 500 mp teren arabil situat la locul  numit ,,Dealul Livezii” în extravilanul …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 250 lei;

- suprafata de 1400 mp teren fânete situat la locul  numit ,,Huci Balica” în extravilanul …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 420 lei;

- suprafata de 2100 mp teren livada situat la locul  numit ,,La Cîrcu” în extravilanul …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 63000 lei;

- suprafata de  2779, 93 mp  alcatuita din suprafata de 2191,44 mp teren(S1) si suprafata de 588,49 mp( S2) teren  situata la locul  numit ,,Vatra sat”  în intravilanul  …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000, în valoare de 55600 lei si

- suprafata de 1387,16 mp (S3) teren situat la locul  numit ,,Vatra sat”  în intravilanul  …, înscrisa în titlul de proprietate nr. 2194 din data de 13 noiembrie 2000,  în valoare de 5550 lei.

Constata ca valoarea masei succesorale dupa defunct este de 146235,625 lei în loc de 51758,125 lei.

Constata ca activul brut dupa defunctul C. V. este grevat de un pasiv de 5000 lei – cheltuieli de înmormântare si praznice ulterioare suportate în totalitate de reclamanta.

Constata ca valoarea cotei succesorale dupa defunct ce revine fiecaruia dintre mostenitori – C. D. si pârâta O. E. este de câte 73117,8125 lei.

Constata ca masa succesorala ramasa dupa defunctul C. D. este alcatuita din cote de ¾ din masa succesorala dupa defuncta C. N. (valoric 13443,375 lei) si din cota de ½ din masa succesorala dupa defunctul c. V. (valoric 73117,8125 lei), în total 86561,1875 lei, în loc de 52859,2725 lei.

Constata ca la masa totala de împartit concura reclamanta C. I. cu o cota ideala totala de 86561,1875 lei si pârâta O. E. cu o cota ideala totala de 73117,8125 lei.

Exclude din lotul pârâtei O. E. suprafetele de 1400 mp teren fânete – „Huci Balica” (420 lei), 1800 mp teren fânete  - „Suhat” (540 lei) si 1050 mp  - „La Cîrcu” (31500 lei) între vecinii: Z. V., C. V., O. E., C. S., astfel cum a fost individualizat prin punctele 1 – 2 – B – A, în raportul de expertiza efectuat de exp. Sava Dumitru (f. 51 dosar apel), situate în extravilanul .., înscrise în titlul de proprietate nr. 2194/13.11.200 si le include în lotul reclamantei C. I..

Constata ca valoarea lotului atribuit reclamantei C. I. este de 121229 lei în loc de 88769 lei.

Constata ca valoarea lotului atribuit pârâtei O. E. este de 38450 lei în loc de 70910 lei.

Obliga reclamanta la plata catre pârâta, cu titlu de sulta, ca diferenta între valoarea cotei si valoarea bunurilor atribuite, dupa deducerea cotei de pasiv ce-i revine, a sumei de 32167,8125 lei, în loc de 8929,5 lei.

Mentine celelalte dispozitii ale sentintei civile care nu sunt contrare prezentei decizii.

Compenseaza cheltuielile de judecata efectuate de parti în apel.

Obliga pârâta-apelanta O. E. la plata catre stat a sumei de 750 lei reprezentând ½ din contravaloarea expertizei efectuate de exp. Duduta Florin, acordata sub forma de ajutor public judiciar.

Definitiva.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din data de 31 ianuarie 2012.