Înşelăciunea (art. 215 C.p.)

Sentinţă penală 30 din 26.01.2010


Dosar nr. 2723/109/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGES

SECTIA PENALA

SENTINTA PENALA NR 30

Sedinta publica de la 26 Ianuarie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE  I. F.

Grefier P. T.

Parchetul de pe lânga Tribunalul Arges este reprezentat prin procuror E. C.

S-a luat în examinare, spre solutionare în prima instanta  cauza penala  cu privire la inculpatul P. I. , fiul lui (...), nascut la (...), domiciliat în (...),  CNP (...) trimis în judecata prin rechizitoriul nr.328/P/2007,  pentru infractiunea prev. si ped. de art.215 alin.1,3,4,5 Cod penal cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal în conditiile art.33 lit.a Cod penal, parti civile fiind  S.C. A. T. , cu sediul în (...), S.C. A. N. S.R.L. ( IN PREZENT  S.C. A. S.R.L. M. cu sediul în (...)

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns inculpatul personal si asistat de avocat D. B. cu împuternicire avocatiala aflata la dosar, consilier juridic Z. F. pentru partea civila  SC A. T. cu delegatie aflata la dosar si avocat  T. G. pentru partea civila  SC A. N. SRL , lipsa fiind partea civila C. A. N. S.R.L.( IN PREZENT  S. C  A. SRL  M. .

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:

S-a procedat la înregistrarea audio a cauzei cu mijloace tehnice, potrivit art 304 C.p.p.

Instanta pune în discutia partilor actul de sesizare a instantei.

Reprezentanta Parchetului si aparatorul inculpatului, având cuvântul pe rând, arata ca nu sunt obiectiuni.

Aparatorul partii civile  SC A. N. SRL  depune la dosar cerere de constituire parte civila  si arata ca nu are obiectiuni la actul de sesizare.

Consilierul juridic al partii civile  SC A. T. arata ca are obiectiuni la actul de sesizare, acesta având nereguli.

Aparatorul inculpatului arata ca nu are obiectiuni cu privire la actul de sesizare.

Instanta arata ca are obiectiuni cu privire la actul de sesizare, deoarece nu se întelege pentru ce fapta a fost trimis în judecata inculpatul .

Aparatorul inculpatului arata ca nu a cerut la primul  termen si nu voia în baza art 300 C.p.p. , însa precizeaza  ca a fost schimbata încadrarea juridica , vizavi de prejudiciu la momentul savârsirii faptei.

Instanta arata ca nu se întelege din rechizitoriu pentru ce fapte a fost trimis în judecata inculpatul si pune în discutia partilor trimiterea cauzei la Parchet pentru refacerea rechizitoriului.

Aparatorul inculpatului arata ca pentru fiecare act material trebuia indicata încadrarea juridica si precizeaza ca fapta s-a prescris.

Consilierul juridic al  partii civile  SC A. T. , arata ca din cuprinsul rechizitoriului rezulta faptele , iar încadrarea o poate face instanta si precizeaza ca în loc de începerea urmaririi penale s-a dat solutie de scoatere de sub urmarirea penala. Adauga faptul ca se poate continua judecata si a fi audiat inculpatul, acesta nefiind un motiv de restituire.

Aparatorul inculpatului arata ca instanta este sesizata potrivit art 262-264 C.p.p. si arata ca din continutul rechizitoriului nu rezulta modul de savârsire a faptei, încadrarea  faptei. Precizeaza ca instanta confirma sau nu aspectele din rechizitoriu, ca procurorul trebuie sa  verifice competenta materiala vizavi de valoarea prejudiciului.

Reprezentanta Parchetului arata ca nu întelege  natura cercetarii judecatoresti.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei penale de fata , constata urmatoarele :

La data de 05.08.2009, pe rolul Tribunalului Arges a fost înregistrat sub nr. 2723/109/2009 ,rechizitoriul nr. 328/P/2007 din  27.07.2009 prin care Parchetul de pe lânga Tribunalul Arges a dispus , între altele ,  punerea în miscare  a actiunii penale si trimiterea în judecata  a inculpatului  P. I.  , pentru savârsirea infractiunii prev.  de art. 215 alin.1,3,4,5 C.pen , cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen., în conditiile art. 33 lit. a C.pen.

La termenul din data de 26.01.2010  instanta în baza art. 300 alin.1 C.pr.pen.  a pus în discutie regularitatea actului de sesizare .

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta  retine  ca  actul de sesizare cuprinde o serie de  neclaritati  legate, în primul rând , de expunerea situatiei de apt, iar în al doilea rând , de încadrarea juridica a  faptelor  si  , nu în  ultimul rând , chiar legate de cele doua acte de dispozitie de la finalul rechizitoriului ,respectiv punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea  în judecata a inculpatului.

Potrivit art. 263 alin.1 C.pr.pen., rechizitoriul trebuie sa se limiteze la fapta si persoana pentru  care  s-a efectuat urmarirea penala  trebuie sa cuprinda, pe  lânga  mentiunile prev. de art.  203 , datele privitoare la persoana inculpatului, fapta retinuta  în sarcina  sa, încadrarea  juridica , probele pe care se întemeiaza  învinuirea, masura preventiva  luata si durata acesteia , precum si  dispozitia de trimitere în judecata.

Instanta  constata , din analiza rechizitoriului , ca din cuprinsul acestuia  lipsesc mentiunile  privind încadrarea juridica a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecata. Este drept ca un rudiment de  încadrare juridica apare  în dispozitiv si se refera doar la articolele  de lege care încrimineaza infractiunea  retinuta dar, în opinia instantei, aceasta simpla referire la niste  articole de lege nu echivaleaza cu obligatia  pe care codul de procedura penala o instituie  în sarcina procurorului de a arata  în cuprinsul rechizitoriului  încadrarea juridica .Instanta considera ca o încadrare juridica a faptei trebuie sa cuprinda,  pe lânga indicarea infractiunii retinute si o  descriere juridica  a acestei fapte prin  oferirea spre analiza a elementelor  ce compun latura obiectiva si latura subiectiva a  infractiunii . Descrierea situatiei de fapt nu poate suplini  aceasta obligatie pentru ca , asa cum am aratat , de esenta acestei parti  a rechizitoriului  este descrierea  juridica a faptei  ce contine , de fapt , interpretarea în haina juridica  pe care organul judiciar o face situatiei de fapt.

Oricum, si descrierea situatiei de fapt este facuta  într-un stil prolix , procurorul  facând uz de însirarea unei multimi de date fara pastrarea unei  legaturi  logice între ele. Din  pacate , acest stil produce  si importante  consecinte juridice pentru ca instanta se vede în situatia neplacuta de a nu  sti cu ce este învestita . Si pentru ca  deruta sa fie maxima , procurorul dispune si o solutie de  scoatere de sub urmarire penala (sic!,  ar fi trebuit  o solutie de încetare a urmariri penale, fata de motivul retinut)  pentru ca, dat fiind expozitivul rechizitoriului , ne gasim în situatia de a nu sti pentru ce s-a dispus trimiterea în judecata si pentru ce s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala.

În încercarea de a face o analiza mai detaliata  a situatiei de fapt, instanta constata ca, în ceea ce priveste  activitatea infractionala careia i-a cazut victima  SC  A. N. I. SRL  M.  , lipseste orice apreciere a procurorului vis-a vis- de fapta pe care se impunea sa o impute  inculpatului. Cu alte cuvinte , în aceasta situatie, nu  stim daca este vorba de o infractiune de înselaciune  sau de una  de fals la legea cecului. Aceleasi  lacune sunt de semnalat  si la punctele 6 si 7 din rechizitoriu , în vreme ce, la celelalte puncte procurorul se rezuma doar la a  indica articolele de lege ce incrimineaza infractiunile imputate, fara a face asa cum am aratat mai sus , o interpretare juridica  a situatiei de fapt.

În rechizitoriu mai este de retinut un aspect care  contribuie într-o masura însemnata la confuzia ce  însoteste întregul actul de sesizare. Este vorba  de prezentarea prejudiciului total cauzat firmelor parti  vatamate  în care sunt amestecate si prejudicii cauzate în urma savârsirii  faptelor de înselaciune, dar si prejudicii cauzate  în urma  savârsirii de infractiuni de fals  la legea cecului, pentru care s-a  dispus scoaterea ( încetarea ) urmarii penale. Or, în conditiile  în care nu se poate face o disociere între cele doua infractiuni  imputate din cauza lacunelor mai sus  prezentate, exista mari semne de întrebare fata de încadrarea  juridica a faptelor si , pe cale de consecinta , fata de  competenta  materiala a tribunalului în a solutiona aceasta cauza, aspect care a fost semnalat , în mod corect, si de unul din aparatori .

Asadar, fata de cele de mai sus, instanta considera ca actul de sesizare nu este legal întocmit , motiv pentru  care, în baza art. 300 alin.2 C.pr.pen., va constata neregularitatea actului de sesizare si va dispune restituirea cauzei cu privire la inculpatul P. I. , pentru infractiunea prev. si ped. de art.215 alin.1,3,4,5 Cod penal cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal în conditiile art.33 lit.a Cod penal, parti civile fiind  S.C. A. T. ,  S.C. A. N. S.R.L. ( IN PREZENT  S.C. A. S.R.L. M. la Parchetul de pe lânga Tribunalul Arges în vederea refacerii rechizitoriului nr 328/P/2007 din 27.07.2009.

În baza art 192 alin 3 C.p.p. cheltuielile judiciare vor  ramâne  în sarcina statului, din care 50 lei onorariu aparator din oficiu  M. D. , conform împuternicirii nr 3368/07.09.2009 .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

În baza art 300 alin 2 C.p.p. constata neregularitatea actului de sesizare si dispune restituirea cauzei cu privire la inculpatul P. I. , fiul lui (...), nascut la (...), domiciliat în (...), CNP (...) trimis în judecata prin rechizitoriul nr.328/P/2007,  pentru infractiunea prev. si ped. de art.215 alin.1,3,4,5 Cod penal cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal în conditiile art.33 lit.a Cod penal, parti civile fiind  S.C. A. T. , cu sediul în (...), S.C. A. N. S.R.L. ( IN PREZENT  S.C. A. S.R.L. M. cu sediul în (...), la Parchetul de pe lânga Tribunalul Arges în vederea refacerii rechizitoriului nr 328/P/2007 din 27.07.2009.

În baza art 192 alin 3 C.p.p. cheltuielile judiciare ramân  în sarcina statului, din care 50 lei onorariu aparator din oficiu  M. D., conform împuternicirii nr 3368/07.09.2009 .

Cu recurs în termen de 3 zile de la pronuntare pentru partile prezente –inculpat si partea civila  SC A. T. si de la comunicare pentru partile lipsa-parte civila  SC A. N. SRL , în prezent SC A. SRL M.

Pronuntata în sedinta publica de la 26 Ianuarie 2010, la Tribunalul Arges sectia penala.

Presedinte, Grefier,

I. F. T. P.