Contravenţie. Refuzul contravenientului de a semna procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei .Învocarea excepţiei privind prescripţia executării amenzii pentru necomunicarea aatului constatator,

Decizie 241/R din 12.03.2010


Potrivit art.14 din  O.G. nr.2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor „executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie daca procesul verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii”.

Prin sentinta civila nr. 9389 din 13 Noiembrie 2009 (filele 20-21), Judecatoria Baia Mare a respins plângerea formulata de petenta G.C. împotriva procesului verbal de contraventie seria CC nr. 0505985/25.06.2009 încheiat de Serviciul Politiei Rutiere din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures, precum si exceptia prescriptiei privind executarea sanctiunii amenzii, invocata de petenta.

Petenta G.C. a fost sanctionata cu 240 lei amenda si retinerea permisului de conducere pentru savârsirea contraventiei prevazute de art. 120 lit. i. din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002, modificata, privind circulatia pe drumurile publice, raportat la art. 100 (3) lit. e. din OUG nr. 195/2002 modificata - efectuarea depasirii prin încalcarea marcajului longitudinal continuu, comisa la 25 iunie 2009, orele 7,43, în localitatea Tautii Magheraus.

La încheierea procesului verbal de constatare a contraventiei, petenta nu a formulat obiectiuni, dar a refuzat sa-l semneze.

Pentru a pronunta hotarârea de mai sus, prima instanta a retinut ca procesul verbal de contraventie a fost încheiat cu respectarea dispozitiilor legale, iar executarea amenzii nu este prescrisa.

Actul constatator al contraventiei a fost expediat la 24.07.2009 pe adresa petentei, si pentru ca aceasta nu a ridicat corespondenta, actul a fost recomunicat la 28.07.2009, petenta semnând de primire la data de 31.07.2009.

Prima instanta a interpretat dispozitiile art. 14 din OG nr. 2/2001 modificata, în sensul ca intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures, avea obligatia sa comunice actul constatator în termen de o luna de la aplicarea sanctiunii, obligatie pe care si-a îndeplinit-o, împrejurarea ca petenta nu a ridicat corespondenta obligând autoritatea competenta la recomunicare, aspect ce nu are relevanta pentru împlinirea termenului de prescriptie. În acceptiunea legii esentiala este comunicarea si nu primirea actului de constatare.

În ceea ce priveste vinovatia în comiterea faptei sanctionate contraventional, instanta de fond a retinut ca aceasta a fost dovedita cu plansele foto depuse la dosar (filele 14-16).

Sentinta de mai sus a fost comunicata cu petenta la 19 ianuarie 2010 (fila 21 dosar fond).

În termenul legal de 15 zile de la comunicare, prevazut de art. 301 Cod procedura civila si art. 34 (2) din OG nr. 2/2001 modificata, privind regimul juridic al contraventiilor, petenta a declarat recurs, înregistrat la 03 februarie 2010, prin care a solicitat modificarea hotarârii atacate, în sensul admiterii plângerii si constatarea ca prescrisa a aplicarii sanctiunii.

În motivarea recursului, petenta-recurenta a reluat cele sustinute la fondul cauzei, în sensul ca intimatul nu si-a îndeplinit obligatia de comunicare a procesului verbal de contraventie în termenul de o luna. În acceptiunea recurentei, comunicarea presupune ca destinatarul sa primeasca efectiv corespondenta care i-a fost expediata.

Intimatul s-a opus admiterii recursului, reiterând motivarea primei instante.

Recursul nu este întemeiat, pentru urmatoarele considerente:

Sanctiunea a fost aplicata în 25 iunie 2009, iar corespondenta, continând procesul verbal de constatare a contraventiei, a fost expediata pe adresa recurentei-petente la 23.07.2009 (fila 6 verso), în termenul legal de o luna, prevazut de art. 14 din OG nr. 2/2001, modificata. Recurenta nu a primit corespondenta, deoarece nu a fost acasa. Intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures a recomunicat actul constatator al contraventiei, destinatarul semnând de primire la 31 iulie 2009 (fila 13 dosar fond).

Însasi recurenta a fost aceea care, în motivarea recursului, a mentionat ca nu a primit corespondenta, deoarece a lipsit de acasa.

Aceasta împrejurare este independenta de vointa intimatului, pentru nu se putea determina prescrierea executarii sanctiunii amenzii contraventionale, în sensul celor prevazute de art. 14 (1) din OG nr. 2/2001.

Termenul de “comunicare” este sinonim cu cel de “expediere” si nu cu cel de “înmânare cu destinatarul”, asa cum a sustinut recurenta-petenta. Pentru a sustine o astfel de interpretare ar trebui sa existe un text legal explicit, care sa prevada ca dovada comunicarii se face prin semnare de primire, însa o astfel de prevede legala nu exista.

Petenta-recurenta nu a formulat critici cu privire la fondul cauzei.