Apel peste termen. Lipsa concluziilor aparatorului desemnat din oficiu si invocarea de catre acesta a refuzului inculpatei de a se prezenta la instanta. Lipsa de aparare a inculpatei motiv de nulitate absoluta conform art.197alin.2 si 3C.p.p.; neana...

Decizie 201 din 29.10.2008


Apel peste termen. Lipsa concluziilor aparatorului desemnat din oficiu si invocarea de catre acesta a refuzului inculpatei de a  se prezenta la instanta. Lipsa de aparare a inculpatei motiv de nulitate absoluta conform art.197alin.2 si 3C.p.p.; neanalizarea acestui motiv de catre instanta de apel.

Lipsa unei aparari efective a inculpatei la instanta de fond in raport de concluziile aparatorului din oficiu in sensul ca „lasa la aprecierea instantei solutia avand in vedere refuzul inculpatei de a se prezenta la instanta” examinata prin prisma dispozitiilor art.171alin.3 si art.172alin8C.p.p. conform carora juridica a inculpatei era obligatorie si „…aparatorul  desemnat din oficiu este obligat sa asigure asistenta juridica a invinuitului sau inculpatului …”, precum si a dispozitiilor art.6 paragraful 3 lit.c din CEDO si a jurisprudentei Curtii Europene potrivit carora  simpla numire a unui aparator, nu reprezinta  indeplinirea obligatiei asumate de catre stat de a asigura asistenta juridica a inculpatului intrucat statul trebuie sa vegheze la modul in care avocatul numit din oficiu isi duce la indeplinire sarcinile si in masura in care constata carente evidente ale serviciilor prestate de aparator sa intervina si fie sa numeasca un alt aparator, fie sa-l oblige pe cel deja  numit sa-si indeplineasca obligatiile.

Intrucat la solutionarea cauzei de catre instanta de fond, cauza in care asistenta juridica era obligatorie conform art.171 alin.3C.p.p., aparatorul desemnat din oficiu de catre instanta nu a formulat nici un fel de concluzii si chiar a sustinut refuzul inculpatei de a se prezenta la instanta, nu au fost indeplinite dispozitiile legale si jurisprudenta  Curtii Europene mentionate anterior, in sensul ca  aparatorul din oficiu nu a asigurat asistenta juridica a inculpatei. 

( Tribunalul Olt - sectia penala , decizia penala nr.201/29octombrie 2008)

 

Prin sentinta penala nr.97/18.01.2005 pronuntata  de Judecatoria Slatina, in baza art.208-209 lit.e si g C.p. cu aplic. art.37lit.aC.p. s-a dispus condamnarea inculpatei M.A., la 3 ani si 8 luni inchisoare.

In baza art.61C.p. s-a mentinut liberarea conditionata  pentru restul de 652 zile inchisoare ramas neexecutat din pedeapsa de 5 ani si 10 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.1222/1999 pronuntata de Judecatoria Slatina.

S-a luat act ca prejudiciul a fost recuperat si partea vatamata M.C.C. nu s-a constituit parte civila in cauza, iar inculpata a fost obligata la 1.500.000 lei ROL cheltuieli judiciare statului.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut ca  in seara zilei de 08.01.2004 partea vatamata M.C.C. a mers impreuna cu inculpata M.A.  la barul SC N. SRL din municipiul Slatina, unde au ramas pana in jurul  orei 22,00, perioada in care inculpata, profitand de starea de ebrietate in care se afla partea vatamata, i-a sustras acestuia dintr-un buzunar un portofel  in care se afla suma de 450 euro si acte, dupa care a parasit localul.

S-a apreciat ca pedeapsa inchisorii in limitele prevazute de textul incriminator executata in regim de detentie ca urmare a retinerii starii de recidiva, ar fi de natura sa asigure scopul preventiv educativ si coercitiv al pedepselor prevazut de legiuitor.

Impotriva acestei sentinte a declarat apel peste termen aparatorul ales al inculpatei, criticand  sentinta sub aspectul nelegalitatii si netemeiniciei in sensul ca la judecarea cauzei de prima instanta s-a incalcat dreptul la aparare al inculpatei, procedura de citare a inculpatei nu a fost legal indeplinita, inculpata nu s-a prezentat in instanta, iar din probele administrate nu ar rezulta vinovatia acesteia. In ceea ce priveste depasirea termenului de apel s-a invocat  faptul ca apelanta inculpata nu locuieste in Romania de circa 4 ani, aflandu-se in Italia, astfel ca nu a avut cunostinta de existenta condamnarii pronuntate impotriva sa.

Prin decizia penala nr.52/12.03.2008 pronuntata de Tribunalul Olt s-a admis apelul declarat peste termen de inculpata M.A. si s-a desfiintat sentinta sub aspect penal in sensul ca in baza art.71C.p. cu aplic. art.13C.p., hotararea CEDO in cauza Sabou si Parcalab impotriva Romaniei publicata in M.Of. nr.484/8.06.2005, s-a dispus interzicerea inculpatei a  drepturilor prevazute de art.64 lit.a  si bC.p. si mentinerea celorlalte dispozitii ale sentintei. S-a dispus anularea mandatului emis anterior si emiterea unui nou mandat corespunzator acestei decizii.

Impotriva acestei decizii a declarat recurs aparatorul ales al inculpatei, invocand in esenta faptul ca instanta de apel a creat inculpatei o situatie mai grea in propria cale de atac intrucat a interzis acesteia drepturile prev. de art.64 lit.a si bC.p., ca inculpata a fost lipsita de aparare in fata instantei de fond intrucat aparatorul desemnat din oficiu a refuzat sa puna concluzii pe fondul cauzei sustinand ca inculpata refuza sa se prezinte la instanta, ca  inculpata nu a fost legal citata prin afisare la Consiliul Local Slatina si in mod gresit s-a retinut vinovatia inculpatei desi nu a savarsit infractiunea pentru care a fost condamnata iar probele administrate de instanta de fond si organele de cercetare penala nu au fost de natura sa rastoarne prezumtia de nevinovatie.

Prin decizia penala nr.439/13.06.2008 pronuntata de Curtea de Apel Craiova, s-a dispus admiterea recursului declarat de inculpata M.A., casarea deciziei penale nr. 52/12.03.2008 pronuntata de Tribunalul Olt si trimiterea cauzei pentru rejudecarea apelului la Tribunalul Olt.

Pentru a dispune astfel instanta de recurs a retinut ca in cauza sunt incidente dispoz. art.385/9 alin.1 pct.10C.p.p. in sensul ca  in motivele de apel formulate de inculpata s-a invocat printre altele ca inculpata a fost lipsita de aparare in faza de judecata intrucat avocatul nu a pus concluzii pe fond considerand ca inculpata refuza sa se prezinte la instanta, imprejurare apreciata ca fiind un caz de nulitate a sentintei atacate, iar din cuprinsul considerentelor deciziei recurate s-a constatat ca instanta de apel desi a apreciat ca motivele  de apel formulate in sensul ca inculpata este nevinovata sunt nefondate, nu a analizat si motivul de apel privind lipsa de aparare a inculpatei.

S-a apreciat ca omisiunea instantei de apel de a se pronunta asupra unui motiv de apel constituie o incalcare a dispoz. art.378 alin.3C.p.p. intrucat acest motiv reprezinta o cerere esentiala de natura sa garanteze drepturile inculpatei si sa influenteze solutia procesului.

Dupa rejudecarea apelului,  prin decizia penala nr.201/29octombrie 2008 pronuntata de Tribunalul Olt  s-a dispus  admiterea apelului peste termen declarat de apelanta inculpata M.A. impotriva sentintei penale nr.97/18.01.2005 pronuntata de Judecatoria Slatina desfiintarea sentintei in totalitate si trimiterea cauzei spre rejudecare instantei de fond, Judecatoria Slatina.

In motivarea acestei decizii, referitor  la calea de atac exercitata in cauza s-a retinut ca apelul declarat de aparatorul ales al inculpatei este apel peste termen intrucat din examinarea actelor si lucrarilor dosarului instantei de fond, rezulta ca inculpata a lipsit atat la judecata cat si la pronuntare iar pana la data formularii apelului, nu a inceput executarea pedepsei. S-a apreciat astfel ca in cauza sunt aplicabile dispoz. art.365C.p.p. potrivit carora  „partea care a lipsit atat la toate termenele de judecata cat si la pronuntare, poate declara apel si peste termen, dar nu mai tarziu de 10 zile de la data, dupa caz, a inceperii executarii pedepsei sau a inceperii executarii dispozitiilor privind despagubirile civile”, asa  cum de altfel  se retinuse si anterior la prima solutionare a apelului in considerentele deciziei penale nr.52/12.03.2008 pronuntata de Tribunalul Olt.

In ceea ce priveste motivele de apel invocate s-a  aratat ca din cuprinsul sentintei penale apelate reiese ca la data judecarii cauzei aparatorul desemnat din oficiu pentru asigurarea asistentei juridice a inculpatei nu a formulat nici o concluzie mentionandu-se in partea introductiva a sentintei ca „lasa la aprecierea instantei solutia avand in vedere refuzul inculpatei de a se prezenta la instanta”.

Instanta de apel in rejudecarea apelului a apreciat ca motivul de apel privind lipsa de aparare a inculpatei este intemeiat avand in vedere circumstantele cauzei examinate prin prisma atat a dispozitiilor legale nationale cat si  a jurisprudentei constante a Curtii  Europene a Drepturilor Omului privind garantiile oferite de art.6 din CEDO pentru asigurarea unui proces echitabil conform caruia orice acuzat are in special dreptul sa se apere el insusi sau sa fie asistat de un aparator ales de el si sa poata fi asistat de un avocat din oficiu atunci cand interesele justitiei o cer – art.6 paragraful 3lit.c din CEDO.

S-a statuat ca dreptul de acces la o instanta poate presupune instituirea de catre stat a unui sistem de asistenta judiciara gratuita, ca este adevarat ca statul nu poate fi facut responsabil pentru toate lipsurile unei aparari facute de avocatul din oficiu, dar in virtutea art.6 paragraful 3 lit.c din CEDO simpla numire a unui aparator, nu reprezinta  indeplinirea obligatiei asumate de catre stat.

In jurisprudenta Curtii Europene s-a retinut ca statul trebuie sa vegheze la modul in care avocatul numit din oficiu isi duce la indeplinire sarcinile si in masura in care constata carente evidente ale serviciilor prestate de aparator sa intervina si fie sa numeasca un alt aparator, fie sa-l oblige pe cel deja  numit sa-si indeplineasca obligatiile.

In cauza dedusa judecatii asistenta juridica a inculpatei era obligatorie potrivit dispoz. art.171alin.3C.p.p. intrucat legea prevede pentru infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatei pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani, iar potrivit  dispoz. art.172alin.8C.p.p. „aparatorul ales sau desemnat din oficiu este obligat sa asigure asistenta juridica a invinuitului sau inculpatului …”

Cum la solutionarea cauzei de catre instanta de fond aparatorul desemnat din oficiu de catre instanta nu a formulat nici un fel de concluzii si chiar a sustinut refuzul inculpatei de a se prezenta la instanta, instanta de apel a apreciat ca aparatorul nu a asigurat asistenta juridica a inculpatei in nici un mod, pe de o parte nefiind indeplinite dispozitiile procesual penale reglementate de legiuitorul roman-art.171alin.3 si art.172alin8 C.p.p.-, iar pe de alta parte statul prin intermediul instantei era obligat conform jurisprudentei Curtii Europene si dispozitiilor CEDO mentionate anterior, sa asigure aceasta asistenta juridica si sa vegheze la modul in care avocatul numit din oficiu isi duce la indeplinire sarcinile.

Fata de considerentele expuse s-a apreciat ca devin  incidente dispoz.  art.197 alin.2  si 3 C.p.p. privind nulitatea absoluta a judecarii cauzei de catre instanta de fond intrucat au fost incalcate dispozitiile privind asistarea inculpatei de catre aparator, aceasta fiind  obligatorie potrivit legii si in consecinta s-a dispus in baza art.379 pct.2 lit.bC.p.p. admiterea apelului peste termen declarat de inculpata, desfiintarea sentintei apelate si trimiterea cauzei spre rejudecare instantei de fond – Judecatoria Slatina.

Data publicarii pe portal : 28.11.2008