Modalitate de executare a pedepsei stabilită în mod nelegal prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei.

Decizie 86 din 26.01.2015


În condiţiile în care infracţiunea ce formează obiectul prezentei cauze a fost săvârşită în interiorul termenului de încercare, sunt aplicabile dispoziţiile art.83 Cod penal anterior, context în care nu se mai poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, potrivit art.91 Cod penal.

Prin sentinţa penală nr.143 din 15 decembrie 2014, Judecătoria Strehaia, în art. 485 alin. (2) C. proc. pen., a respins acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Strehaia cu inculpatul D. P. S. -, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional, faptă prevăzută de art. 47 c. p. raportat la art. 108 alin 1 lit. a din legea nr. 46/2008R cu art. 5 c. p. obiect al cauzei penale nr. 1612/P/2013 şi trimite dosarul procurorului în vederea continuării urmăririi penale.

Cheltuieli judiciare avansate de stat au rămas în sarcina statului.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că la data de 05.11.2014 a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Strehaia sub nr. 2421/313/2014, acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat între Parchetul de pe lângă Judecătoria Strehaia şi inculpatul D. P.C., cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional, faptă prevăzută de art. 47 c. p. raportat la art. 108 alin 1 lit. a din legea nr. 46/2008R cu art. 5 c. p

În fapt, s-a reţinut că la data de 21.10.2013, inculpatul D. P. C., cu intenţie l-a determinat pe M. E. F. să taie fără drept 4 arbori de esenţă gârniţă, care nu prezentau marcă silvică, din pădurea bunicului său, cauzând prin aceasta un prejudiciu de 807,59, depăşind de 9,501 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. Această faptă întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de instigare la tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional, indiferent de forma de proprietate faptă prevăzută de art. 47 c. p. raportat la art. 108 alin 1 lit. a din legea nr. 46/2008R cu art. 5 c. p şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Inculpatul a recunoscut fapta pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală.

Prin acord s-a stabilit o pedeapsă de 1an închisoare, executată în condiţiile art. 91 şi urm C.p.

Analizând acordul de recunoaştere a vinovăţiei, instanţa a constatat că acesta respectă dispoziţiile art. 478-481C.p.p., în sensul că este încheiat după punerea în mişcare a acţiunii penale, este avizat de procurorul ierarhic superior, infracţiunea pentru care este cercetat inculpatul este sancţionată de lege cu pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani, şi cuprinde menţiunile expres prev. de art. 482 C.p.p.

Cu privire la menţiunile expres prev. de art. 482 c. p. penală, s-a reţinut că una dintre acestea este cea referitoare la felul şi cuantumul, precum şi forma de executare a pedepsei ori soluţia de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror şi inculpa, pedeapsa negociată între procuror şi inculpat fiind de 1 an închisoare si urmează a fi executată in regimul prev. de art. 91 şi următoare c.p.

În aplicarea dispoziţiilor art. 485 alin 1 lit. b c. p. penală, conform căruia instanţa respinge acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi trimite dosarul procurorului în vederea continuării urmăririi penale, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 480 - 482 cu privire la toate faptele reţinute în sarcina inculpatului, care au făcut obiectul acordului, sau dacă apreciază că soluţia cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror şi inculpat este nejustificat de blândă în raport cu gravitatea infracţiunii sau periculozitatea infractorului, instanţa constată ca inculpatului nu i se poate aplica pedeapsa de 1 an închisoare convenită  a fi executată în regimul prev. de art. 91 si urm. Cp.

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei este o formă de negociere prin care se ajunge la o înţelegere cu privire la soluţionarea învinuirilor aduse învinuitului, fără a desfăşura un proces judiciar competent, în care inculpatului i se garantează  toate drepturile prevăzute de lege.

Dispoziţiile art. 482 alin 1 lit. f c. p. pen condiţionează încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei de stabilirea felului, cuantumului si forma de executare a unei pedepsei ori soluţia de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei, indiferent de numărul de fapte săvârşite sau de starea de recidivă in care se află inculpatul, aplicarea dispoziţiilor art. 83 c. p. anterior.

În cazul de faţă, procurorul şi inculpatul trebuiau să negocieze aplicarea unei pedepse cu închisoare cu executare, stabilită din pedeapsa ce urmează a fi dispusă pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional, indiferent de forma de proprietate faptă prevăzută de art. 47 c. p. raportat la art. 108 alin 1 lit. a din legea nr. 46/2008R cu art. 5 c. p şi care a fost negociată la un an închisoare în condiţiile art. 91 si următoarele c. p., şi din pedeapsa de 6 luni închisoare pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa 11/2013 a Judecătoriei Strehaia si care se revoca in condiţiile art 83 c.p.anterior.

Din fişa de cazier judiciar a inculpatului a rezultat ca acesta a mai fost condamnat prin sentinţa penală nr.11/18.01.2013 a judecătoriei Strehaia, definitivă prin decizia nr. 1008/2013 a Curţii de Apel Craiova la o pedeapsă de şase luni închisoare în condiţiile art. 81-82 c.p. Prezenta faptă care face obiectul acordului de recunoaştere a vinovăţiei este săvârşită de către inculpat in interiorul termenului de încercare, astfel ca în temeiul art. 15 din legea nr. 187/2012 , se  face aplicarea art. 83 c. p. anterior astfel că pedeapsa rezultantă se execută în regim de detenţie

Procurorul şi inculpatul au negociat aplicarea pedepsei si a modalităţii de executare pentru infracţiunea de instigare la tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional, indiferent de forma de proprietate faptă prevăzută de art. 47 c. p. raportat la art. 108 alin 1 lit. a din legea nr. 46/2008R cu art. 5 c. p, fără ca inculpatul să cunoască consecinţele aplicării dispoziţiilor art. 83 c. p. anterior .

Convingerea inculpatului, aşa cum a fost întocmit prezentul acord de recunoaştere a vinovăţiei este că execută o pedeapsă neprivativă de libertate, or instanţa făcând aplicarea dispoziţiilor art. 15 din legea nr. 187/2012 îl va condamna pe inculpat la o pedeapsă ce se va executa în regim de detenţie şi pe o durată mai mare decât cea convenită, adică de un an închisoare plus 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr 11/2013 a Judecătoriei Strehaia.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Strehaia, arătând că în mod greşit instanţa de fond a respins acordul de recunoaştere a vinovăţiei, în condiţiile în care procurorul şi inculpatul încheie un acord numai în privinţa infracţiunii ce formează obiectul cauzei, celelalte aspecte intrând în competenţa instanţei.

Prin decizia nr. 86 din 26 ianuarie 2015 pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr.2421/313/2014,s-a respins ca nefonadat apelul,cheltuielile judiciare rămânând în sarcina statului.

În motivarea deciziei s-au arătat următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art.482 Cod pr.penală, acordul de recunoaştere a vinovăţiei cuprinde, printre altele, felul şi cuantumul, precum şi forma de executare a pedepsei.

În speţă, în acordul de recunoaştere a vinovăţiei s-a stabilit pedeapsa de 1 an închisoare, iar forma de executare fiind cea prevăzută de art.91 şi urm. Cod penal.

Ori, inculpatul D. P. C. a fost condamnat anterior prin s.p.nr.11 din 18 ianuarie 2013 a Judecătoriei Strehaia, definitivă prin decizia nr.1008 din 30 aprilie 2013 a Curţii de Apel Craiova, la pedeapsa de 6 luni închisoare, dispunându-se suspendarea condiţionată a executării pedepsei, potrivit art.81 Cod penal anterior, pe durata termenului de încercare de 2 ani şi 6 luni.

În condiţiile în care infracţiunea ce formează obiectul prezentei cauze a fost săvârşită în interiorul termenului de încercare, sunt aplicabile dispoziţiile art.83 Cod penal anterior, context în care nu se mai poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, potrivit art.91 Cod penal.

Prin urmare, modalitatea de executare a pedepsei stabilită în acordul de recunoaştere a vinovăţiei este nelegală, astfel încât în mod corect instanţa de fond a respins acordul de recunoaştere a vinovăţiei.