Aplicarea legii penale mai favorabile. Furt calificat. Împăcarea părţilor.

Sentinţă penală 1258 din 13.05.2014


„În temeiul dispoziţiilor art. 396 alin. 6 şi art. 16 alin. 1 lit. g teza a doua Cod procedură penală, raportate la cele ale art. 5 alin. 1 şi 231 alin. 2 Cod penal, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului H.I. ca urmare a împăcării părţilor.

Constată încetarea de drept a măsurii preventive a controlului judiciar, dispusă cu privire la inculpatul H.I.

În aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal, condamnă pe inculpata L.G. fără antecedente penale, cu aplicarea prevederilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, după cum urmează: la pedeapsa de un an şi 9 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d Cod penal pe o durată de un an, pentru comiterea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. a Cod penal, comisă în dauna persoanei vătămate D.P:; la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de complicitate la furt, prevăzută de art. 48 Cod penal, art. 228 alin. 1 Cod penal, comisă în dauna persoanei vătămate P.P.; la pedeapsa de un an şi 9 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d Cod penal pe o durată de un an, pentru comiterea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. a Cod penal, comisă în dauna părţii vătămate N.A.; la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de complicitate la furt calificat, prevăzută de art. 48 Cod penal, art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. a Cod penal, comisă în dauna părţii vătămate U.I, infracţiuni comise în concurs, potrivit art. 38 alin. 1 Cod penal.

În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal contopeşte pedepsele principale aplicate inculpatei L.G. pentru infracţiunile concurente şi dispune ca aceasta să execute pedeapsa cea mai grea, de un an şi 9 luni închisoare, la care adaugă o treime din totalul celorlalte pedepse aplicate, anume un an închisoare, pedeapsa rezultantă pentru inculpată fiind de 2 ani şi 9 luni închisoare, alături de care aplică, potrivit art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d Cod penal pe o durată de un an.”

Pentru a dispune astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Prin rechizitoriu s-a reţinut următoarea situaţie de fapt: inculpatul H.I. la data de 2.10.2013, iar în perioada 8.01.2014 – 15.01.2014 inculpaţii H.I. şi L.G., în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, pe timp de zi, în mijloace de transport în comun sau în locuri publice, au sustras din buzunarele părţilor vătămate D.E., N.A., U.I., D.B., P.P. diverse sume de bani, telefoane mobile şi acte personale, cauzând un prejudiciu total în valoare de 4030 de lei.

La termenul de judecată din data de 16.04.2014 inculpatul H.I. a depus, prin apărătorul ales, declaraţii notariale de împăcare cu persoanele vătămate. Inculpata L-G. a optat pentru procedura recunoaşterii învinuirii.

Instanţa a reţinut ca lege penală mai favorabilă, potrivit art. 5 alin. 1 Cod penal, dispoziţiile penale intrate în vigoare la data de 1 februarie 2014, în ciuda împrejurării că săvârşirea actelor materiale în dauna unor victime diferite atrage aplicarea regulilor concursului de infracţiuni, întrucât limitele de pedeapsă pentru infracţiunea de furt sunt reduse faţă de cele prevăzute de art. 209 din Codul penal din 1969, existând posibilitatea împăcării cu persoanele vătămate, de care inculpata L.G., spre deosebire de H.I., nu a uzat, şi fiind înlăturate unele dintre agravantele art. 209 alin. 1, cum ar fi cele privind comiterea faptei în loc public sau de două sau mai multe persoane împreună. Prin urmare, a reţinut că faptele deduse judecăţii întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de: furt calificat, prevăzută de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. a Cod penal, comisă în dauna persoanei vătămate D.P; complicitate la furt, prevăzută de art. 48 Cod penal, art. 228 alin. 1 Cod penal, comisă în dauna persoanei vătămate P.P.; furt calificat, prevăzută de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. a Cod penal, comisă în dauna părţii vătămate N.A.; complicitate la furt calificat, prevăzută de art. 48 Cod penal, art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. a Cod penal, comisă în dauna părţii vătămate U.I., infracţiuni comise în concurs, potrivit art. 38 alin. 1 Cod penal.

În stabilirea pedepselor pe care le-a aplicat inculpatei L.G. pentru comiterea infracţiunilor reţinute, instanţa a avut în vedere limitele de pedeapsă prevăzute de textele de incriminare din noul Cod penal, reduse cu o treime,  contribuţia concretă a inculpatei la comiterea fiecărei sustrageri, de împrejurările în care au avut loc acestea, de modul în care erau alese victimele şi locurile comiterii faptelor, de colaborarea stabilă cu inculpatul H.I., aceştia schimbând rolurile în funcţie de împrejurări şi de particularităţile victimei, poziţia procesuală oscilantă a inculpatei, lipsa antecedentelor penale, dar şi priceperea vădită în comiterea faptelor deduse judecăţii. Instanţa a apreciat că se impune aplicarea, pentru infracţiunile comise în calitate de autor, şi a unei pedepse complementare, anume aceea a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d Cod penal pe o durată de un an, ţinând seama de dispreţul pentru legea şi pentru proprietatea semenilor pe care inculpata le-a dovedit, precum şi de caracterul repetat al încălcării legii penale într-un interval scurt de timp.

Domenii speta