Furt calificat art.228 , 229 N.c.p

Sentinţă penală 3902 din 18.07.2014


Titlu:furt calificat art.228 , 229 N.c.p

Tip speţă: sentinţă penala

Număr speţă:3902

Data speţă: 18.07.2014

Domeniu asociat:infractiuni contra patrimoniului.

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova cu numărul …./P/2012, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului P.I.C., pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 208 alin. 1 Cp, art. 209 alin. 1 lit. a, e, g, i Cp, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp (5 acte materiale) şi art. 99 şi urm. Cp.

În actul de sesizare s-a reţinut că în nopţile de 28/29.05.2012 şi 08/09.06.2012, inculpatul P.I.C.  , împreună cu făptuitorul minor B.A.C. a sustras bunuri din autoturisme parcate pe raza municipilului Craiova.

Situaţia de fapt mai sus menţionată s-a susţinut cu următoarele mijloace de probă: proces verbal de cercetare la faţa locului şi planşe foto; proces verbal de reconstituire; declaraţiile părţii civile şi părţilor vătămate; declaraţii martori P.S. şi C.V.; înscrisuri.

 Cauza a fost înregistrată pe rolul instanţei sub nr…../215/2014 la data de  27.01.2014

În cursul cercetării judecătoreşti s-a dispus ataşarea fişei de cazier judiciar a inculpatului P.I.C. , din conţinutul acesteia reieşind că inculpatul este cunoscut cu antecedente penale.

De asemenea, instanţa  a dispus întocmirea unui referat de evaluare psihosocială a inculpatului  P.I.C.

Din referatul de evaluare întocmit în cauză, reiese că inculpatul  P.I.C.  nu se află la primul conflict cu legea penală, acesta fiind condamnat anterior pentru fapte  de tâlhărie. Au fost identificaţi ca factori negativi, potenţiali declanşatori ai conduitei infracţionale, capacitatea redusă de selecţie a alternativelor pentru obţinerea veniturilor , a reeditat comportamentul infracţional motivat de faptul că asupra sa nu s-a exercitat o sancţiune imediată, consum de etnobotanice care implică existenţa unor resurse financiare care nu-i sunt disponibile minorului, cunoştea riscurile unei conduite infracţionale, dar şi le-a asumat în mod voluntar. Ca factori pozitivi, apţi să inhibe pe viitor apariţia unui comportament infracţional a fost identificat un singur factor: suport afectiv oferit de familie.

Partea  vătămată T.M. s-a constituit parte civilă în prezenta cauză cu suma de  600 lei.

Partea  vătămată R.A. nu s-a constituit parte civilă în cauză  cu toate că nu şi-a recuperat  prejudiciul.

In cursul cercetării judecătoreşti, la termenul de şedinţă din data de 04.07.2014, inculpatul P.I.C. în prezenţa apărătorului  din oficiu a declarat că recunoaşte în totalitate fapta astfel cum a fost reţinută în actul de sesizare a instanţei şi a solicitat ca judecata să se facă numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunoaşte şi le însuşeşte.

Analizând ansamblul probelor administrate în cursul judecăţii, instanţa reţine următoarele:

- în noaptea de 28/29.05.2012, inculpatul P.I.C., împreună cu făptuitorul minor B.A.C., prin efracţie a sustras din autoturismul marca Audi A 3 cu nr. de înmatriculare BH ….. radio CD – ul auto marca Sony, aparţinând părţii vătămate G.S.D., cauzând un prejudiciu în valoare de 600 lei, prejudiciu care a fost recuperat, iar partea vătămată nu se mai constituie parte civilă;

- în noaptea de 28/29.05.2012, inculpatul P.I.C., împreună cu făptuitorul minor B.A.C., prin efracţie a sustras din autoturismul marca Opel Astra cu nr. DJ-12-…. radio CD –ul marca Sony aparţinând părţii vătămate R.A.I., cauzând un prejudiciu în cuantum de 500 lei, prejudiciu care a fost recuperat, iar partea vătămată nu se mai constituie parte civilă;

- în aceeaşi noapte, inculpatul P.I.C., împreună cu făptuitorul minor B.A.C., prin efracţie a sustras din autoturismul marca Matiz cu nr. de înmatriculare DJ- ….. un pachet de şerveţele şi un odorizant auto aparţinând părţii vătămate S.A.I.;

- în noaptea de 28/29.05.2012, inculpatul P.I.C., împreună cu făptuitorul minor B.A.C., prin efracţie a sustras din autoturismul marca Mazda Primacy cu nr. DJ …… o pereche de ochelari de soare, 2 relee electrice şi mai multe suporturi optice tip CD cu muzică diversă aparţinând părţii vătămate T.M., prejudiciul în cuantum de 700 lei.Bunurile au fost predate părţii vătămate care s-a constituit parte civilă cu suma de 600 lei.

- în noaptea de 08/09.06.2012, împreună cu făptuitorul minor B.A.C. prin efracţie a sustras din torpedoul autoturismului marca Matiz cu nr. DJ …..actele de identitate, o pereche de ochelari de soare şi partea frontală a radio CD-ului marca "Sony", bunurile fiind restituite părţii vătămate, motiv pentru care aceasta nu s-a mai constituit parte civilă.

In drept, faptele inculpatului  P.I.C.,  care în nopţile de 28/29.05.2012 şi 08/09.06.2012, împreună cu făptuitorul minor B.A.C. a sustras bunuri din autoturisme parcate pe raza municipilului Craiova întrunesc  elementele constitutive ale infracţiunii de  furt calificat  prev. de art. 208 alin.1 rap. la art.209 alin.1 lit.a,e,g şi i C.p. de la 1969, cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. de la 1969 şi art. 99 şi urm. C.p. de la 1969

Rezultatul socialmente periculos constă in diminuarea patrimoniului părţilor  vătămate , corespunzător cu valoarea  bunurilor sustrase.

Legătura de cauzalitate rezulta din coroborarea probei constând în declaraţiile părţii vătămate cu declaraţiile inculpatului şi ale martorilor.

Latura subiectiva se caracterizează prin intenţie directă, deoarece inculpatul  a prevăzut şi a urmărit să deposedeze părţile vătămate de valorile patrimoniale însuşite.

Având în vedere că la data de 01.02.2014 a intrat în vigoare Legea nr. 286/2009, aplicând disp. art. 5 NCP,  instanţa va reîncadra fapta de furt calificat conform noilor dispoziţii, acestea fiind mai favorabile.

Cu privire la inculpatul P.I.C. în temeiul art.386 alin.1 C.p.p. va  schimba încadrarea juridică a faptei pentru care a fost trimis în judecată inculpatul  din infracţiunea prev. de art. 208 alin.1 rap. la art.209 alin.1 lit.a,e,g şi i C.p. de la 1969, cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. de la 1969 şi art. 99 şi urm. C.p. de la 1969 în cinci  infracţiuni  prev. de art.228 alin.1 C.p. rap. la art.229 alin.1 lit.b şi d C.p.cu aplic. art.38 alin.1 C.p. cu aplicarea art.113 alin.2 C.p. şi aplic. art.5 C.p.

Întrucât de la data comiterii infracţiunilor (28/29.05.2012 şi 08/09.06.2012, )  şi până la soluţionarea definitivă a cauzei prin prezenta  sentinţă a intervenit un concurs de legi penale, prin intrarea în vigoare a dispoziţiilor codului penal actual la 01 februarie 2014 - care stabileşte că, în cazul infractorilor minori se pot aplica exclusiv măsuri educative, precum şi, în cazul infracţiunii de furt calificat instituind un regim sancţionator mai favorabil, prin prevederea ca pedeapsă, se reţine că este incident art. 5 cod penal  actual referitor la aplicarea legii penale mai favorabile.

Astfel, faţă de inculpatul minor P.I.C. se va dispune în cauză măsura educativă neprivativă de libertate a supravegherii, pe o perioadă de 6 luni, reţinându-se că infracţiunile comise, raportat la împrejurările concrete de săvârşire, au produs un pericol social concret ridicat, raportat la modalitatea de comitere a faptelor .

În aceste condiţii, chiar dacă referatul de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj, identifică  un factor pozitiv în conduita şi situaţia familială a inculpatului, totuşi, instanţa  apreciază că este necesară o măsură educativă care să permită supravegherea minorului în continuare de către Serviciul de Probaţiune, tocmai în scopul asigurării participării acestuia la cursuri de formare profesională, în vederea asigurării inserţiei sociale a acestuia şi a prevenirii riscului comiterii altor fapte antisociale.

În temeiul art.129 alin.1 C.p. va aplica inculpatului P.I.C. măsura educativă neprivativă de libertate a supravegherii  pe o perioadă de 6 luni, pentru săvârşirea a cinci  infracţiuni  prev. de art.228 alin.1 C.p. rap. la art.229 alin.1 lit.b şi d C.p.cu aplic. art.38 alin.1 C.p. cu aplicarea art.113 alin.2 C.p. şi aplic. art.5 C.p.

În baza art.121 al.1 lit. a şi e C.p. va obliga inculpatul P.I.C. ca pe durata executării măsurii educative neprivative de libertate, să respecte următoarele obligaţii;

-să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj la datele fixate de acesta.

- să nu părăsească ţara decât  cu acordul Serviciului de Probaţiune Dolj

Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoz. art. 123 C.p. privitor la prelungirea sau înlocuirea măsurii educative neprivative de libertate în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a condiţiilor de executare a măsurii şi a obligaţiilor impuse sau în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni.

Supravegherea şi îndrumarea minorului în executarea măsurii educative a supravegherii se va realiza de către părinţii inculpatului,  P.N. şi P.M., cf. art. 67 alin.2 din Legea 253/2013.

LATURA CIVILĂ

În temeiul ar.397 alin. 1 C.p.p. ia act că părţile vătămate G.S.D., S.A., R.A. şi T.A.M. nu se constituie părţi civile.

În temeiul ar.397 alin. 1 C.p.p. va  admite acţiunea civilă formulată de partea civilă T.M. şi obligă inculpatul P.I.C. în solidar cu părţile responsabile civilmente  P.N. şi P.M. la plata sumei de 600 lei.

În temeiul art.112 alin.1 lit.e C.p. va  dispune confiscarea  de la inculpatul P.I.C. a sumei de 400  lei

CHELTUIELI JUDICIARE

În temeiul art.274 alin.1 şi 3 C.p. va  obliga inculpatul în solidar cu părţile responsabile civilmente la plata sumei de 600 de lei reprezentând cheltuieli judiciare efectuate de stat.

Onorariul avocatului din oficiu în cuantum de 200 de lei va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

În temeiul art.386 alin.1 C.p.p. schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care a fost trimis în judecată inculpatul  P.I.C. din infracţiunea prev. de art. 208 alin.1 rap. la art.209 alin.1 lit.a,e,g şi i C.p. de la 1969, cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. de la 1969 şi art. 99 şi urm. C.p. de la 1969 în cinci  infracţiuni  prev. de art.228 alin.1 C.p. rap. la art.229 alin.1 lit.b şi d C.p.cu aplic. art.38 alin.1 C.p. cu aplicarea art.113 alin.2 C.p. şi aplic. art.5 C.p.

În temeiul art.129 alin.1 C.p.aplică inculpatului P.I.C. fiul lui….., născut la……, domiciliat în ……jud. Dolj, CNP ……. măsura educativă neprivativă de libertate a supravegherii  pe o perioadă de 6 luni, pentru săvârşirea a cinci  infracţiuni  prev. de art.228 alin.1 C.p. rap. la art.229 alin.1 lit.b şi d C.p.cu aplic. art.38 alin.1 C.p. cu aplicarea art.113 alin.2 C.p. şi aplic. art.5 C.p.

În baza art.121 al.1 lit. a şi e C.p.

Obligă inculpatul P.I.C. ca pe durata executării măsurii educative neprivative de libertate, să respecte următoarele obligaţii;

-să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj la datele fixate de acesta.

- să nu părăsească ţara decât  cu acordul Serviciului de Probaţiune Dolj

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoz. art. 123 C.p. privitor la prelungirea sau înlocuirea măsurii educative neprivative de libertate în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a condiţiilor de executare a măsurii şi a obligaţiilor impuse sau în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni.

Supravegherea şi îndrumarea minorului în executarea măsurii educative a supravegherii se va realiza de către părinţii inculpatului,  P.N. şi P.M., cf. art. 67 alin.2 din Legea 253/2013.

În temeiul ar.397 alin. 1 C.p.p. ia act că părţile vătămate G.S.D., S.A., R.A. şi T.A.M. nu se constituie părţi civile.

În temeiul ar.397 alin. 1 C.p.p.  admite acţiunea civilă formulată de partea civilă T.M. şi obligă inculpatul P.I.C. în solidar cu părţile responsabile civilmente  P.N. şi P.M. la plata sumei de 600 lei.

În temeiul art.112 alin.1 lit.e C.p. dispune confiscarea  de la inculpatul P.I.C. a sumei de 400  lei

În temeiul art.274 alin.1 şi 3 C.p. obligă inculpatul în solidar cu părţile responsabile civilmente la plata sumei de 600 de lei reprezentând cheltuieli judiciare efectuate de stat.

Onorariul avocatului din oficiu în cuantum de 200 de lei va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi 18.07.2014.