Plângere împotriva rezoluţie procuror

Sentinţă penală 137/2013 din 04.12.2013


Prin cererea înregistrată la data de 13.09.2013 pe rolul  Judecătoriei  Buhuşi sub nr. nr. 1029/199/2013, petenta D. S.B.  a formulat plângere împotriva rezoluţiei nr. 139/II/2/2011 a prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi.

În motivarea plângerii, petenta a arătat că interpretarea  probelor existente la dosar este greşită, deoarece aşa cum rezultă din procesul verbal nr. 0020556/01.08.2011, valoarea pagubei  cauzate de făptuitor este de 2987,79 lei. Valoarea pagubei a fost calculată în conformitate cu prevederile legale, respectiv OUG 85/2006,  preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă fiind de 74 lei conform Ordinului Ministrului Mediului nr. 1343/2010.

Raportat la fapta de tăiere ilegală de arbori şi la valoarea pagubei, consideră că fapta se încadrează  în prevederile art. 108 alin. 1 Codul Silvic. Mai mult, numitul D. I. G. nu este la prima abatere, acesta  mai fiind sancţionat contravenţional în anul 2011, conform procesului verbal seria BC, nr. 0011297/06.04.2011, anexat la dosarul cauzei.

Nu înţelege motivul pentru care organele de cercetare penală nu se pronunţă asupra aspectului potrivit căruia valoarea de 2987,79 lei reţinută în procesul verbal de contravenţie nr. 0020556/01.08.2011, determină încadrarea faptei în prevederile art. 108 alin. 1 lit. a Cod silvic.

Consideră rezoluţia de respingere a plângerii pronunţată în dosarul 139/II/2/2011, drept nefondată şi solicită desfiinţarea acesteia şi continuarea cercetărilor.

Părţile au fost legal citate, prezentându-se în instanţă doar intimatul D. I. G..

 Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

 La data de 10.08.2011, Direcţia Silvică Bacău Ocolul Silvic F., a formulat plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhuşi solicitând efectuarea de cercetări fată de intimatul D. I.G. , sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăiere ilegală de arbori , faptă prevăzută de art.108  din Legea nr.46/2008.

Prin rezoluţia 679/P/11.11.2011 Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhuşi a dispus neînceperea urmăririi penale  faţă de intimatul D. I.G., pentru săvârşirea infracţiunii  de mai sus ,reţinându-se că fapta nu este prevăzută de legea penală.

La data de 19.12.2011 petenta a formulat plângere împotriva rezoluţiei de mai sus.

Prin rezoluţia nr. 139/II/2/2011/14.08.2013 a prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi, s-a respins, ca neîntemeiată plângerea formulată împotriva rezoluţiei nr. 679/P/2011/11.11.2011 a aceluiaşi parchet.

Împotriva acestei din urmă rezoluţii, petenta a formulat plângere la instanţă la data de 13.09.2013 .

Potrivit dispoziţiilor art. 278 C. pr. pen., plângerea împotriva actelor procurorului se face în termen de 20 de zile de la comunicarea copiei de pe rezoluţie, persoanelor interesate şi se soluţionează de prim-procurorul parchetului tot în 20 de zile de la primirea acesteia, acest ultim termen fiind prevăzut de art. 277 C. pr. pen.

Art. 2781 al. 1 C. pr. pen, stipulează că persoana vătămată poate face plângere la instanţă în termen de 20 de zile de la data comunicării de către procuror a modului de rezolvare a plângerii formulate potrivit art. 278, iar al. 2 al aceluiaşi art., precizează că în situaţia în care prim-procurorul nu a soluţionat plângerea în termenul de 20 de zile prevăzut în art. 277, termenul prevăzut la al. 1 curge de la data expirării termenului iniţial de 20 de zile. Aceasta înseamnă că, legiuitorul a dorit să instituie o obligaţie de diligenţă în sarcina persoanei vătămate, stabilind că în situaţia de excepţie în care prim-procurorul nu soluţionează plângerea sa în 20 de zile, ea trebuie să se adreseze instanţei cu plângere, în termen de 20 de zile de la expirarea termenului de 20 de zile în care ar fi trebuit să fie soluţionată plângerea la rezoluţia procurorului de către prim-procuror.

Mai mult, prin Decizia 15/2009 a ÎCCJ, instanţa supremă a stabilit că termenul prevăzut la art. 2781 al. 2 C. pr. pen. este un termen de decădere.

Ori în cauza de faţă, de la data formulării primei plângeri la rezoluţia procurorului – 19.12.2011 şi până la data formulării plângerii împotriva rezoluţiei prim procurorului 13.09.2013, a trecut un interval de timp cu mult peste termenul stabilit de lege.

Pentru aceste considerente instanţa în temeiul art. 2781 al. 8 lit. a C. pr. pen., va respinge plângerea ca fiind tardivă şi va menţine rezoluţiile atacate nr.679/P/11.11.2011 şi nr. 139/II/2/2011/14.08.2013 ale Parchetului de pe  lângă Judecătoria Buhuşi.

Faţă de respingerea plângerii, petenta va fi obligată, în temeiul art. 192 al. 2 C. pr. pen., la plata cheltuielilor judiciare către stat.