Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 291 din 30.01.2014


I N S T A N T A

Sub nr. x din 18.11.2013 a fost inregistrata la instanta plangerea formulata de petenta SC E E SRL X, impotriva procesului-verbal de constatarea contraventiei seria VS nr. X din 31.10.2013, incheiat de Inspectoratul Teritorial de Munca X.

In motivarea plangerii, petenta a aratat ca ea nu a savarsit contraventia retinuta in sarcina ei, petenta nu a primit, nu a acceptat la munca pe numitul X X. Totodata, fapta contraventionala nu a fost constatata direct de catre inspectorul de munca, ci a fost stabilita pe baza celor semnalate in scris de catre Z I la data de 30.05.2013. Pentru fapta sa, de sesizare cu rea-credinta, la cererea petentei, a inceput urmarirea penala impotriva lui Z I, in dosarul nr. X/P/2013 al Parchetului de pe langa Judecatoria X. Totodata, in procesul-verbal de contraventie nu au fost indicate data, ora, locul savarsirii faptei. Prin plangere, petenta a solicitat anularea procesului-verbal de contraventie.

In dovedirea plangerii, petenta a depus la dosar procesul-verbal de constatarea contraventiei seria VS nr. X din 31.10.2013; adresa nr. 93639/5.08.2013, emisa de Inspectoratul de Politie al Judetului X; Ordonanta din data de 26.09.2013, emisa de Parchetul de pe langa Judecatoria X in dosarul nr. X/P/2013 si a folosit proba cu martori. Plangerea a fost formulata in termen legal, procesul-verbal de contraventie fiind comunicat petentei cu recomandata postala la data de 13.11.2013.

In termen legal, Inspectoratul Teritorial de Munca X a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea plangerii deoarece, la controlul efectuat de inspectorii de munca la data de 6.06.2013 la punctul de lucru al petentei Ferma piscicola I, a fost gasit prestand activitate O P, care a completat fisa de identificare. La solicitarea inspectorului de munca, E B, reprezentantul legal al petentei, a consemnat in scris ceea ce s-a intamplat in seara zilei de 5.05.2013, cand singurul salariat O P, cu care acoperea un program de functionare si paza non stop, a fost impuscat cu un pistol cu gloante de cauciuc la locul de munca din cadrul fermei piscicole I, de catre un client venit sa pescuiasca. In aceeasi declaratie E N a consemnat ca X X a fost adus de catre O P la orele 19, sa-i tina locul doar in acea zi de 5.05.2013. In declaratia scrisa data de O P, acesta a mentionat ca el l-a chemat pe X X sa-i tina locul in seara respectiva, fapt ce se mai intamplase si cu alte ocazii. Numitul Z I, prin declaratia sa, a aratat ca X X a primit suma de 200 lei, si nu i-a dat chitanta deoarece nu este angajat la societatea in cauza cu forme legale si astfel patronul nu i-a lasat chitantier. Organul constatator a mai aratat ca in cadrul SC E E SRL figureaza doar un singur salariat cu forme de angajare, care acopera un program non stop de functionare, iar in cadrul fermei de piscicultura se desfasoara non stop activitate de piscicultura, pescuit sportiv si paza. Din documentele prezentate la control nu reiese faptul ca angajatorul ar plati spor la salariu pentru munca suplimentara, spor de noapte. Totodata, angajatorul nu a anuntat I.T.M. X ca desfasoara activitate de noapte, cu toate ca art. E5 alin.6 din Legea nr. 53/2003 prevede ca angajatorul care utilizeaza munca de noapte este obligat sa informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de munca. Organul constatator a aratat ca, fata de aspectele mentionate, petenta se face vinovata de savarsirea contraventiei mentionate in procesul-verbal de contraventie, deoarece activitatea non stop nu poate fi desfasurata efectiv doar de un salariat.Ca urmare, X X lucra in folosul petentei fara a avea contract individual de munca in forma scrisa, asa cum prevede art. 16 alin.1 din Legea nr. 53/2003.

Inspectoratul Teritorial de Munca X a comunicat instantei documentatia in baza careia a fost intocmit procesul-verbal de constatarea contraventiei seria VS nr. X din 31.10.2013.

Prin raspuns la intampinare, petenta a sustinut ca inscrisurile depuse la dosar de catre organul constatator nu dovedesc faptul ca petenta ar fi primit la munca pe numitul X X fara incheierea unui contract individual de munca.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

Printr-o sesizare inregistrata la Inspectoratul Teritorial de Munca X cu nr. X/30.05.2013, numitul Z I a sustinut ca la data de 5.05.2013, in jurul orelor 19, el a mers impreuna cu un prieten la ferma piscicola SC E SRL X, cu punct de lucru in satul X, com. I, jud. X. Dupa ce a intrat pe poarta unitatii, acesta a fost intampinat de un casier care i-a cerut suma de 200 lei, insa nu i-a dat chitanta, motivand ca nu era angajat la acea societate cu forme legale si de aceea patronul nu i-a lasat chitantier. De la acea discutie s-a ajuns la violenta si a fost lovit de catre un alt angajat al societatii. Z I a sustinut ca probele constau in inregistrarile efectuate, in care se vede cand el a inmanat banii lui X X, inregistrari ce se afla in dosarul penal al Politiei X (agent X X).

La datele de 6.06.2013 si de 10.06.2013, Inspectoratul Teritorial de Munca X a efectuat un control la sediul petentei SC E E SRL din X, str.X si la punctul de lucru al petentei- Ferma piscicola I, jud. X, obiectivele controXi fiind identificarea si constatarea cazurilor de munca fara forme legale conform Legii nr. 53/2003. Cele constatate cu ocazia controXi mentionat au fost consemnate in procesul-verbal de control nr. X/10.06.2013 incheiat de Inspectoratul Teritorial de Munca X. Astfel, in procesul-verbal de control s-a consemnat ca SC E E SRL nu desfasoara activitate cu zilieri, angajatorul nu a achizitionat un registru al zilierilor. La data de 6.06.2013, orele E,15, la punctul de lucru Ferma piscicola I a fost gasit prestand activitate O P. La cererea inspectorului de munca, E B, reprezentantul legal al SC E E SRL, a consemnat in scris ceea ce s-a intamplat in seara zilei de 5.05.2013 cand singurul sau salariat, O P, cu care petenta acopera un program de functionare si paza non stop, a fost impuscat cu un pistol cu gloante de cauciuc la locul sau de munca- Ferma piscicola I, de catre un client care venise sa pescuiasca. In declaratia mentionata, E B a consemnat ca X X a fost adus de catre O P, in jurul orelor 19, sa-i tina locul doar in acea zi de 5.05.2013, pentru numai 2 ore. In procesul-verbal de control s-a retinut ca petenta SC E E SRL are ca obiect de activitate acvacultura in ape dulci, iar la Ferma piscicola se desfasoara non stop activitate de piscicultura, pescuit sportiv si paza. Aceste ultime aspecte au fost retinute pe baza declaratiei scrise date de E B si pe baza faptului ca persoana care a tras cu arma achitase 100 lei pentru a pescui pe timp de noapte impreuna cu o alta persoana. Fata de activitatea non stop desfasurata de petenta, organul constatator a apreciat ca necesarul de salariati ai petentei este de 4, in timp ce petenta avea doar un singur salariat cu contract individual de munca in forma scrisa. Organul constatator a constatat astfel ca:

- petenta depasea durata maxima legala a timpului de munca de 48 ore/saptamana;

- angajatorul nu a respectat obligatia de a anunta la I.T.M. X ca desfasoara munca de noapte, conform art. E5 alin.6 din Codul muncii, nu a compensat munca suplimentara cu spor la salariu, conform art. E3 din Codul muncii; nu a respectat prevederile art. E6 din Codul muncii privind compensarea muncii de noapte;

- imposibilitatea de a fi respectate prevederile art. 137 alin.3 din Codul muncii privind obligatia angajatorului de a acorda 2 zile de repaus saptamanal consecutive.

In acelasi proces-verbal de control au fost stabilite si masurile de remediere ce trebuiau luate de catre petenta, cu termen de realizare pana cel tarziu la data de 20.06.2013.

La intocmirea procesului-verbal de control, a fost avuta in vedere declaratia data in fata inspectorului de munca X X, la data de 10.06.2013, de catre O P. Potrivit acestei declaratii, la data de 5.05.2013, O P era de serviciu la SC E E SRL. La orele 17-17,30, el a avut treaba acasa si a lasat in locul lui, timp de 2 ore, pe numitul X X si s-a intors in jurul orelor 20, cand deja numitul Z X era venit. O P a mai aratat ca X X ii mai tinea locul ocazional.

Totodata, a fost avuta in vedere si declaratia data la data de 10.06.2013 de catre E B, administratorul SC E E SRL, declaratie prin care acesta a aratat ca, la data de 5.05.2013, a ramas de paza O P, pana la ora 19, cand acesta a chemat o ruda sa-i tina locul, pentru ca ii venisera niste rudein seara de Pasti, respectiv l-a chemat pe numitul X X. Pe la orele 20 a venit la pescuit Z I, care a platit 100 de lei pentru 2 persoane, pana la 6.05.2013, ora E. Pe la ora 21, cand O P a revenit la post, intre acesta si Z I s-a ivit un conflict, din cauza ca Z I voia sa pescuiasca intr-un loc nepermis. Fiind anuntat de catre O P despre conflictul ivit, E B s-a deplasat la ferma piscicola si in prezenta acestuia cei doi s-au lovit, ulterior conflictul a fost aplanat de catre E B, insa Z I a mers la masina de unde s-a intors cu un pistol cu care a tras pana a terminat incarcatorul. In declaratia sa, E B a aratat ca X X nu este angajatul SC E E SRL, ci a fost prezent numai in acea zi, timp de 2 ore, pentru ca l-a inlocuit pe O P. E B a mai sustinut ca in ferma piscicola lucreaza numai el si O P, acoperind activitatea de paza si prestari servicii, pescuit sportiv 24 de ore din 24.

Prin adresa nr. X/10.06.2013, Inspectoratul Teritorial de Munca X a solicitat informatii Inspectoratului Judetean de Politie X- Biroul arme si munitii cu privire la inregistrarile video efectuate cu camera video de supraveghere a fermei piscicole de pe raza com. I ce apartine de SC E E SRL. La aceasta solicitare, prin adresa nr. X/5.08.2013 Inspectoratul de Politie al Judetului X- Serviciul arme, explozivi, substante periculoase, a raspuns ca s-a intocmit dosar de cercetare penala inregistrat cu nr. X/P/2013 la Parchetul de pe langa Judecatoria X, insa datele obtinute in cursul anchetei au caracter confidential.

Urmare a celor constatate, Inspectoratul Teritorial de Munca X a procesul-verbal de constatarea contraventiei seria VS nr. X din 31.10.2013, prin care petenta SC E E SRL X a fost sanctionata cu amenda de 10.000 lei, pentru savarsirea contraventiei prev. de art. 260 alin.1 lit. e din Legea nr. 53/2003.

In fapt, prin procesul-verbal de contraventie s-a retinut ca, in urma controXi efectuat la data de 10.06.2013 la SC E E SRL X, privind modul in care se respecta prevederile legislatiei in domeniul relatiilor de munca, a fost gasit la lucru numitul X X, fara incheierea unui contract individual de munca in forma scrisa. Fapta a fost constatata pe baza celor semnalate in scris de catre Z I la data de 30.05.2013, cu nr. de intrare la I.T.M. X X, a declaratiilor scrise date de catre E X si O P, documente care fac parte integranta din procesul-verbal de contraventie, ca si procesul-verbal de control nr. X/10.06.2013. La cererea I.T.M. X, I.P.J. X-Serviciul arme, explozivi si substante periculoase a raspuns cu adresa nr. X/10.09.2013 ca nu poate furniza informatii deoarece datele obtinute in cadrul anchetei penale au caracter confidential. Hotarator in luarea deciziei de aplicarea amenzii contraventionale este faptul ca, la data de 5.05.2013, orele 19, ferma piscicola SC E E SRL avea un singur salariat cu contract individual de munca pentru activitati de intretinere a fermei, de pescuit sportiv si de paza la un program non stop. La acea data, angajatorul nu platea niciun spor la salariu, respectiv sporuri pentru munca suplimentara, spor de noapte, asa cum nu a platit astfel de sporuri nici dupa data controXi din 10.06.2013, cand au fost stabilite masuri de remediere a deficientelor constatate.

Procesul-verbal de contraventie nu a fost semnat de catre reprezentantul petentei, din cauza ca a fost intocmit in lipsa acestuia. Totodata, procesul-verbal de contraventie nu a fost semnat nici de un martor, deoarece persoanele prezente la intocmirea procesului-verbal aveau calitatea de agent constatator.

Audiat din oficiu de catre instanta, martorul Z I a declarat ca, in perioada 2010-2013, el a obisnuit sa mearga la pescuit, contra cost, la balta special amenajata de catre petenta la punctul de lucru al acesteia din comuna I. Pentru a pescui in balta mentionata se platea un tarif de 50 lei/persoana, pentru o perioada de 2-E ore/zi si un alt tarif de 50 lei/persoana pentru o perioada de pescuit de 2-E ore pe timp de noapte. Pescuitul practicat la balta mentionata era un pescuit sportiv. Martorul a declarat ca la balta mentionata a mers timp de 3 ani, cel putin o data pe saptamana. Ferma petentei este ingradita si, pentru a ajunge la balta de peste mentionata,este necesar sa treci printr-o poarta de acces si apoi sa platesti tariful de intrare, casierului care statea la poarta pe o banca. Uneori, poarta era incuiata si atunci, pentru a aparea casierul, era necesar sa strigi sau sa claxonezi. Martorul a declarat ca in perioada celor 3 ani in care a mers la balta pentru a pescui, el a platit tariful de intrare catre trei casieri, dintre care unul era O P, celalalt era X X, iar nulele celui de-al treilea nu si-l aminteste. Cele 3 persoane care aveau rolul de casier lucrau in schimburi, adica, in cursul unei zile, un casier lucra pe timp de zi, iar celalalt casier lucra pe timp de noapte. Pe numitul X X, martorul Z I l-a vazut de mai multe ori lucrand in functia de casier la petenta cel putin cu un an inainte de data de 5.05.2013 si de mai multe ori i-a platit acestuia tariful de intrare la balta de pescuit. La data de 5.05.2013, orele 19, Z I a mers impreuna cu o alta persoana la ferma piscicola a petentei pentru a pescui. Poarta de acces in ferma a fost descuiata de catre X X, iar tariful de intrare, in suma de 200 lei pentru ambele persoane, a fost platit tot lui X X, care nota intr-un caiet numarul persoanelor care mergeau la balta, numarul de inmatriculare ale autovehiculelor cu care persoanele se deplasau si sumele incasate. Nici de aceasta data, nici in datile anterioare, martorului nu i-a fost eliberata vreo chitanta doveditoare a platii, iar persoanele care indeplineau rolul de casier nu purtau vreun ecuson. Potrivit declaratiei martorului, in seara aceleiasi zile de 5.05.2013, la ferma piscicola a petentei a avut loc un scandal, in care a fost implicat si el, martorul Z I, precum si O P si rudele acestuia. In acel conflict, Z I l-a impuscat pe O P cu un pistol cu bile, iar O P l-a lovit pe Z I. In finalul declaratiei sale, martorul Z I a declarat ca, dupa parerea lui, X X lucra pentru petenta.

Prin declaratia data in instanta, martorul O P, propus de petenta, a aratat ca el lucreaza la petenta cu contract individual de munca incepand din anul 2000; initial, martorul a fost angajat ca piscicultor si, incepand din luna iulie 2013, el este angajat la petenta ca agent de paza. Incepand din anul 2010, petenta desfasoara activitate de pescuit sportiv, non stop, pe timp de vara,incepand de prin luna aprilie, pana in octombrie-noiembrie, cand vremea devine rece. Martorul O P a negat ca X X ar fi desfasurat vreo activitate pentru petenta. Martorul a sustinut ca X X venea uneori la balta de peste pentru a pescui, insa niciodata acesta nu a incasat tarifele de intrare a clientilor la balta de peste. Singura exceptie a fost la data de 5.05.2013, orele 17, cand el, O P, a trebuit sa plece din postul de paza pentru doua ore, deoarece venisera niste rude la el acasa, iar in locul lui a venit X X. Martorul O P a declarat ca X X este vecinul sau in satul V, com. I si pentru ca este o persoana mai necajita, l-a chemat sa stea in locul lui. O situatie asemanatoare s-a mai petrecut osingura data si in vara anului 20E. Martorul a mai declarat ca, incepand din anul 2010 si pana in luna mai 2013, petenta a avut un singur angajat cu contract individual de munca, iar in luna august 2013 petenta a mai angajat inca o persoana ca agent de paza. Intrebat de catre instanta de ce in declaratia pe care a dat-o la I.T.M. a sustinut ca X X ii mai tinea locul ocazional (fila 21 dosar), martorul O P a raspuns ca a declarat astfel deoarece X X ii aducea mancare. O P a mai sustinut ca el presta un program de munca de 8 ore pe zi, iar cand depasea acest program, i se acordau zile libere. Inainte de a-l fi angajat pe cel de-al doilea agent de paza, activitatea de paza o facea E N (patronul petentei) si rudele lui. Petenta a angajat pe cel de-al doilea agent de paza din cauza ca O P nu mai facea fata activitatii.

La propunerea petentei, a fost audiat ca martor si X X care, prin declaratia sa, a sustinut ca el a mers de mai multe ori la ferma piscicola a petentei pentru a taia cu coasa buruI de pe dig si pentru a cara gunoaiele. Martorul presta astfel de activitati de 2-3 ori pe an, atunci cand el era chemat de catre patronul petentei, prin intermediul lui O P si pentru aceste activitati el nu era platit cu bani, insa i se permitea sa pescuiasca vreo 2 kg de peste pe care le ducea acasa pentru consum. X X a negat ca ar fi incasat de la clienti tarifele de intrare la ferma piscicola, cu exceptia datei de 5.05.2013, cand l-a inlocuit pe O P timp de 2 ore.

Dintre declaratiile date de cei 3 martori, sus mentionate, instanta apreciaza ca fiind obiectiva si relevanta declaratia data de martorul Z I, declaratie potrivit careia de mai multe ori l-a vazut pe X X incasand de la clienti tarifele de intrare la balta de pescuit.

Declaratia martorului O P este apreciata de instanta ca fiind subiectiva, data fiind calitatea acestuia de angajat al petentei de mai bine de 13 ani.La fel este apreciata si declaratia martorului X X care, prin munca prestata la sediul fermei, si-a asigurat o sursa de intretinere prin pescuitul pe care il practica.

Faptul ca in prezent Z I este cercetat penal pentru uz de arma, savarsit la data de 5.05.2013, nu constituie un motiv pentru a aprecia ca subiectiva declaratia pe care acesta a dat-o in prezenta cauza. Daca s-ar proceda astfel, pentru acelasi motiv ar trebui inlaturata si declaratia data de O P, cercetat penal pentru lovire savarsita impotriva lui Z I, la aceeasi data de 5.05.2013.

Din actele dosarului, rezulta ca, daca nu ar fi avut loc conflictul din data de 5.05.2013, Inspectoratul Teritorial de Munca X nu ar fi cunoscut despre activitatea pe care X X o presta, fara contract individual de munca, la punctul de lucru al petentei.

Relevant este si aspectul ca, incepand din luna august 2013, petenta a mai angajat inca o persoana cu contract individual de munca in postul de agent de paza.

La fel de relevant este si aspectul retinut de catre organele de control, potrivit caruia petenta nu detinea un registru de evidenta al persoanelor care prestau la punctul ei de lucru activitate de zilier. Or, pentru activitatea pe care a prestat-o, X X trebuia inscris macar intru-un astfel de registru de evidenta a zilierilor.

In cauza sunt aplicabile prevederile art. 16 alin.1-3 din Legea nr. 53/2003 (Codul muncii), republicata:

„(1) Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului.

(2) Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.

(3) Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca”.

Potrivit art. 260 alin.1 lit. e din Legea nr. 53/2003, primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata.

Fata de situatia de fapt retinuta, cu precadere fata de declaratia martorului Z I, si in conditiile prevederilor legale sus invocate, instanta apreciaza ca in mod intemeiat s-a retinut in sarcina petentei contraventia prev. de art.260 alin.1 lit. edin Legea nr. 53/2003.

In plangerea dedusa judecatii, petenta a sustinut ca in procesul-verbal de contraventie nu s-ar fi mentionat data, ora si locul savarsirii contraventiei. Aceasta sustinere nu este intemeiata, deoarece, in cuprinsul procesului-verbal de contraventie s-a mentionat ca fapta contraventionala a fost constatata pe baza celor semnalate in scris de catre Z I, inregistrata la data de 30.05.2013 la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca X. Tot in cuprinsul procesului - verbal de contraventie s-a consemnat ca fapta a fost savarsita la data de 5.05.2013, ora 19, la ferma piscicola a SC E E SRL.

Ca urmare, procesul-verbal de contraventie a fost incheiat in conditii de legalitate, cu respectarea prevederilor art. 17 din OG nr.2/2001, precum si in conditii de temeinicie.

Este de mentionat si faptul ca, in legatura cu acelasi eveniment din data de 5.05.2013, petrecut la punctul de lucru al petentei, prin procesul-verbal de contraventie nr. X/2.07.2013 incheiat de Inspectoratul Teritorial de Munca X, aceasta a fost sanctionata cu amenda de 7.000 lei, pentru contraventia de a nu fi anuntat Inspectoratul Teritorial de Munca X despre faptul ca angajatul ei, O P, a fost impuscat cu 2 bile de cauciuc. Plangerea formulata de petenta impotriva procesului-verbal de contraventie a fost solutionata prin sentinta civ. nr. X/17.09.2013 pronuntata de Judecatoria X (dosar nr. X/X/2013), modificata prin decizia TribunaXi X, in sensul respingerii plangerii.

Pentru considerentele aratate, plangerea dedusa judecatii este neintemeiata, urmand sa fie respinsa.

In consecinta, se vor mentine procesul-verbal de contraventie si amenda de 10.000 lei, aplicata petentei.

Plangerea a fost legal timbrata, cu 20 lei, taxa judiciara de timbru.

Potrivit art. 453 alin.1 Cod.proc.civ., cheltuielile de judecata efectuate in cauza de catre petenta, vor ramane in sarcina acesteia.

6

Domenii speta