Plangere

Sentinţă penală 181 din 22.10.2008


Prin plângerea formulată de partea vătămată R.S. şi înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 2338/192/2008, a fost criticată Ordonanţa din data de 07.03.2008, a Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale, pronunţată în dosarul nr.493/P/2006, ca fiind nelegală şi netemeinică.

În motivare s-a arătat că în mod greşit s-a dispus scoaterea de sub urmărirea penală a numitului S. H. pentru săvârşirea infracţiunii, tulburarea de posesie, faptă prev. şi ped., de art. 220 alin. 1 c.pen. deoarece numitul S. H., deşi notificat de partea vătămată să părăsească terenul proprietatea acesteia a continuat să cultive terenul.

Prin plângerea formulată de partea vătămată R.S. şi înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 2471/192/2008, a fost criticată Ordonanţa din data de 07.03.2008, a Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale, pronunţată în dosarul nr.493/P/2006, ca fiind nelegală şi netemeinică.

În motivare s-a arătat că în mod greşit s-a dispus scoaterea de sub urmărirea penală a numitului S. H. pentru săvârşirea infracţiunii, tulburarea de posesie, faptă prev. şi ped., de art. 220 alin. 1 c.pen. deoarece numitul S. H., deşi notificat de partea vătămată să părăsească terenul proprietatea acesteia a continuat să cultive terenul.

La termenul din 08.10.2008, instanţa a dispus conexarea dosarului 2471/192/2008 la dosarul 2338/192/2008.

Instanţa a încuviinţat în cauză proba cu înscrisuri, în cadrul căreia s-a dispus ataşarea dosarului nr. 493/P/2006.

Analizând probele dosarului, instanţa reţine următoarele :

Prin Ordonanţa din 07.03.2008, a Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale, pronunţată în dosarul 493/P/2006, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a numitului S. H., pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare de posesie, faptă prev. şi ped. de art. 220 alin. 1 c.pen.

În motivare s-a reţinut că faptei în lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii, având în vedere că din probele administrate, rezultă că terenul părţii vătămate pentru care s-a încheiat un contract de asociere la data de 21.03.2001, pe o perioadă de 5 ani, a fost eliberat la finalul contractului.

Prin Ordonanţa din 25.04.2008, a prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale, pronunţată în dosarul nr. 63/II/2/2008, a fost respinsă plângerea părţii vătămate ca neîntemeiată.

Instanţa reţine din probele administrate în cursul urmăririi penale că partea vătămată a încheiat la data de 21.03.2001, un contract de asociere cu numitul S. H. pentru o perioadă de 5 ani. Din procesul - verbal încheiat de lucrătorii de poliţie la data de 14.09.2006, rezultă că la împlinirea termenului de 5 ani , terenul a fost eliberat, rezultând că învinuitul nu ocupă în mod abuziv terenul.

Faţă de cele expuse, instanţa urmează să respingă plângerea ca neîntemeiată şi menţină ordonanţele atacate.

1

Domenii speta