Declarare judecătorească a dispariţiei

Sentinţă civilă 326 din 03.03.2010


4.declarare judecătorească a dispariţiei - SENTINŢA CIVILĂ NR.326 din 03 martie 2010

În deliberare asupra cauzei civile de faţă, constată  următoarele :

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 04.05.2009, reclamanta P I M solicitat instanţei ca în contradictoriu cu pârâţii D N şi A t Voineasa, jud. Vâlcea să se pronunţe o hotărâre declarativă a dispariţiei pârâtei D N.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că numita D N  a dispărut de la domiciliu din luna octombrie a anului 2000, moment de la care nu se mai cunoaşte nimic despre ea.

Mai susţine reclamanta că a sesizat Poliţia Judeţeană Vălcea despre dispariţia pârâtei, aceasta fiind dată în urmărire naţională, însă nici aşa nu au avut nici un rezultat.

În condiţiile expuse mai sus, reclamanta apreciază că în speţă sunt incidente dispoziţiile art. 16 alin. 1 şi art. 17 din Decretul 31/1954 rap. la art. 36-39 din Decretul 32/1954.

În cauză s-a dispus citarea dispărutei la ultimul domiciliu, numirea unui curator pentru dispărută ( prin dispoziţia nr. /15.01.2010 emisă de primarul comunei V a fost numit curator pentru dispărută numita B I fila 45),afişarea citaţiei, a cererii de chemare în judecată şi a anunţului dispariţiei la ultimul domiciliu al dispărutei şi la sediul Primăriei V şi într-un ziar de largă răspândire naţională ( reclamanta a publicat anunţul dispariţiei în ziarul  „ADEVĂRUL” din data de 2009 – fila 25) şi s-au solicitat relaţii de la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea cu privire la cercetările efectuate la sesizarea reclamantei.

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea a răspuns instanţei că la Serviciul de Investigaţii Criminale se află înregistrată dispariţia din data de 15.04.2008 şi că în vederea identificării s-a luat măsura punerii în urmărire naţională , desfăşurându-se în continuare activităţi specifice de identificare.

În dovedirea acţiunii, reclamanta a solicitat audierea în cauză a martorilor S C şi M N ale căror declaraţii se află la filele 54-55 din dosar şi proba cu înscrisuri.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa reţine următoarele:

Pârâta D N a dispărut din domiciliul comun în luna octombrie 2000 şi în ciuda nenumăratelor demersuri făcute de familie pentru a o găsi, acest lucru nu a fost posibil.

Din depoziţiile martorilor audiaţi în cauză rezultă că numita D N nu a mai fost văzută la domiciliul său încă din anul 2000 şi nu au mai aflat nicio informaţie despre aceasta, deşi a fost căutată atât de fiică cât şi de mamă.

Având în vedere că de circa 10 ani pârâta D N a dispărut de la domiciliu şi prevederile art.16 alin. 1 din Decretul 31/1954, instanţa urmează să admită acţiunea şi să declare dispărută pe pârâta D N,născută la data de.1957, în oraşul B, fiica lui N şi E, cu ultimul domiciliu în comuna V, judeţul Vâlcea, data dispariţiei fiind luna octombrie a anului 2000.

Faţă de prevederile art. 39 din Decretul nr. 32/1954, instanţa dispune afişarea dispozitivului prezentei hotărâri la sediul Judecătoriei  Brezoi şi al Primăriei comunei V,precum şi în sarcina reclamantei, publicarea într-un ziar naţional.