Tentativă de tâlhărie

Sentinţă penală 76 din 17.05.2010


Tip speţă: sentinta penală

Titlu: infracţiunea de  tentativă de tâlhărie

Data speţă: 17.05.2010

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi nr.114/P/02.03.2009 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor D. S. şi R.P., pentru săvârşirea infracţiunilor de violare de domiciliu şi tentativă de tâlhărie, prevăzute de art.192 al.2 Cod penal şi art.20 raportat la art.211 al.2 lit. a, b şi al.21 lit. a,c Cod penal cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal iar pentru inculpatul Dumitru Sergiu şi cu aplicarea art.37 lit. b Cod penal.

S-a reţinut în sarcina inculpaţilor că în noaptea de 08/09.02.2009 au pătruns fără drept, în locuinţa părţilor vătămate I. V. şi P., fiind  mascaţi, şi prin acte de violenţă au încercat să sustragă bani.

În cauză s-au audiat părţile vătămate şi martorii din lucrări.

Prin sentinţa penală 52/2009 a Judecătoriei Buhuşi, pronunţată în dosarul 192/199/2009, s-a dispus condamnarea inculpaţilor la pedeapsa închisorii.

Inculpaţii au declarat apel împotriva sentinţei penale 52/2009 a Judecătoriei Buhuşi, invocând faptul că nu au fost semnate încheierile de amânare a pronunţării în dosarul de fond.

Prin decizia penală 93/A/02.03.2010 Tribunalul Bacău, a admis apelurile declarate, a desfiinţat sentinţa penală a Judecătoriei Buhuşi şi a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

S-au menţinut actele procedurale îndeplinite până la data de 17.08.2009.

Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Buhuşi sub nr.562/199/27.04.2010.

În dosar s-a formulat o cerere de abţinere care a fost admisă,dosarul fiind înregistrat cu noul număr 562./199/2010.

La termenul din 17.05.2010 au fost audiaţi inculpaţii,la cererea acestora,precum şi martorul din lucrări B.I. care şi-a menţinut declaraţiile date în primă instanţă.

La dosar a fost depusă cererea de constituire parte civilă a Serviciului de Ambulanţă Bacău.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de  08.02.2009, între orele 17,00-20,00, cei doi inculpaţi au consumat împreună băuturi alcoolice la barul „Chiper” din satul Climeşti, comuna Bereşti Bistriţa.  După ora 20,00 au părăsit barul şi au mers acasă la inculpatul D. S. unde au stat până în jurul orei 21,00. În acest timp au consumat doi litri de vin şi s-au hotărât să meargă la locuinţa părţilor vătămate I. V. şi I. P., pentru a sustrage bani.

Inculpaţii aveau cunoştinţă de faptul că părţile vătămate sunt în vârstă, sunt pensionari şi locuiesc singuri într-o casă izolată, de la marginea satului Pădureni, com. Bereşti - Bistriţa, jud. Bacău, sat în care locuiesc şi inculpaţii.

Inculpatul D. S. a luat de acasă o pereche de şosete bărbăteşti, de culoare roşie, cu intenţia de a fi folosite pentru a nu lăsa amprente.

Acest inculpat avea şi un fes de culoare neagră, căruia îi făcuse două găuri pentru a vedea prin el, cu scopul de a fi folosit drept cagulă pentru a-şi acoperi faţa.

În timpul cercetărilor, inculpatul D. S. a declarat că acel fes a fost folosit drept cagulă de inculpatul R.P..

Inculpaţii au pătruns în curtea părţilor vătămate.

Inculpatul R.P., a tăiat firul de la telefon cu un cuţit ce-l avea asupra sa.

Inculpatul D. S. a luat o bară de fier, pe care a găsit-o în curte, cu aceasta a forţat încuietoarea uşii de acces în locuinţă şi a pătruns într-o bucătărie, în care dormea partea vătămată I. V.. A lovit-o pe partea vătămată, care a început să ţipe şi i-a cerut să tacă şi să-i spună unde sunt banii.

Imediat a intrat în locuinţă şi inculpatul R. P..

Partea vătămată I. P., care dormea într-o cameră alăturată, în care accesul din bucătărie se făcea printr-o uşă, la auzul ţipetelor soţului ei , a încuiat uşa. Atunci, inculpatul D. S. a spart geamurile uşii cu bara metalică şi amândoi inculpaţii au pătruns în dormitor, unde au lovit-o pe partea vătămată I. P. şi i-au cerut să le dea banii din locuinţă. Partea vătămată le-a spus că nu are bani şi atunci inculpaţii au ieşit din locuinţă.

În urma lor a ieşit şi partea vătămată I. P., care a strigat după ajutor.

Inculpaţii s-au întors în locuinţă şi au lovit-o din nou pe I. P..

În învălmăşeala creată, partea vătămată I. P. a reuşit să ia bara metalică din mâna inculpatului D. S. şi cu această bară l-a lovit pe inculpat în zona capului.

După ce au constatat că nu pot face rost de bani, inculpaţii au părăsit locuinţa părţilor vătămate şi s-au deplasat la domiciliul lor, nesustrăgând nici un bun.

În urma loviturilor primite de la inculpaţi, partea vătămată I. V. a suferit leziuni corporale ce au necesitat 15-16 zile îngrijiri medicale, iar partea vătămată I. P. a suferit leziuni corporale ce au necesitat 6-8 zile îngrijiri medicale.

Părţile vătămate au fost transportate la spital, unde  vătămată I. V. a fost internat o noapte, iar părţii vătămate I. P. i s-au acordat îngrijiri medicale la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău.

Inculpaţii nu au avut o poziţie sinceră pe parcursul cercetărilor, şi la instanţă, aruncând vina unul asupra altuia, iar inculpatul D. S. a încercat să demonstreze că ideea a aparţinut doar inculpatului R.P. şi că numai acesta a purtat mască şi mănuşi pentru a nu fi recunoscut.

Instanţa reţine că inculpaţii şi-au premeditat acţiunile şi au mers la domiciliul părţilor vătămate în scopul de a săvârşi faptele, au fugit de la locul faptei pentru a nu fi prinşi, sperând că faptele lor nu se vor descoperi.

De altfel la locul faptei s-a găsit o urmă papilară care aparţine inculpatului R. P..

De asemenea, din  constatarea tehnico-ştiinţifică de detecţie a comportamentului simulat al inculpatului D. S., rezultă că întrebările relevante ale cauzei au evidenţiat modificări ale stresului emoţional, caracteristic comportamentului simulat.

Declaraţiile celor doi inculpaţi după rejudecare nu aduc elemente noi.Cele declarate de aceştia nu pot fi coroborate cu nici un mijloc de probă.

Totuşi instanţa va avea în vedere că prezenta cauză se află în rejudecare după admiterea apelurilor inculpaţilor. Aşa fiind, se va face aplicarea în cauză a principiului „non reformatio in pejus”,pronunţându-se o sentinţă care să nu le agraveze situaţia în urma admiterii propriului recurs.

În drept,faptele inculpaţilor întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de violare de domiciliu şi tentativă de tâlhărie, prevăzute de art.192 al.2 Cod penal şi art.20 raportat la art.211 al.2 lit.a,b şi al.21 lit.a, c Cod penal.

Acestea sunt probate cu sesizările şi declaraţiile părţilor vătămate, procesul verbal de cercetare la faţa locului, procesul verbal de reconstituire, raportul de constatare tehnico ştiinţifică referitor la urma papilară găsită la faţa locului, care aparţine inculpatului R. P. raportul de constatare privind detecţia comportamentului simulat al inculpatului D. S., planşele fotografice, declaraţiile martorilor, coroborate cu declaraţiile inculpaţilor.

La individualizarea judiciară a pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpaţilor, instanţa va avea în vedere gradul de pericol social al faptelor, împrejurările concrete în care au fost săvârşite (două persoane mascate, pe timp de noapte, cu o violenţă deosebită) dar şi persoana inculpaţilor.

Astfel, inculpatul R.P. posedă antecedente penale fiind condamnat în minoritate, a avut o poziţie parţial sinceră şi este predispus la săvârşirea de fapte penale.

În ceea ce priveşte pe inculpatul D. S., acesta este recidivist, a avut o atitudine nesinceră, încercând să zădărnicească aflarea adevărului şi este predispus la săvârşirea de fapte penale.

Instanţa, va aplica faţă de acest inculpat, dispoziţiile art.37 lit.b Cod penal cu privire la recidiva post-executorie, stare de recidivă ce rezultă din aceea că inculpatul are numeroase condamnări, ultima fiind de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală 2808/2005 a Judecătoriei Bacău, fiind arestat la 04.03.2005 şi liberat condiţionat la 02.02.2007 cu un rest neexecutat de 395 zile.

Faptele deduse judecăţii au fost săvârşite după expirarea duratei pedepsei de mai sus.

Instanţa va aplica dispoziţiile art.33 lit. a Cod penal, faptele inculpaţilor fiind concurente contopind pedepsele aplicate pentru cele două infracţiuni. Coroborând gradul de pericol social al infracţiunilor cu finalitatea aplicării sancţiunii penale, instanţa apreciază că modalitatea de individualizare a pedepselor este privarea de libertate a inculpaţilor.

Instanţa reţine că aplicarea pedepselor accesorii trebuie realizată în baza art.71 şi 64 Cod penal, dar şi prin prisma Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, a protocoalelor adiţionale şi a jurisprudenţei CEDO, care în conformitate cu dispoziţiile art.11 al.2 şi 20 din Constituţia României, fac parte din dreptul intern.

Interdicţia absolută de a vota impusă persoanelor condamnate contravine art.3 din Protocolul nr.1 al Convenţiei pentru apărarea drepturilor Omului şi Libertăţilor fundamentale, astfel cum a statuat CEDO în cauza Hrist contra Marea Britanie.

Urmează, aşadar, ca instanţa să interzică celor doi inculpaţi, exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a, b Cod penal pe durata şi în condiţiile art.71 al.2 Cod penal.

În baza art.88 Cod penal va computa din pedeapsa aplicată inculpatului R. P. reţinerea de 24 de ore pe data de 09.02.2009 şi a arestării preventive de la 10.02.2009 la zi, iar pentru inculpatul D. S., va computa durata arestării preventive de la 10.02.2009 la zi.

În baza art.350 Cod pr. penală, va menţine starea de arest a inculpaţilor.

În ceea ce priveşte latura civilă, instanţa reţine că părţile vătămate I. V. şi P. au fost transportate cu ambulanţa la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, cuantumul cheltuielilor de transport cu ambulanţa fiind de 389,12 lei conform adresei de constituire parte civilă.

Spitalul Judeţean de urgenţă Bacău, s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 230,73 lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare a părţii vătămate I. V. şi 320,15 lei reprezentând c/val serviciilor medicale acordate părţii vătămate I. P. la unitatea primiri Urgenţă a aceluiaşi spital.

Urmează ca instanţa, în baza art.313 din Lg.95/2006, coroborat cu art.1003 Cod civil, să oblige inculpaţii în solidar la plata despăgubirilor civile către părţile civile Serviciul de Ambulanţă Bacău şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău.

În baza art.14, 346 Cod pr. penală şi 998 Cod civil va lua act că părţile vătămate Ignat Vasile şi Profira nu s-au constituit părţi civile în cauză.

Va dispune plata din fondurile Ministerului  Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti a onorarului pentru apărători oficiu la urmărirea penală şi instanţă, pentru inculpaţi.

Red.  AN.T.

Domenii speta