Plângere în baza art.2781 Cpp- Dreptul la un proces echitabil, strângerea tuturor probelor cu privire la existenţa infracţiunii şi vinovăţia făptuitorului

Sentinţă penală 22 din 21.01.2008


Plângere în baza art.2781 Cpp- Dreptul la un proces echitabil, strângerea tuturor probelor cu privire la existenţa infracţiunii şi vinovăţia făptuitorului

Prin sentinţa penală nr.22 din 21 ianuarie 2008, pronunţată de Judecătoria Caracal, în dosarul penal nr.5696/207/2007, s-a admis plângerea formulată de petentul făptuitor R.M., împotriva ordonanţei cu nr.2141/P/2007 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal la data de 9 octombrie l2007, s-a desfiinţat sus menţionata ordonanţă şi a fost trimisă cauza procurorului în vederea redeschiderii urmăririi penale privind pe făptuitorul – petent R.M., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, faptă prev.şi ped.de art.180 al.2 C.penal.

Pentru a ajunge la această soluţie, instanţa a constatat următoarea situaţie de fapt:

La data de 22 august 2007, partea vătămată P.N. formulează plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, împotriva făptuitorului petent R.M. pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, faptă prev.şi ped.de art.180 al.2 C.penal, constând în aceea că în ziua de 17 august 2007, făptuitorul i-ar fi aplicat părţii vătămate lovituri corporale cauzându-i vătămări ce au necesitat 3 zile de îngrijiri medicale, conform certificatului medico-legal nr.1004/C/20 august 2007, eliberat de Laboratorul de Medicină Legală Olt – Slatina.

În urma probelor administrate în cursul urmăririi penale, Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal prin ordonanţa nr.2141/P/2007, a considerat că fapta săvârşită de petent este lipsită de pericol social, fapt pentru care a dispus scoaterea de sub urmărire penală a petentului, aplicându-i totodată o amendă cu caracter administrativ în cuantum de 700 lei RON.

Verificând actele şi probele dosarului de urmărire penală, instanţa a constatat că în cursul urmăririi penale, procurorul a audiat numai martorii propuşi de partea vătămată în dovedirea plângerii sale, fără însă a proceda la audierea martorilor propuşi în apărare de către făptuitor în declaraţia dată la fila 11 din dosar, prin care acesta menţiona că la data când partea vătămată pretinde că a fost agresată de petent în curtea sa se aflau martorii P.M., T.N. şi P.V., cu atât mai mult cu cât acesta, atât în cursul urmăririi penale cât şi în cursul cercetării judecătoreşti a negat săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe împotriva părţii vătămate.

Sub acest aspect, instanţa constată că într-adevăr petentul nu a avut parte de un proces echitabil iar ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală a fost emisă cu încălcarea dispoz.art.200 şi 202 din C.p.p.

Faţă de cele menţionate mai sus, instanţa a apreciat că plângerea petentului – făptuitor R.M. este întemeiată, fapt pentru care a fost admisă şi în baza art.2781 pct.8, lit.b din C.p.p., s-a desfiinţat ordonanţa cu nr.2141/P/2007 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal şi s-a trimis cauza procurorului în vederea redeschiderii urmăririi penale privind pe făptuitorul – petent, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev.de art.180 al.2 C.penal.

În acest sens, se va proceda la respectarea dispoz.art.200 din C.p.p, în vederea strângerii probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunii, la stabilirea răspunderii petentului în condiţiile în care asemenea probe converg spre acesta, la stabilirea cu exactitate dacă este sau nu vinovat de săvârşirea infracţiunii pentru care este cercetat.

De asemenea, organul de urmărire penală îşi va îndeplini obligaţia de a se strânge probele necesare aflării adevărului pentru lămurirea cauzei sub toate aspectele în vederea justei soluţionării a acesteia şi în mod concret se va proceda la audierea martorilor propuşi de făptuitorul – petent în declaraţia sa dată în faţa organelor de poliţie, fila 11 din dosarul de urmărire şi cercetare penală.

Postat 25.06.2008