Plângere împotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere în judecata (art.278 ind.l C.p.p.)

Sentinţă penală 315 din 03.11.2009


Drept penal

Dosar nr. 2698/204/2009

SENTINTA PENALA NR.315

Sedinta publica din data de 03 Noiembrie 2009

Obiect - plângere împotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere în judecata (art.278 ind.l C.p.p.).

 

 Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr. 2698/204/2009 petentii N.S. si P. I. au formulat în baza art.278 indice 1 c.p.p.plângere împotriva Ordonantelor Parchetului de pe

lânga Judecatoria Câmpina nr si .... solicitând ca în contradictoriu cu intimatii I.GH.si

M.D.A. sa se dispuna desfiintarea acestora, trimiterea cauzei la procuror pentru începerea sau redeschiderea urmaririi penale pentru toate infractiunile pentru care s-a formulat plângere si completarea probelor.

 în motivarea plângerii s-a sustinut ca solutia adoptata de organele de urmarire penala este nelegala si netemeinica deoarece organele de urmarire penala nu au respectat disp.art .202 c.p.p întrucât nu s-a dispus începerea urmaririi penale pentru toate infractiunile mentionate în plângerile penale formulate de petenti,astfel încât în cauza nu exista probe care sa demonstreze

vinovatia intimatilor ,nu pentru ca ar lipsi de plano, ci pentru ca ele nu au fost administrate.

S-a mai sustinut de catre petenti ca Ordonantele Parchetului de pe lânga Judecatoria Câmpina nu sunt motivate corespunzator astfel ca desi se retine existenta laturii obiective a unei infractiuni se înlatura fara nici un argument existenta laturii subiective.

S-a dispus atasarea la prezenta cauza a dosarului nr al Parchetului de pe lânga

Judecatoria Câmpina.

Desi legal citati intimatii nu s-au prezentat în instanta la nici unul din termenele acordate în cauza.

La data deintimatul I. Gh. a depus la dosar o nota de concluzii prin care solicita

respingerea plângerii ca inadmisibila sau neîntemeiata pentru ca faptele ce i se imputa nu sunt

justificate,ele fiind probleme administrative si nicidecum infractiuni, întrucât nu a facut

altceva decât sa reprezinte interesele cetatenilor din comuna

Examinând actele dosarului instanta retine în fapt urmatoarele:

Prin plângerile adresate Parchetului de pe lânga Judecatoria Câmpina înregistrate sub nr.

numitii P. I. si N. S. au solicitat efectuarea de cercetari fata de numitul I. Gh.,primar al

comunei , ,judpentru savârsirea infractiunilor de lipsire de libertate prev.de art 189

cod penal, abuz în serviciu prin îngradirea unor drepturi prev.de art- 247 c.penal,purtare abuziva prev.de art. 250 cod penal si instigare publica si apologia infractiunilor prev, dc art. 324 cod penal.

in fapt s-a aratat ca la data deîncepând cu orelenumitul I. Gh. împreuna cu

un grup depersoane s-a deplasat la punctul de lucru a SCsituat pe raza corn,

pct unde acestia au aruncat cu pietre în curtea societatii, au amenintat pe

administrator si angajati cu moartea si închiderea activitatii societatii împiedicând normala desfasurare a activitatii.

S-a precizat ca aceste acte de violenta ar fi durat cea.. ..ore si.. ..minute, timp în care P.I. administratorul societatii , împreuna cu alte 4 persoane s-au refugiat într-o baraca aflata în curtea societatii fiind astfel lipsiti de libertate în mod ilegal.

S-a mai aratat de catre petentul P. I. ca la sugestia lui I. Gh., în perioada în care acesta a

îndeplinit functia de viceprimar al corn, SC SRL a încheiat un contract de

sponsorizare a Asociatiei Sportive " " , al carei administrator este I. Gh., pentru

suma de lei, însa din datele pe care le detine banii au fost deturnati de catre acesta,

nefiind folositi în cadrul asociatiei.

Is[urnitul P.I. a înregistrat plângerea si la I.P.J- Serviciul cercetari penale.

Pentru o buna administrare a actului de justitie, cele trei plângeri având acelasi obiect au

fost conexate sub nr. unic

Cercetarea penala a fost efectuata de IPJ Serviciul Politiei de ordine publica, care

urmare actelor premergatoare începerii urmaririi penale a dispus la data de începerea

urmaririi penale si ulterior la extinderea acesteia fata de învinuitul I. Gh. pentru

savârsirea infractiunii de amenintare prev.de art. 193 cod penal si delapidare prev.de art. 215 indice 1 cod penal si fata de învinuita M. D.- A. pentru savârsirea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata prev.de art. 290 cod penal.

In urma cercetarilor efectuate s-a retinut urmatoarea situatie de fapt:

SC, având ca administrator pe numitul P.I.

si-a deschis un punct de lucru pe raza comunei ,jud, unde intentioneaza sa

deschida o exploatare de suprafata a agregatelor de nisip si pietris, scop în care a cumparat de

la cetatenii din comuna mai multe suprafete de teren situate în punctul"unde se afla

un important zacamânt de pietris si nisip,autorizarile necesare exploatarii fiind în curs de derulare.

La nivelul localitatii s-a creat o stare de îngrijorare a cetatenilor în legatura cu impactul negativ asupra mediului înconjurator pe care l-ar avea desfasurarea unei asemenea activitati.

La data de,în jurul orelor primarul comunei ,1. Gh. a organizat o

adunare publica în fata punctului de lucru al SCSRL,locuitorii comunei fiind convocati

la aceasta manifestare publica înca din data de prin intermediul lucratorilor politiei

comunitare , care au folosit porta-vocea si au anuntat prezenta la aceasta adunare a

presedintelui Consiliului Judetean

Acestei convocari i-au raspuns un grup de ceapersoane interesate datorita calitatii

lor de proprietari sau fosti proprietari ai terenurilor din punctul "" care s-au asezat în

fata punctului de acces în societate si au început sa protesteze împotriva conducerii si angajatilor societatii carora le-au adresat expresii si cuvinte jignitoare.

In jurul orei ,1a locul manifestarii a sosit si primarul comunei, care dupa ce a

discutat cu cetatenii , s-a prezentat la punctul de acces în societate,prevazut cu bariera si a solicitat conducerii societatii sa participe la o discutie cu cetatenii prezenti,fiind însa invitat de catre administratorul societatii,pentru a purta o discutie în incinta punctului de lucru,într-o baraca, în care erau prezenti- G.M.-asociat, S. E.- angajat, N. S.- consilier local si V. Gh.colaborator al societatii.

In acest context numitul I. Gh. s-a adresat conducerii societatii respectiv numitilor P. I. si G. M. cu amenintarea ca trebuie sa

îsi ridice utilajele si sa paraseasca zona, ca o sa le închida societatea pentru ca el este persoana care hotaraste.

La rândul lor cei doi i-au reprosat ca au sponsorizat asociatia sportiva al carei

administrator este I. Gh., cu suma delei.

Dupa discutie numitul I. Gh. a parasit incinta societatii, deplasându-se la oamenii care au

continuat sa scandeze împotriva conducerii societatii pâna la orele , când s-a aflat ca

presedintele Consiliului Judetean P. nu va mai veni la fata locului.

Pe tot parcursul manifestatiei petentii împreuna cu G. M. si V. Gh., au stat într-o baraca din lemn din curtea societatii, fara a fi imobilizati sau agresati, având asupra lor mijloace de comunicare cu care puteau solicita interventia fortelor de ordine.

Acestia au parasit incinta societatii, cu autoturismul proprietate personala în jurul orei

fiira a fi agresati de cetatenii prezenti.

Pe de alta parte, la data deorganele de cercetare penala au solicitat numitului I.

Gh. sa prezinte documentele contabile ale asociatiei sportive.

Cu aceasta ocazie, numitul I. Gh. a prezentat lucratorilor de politie Bilantul Asociatiei

Sportive""încheiat la data decare poarta stampila cu sigla DGFP P. si numar

înregistrare

Din cercetarile efectuate a rezultat ca numarul de înregistrare este fictiv , iar stampila DGFP P. a fost falsificata prin xerocopiere de catre numita M. D.-A., în calitate de contabil de fapt al asociatiei, fapte care nu au fost cunoscute de numitul I. Gh.

A fost efectuata în cauza o expertiza tehnica contabila de catre expert N. C. care a

concluzionat ca suma de lei reprezentând sponsorizare primita de la SC"SRL

a fost înregistrata în evidentele contabile ale asociatiei si a fost cheltuita pentru necesitatile acesteia.

Prin Ordonanta Parchetului de pe lânga Judecatorianrdinconfirmata

de prim procurorul unitatii de Parchet prin Ordonanta nr din s-a dispus

scoaterea de sub urmarire penala a învinuitului I. Gh. pentru savârsirea infractiunii de

amenintare prev.de art. 193 cod penal(fapta savârsita la data de ) si aplicarea unei

amenzi administrative în cuantum delei, în baza art.l 1 pct.l lit.b raportat la art. 10 lit b

indice 1 c.pr.penala.

S-a dispus scoaterea de sub urmarire penala a învinuitei M. D.- A. pentru savârsirea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata prev.de art. 290 cod penal si aplicarea

unei amenzi administrative în cuantum delei,în baza art. 11 pct.l lit.b raportat la art. 10

lit.b indice 1 c.pr.penala.

Fata de numitul I. Gh. s-a dispus neînceperea urmaririi penale pentru savârsirea infractiunii de lipsire de libertate prev.de art. 189 cod penal,

purtare abuziva prev. de art.250cod penal, abuz în serviciu prin îngradirea unor drepturi prev.de art.247 cod penal si instigarea publica si apologia infractiunilor prev.de art.324 cod penal ,întrucât faptelor le lipseste unul din elementele constitutive ale infractiunii si anume latura obiectiva cât si ce subiectiva.

Analizând actele premergatoare efectuate si mijloacele de proba administrate în prezenta cauza,precum si sustinerile petentilor instanta constata ca solutia adoptata de organele de urmarire penala este nelegala si netemeinica sub urmatoarele aspecte

- având în vedere calitatea de functionar public a numitului I. Gh.,care detine functia de

primar al comunei, în mod gresit s-a retinut în sarcina acestuia savârsirea infractiunii

de amenintare prev.de art. 193 cod penala întrucât faptele de amenintare savârsire de un functionar public sunt absorbite în continutul infractiunii de purtare abuziva prev.de art. 250 cod penal alin.2 c penal.

Pentru existenta elementului material al acestei infractiuni este necesar ca faptele sa fi fost

comise în exercitiul atributiunilor de serviciu.

Din examinarea probelor administrate rezulta, contrar celor retinute de organele de

urmarire penala, ca numitul I. Gh. a savârsit fapta în exercitiul atributiunilor de serviciu si

nu legat de motive personale.

Astfel, chiar din declaratiile numitului I. Gh. rezulta ca aflat la începutul mandatului

sau de primar a luat la cunostinta de nemultumirea mai multor cetateni ai comunei, legata

de eliberarea certificatului de urbanism pentru cariera de piatra si pentru solutionarea

acestei probleme a convocat cetatenii interesati sa participe la o adunare de protest la

punctul de lucru al SCSRL

Aceasta convocare a fost facuta,uzând de calitatea sa de primar, prin intermediul

Politiei comunitare a comunei M., anuntându-se participarea presedintelui Consiliului

Judetean P.-solicitând participarea lucratorilor din cadrul Postului de politie al comunei

M.(f.72), a secretarei Primariei comunei M.,care s-a deplasat la fata locului având asupra

sa si registru (f.57), a viceprimarului I. Gh.

De altfel ,în calitatea sa de primar si nu de cetatean al comunei M. a proferat

amenintari cu privire la închiderea activitatii societatii ,sustinând ca el este persoana care

hotaraste.

Chiar si în concluziile depuse în instanta (f.23) intimatul I. Gh. sustine ca faptele care fac obiectul prezentei cauze nu sunt infractiuni, ci

" probleme administrative" aflate în strânsa legatura cu atributiile sale de primar.

Asa fiind,încadrarea juridica a faptei este cea prevazuta de art. 250 cod penal si nu 193 cod penal iar urmarirea penala urmeaza a se efectua de procuror si nu de catre organele de politie conform art. 209 alin.3 c.pr.penala

In ce priveste infractiunea de delapidare prev.de art.215 indice 1 cod penal se constata din coroborarea raportului de expertiza contabila efectuat în cauza si declaratia numitei M. D. A. ca nu exista probe suficiente care sa justifice solutia adoptata si anume scoaterea de sub urmarire penala în temeiul art. 11 pct.l lit.b rap.la art. 10 lit.a c.pr.penala,întrucât fapta nu exista.

Dimpotriva , din declaratia numitei M. D.- A(f.31) rezulta ca în cursul luniii

s-a solicitat de catre I. Gh. sa îi întocmeasca evidenta contabila pentru Asociatia sportiva

",predându-i documentele contabile pentru anuliar în cursul lunii,... i-a

restituit acestuia documentele si bilantul contabil, ultimul nevizat de DGFP P.

Ulterior, în cursul luniianul ...... numitul I. Gh. a solicitat intimatei M. D. A. sa

revizuiasca documentatia întocmita din care rezulta în mod eronat ca are profit, precizând ca actele îi sunt necesare la politie, iar bilantul contabil trebuie sa fie vizat de DGFP P.

Urmare solicitarii numitului I. Gh. aceasta a modificat registrul de casa si bilantul înregistrând la cheltuieli materiile prime care erau în stocul asociatiei, astfel încât aceasta în final sa înregistreze pierderi.

Aceste modificari nu au fost efectuate pe baza unor documente contabile ci pentru a-1 ajuta pe numitul I. Gh. sa depaseasca impasul în care se afla.

Din declaratia numitei M. D.- A. rezulta cu certitudine ca înregistrarea în evidentele

contabile ale asociatiei a sumei de lei primita cu titlu de sponsorizare de la SC

localitatea  s-a facut în cursul lunii anul, fara a i se prezenta

chitanta eliberata, iar cheltuielile pentru anul au fost înregistrate tot fara documente

contabile, fapt confirmat si de expertiza contabila efectuata care precizeaza (f. 138) ca din punctul de vedere fizic banii cheltuiti de asociatie nu au putut fi identificati ca apartinând unei anumite plati ci s-au identificat valoric prin utilizarea metodei FIFO care presupune respectarea cronologiei de încasari si plati potrivit registrului de casa.

Din cuprinsul raportului de expertiza (fi 125) rezulta ca s-a constatat existenta mai

multor balante de verificare lunara, cu sume precedente de la la, cu

solduri finale diferite , diferenta de rulaj debit între acestea fiind delei,adica exact

suma primita cu titlu de sponsorizare de la SC ,ceea ce confirma declaratia

numitei M. D.- A. prin care a aratat ca a întocmit si ulterior modificat la cererea lui I. Gh., evidentele contabile ale asociatiei, stiind ca acestea vor fi prezentate organelor de politie.

Concluzia care se impune este aceea ca au fost falsificate,la solicitarea numitului I. Gh. mai multe înscrisuri: registru de casa, situatii financiare lunare, pretins întocmite la

de catre M. D. A., balante de verificare lunara (f.45) si nu numai bilantul contabil,

fara a exista documente contabile care sa justifice cheltuielile înregistrate, astfel încât expertiza contabila efectuata a uzat de metode teoretice si înscrisuri nereale si insuficiente care nu pot fundamenta o solutie legala si temeinica sub aspectul savârsirii infractiunii de delapidare.

Pe de alta parte, referitor la infractiunea de lipsire de libertate în mod ilegal,prev.de art. 189 cod penal se apreciaza ca actele premergatoare efectuate nu sunt relevante pentru stabilirea împrejurarilor de fapt si adoptarea unei solutii juste în cauza întrucât potrivit doctrinei si practicii judiciare în continutul constitutiv al acestei infractiuni intra orice actiune care produce în orice modalitate lipsirea de libertate de miscare a persoanei în raport cu propria vointa.

Astfel nu se prevede o împiedicare absoluta de miscare a victimei, elementul constitutiv al infractiunii putând fi realizat si printr-o restrângere partiala în raport cu actiunea determinata pe care victima urma sa o realizeze.

 Fata de cele retinute mai sus instanta constata ca organele de urmarire penala nu si-au îndeplinit obligatia procedurala prev.de art. 202 c.pr.penala în sensul strângerii de probe pentru lamurirea tuturor aspectelor de fapt si încadrarea juridica corecta a faptelor ce fac obiectul plângerilor petentilor astfel ca în baza art. 278 indice 1 alin.8 lit. b urmeaza sa admita

plângerea ,sa desfiinteze Ordonantele Parchetului de pe lânga Judecatoria .......si.si sa

trimita cauza procurorului pentru începerea urmariri penale fata de numitul I.GH. pentru savârsirea infractiunilor de purtare abuziva prev.de art 250 alin.l si 2 cod penal , lipsire de libertate prev de art. 189 cod penal si fals în înscrisuri sub semnatura privata prev.de art. 290 cod penal si redeschiderea urmaririi penale fata de aceeasi persoana pentru savârsirea infraqtiuniior de amenintare prev.de art. 193 cod penal si delapidare prev.de art. 251 indice 1 cod penal urmând a fi administrate urmatoarele mijloace de proba: I  - reaudierea partilor vatamate si a învinuitului;

 -reaudierea numitilor V. Gh., St. A., T. T. si S. E. - audierea numitilor I. Gh. ,G.M.,

A. Gh., D. St. I.,M. A. L.,Z. St. G., M. D. A., M. V. si C. M., precum si a altor participanti la

adunarea populara din

- efectuarea de confruntari conform art.88 cod penal;

- efectuarea unui raport de expertiza tehnica contabila care sa stabileasca:

- daca Asociatia Sportiva "" M are un cont bancar, în caz afirmativ daca suma de

....... lei reprezentând sponsorizare de la SC "" O. a fost depusa în acest cont si la ce

data, precum si daca exista documente justificative pentru cheltuirea acestei sume de bani.

Prin administrarea acestor mijloace de proba dar si a celor care vor fi considerate utile si concludente pentru justa solutionare a cauzei urmeaza a fi lamurite toate împrejurarile de fapt prezentate de catre petenti în plângerile lor si anume:

- daca petentii au încercat sa paraseasca incinta societatii si daca au fost împiedicati sa faca acest lucru ,iar în caz afirmativ în ce modalitate si pentru cât timp.

- daca suma delei primita cu titlu de sponsorizare de la SCSRL O. a fost

depusa la casieria asociatiei sportive"" si la ce data. Daca asociatia avea un cont

bancar în care aceasta suma ar fi trebuit depusa la data încasarii.

daca chitanta prezentata organelor de urmarire penala de catre numitul I. Gh. ca fiind

eliberata la data primirii sponsorizarii este un document contabil legal având în

vederea sustinerile acestuia ca nu exista un chitantier din care aceasta a fost eliberata

dar si faptul ca din declaratia numitei M. rezulta ca aceasta chitanta nu i-a fost

prezentata în lunacând i s-a solicitat întocmirea evidentei contabile a asociatiei.

-daca exista documente justificative pentru cheltuirea acestei sume de bani, în caz

contrar impunându-se concluzia ca expertiza contabila efectuata în faza de urmarire

penala s-a bazat pe documente contabile întocmite pro-causa la cererea intimatului I.

Gh. si metode teoretice precum metoda FIFO astfel încât nu reflecta realitatea

operatiilor contabile efectuate în cadrul asociatiei sportive "".

Referitor la infractiunile de abuz în serviciu prin îngradirea unor drepturi prev.de art. 247 cod penal si instigare publica si apologia infractiunilor prev.de art. 324 cod penal se constata ca în mod justificat s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de intimatul I. Gh. întrucât din actele premergatoare efectuate nu rezulta indicii ca acestea ar fi fost savârsite.

Astfel, în cazul infractiunii prevazute de art. 247 cod penal se pretinde savârsirea acesteia în modalitatea îngradirii folosintei dreptului de proprietate asupra unor terenuri situate în

punctul "" de pe raza comunei M. ,însa lipseste urmarea socialmente periculoasa

constând în restrângerea efectiva a acestui drept,conditie esentiala pentru continutul constitutiv al acestei infractiuni.

Pe de alta parte,potrivit disp.art 324 cod penal instigarea publica si apologia infractiunilor consta în îndemnarea publicului prin grai, scris sau prin alte mijloace de a nu respecta legile ori de a savârsi fapte ce constituie infractiuni iar din actele premergatoare efectuate nu rezulta ca intimatul I. Gh. ar fi savârsit fapte care sa întruneasca elementul constitutiv al acestei infractiuni.