Viol şi violare de domiciliu

Sentinţă penală 140 din 18.08.2009


R O M A N I A

JUDECĂTORIA CÂMPULUNG

Dosar nr…../205/2009 (nr. format vechi…./2009)

SENTINŢA PENALĂ Nr. 140

Şedinţa publică de la 18 august 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE: ……..

GREFIER: ……….

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung, reprezentat prin ………..

?

Pe rol fiind judecarea cauzei penale, privind inculpatul C. M. şi partea vătămată P.P., având ca obiect infr. de viol şi violarea de domiciliu – prev. şi ped. de art. 197 al. 1 C.p., cu aplic. art. 37 lit. a C.p., respectiv art. 192 al. 2 cu aplic. art. 37 lit. a C.p.

Potrivit disp. art. 304 al. 1 C.p.p. s-a procedat la înregistrarea şedinţei de judecată – cu mijloace tehnice audio.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns: inculpatul – în stare de arest preventiv şi asistat, din oficiu, de avocat I. B., în baza împuternicirii avocaţiale nr. 115 din 16.06.2009, partea vătămată, personal, martorul N. G., lipsind martorii R. I.-L., V. M. şi Ţ. R.-F..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care – în temeiul art. 326 C.p.p. s-a procedat la audierea părţii vătămate, răspunsurile acesteia, fiind consemnate şi ataşate la dosar.

În temeiul art. 322 C.p.p. – instanţa a dat citire actului de sesizare, a pus în atenţia inculpatului – disp. art. 6 şi 70 C.p.p., iar – potrivit art. 323 C.p.p. s-a procedat la ascultarea acestuia, răspunsurile sale, fiind consemnate şi ataşate la dosar.

În baza art. 327 C.p.p. – s-a procedat la audierea martorului N. G., răspunsurile acestuia, fiind consemnate şi ataşate la dosar.

Avocat I. B., având cuvântul, prezintă la dosar un bilet de trimitere pentru servicii medicale – psihiatrie, emis de dr. de familie D. A. – dat fiind faptul că inculpatul prezintă sindrom anxios depresiv, ceea ce l-ar fi putut determina pe inculpat – ca la momentul săvârşirii infracţiunii – să nu fi avut discernământ, sens în care – solicită efectuarea unei expertize medico-legale de specialitate; de asemenea, arată că insistă în audierea martorilor lipsă la acest termen de judecată, fapt pentru care solicită amânarea cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, precizează că nu se impune efectuarea unei expertize medico-legale de specialitate, având în vedere diagnosticul prezumtiv al inculpatului, acesta fiind o persoană care beneficiază de discernământ.

În ceea ce priveşte biletul de trimitere pentru servicii medicale – psihiatrie, instanţa îl apreciază ca insuficient – şi totodată, consideră că nu se impune efectuarea unei expertize medico-legale de specialitate, motiv pentru care respinge cererea.

Avocat I. B. – revine asupra probei testimoniale, menţionând că inculpatul nu mai insistă asupra acesteia.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, arată că nu se opune acestei cereri din urmă.

Instanţa, nemaifiind cereri de formulat, declară terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pentru dezbateri.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, pune concluzii de încetarea procesului penal – pentru infracţiunea prev. şi ped. de art. 197 al. 1 C.p. cu aplic. art. 37 lit. a C.p., dată fiind împăcarea părţilor; în baza art. 192 al. 2 cu aplic. art. 37 lit. a C.p. – pune concluzii de condamnarea inculpatului, pedeapsa – urmând să fie executată în cond. art. 57 C.p.; să se dispună menţinerea arestării preventive a inculpatului, în baza art. 61 C.p. să se dispună revocarea liberării condiţionate pentru restul de pedeapsă neexecutat, iar în baza art. 88 C.p. – să se deducă din pedeapsa aplicată perioada în care inculpatul s-a aflat în stare de reţinere şi arestare preventivă; totodată să se ia act că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă; cu cheltuieli judiciare către stat.

Avocat I. B., având cuvântul, solicită aplicarea disp. art. 11 pct. 2 lit. b rap. la art. 10 lit h C.p.p., dată fiind împăcarea părţilor – pentru infracţiunea prev. şi ped. de art. 197 al. 1 C.p. cu aplic. art. 37 lit. a C.p.; probabil că astăzi – partea vătămată i-a dat inculpatului o lecţie de viaţă. Cât priveşte pedeapsa ce se va aplica inculpatului, privind infracţiunea prev. şi ped. de art. 192 al. 2 cu aplic. art. 37 lit. a C.p. – solicită ca pedeapsa acestuia să fie orientată spre minimum special prevăzut de lege.

Inculpatul, având în cele din urmă cuvântul, lasă la aprecierea instanţei soluţia ce se va aplica în cauză.

?

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

La data de 15.06.2009 sub nr……/205/2009 (nr. format vechi …../2009)  a fost înregistrat rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung, cu nr. …../P/2009 din 12.06.2009, prin care s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului C. M., pentru săv. prev. şi ped. de art. 197 al. 1 C.p., cu aplic. art. 37 lit. a C.p. şi art. 192 al. 2 cu aplic. art. 37 lit. a C.p.

În esenţă, s-a reţinut în rechizitoriu că inculpatul C. M. a pătruns fără drept, în noaptea de 22 spre 23.05.2009, în locuinţa părţii vătămate P.P., obligând-o la întreţinerea unui raport sexual.

S-au avut în vedere mijloacele de probă administrate în cursul urmăririi penale, respectiv plângerea şi declaraţiile părţii vătămate P. P., proces-verbal de cercetare la faţa locului şi planşe foto, expertiza medico-legală nr. A10/8 din 2009, declaraţiile martorilor N. G., R. I.-L., V. M., Ţ. R.-F., proces-verbal de reconstituire, declaraţiile învinuitului.

În cadrul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi partea vătămată, P.Pa., inculpatul şi martorul N. G .

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În seara zilei de 22.05.2009, după orele 22.00, inculpatul C . M. a consumat băuturi alcoolice într-un local din centrul comunei …., local pe care l-a părăsit în jurul orei 2.00, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice.

Inculpatul intenţiona să se deplaseze spre domiciliul său, din satul M., comuna B..

Trecând pe lângă locuinţa părţii vătămate – P.P. – care este vecină şi pe care o cunoştea foarte bine, s-a hotărât să pătrundă în domiciliul acesteia, profitând de faptul că poarta gospodăriei era descuiată, astfel – a pătruns în curte, iar apoi – pe uşa de la intrare, care era, de asemenea descuiată, intrând în camera unde se afla partea vătămată.

După pătrunderea inculpatului, partea vătămată, în vârstă de 76 de ani, ce locuieşte singură de mai mulţi ani, i-a solicitat să părăsească imediat casa şi curtea sa, însă inculpatul a refuzat.

Fără acordul părţii vătămate, inculpatul a maltrata-o fizic şi a obligat-o să întreţină raporturi sexuale normale.

Inculpatul a rămas aproximativ o oră la domiciliul părţii vătămate, după care a mers la domiciliul său.

Partea vătămată, prezentă în faţa instanţei – la termenul de judecată din 18.08.2009 – a arătat că nu are pretenţii de natură civilă faţă de inculpat, că se împacă cu acesta, întrucât nu mai are nimic cu el.

Partea vătămată, a mai precizat că pătrunderea inculpatului în domiciliul său s-a făcut fără drept, inculpatul neavând acordul acesteia.

Prezentat la termenul de judecată din 18.08.2009, inculpatul a arătat că se împacă cu partea vătămată şi nu mai doreşte continuarea procesului penal pentru săvârşirea infracţiunii de viol.

Inculpatul a recunoscut că a pătruns în domiciliul părţii vătămate – fără a avea consimţământul acesteia.

Având în vedere cele de mai sus, instanţa urmează să ia act că între părţi a intervenit împăcarea privind infracţiunea de viol, faptă prev. şi ped. de art. 197 al. 1 C.p.

În ceea ce priveşte infracţiunea de violare de domiciliu, faptă prev. şi ped. de art. 192 al. 2 C.p., în cazul acesteia – legea neprevăzând posibilitatea împăcării părţilor, urmează ca această infracţiunea să se reţină în sarcina inculpatuilui.

În consecinţă, instanţa va condamna pe inculpatul pentru infracţiunea reţinută în sarcina sa, iar la individualizarea pedepsei se va ţine seama de criteriile generale reglementate de art. 72 C.p. respectiv dispoziţiile părţii generale, limitele de pedeapsă pentru infracţiunea săvârşită, gravitatea faptei şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

În raport  de aceste criterii, instanţa, în baza art. 11 pct. 2 lit. b rap. la art. 10 lit. h C.p.p. – va înceta procesul penal pornit la plângerea prealabilă a părţii vătămate P. P., privind pe inculpatul C. M. pentru infracţiunea prev. şi ped. de art. 197 al. 1 C.p., cu aplic. art. 37 lit. a C.p., deoarece părţile s-au împăcat.

În baza art. 192 al. 2 cu aplic. art. 37 lit. a C.p.  – va condamna inculpatul C. M. la 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare.

Examinând fişa de cazier a inculpatului, se constată că acesta fusese liberat condiţionat în urma condamnării, prin sentinţa penală nr. 69/08.02.2005 a Judecătoriei Câmpulung, acesta mai având de executat un rest de 776 (şapte sute şaptezeci şi şase) zile.

În baza art. 61 C.p. va dispune revocarea liberării condiţionate pentru restul de pedeapsă neexecutat de 776 (şapte sute şaptezeci şi şase) zile din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 69/08.02.2005 a Judecătoriei Câmpulung.

În baza art. 39 al. 2 C.p., rap. la art. 34 lit. b C.p. va contopi pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă, respectiv pedeapsa de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare - cu restul de pedeapsă neexecutat, respectiv 776 (şapte sute şaptezeci şi şase) zile, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 3(trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare - cu executare în cond. art. 57 C.p.

Va face aplicarea disp. art. 71 C.p. şi art. 64 lit. a, b C.p.

Întrucât faţă de inculpat s-a luat măsura reţinerii şi arestării preventive – în cursul urmăririi penale, în baza art. 88 C.p. va deduce din pedeapsa aplicată perioada în care inculpatul s-a aflat în stare de reţinere şi arestare preventivă, începând cu 23.05.2009 până la zi.

Va menţine starea de arest a inculpatului C.M.

Va constata că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă.

În baza art. 192 pct. 2 lit. b C.p.p. va obliga partea vătămată la 30 lei cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 191 al. 1 C.p.p. şi art. 192 pct. 2 lit. b C.p.p. – va obliga inculpatul la 630 lei cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 200 lei se va achita anticipat – ca onorariu apărător oficiu – avocat B. I. – din fondurile Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 11 pct. 2 lit. b rap. la art. 10 lit. h C.p.p. – încetează procesul penal pornit la plângerea prealabilă a părţii vătămate P. P., domiciliată în comuna B., judeţul Argeş, privind pe inculpatul C. M., fără ocupaţie, recidivist – pentru infracţiunea prev. şi ped. de art. 197 al. 1 C.p., cu aplic. art. 37 lit. a C.p., deoarece părţile s-au împăcat.

În baza art. 192 al. 2 cu aplic. art. 37 lit. a C.p.  – condamnă inculpatul C. M. la 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare.

În baza art. 61 C.p. dispune revocarea liberării condiţionate pentru restul de pedeapsă neexecutat de 776 (şapte sute şaptezeci şi şase)zile, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de la 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare, în cond. art. 57 C.p.

În baza art. 88 C.p. deduce din pedeapsa aplicată perioada în care inculpatul s-a aflat în stare de reţinere şi arestare preventivă, începând cu 23.05.2009 până la zi.

Menţine starea de arest a inculpatului C. M..

Constată că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă.

În baza art. 192 pct. 2 lit. b C.p.p. obligă partea vătămată la 30 lei cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 191 al. 1 C.p.p. şi art. 192 pct. 2 lit. b C.p.p. – obligă inculpatul la 630 lei cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 200 lei se va achita anticipat – ca onorariu apărător oficiu – avocat B. I. – din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare cu Ministerul Public şi partea vătămată, iar de la comunicare cu inculpatul.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18 august 2009.

Judecător,  Grefier,

………………. ……………..

 

4