Sentinta penala nr 6

Hotărâre 6 din 21.01.2010


Dosar nr. 46/201/2010 art.180 C.p.

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CALAFAT JUDEŢUL DOLJ

SENTINŢA PENALĂ Nr. 6

Şedinţa publică de la 21 Ianuarie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE Dorina Stoenescu

Grefier Marinela Zglimbea

Ministerul Public reprezentat de procuror Vasilica Chilom

Prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat

Pe rol , soluţionarea acţiunii penale pusă în mişcare împotriva inculpatului GC pentru săvârşirea  infracţiunii prev. de art. 180 alin.2 C.p.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns:  partea vătămată  OLD Dan şi martorii GDV, CM şi CFD, lipsă fiind inculpatul.

Procedura completă

S-a făcut referatul  oral al cauzei de grefierul de şedinţă, s-au luat declaraţii părţii vătămate şi declaraţii sub prestare de jurământ martorilor după care, apreciind cauza în stare de judecată s-a acordat cuvântul în fond.

Reprezentantul parchetului, după ce a făcut o prezentare a stării de fapt şi o analiză a probelor administrate a arătat că vinovăţia inculpatului este dovedită şi a solicitat condamnarea lui la o pedeapsă cu amenda şi obligarea la cheltuieli judiciare.

Partea vătămată a solicitat condamnarea inculpatului.

JUDECATA

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria nr. 883/4.12.2009 a fost trimis în judecată penală inculpatul GC pentru săvârşirea infr. prev. de art. 180 al.2 C.p.

În fapt, s-a susţinut că la 19.07.2009, partea vătămată OLD îşi desfăşura activitatea de barman la terasa barului SC Riam Com SRL Moţăţei. În timp ce urca scările terasei partea vătămată s-a întâlnit cu inculpatul GC care cobora scările şi se afla sub influenţa alcoolului.  Fără motiv, inculpatul i-a aplicat părţii vătămate lovituri cu pumnii, cauzându-i leziuni pentru a căror vindecare au fost necesare 8-9 zile îngrijiri medicale.

Din probele administrate în cauză, şi anume declaraţiile martorilor GDV, CM,  CFD, coroborate cu declaraţia părţii vătămate, instanţa reţine următoarele:

Partea vătămată OLD este barman la terasa barului SC Riam Com SRL din comuna M.

La 19.07.2009, în jurul orelor 9,oo, în timp ce se afla în serviciu, partea vătămată  urca scările terasei în timp ce inculpatul GC, aflat sub influenţa alcoolul, cobora scările aceleiaşi terase. Fără să fi fost provact în vreun fel de către partea vătămată, inculpatul i-a aplicat părţii vătămate lovituri cu pumnii, cauzându-i leziuni pentru a căror vindecare au fost necesare 8-9 zile îngrijiri medicale, aşa cum rezultă din certificatul medico-legal 1753/A.2/20.07.2009.

În drept, fapta inculpatului întruneşte conţinutul constitutiv al infr. prev. de art. 180 alin.2 C.p. La stabilirea şi aplicarea pedepsei instanţa va avea în vedere gradul de pericol social al faptelor, împrejurarea că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale.

În raport de circumstanţele reale şi personale, instanţa apreciază că prevenţia generală şi specială poate fi atinsă prin aplicarea unei pedepse cu amenda.

Inculpatul va fi obligat la cheltuieli judiciare, aşa cum prevede art. 191 C.p.p.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 180 alin.2 C.pen.

Condamnă pe inculpatul GC, cetăţean român, studii 2 clase, fără ocupaţie, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, la 800 lei amendă.

Obligă pe inculpat la 350 lei cheltuieli judiciare către stat.

Sentinţă cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru cele lipsă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 21 Ianuarie 2010.

PREŞEDINTE,  Grefier,

Dorina Stoenescu Marinela Zglimbea

DS/V.P./2 ex.

2.02. 2010