Amenda administrativa.

Sentinţă penală 206/2008 din 25.11.2008


PENAL. AMENDA ADMINISTRATIVA.

Dosar nr.

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CÂMPENI

SENTINTA PENALĂ Nr. 206/2008

Sedinta publică din 25 noiembrie 2008

Completul compus din:

PRESEDINTE :

GREFIER :

Parchetul de pe lângă Judecătoria Cîmpeni este reprezentat de domnul procuror

SS.

In baza art. 304 Cod procedură penală s-a procedat la înregistrarea audio a mersului dezbaterilor.

Conform prev. art. 297 Cod procedură civilă, presedintele instantei dispune strigarea cauzei a cărei judecată este la rând si facerea apelului părtilor.

Pe rol se află judecarea cauzei penale privind pe inculpatii R B A, dom. în comuna B, judetul Alba, pentru comiterea infractiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin. 1 Cod penal, art. 209 alin.1 lit. „a si g” Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal si T M, domiciliat în comuna B, judetul Alba pentru comiterea infractiunii de furt calificat , prev. de art. 208 alin.1 Cod penal, art. 209 alin.1 lit. „a, g si i” Cod penal, cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal si art. 99 alin.3 Cod penal si pe părtile vătămate V A, domiciliat în A, judetul Alba si G S ,,H C C,,- prin reprezentant, cu sediul în orasul A, judetul Alba.

La apelul nominal făcut în sedinta publică s-au prezentat: inculpatul R B A asistat de apărător ales av. N M L, pentru inculpatul T M apărător din oficiu dl. av. P S A si martorii  K M si B C, lipsă fiind restul părtilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că prin Registratura Judecătoriei Cîmpeni s-a depus la data de 6.11.2008 un Referat de evaluare a minorului T M, întocmit de Serviciul de Probatiune de pe lângă Tribunalul Alba. S-a mai depus  Procesul-verbal de executare a mandatului de aducere.

Instanta procedează la audierea martorilor prezenti potrivit art. 327 Cod procedură penală, declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosarul cauzei.

Domnisoara av. Napău Louisiana solicită schimbarea partială a încadrării juridice a faptei, pentru ambii inculpati, prin înlăturarea literei „g”, deoarece fapta nu s-a produs în timpul noptii, la momentul săvârsirii ziua se îngâna cu noaptea, iar de la acest moment până când au fost prinsi de politie a trecut ceva timp si se făcuse noapte.

Dl. av. Plesa Sorin Avram arată că există diferente între sustinerile martorilor referitoare la momentul săvârsirii faptei , nu se poate aprecia dacă era sau nu noapte. Fapta a fost săvârsită în timpul zilei, inculpatii au fost speriati când au declarat că au săvârsit fapta.

Reprezentantul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cîmpeni arată că inculpatii au spus că fapta s-a săvârsit  în timpul noptii, iar starea de noapte se poate afla printr-o adresă la Statia Meteo Alba, vizavi de data respectivă.

Dl. av. Plesa Avram Sorin consideră că ar fi nevoie de o adresă la Institutul Meteo.

Instanta învederează că pentru infractiunea continuată se ia în considerare momentul epuizării, în cazul de fată acest moment fiind la locuinta părtii vătămate V A.  Fată de acest aspect  si a pozitiei inculpatilor, la momentul audierii nu a fost nici o temere, nu au fost obligati să dea o anumită declaratie. Astfel nu este necesar a se emite adresă la Institutul Meteo.

Inculpatul prezent recunoaste si regretă fapta comisă.

Apoi, instanta întreabă părtile dacă mai solicită alte probe.

Părtile declară că nu mai au probe de administrat, nici cereri de formulat.

Instanta declară închisă faza cercetării judecătoresti si acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentantul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cîmpeni arată că infractiunea săvârsită de inculpati este prevăzută si pedepsită de art. 208 al.1 si 209 al.1 lit. „a” si „g” Cod penal. Luând în considerare faptul că inculpatii au avut o comportare cooperantă, prejudiciul total fiind de 790 lei, fiind acoperit prin restituire, solicită să se aplice o pedeapsă cu suspendare pentru ambii inculpati, cu obligarea acestora la cheltuieli fată de stat.

Domnisoara av. Napău Monica Louiziana solicită achitarea inculpatului R B A, potrivit art. 10 lit. „a” Cod procedură civilă , având în vedere că fapta a produs un minim prejudiciu care a fost recuperat integral, prezintă un minim pericol social. Fapta a fost recunoscută si regretată de inculpat care a avut o bună conduită după săvârsirea faptei, a luat examenul de bacalaureat cu medie bună, s-a angajat, a avut o bună conduită si înainte de săvârsirea faptei penală.

Dl. av. P S solicită potrivit prev. art. 11 pct. 2 lit. „a” Cod procedură penală, si art. 10 lit. „b” Cod procedură penală, aplicarea unei sanctiuni administrative de la 100 - 1000 lei. Mai arată că s-a aplicat o solutie regretabilă de trimitere în judecată a doi copii minori avându-se în vedere prejudiciul redus. Nu are importantă că fapta a fost săvârsită pe timpul noptii sau ziua, deoarece nu a fost cu premeditare, fapta nu a fost contestată de inculpati. Solicită achitarea acestora si aplicarea unei sanctiuni administrative. Cererea reprezentantului Parchetului, de aplicare a unei sanctiuni cu suspendare este exagerată.

Instanta potrivit art. 341 Cod procedură penală,  dă ultimul cuvânt inculpatului.

Inculpatul având ultimul cuvânt  recunoaste si regretă fapta si declară că nu va mai săvârsi nici o infractiune.

INSTANTA

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cîmpeni  emis la data de 24.06.2008 în dosarul nr. 617/P/2008 au fost trimisi în judecată inculpatii R B A si T M pentru comiterea infractiunilor de furt calificat astfel:

- inculpatul R B A pentru comiterea infractiunii prev. de art.  208 alin.1 Cod penal , art. 209 alin. 1 lit. „a” si „g” Cod penal cu aplicarea disp. art. 41 alin.2 Cod penal si art. 75 pct.1 lit. „c” Cod penal.

- inculpatul T M pentru comiterea infractiunii prev., de art. 208 alin.1 Cod penal , art. 209 alin. 1 lit. „a”,  „g” si „i” Cod penal cu aplicarea disp. art. 41 al. 2 Cod penal si art. 99 alin.3 Cod  penal.

S-a retinut că în noaptea de 23 aprilie 2008, în jurul orelor 21,30 cei doi inculpati s-au deplasat cu autoturismul cu nr. de înmatriculare AB-01-LXL având o întelegere prealabilă si au pătruns în curtea  Liceului „Horia Closca si Crisan” de unde au sustras două capace metalice, ducându-le în portbagajul autoturismului. Se mai arată că ulterior s-au deplasat în parcarea din fata parcului de distractii pe strada Avram Iancu, iar inculpatul T M a pătruns în curtea imobilului de la nr. 42 apartinând părtii vătămate V A, sărind gardul din plasă de sârmă de unde a luat  mai multe bunuri din metal pe care le-a adus până la gard, fiind preluate si transportate de către celălalt inculpat. În timp ce îsi desfăsura această activitate, observând un echipaj de politie  acest inculpat s-a urcat în autoturism fugind de la locul faptei fiind oprit imediat de către organele de politie.

Din datele de la dosar se retin următoarele:

La data de 23 aprilie 2007 s-a încheiat procesul-verbal de constatare a infractiunii flagrante de către Politia Orasului Abrud, prin care se retine că în jurul orelor 23,30 , fiind în serviciul de patrulare , agentii de politie au observat un autoturism care nu avea nici o lumină în partea din spate, astfel că s-a pornit în urmărirea acestuia , oprindu-l la putină distantă . la oprire s-a constatat că  în portbagajul autoturismului se aflau două capace pentru canale termice unul din fontă original si altul din tablă striată. Fiind întrebat, acesta a recunoscut în final că cele două capace le-a sustras împreună cu inculpatul T M . La data de 24 aprilie 2008 s-a încheiat proces-verbal de constatare a infractiunii flagrante prin care se retine că în data de 23 aprilie 2008 în timpul noptii , după ce au sustras capacele pentru canal, cei doi inculpati s-au deplasat la gospodăria părtii vătămate V A. În spatele gardului care împrejmuieste bucătăria de vară apartinând părtii vătămate V A au fost găsite depozitate mai multe obiecte metalice cum ar fi tevi, coturi, piese auto, corniere , sine. În apropiere , în interiorul parcului de distractii au fost găsite alte obiecte metalice uzate precum: o pompă de apă model vechi , un cot din fontă pentru canalizare, două tevi cu lungimea de 60 c.m. fiecare, o bucată fier tip U cu lungimea de 60 c.m. , un cuplaj grup Rabă, 3 bucăti de plită pentru sobă si un cerc geantă Rabă. La circa 70 de metri de acestea, înspre parcarea din fata parcului, au mai fost găsite 2 bucăti de fier tip U cu lungimea de 60 c.m. fiecare. Cu acea ocazie inculpatii au arătat că în curtea locuintei părtii vătămate V A a pătruns inculpatul T M fiind aduse până la gard, iar din acest loc trebuiau transportate de către inculpatul R B A la autoturism, o parte dintre bunuri fiind abandonate la momentul în care a fost observat echipajul de politie. Prin cercetarea la fata locului din 24 aprilie 2008 efectuată la Liceul HCC Abrud s-a constatat lipsa celor două capace metalice , inculpatii confirmând că acestea sunt capacele descoperite în portbagajul autoturismului. Prin rezolutia din 23.05.2008, Politia orasului Abrud a dispus conexarea dosarelor întocmite  constatând că între cele două dosare există legătură, iar reunirea cauzelor se impune.

În cauză partea vătămată G S ,,H C C,,Abrud a mentionat că valoarea unui capac din fontă este de 500 lei, iar al unui capac din tablă striată este de 200 lei, valoare necontestată de inculpati si că nu se constituie parte civilă paguba fiind reparată.

Partea vătămată V A arată că în noaptea de 23 / 24.04.2008 a fost sesizat de către organele de politie despre faptul că inculpatii i-au sustras mai multe obiecte metalice pe care le-au transportat la o distantă de circa 200 metri de locuintă, iar în urma deplasării la fata locului a constatat că  i-au fost sustrase următoarele bunuri: o pompă de apă marca „Wailer”, un cot de fontă pentru canalizare, două tevi cu lungimea de 60 de c.m. fiecare, trei bucăti de fontă de la o plită pentru sobă, trei bucăti fier tip U cu lungimea de 60 c.m. fiecare, un cuplaj corp Rabă si un cerc geantă Raba bunurile fiind uzate. Arată că nu se constituie parte civilă bunurile fiind recuperate. Bunurile respective au fost evaluate de către organele de politie în urma informatiilor primite de la S.C. CASITO TRANS IMPEX S.R.L., valoarea bunurilor ne fiind contestată.

Fiind audiat în faza urmăririi penale inculpatul T M  a arătat că în data de 23.04.2008 ora 21,30 la însotit pe celălalt inculpat cu autoturismul, după ce în prealabil i s-a făcut cunoscut că cunoaste două locuri de unde se poate sustrage fier vechi. Recunoaste că împreună cu celălalt inculpat a pătruns în curtea Liceului HCC Abrud de unde au sustras două capace metalice pe care le-au dus în portbagajul autoturismului. Ulterior s-au deplasat până în aproprierea locuintei părtii vătămate V A, unde la solicitarea celuilalt inculpat au pătruns în curtea părtii vătămate prin escaladarea unui gard din plasă de sârmă si a luat mai multe obiecte metalice pe care le-a dus până la locul arătat de celălalt inculpat. Observând un echipaj de politie în zonă s-a oprit din activitatea infractională, s-a deplasat până în zona de blocuri observând când celălalt inculpat a fost dus la sediul Postului de Politie Abrud. Mai arată că ulterior a fost descoperit de organele de politie recunoscând că a participat la cele două actiuni de sustragere a bunurilor si nu contestă valoarea bunurilor. Acest inculpat nu a putut fi audiat în faza judecătii, existând date că acesta a plecat în străinătate împreună cu părintii săi, aproximativ din luna iulie 2008.

Inculpatul R B A arată că în acea seară s-a plimbat cu autoturismul prin orasul Abrud însotit de celălalt inculpat cunoscând că există anumite locuri de unde se poate sustrage fier vechi pe care ulterior să-l valorifice prin vânzare la un centru de colectare. Recunoaste că au pătruns în curtea Liceului HCC Abrud de unde au sustras două capace metalice pe care le-au depozitat în portbagajul autoturismului. S-au deplasat până în dreptul locuintei părtii vătămate V A si s-a înteles cu celălalt inculpat ca acesta să pătrundă în curte să sustragă obiecte metalice din gospodărie pe care să le aducă până în parcul de distractii, de unde bunurile urmau să fie preluate de acest inculpat. Arată că celălalt inculpat a reusit să sustragă unele bunuri pe care le-a dus la punctul stabilit, iar el le-a transportat până în aproprierea autoturismului dar a abandonat activitatea în momentul în care a apărut un echipaj de politie în zonă. În aceste conditii a părăsit locul însă a fost urmărit si oprit pentru control de către organele de politie care au descoperit si cele două capace sustrase. Chiar dacă initial nu a recunoscut comiterea furtului a revenit asupra declaratiei si a recunoscut modalitatea de săvârsire a faptei. si în fata instantei îsi mentine declaratia, dar prin intermediul mandatarului a invocat că activitatea de sustragere nu ar fi fost comisă în timpul noptii.

Instanta a respins această solicitare întrucât este de notorietate faptul că în perioada când s-a comis fapta, la orele 21,30 si ulterior este noapte, fiind întuneric cu toate consecintele pe care acest fenomen le atrage în mod obiectiv. Literatura de specialitate retine că noaptea începe din momentul în care se lasă întunericul si durează până la momentul când se ridică întunericul si încetează conditiile create de timpul noptii. Întrucât s-a retinut în sarcina inculpatilor o infractiune continuată, potrivit art. 41 alin. 2 Cod penal, existând un moment al consumării si un altul al epuizării actiunii infractionale, este important ca până la momentul în care fapta s-a epuizat să fi existat fenomenul natural dat de aparitia noptii. Se retine că fapta s-a epuizat după momentul în care inculpatul T M a abandonat actiunea infractională comisă la imobilul apartinând părtii vătămate V A, prin aparitia organelor de politie, ulterior orei 21,30.

Martorii B C si K M au fost martori asistenti la momentul când s-a efectuat o cercetare la fata locului în incinta Liceului HCC Abrud unde s-a constatat lipsa celor două capace pentru canal, inculpatii recunoscând sustragerea lor dar si  la momentul când au fost găsite bunurile sustrase de la partea vătămată V A.

Din datele de la dosar rezultă că în noaptea de 23.04.2008 în jurul orei 21,30 cei doi inculpati s-au deplasat prin orasul Abrud cu autoturismul având nr. de înmatriculare AB- cu intentia de a sustrage fier vechi , din anumite puncte cunoscute dinainte, fierul urmând să fie valorificat la centre de recoltare. S-au deplasat în curtea Liceului HCC Abrud printr-o spărtură din gard, de unde au sustras două capace metalice cu valoarea de 700 lei pe care le-au depozitat în portbagajul autoturismului. Ulterior s-au deplasat în apropierea imobilului apartinând părtii vătămate V A, de pe strada Avram Iancu unde inculpatul T M a pătruns prin escaladarea unui gard cu înăltimea de aproximativ un metru la solicitarea celuilalt inculpat. În prealabil inculpatii s-au înteles ca inculpatul T M să sustragă bunurile pe care să le transporte până la un parc de distractii din apropiere de unde urmau să fie duse de către celălalt inculpat până la autoturism. Cei doi inculpati au efectuat câteva transporturi în modalitatea arătată însă s-a oprit la momentul când în zonă a apărut un echipaj de politie. Pentru a nu fi descoperit, inculpatul R B a plecat de la fata locului însă a fost urmărit de echipajul de politie si au fost găsite cele două capace pentru canal în portbagajul autoturismului. Chiar dacă initial a avut o pozitie ezitantă, ulterior a recunoscut că capacele au fost sustrase, recunoscând si că mai există si alte bunuri sustrase. După identificarea celuilalt inculpat, acesta a fost descoperit si a dus la locul de unde s-au sustras cele două capace si ulterior si bunurile sustrase de la partea vătămată V A, inculpatul recunoscând implicarea sa la comiterea faptei.

Ulterior comiterii faptei inculpatul R B a absolvit cursurile liceale participând si la examenul pentru bacalaureat cu succes. După absolvirea cursurilor liceale acesta a dat dovadă de seriozitate în sensul că s-a angajat ca si muncitor necalificat la S.C. D C S.R.L. Alba Iulia unde si-a îndeplinit atributiile de serviciu fiind o persoană serioasă si de încredere, asa cum rezultă si din adeverinta eliberată de către această unitate.

Din raportul de evaluare întocmit de către Serviciul de Probatiune de pe lângă Tribunalul Alba rezultă că  situatia financiară a familiei inculpatului T M este modestă si chiar anterior acest inculpat încerca să-si obtină venituri proprii pentru a-si ajuta familia. Totusi acest inculpat a avut un cerc de prieteni predispusi pentru comiterea de fapte antisociale cu influentă negativă asupra conduitei sale. În cadrul sistemului scolar nu a reusit să promoveze clasa a X-a , datorită numeroaselor absente acumulate si a rezultatelor slabe la un număr de 7-8 materii, astfel că a renuntat actul educational plecând în străinătate împreună cu părintii săi. Opiniază că a participat la fapta infractională în ideea obtinerii unui câstig material imediat, factorii care au încurajat actiunea infractională fiind si faptul că provenea dintr-o familie cu poli-carente din punct de vedere educativ , iar membrii majori ai familiei au dat dovadă de lipsă de autoritate.

Din datele de la dosar rezultă că cei doi inculpati, dintre care unul major iar celălalt minor au comis fapta de sustragere a unor bunuri în ideea că fiind elevi , iar prin aceasta fiind împiedicati să obtină venituri ca si salariati, doreau să-si asigure propriile nevoi, membrii familiei lor ne putându-le asigura tot necesarul pentru satisfacerea lor. Datorită si vârstei lor si a tentatiei unor bunuri care nu erau îndeajuns supravegheate cei doi au hotărât să sustragă bunurile respective pe care ulterior să le valorifice ca deseuri metalice la un centru de recoltare.

Valoarea bunurilor sustrase de către cei doi inculpati este de 790 lei si nu a fost contestată de către inculpati, iar părtile vătămate nu s-au constituit parte civilă, bunurile fiind restituite.

Fapta inculpatilor de a sustrage bunurile mentionate anterior în noaptea de 23.04.2008 de la părtile vătămate HCC Abrud si V A nu întruneste în concret gradul de pericol social al infractiunii de furt calificat  prev. de art. 208 alin. 1 Cod penal si art. 209 alin. 1 lit. „a” si „g” Cod penal pentru care inculpatul R B A a fost trimis în judecată si  al infractiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 Cod penal si art. 209 alin. 1 lit. „a”, „g” si „i” în ceea ce-l priveste pe inculpatul T M, ambele cu aplicarea articolului 41 alin. 2 Cod penal, întrucât aduc o atingere minimă valorii ocrotite de lege mai exact valoarea socială referitor la siguranta detentiei si posesiei asupra bunurilor mobile, iar prin urmarea produsă este lipsită în mod vădit de importantă. La stabilirea în concret a gradului de pericol social al faptei comise de către cei doi inculpati s-au avut în vedere dispozitiile art. 18 Cod penal respectiv: valoarea destul de redusă a bunurilor sustrase, scopul urmărit de către inculpati, mai exact lăcomia acestora de a obtine anumite venituri necesare întretinerii lor, cei doi primind de la părinti venituri insuficiente, persoana inculpatilor care au avut o pozitie sinceră, cooperantă în timpul procesului, nu posedă antecedente penale.

Întrucât fapta în concret nu prezintă gradul de pericol social al infractiunii de furt calificat , potrivit art. 11 pct. 2 lit. „a” Cod procedură penală si art. 10 lit. „b” Cod procedură penală s-a dispus achitarea celor doi inculpati.

Întrucât sanctiunea trebuie să-si atingă scopul legal, respectiv educarea si prevenirea comiterii de noi fapte de natură penală, potrivit art. 91 lit. „c” Cod penal si art. 18 1 Cod penal s-a aplicat fiecărui inculpat amenda administrativă de 1000 lei. Această sanctiune este echitabilă, justă si poate duce la concluzia că pentru viitor se va crea în opinia inculpatilor o altă conduită pentru ca acestia să nu mai aibă incidentă cu legea penală.

Potrivit art. 346 Cod procedură civilă ia act că prejudiciul cauzat părtilor vătămate” GRUPUL SCOLAR „H, C si C” cu sediul în Abrud, str. R,  judetul Alba si V A, domiciliat în Abrud, str. Avram Iancu, jud. Alba, a fost reparat si că acestea nu se mai constituie părti civile.

Potrivit art. 189 si 191 Cod procedură penală onorariile pentru apărătorul din oficiu al inculpatului minor T M, de câte 40 lei, în faza urmăririi penale si de 100 lei în faza judecătii, vor fi suportate din fondul Ministerului Justitiei.

Potrivit art. 192 alin. 1 pct. 1 lit. „d” Cod procedură penală obligă pe inculpatul T M să achite în favoarea statului suma de 340 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, în cadrul cărora sunt cuprinse si onorariile din faza urmăririi penale si a judecătii si cheltuielile de la urmărirea penală.

Potrivit art. 192 alin. 1 pct. 1 lit. „d” Cod procedură penală obligă pe inculpatul R B A, să achite în favoarea statului suma de  170 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, în cadrul cărora sunt cuprinse si cota parte de ? din cheltuielile din faza urmăririi penale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂSTE

În temeiul art. 11 pct. 2 lit. „a” Cod procedură penală si art. 10 lit. „b” Cod procedură penală si art. 18? Cod penal, achită pe inculpatul R B A, fiul lui E M si M, născut la data de _, în A, domiciliat în comuna B, judetul Alba, având CNP: _, fără antecedente penale, pentru comiterea infractiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin. 1 Cod penal, art. 209 alin.1 lit. „a” si „g” Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal.

În temeiul art. 11 pct. 2 lit. „a” Cod procedură penală si art. 10 lit. „h” Cod procedură penală si art. 18? Cod penal, achită pe inculpatul T M, fiul lui V si M E, născut la data de _.1991 în Cîmpeni, domiciliat în comuna B, judetul Alba, având CNP: _, fără antecedente penale, pentru comiterea infractiunii de furt calificat , prev. de art. 208 alin.1 Cod penal, art. 209 alin.1 lit. „a”, „g” si „i” Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 99 alin.3 Cod penal.

Potrivit art. 91 lit. „c” Cod penal si art. 18 Cod penal, aplică fiecărui inculpat amenda administrativă de 1000 lei.

Ia act că prejudiciul cauzat părtilor vătămate” G S HCC cu sediul în Abrud, str. R, judetul Alba si V A, domiciliat în A, str. A I, jud. Alba, a fost reparat si că acestea nu se mai constituie părti civile.

Onorariile pentru apărătorul din oficiu al inculpatului minor T M, de câte 40 lei, în faza urmăririi penale si de 100 lei în faza judecătii, vor fi suportate din fondul Ministerului Justitiei.

Obligă pe inculpatul T M să achite în favoarea statului suma de 340 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, în cadrul cărora sunt cuprinse si onorariile din faza urmăririi penale si a judecătii si cheltuielile de la urmărirea penală.

Obligă pe inculpatul R B A, să achite în favoarea statului suma de  170 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, în cadrul cărora sunt cuprinse si cota parte din cheltuielile din faza urmăririi penale.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronuntare cu procurorul si inculpatul R B A si de la comunicare cu celelalte părti.

Pronuntată în sedinta publică din 25.11.2008.

JUDECĂTOR,  GREFIER,

9

Domenii speta