Drept penal - Art. 211 alin. 1 si alin. 2 lit. c şi alin. 2 ind. 1 lit. a C.p. cu aplic. art 37 lit.b C.p. (La condamnarea inculpatului s-au avut în vedere dispoziţiile art. 320 indice 1 alin 7 C.pr.p., pedeapsa aplicată acestuia fiind redusă cu 1/3)

Sentinţă penală 254 din 12.07.2012


JUDECĂTORIA CĂLĂRAŞI – JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

SENTINŢA PENALĂ  Nr. 254

DREPT PENAL - Art. 211 alin. 1 si alin. 2 lit. c  şi alin. 2 ind. 1 lit. a C.p. cu aplic. art 37 lit.b C.p. (La condamnarea inculpatului s-au avut în vedere dispoziţiile art. 320 indice 1 alin 7 C.pr.p., pedeapsa aplicată acestuia fiind redusă cu 1/3)

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi nr. ---- au fost trimis în judecată inculpaţii P.A. pentru săvârşirea  a trei infracţiuni prev. de art. 211 alin. 1 si alin. 2 lit. c  şi alin. 2 ind. 1 lit. a C.p. cu aplic. art 37 lit.b C.p.; D. M. pentru săvârşirea  a trei infracţiuni prev. de art. 211 alin. 1 si alin. 2 lit. c  şi alin. 2 ind. 1 lit. a C.p. cu aplic. art. 37 lit.a C.p.

S-a reţinut prin actul de sesizare al instanţei ca inculpaţii P.A. şi D. M.  în ziua de…. în intervalul orar 17,00-17,30 în timp ce se aflau în zona Consiliului Judeţean au sustras prin smulgere şi ameninţare cu acte de violenţă trei telefoane  mobile de la părţile vătămate  A. R., I. R. şi S.A.

Din actele şi lucrările dosarului, procesul verbal de cercetare la faţa locului, planşele fotografice, schiţa locului faptei, declaraţiile părţilor vătămate procesele verbale de recunoaştere după fotografii, procesele verbale de căutare, dovezi de predare primire, proces verbal de constatare efectuare acte premergătoare, declaraţiile martorilor coroborate cu declaraţiile inculpaţilor instanţa reţine în fapt următoarele.

În ziua de -----, în jurul orelor 17,00 inculpaţii P. A. şi D. M. se întâlnesc la domiciliul martorului G. I., unde consumă băuturi alcoolice respectiv mai multe sticle cu bere.

Ajunşi în stare de ebrietate cei doi inculpaţi  se deplasează spre cartierul cunoscut sub numele „ 2 Moldoveni” .

În drumul lor  inculpaţii ajung în zona Consiliului Judeţean unde observă pe o bancă stând mai mulţi tineri printre care şi părţile vătămate minore, A. R., I.R. şi S. A.

De precizat că cei doi inculpaţi se deplasau cu bicicleta inculpatului P. A., inculpaţii opresc în dreptul  locaţiei respective şi se adresează părţilor vătămate şi martorilor,  întrebându-i dacă vor să cumpere bicicleta ; după care  i-au întrebat dacă au la ei bani, ţigări sau telefoane mobile.

Tinerii respectivi nu s-au arătat interesaţi  să cumpere bicicleta, totuşi unul dintre aceştia i-au servit pe cei doi cu câte o ţigară.

După o discuţie cu unul dintre martori inculpatul P.A. hotărăşte să sustragă telefoanele mobile aparţinând celor 6 tineri din grupul staţionat în locaţia descrisă mai sus , hotărâre pe care  o aduce şi la cunoştinţa coinculpatului Dumitru Mihai , care este de acord cu propunerea.

În realizarea rezoluţiunii infracţionale pe un ton ridicat inculpatul P. A. solicită părţii vătămate minore I.R. în vârsta de 14 ani, să-i dea telefonul mobil ; partea vătămată refuză.

În continuarea inculpatul P.A. se adresează pe acelaşi ton ridicat părţii vătămate minore A. R. să-l sune pe telefonul său mobil pe martorul E. M., care  părăsise anterior grupul cerându-i  să se întoarcă, în caz contrar îi vor bate pe ei.

În aceste condiţii partea vătămată A. R., de teamă să nu fie bătut scoate telefonul mobil din buzunar moment în care inculpatul D. M. îi smulge din mână şi se îndepărtează câţiva metri din locul respectiv, deplasându-se în direcţia Hotelului Călăraşi, timp în care inculpatul P.A., îi comunică acestuia că va lua şi el un telefon mobil.

Punându-şi în aplicarea intenţia infracţională inculpatul P.A. o ameninţă  cu acte de violenţă pe partea vătămată I. R. care de teamă îi înmânează inculpatului telefonul mobil pe care-l avea asupra sa.

De precizat că cei doi inculpaţi au adresat ameninţări cu acte de violenţă întregului grup de tineri,

La un moment dat partea vătămată A. R. deposedată de telefon în condiţiile descrise mai sus îi cere părţii vătămate minore S. A. , telefonul mobil pentru a-l suna pe tatăl său căruia urma să-i relateze ce i se întâmplă.

Inculpatul P.A. prin ameninţare cu acte de violenţă o determină şi pe partea vătămată A. R. să îi dea telefonul.

După  sustragerea celor 3 telefoane mobile de la părţile vătămate minore inculpaţii părăsesc locul faptei iar părţile vătămate şi martorii s-au deplasat la poliţie unde au relatat ce li s-a întâmplat.

A doua zi în jurul orelor 16,00 inculpatul P.A. se deplasează la locuinţa martorului N. Ghe. şi îi oferă spre vânzare unul dintre telefoanele mobile sustrase marca Samsung GT-S 3650 fără săi spună despre provenienţa din furt a bunului.

Martorul cumpără telefonul plătind suma de 40 lei şi 5 euro .

În faza de urmărire penală telefonul a  fost ridicat şi predat părţii vătămate I. R.

De precizat că, cumpărătorul de bună credinţă nu a înţeles să revendice de la inculpat suma plătită drept preţ al telefonului ridicat de către organele  de poliţie.

Părţile vătămate I. R. şi A. R. şi-au recuperat bunurile respectiv telefoanele mobile  marca Samsung GT-S3650 şi GT-S5260, sens în care nu au înţeles să se constituie părţi civile .

Partea vătămată S. A. s-a constituit în cauză parte civilă cu suma de 150 lei c/val telefonului mobil  marca Motorola  V 360.

Audiaţi în instanţă ca de altfel şi cu ocazia urmăririi penale inculpaţii au recunoscut faptele recunoaştere care se coroborează cu toate probele administrate în cauză. Totodată au precizat că înţeleg să se judece în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, în conformitate cu dispoz. art. 320 ind. 1 C.p.p

În drept.

Faptele  Inculpaţilor P. A. şi D. M., care în ziua de …. în intervalul orar 17,00-17,30 în timp ce se aflau în zona Consiliului Judeţean au sustras prin smulgere şi ameninţare cu acte de violenţă trei telefoane mobile de la părţile vătămate A.R., I. R. şi S. A., în valoare totală de  950 lei întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de tâlhărie prev. de art. 211 al. 1 si 2 lit. c şi alin. 2 ind. 1  lit. a C.p. ( câte 3 fapte pentru fiecare inculpat).

Cum faptele se află în concurs real în sensul că nu a intervenit condamnarea definitivă pentru prima faptă urmează a face în cauză aplicarea art. 33 c.p.

Din fişa de cazier a inculpatului P. A. rezultă  prin sentinţa  penală nr.--şi definitivă  prin DP nr. ---- a CAB a fost condamnat  la o pedeapsă de 1 an închisoare urmează a reţine în sarcina acestuia starea de recidivă postexecutorie inculpatul fiind arestat la ---- şi eliberat la-----.

La individualizarea pedepsei în cel priveşte pe inculpatul P. A.,  instanţa a avut în vedere persoana inculpatului, în vârsta de 19 de ani, recidivist postexecutoriu , cu o pregătire şcolară de numai 6 clase, de  poziţia sinceră de recunoaştere şi regret a faptelor, de natura infracţiunii, de modalitatea şi împrejurările comiterii faptelor, de consecinţele acestora, de gradul de pericol social, de cuantumul prejudiciului nerecuperat, considerente în raport de care apreciem că  scopul pedepsei şi  reeducarea inculpatului se pot realiza dispunând o pedeapsă privativă de libertate..

Urmează a face în cauză aplicarea disp. art. 320 indice 1 al 7 C.p.p. reducând limitele de pedeapsă ale infracţiunii săvârşită de inculpat cu 1/3, faţă de faptul că acesta a înţeles să recunoască în totalitate faptele şi să se judece doar în baza  probelor administrate în faza  de urmărire penală.

În baza art. 71 cod penal urmează a interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a , teza II  şi lit.  b Cod penal, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până la terminarea executării pedepsei.

Urmează a menţine starea de arest a inculpatului  P. A. şi conform art. 88 Cod penal a scade din pedeapsa pronunţată perioada reţinerii şi arestării preventive de la ….  la zi.

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul D. M. urmează a se reţine în sarcina acestuia starea de recidivă postcondamnatorie prev. de art. 37 lit. a C.p. având în vedere că  prin sentinţa penală nr. , definitivă, a fost condamnat la o pedeapsa de 1 an închisoare cu suspendarea sub supraveghere prev. de art. 86 c.p. pe o durată de 3 ani, inculpatul săvârşind infracţiunile din prezentul act de sesizare în perioada de încercare prev. de art . 86 ind. 2 c.p.; urmează totodată în baza art. 83 c.p. a dispune revocarea suspendării sub supraveghere inculpatul, având de executat aceasta pedeapsă pe lângă pedeapsa pronunţată prin prezenta sentinţă.

La individualizarea pedepsei în cel priveşte pe inculpatul D. M.,  instanţa a avut în vedere persoana inculpatului, în vârsta de 20 de ani,  recidivist postcondamnatoriu, cu o pregătire şcolară de numai 4 clase, de faptul că a ignorat clementa de care a beneficiar săvârşind alte infracţiuni în perioada termenului de încercare, de  poziţia sinceră de recunoaştere şi regret a faptelor, de natura infracţiunii, de modalitatea şi împrejurările comiterii faptelor, de consecinţele acestora, de gradul de pericol social, de cuantumul prejudiciului nerecuperat, considerente în raport de care apreciem că scopul pedepsei şi  reeducarea inculpatului se pot realiza dispunând o pedeapsă privativă de libertate.

Urmează a face  în cauză aplicarea  disp. art. 320 indice 1 al 7 C.p.p. reducând limitele de pedeapsă ale infracţiunii săvârşită de inculpat cu 1/3, faţă de faptul că acesta a înţeles să recunoască în totalitate faptele şi să se judece doar în baza  probelor administrate în faza  de urmărire penală.

În baza art. 71 cod penal interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a, teza II  şi lit.  b Cod penal, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până la terminarea executării pedepsei.

Urmează a menţine starea de arest a inculpatului D. M. şi conform art. 88 Cod penal, a scade din pedeapsa pronunţată perioada reţinerii şi arestării preventive de la ---  la zi.

Urmează a se lua act că părţile vătămate A. R. şi  I. R.  nu s-au constituit părţi civile în cauză prejudiciul fiind recuperat.

Urmează a admite cererea de despăgubiri civile formulată de partea civilă S. A. şi  în baza art. 14 C.p.p. rap. la art. 246 C.p.p şi art. 1357 NCC a obliga inculpaţii în solidar la plata sumei de 150 lei despăgubiri civile către aceasta parte civilă.

În baza art. 118 lit. e C.p. urmează a dispune confiscarea specială în folosul statului de  la cei doi inculpaţi a sumei de 40 lei  ; cum şi a echivalentului în lei a 5 euro la data executării.

Urmează a dispune plata  din fondul Ministerului de Justiţie a sumei de 1800 lei onorariu avocat oficiu către BA .

În baza art. 191 C.p.p. urmează a obliga inculpatul  P. A. la plata sumei  de 1900 lei, cheltuieli judiciare către stat din care 900 lei reprezintă onorariu avocat oficiu.

În baza art. 191 C.p.p. urmează a obliga  inculpatul  D. M.  la plata sumei  de 1900 lei, cheltuieli judiciare către stat din care 900 lei reprezintă onorariu avocat oficiu  .

Domenii speta