Divort fara copii

Sentinţă civilă 739 din 06.03.2009


Sentinta civila nr.739

Sedinta publica de la 6 Martie 2009

Asupra actiunii civile de fata:

La data de 30.01.2009 s-a înregistrat pe rolul Judecatoriei Tulcea, sub nr............/327/2009, cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta ........, domiciliata în .............. prin care solicita ca în contradictoriu cu ............., cu acelasi domiciliu, pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna desfacerea casatoriei încheiata între parti la data de 18.08.1981 si înregistrata sub nr.414 la Registrul Starii Civile al Municipiului Tulcea, prin acordul partilor.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca desi la începutul casatoriei relatiile dintre parti erau foarte bune, pe parcurs între ei au intervenit neîntelegeri, relatiile s-au racit finalizându-se cu despartirea în fapt la începutul anului 2006. Mai arata reclamanta ca si pârâtul este de acord cu desfacerea casatoriei, din casatoria lor a rezultat un copil, care în prezent este major, iar în prezent raporturile dintre parti sunt grav vatamate.

În dovedirea actiunii a fost depus la dosar certificatul de casatorie în original eliberat de Primaria Municipiului Tulcea, la data de 18.08.1981.

La termenul de judecata din data de 3 martie 2009, ambele parti prezente personal în fata instantei au precizat ca doresc desfacerea casatoriei prin acord si fara motivarea hotarârii, pârâtul semnând în acest sens cererea de chemare în judecata.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Partile s-au casatorit la 18.08.1981, iar din casatoria lor a rezultat un copil, care în prezent este major.

Din actele dosarului rezulta ca partile au hotarât de comun acord, desfacerea casatoriei si solicita pronuntarea unei hotarâri fara motivare.

În atare situatie, având în vedere dispozitiile art.38 alin. 2 C.fam. instanta va admite cererea si va dispune desfacerea casatoriei prin acordul partilor. Motivele care au determinat adoptarea acestei solutii nu vor fi însa analizate având în vedere dispozitiile art.617 alin.2 Cod procedura civila si solicitarea ambelor parti în acest sens.

Va dispune ca reclamanta sa revina la numele avut anterior casatoriei, acela de  "...................".