Plg.împ.rezol.proc

Sentinţă penală 299 din 23.03.2009


Sedinta publica din data de 23 martie 2009

Sentinta penala nr. 299

Sub numarul ... din ... s-a înregistrat pe rolul acestei instante plângerea formulata de catre petenta ... domiciliata în ...., în contradictoriu cu intimatii .., domiciliat în ..., .., domiciliata în ..., si ... domiciliat în ...., împotriva rezolutiei nr.... din .... a Parchetului de pe lânga ....

In motivarea plângerii, petenta a sustinut în esenta ca organele de cercetare penala nu au fost împartiale si ca cei trei intimati au patruns prin violenta în imobilul ce-i apartine, înlaturând lacatele puse de catre petenta, desi aceasta avea drept de proprietate asupra imobilului, în baza unei hotarâri judecatoresti. A mai precizat petenta ca intimatul .... a si sustras din imobil mai multe bunuri distrugând totodata diferite instalatii.

La dosarul cauzei petenta a depus un proces-verbal de punere în posesie, copie de pe rezolutia atacata, precum si de pe sen.civ. nr... a ... si de pe sen.civ. nr... a .. (filele ...).

Intimatii, legal citati, nu s-au prezentat în fata instantei personal însa intimatii ... au fost reprezentati de avocat.

Din oficiu, a fost atasat dosarul de urmarire penala nr. ...

De asemenea, la dosarul cauzei a fost depusa o adresa, de catre Parchetul de pe lânga ... (fila ..., potrivit careia împotriva rezolutiei atacate nu a fost formulata plângere la procurorul ierarhic superior.

Fata de continutul acestei adrese, la termenul din ... instanta a pus din oficiu în discutia partilor scoaterea cauzei de pe rol si trimiterea acesteia Parchetului de pe lânga ....

Sub acest aspect, trebuie observat ca potrivit art.2781 alin.13 C.proc.pen., atunci când plângerea împotriva rezolutiei procurorului este gresit îndreptata, trebuie trimisa organului judiciar competent. În cauza de fata plângerea împotriva rezolutiei nr.... din .... trebuia formulata, potrivit art. 278 alin.2 C.proc.pen., procurorului ierarhic superior, atât timp cât rezolutia a apartinut chiar prim-procurorului Parchetului de pe lânga ..... Prin urmare, plângerea trebuia formulata la Parchetul de pe lânga .....

In ceea ce priveste chitantele atasate la filele ... trebuie precizat ca acestea au fost depuse dupa ce instanta a ramas în pronuntare, asa cum rezulta din referatul atasat la fila ... si nu pot justifica obligarea petentei la plata de cheltuieli judiciare catre intimatii reprezentati de avocat, cu atât mai mult cu cât astfel de cheltuieli nici nu au fost solicitate în fata instantei. 

Având în vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa  scoata cauza de pe rol si sa trimita cauza Parchetului de pe lânga .....

În baza art.192 alin.3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare vor ramâne în sarcina statului