Plg.imp.rez proc

Sentinţă penală 264 din 12.03.2009


Sedinta publica din data de 12 martie 2009

Sentinta penala nr. 264

Sub numarul .... din .... s-a înregistrat pe rolul acestei instante plângerea formulata de catre petenta .., domiciliata în ...., în contradictoriu cu intimatii ...., cu acelasi domiciliu si citati si în ...., împotriva ordonantei nr.... din .. a Prim-Procurorului Parchetului de pe lânga ..., prin care a fost infirmata partial rezolutia nr.... din ... a aceleiasi unitati de parchet.

În motivarea plângerii, petenta a aratat ca prin ordonanta prim-procurorului s-a dispus trimiterea cauzei organelor de cercetare penala în vederea efectuarii unei expertize grafologice, pentru a se constata existenta sau inexistenta infractiunilor prevazute de art.290 si art.291 C.pen. A mai aratat petenta ca, desi plângerea sa penala a vizat si infractiunile prevazute de art.208-209 C.pen. si de art.215 C.pen., de furt calificat si respectiv de înselaciune, procurorul nu si-a exprimat nici un punct de vedere cu privire la aceste infractiuni si nu a precizat de ce nu se impune începerea urmaririi penale pentru aceste fapte. În acest sens, petenta a mai precizat ca faptuitorii au luat fara consimtamântul sau mai multe bunuri ce-i apartineau si care se aflau în imobilul sau, refuzând sa i le restituie la cererea sa.

La dosarul cauzei a fost atasat din oficiu un supliment al dosarului nr... al Parchetului de pe lânga ...

De asemenea, la termenul din ... avocatul ales al petentei a depus mai multe fotografii, precum si fotocopii de pe mai multe înscrisuri (filele ....).

Intimatii ...., legal citati, nu s-au prezentat în fata instantei personal, ci prin avocat ales care la acelasi termen din ..., a solicitat, în aparare, audierea unor martori. Aceasta cerere a fost respinsa de catre instanta, întrucât dispozitiile legale care reglementeaza procedura speciala a plângerii împotriva rezolutiei procurorului nu permit administrarea unei astfel de probe, dispozitiile art.2781 alin.7 C.proc.pen., precizând clar ca instanta judeca plângerea pe baza lucrarilor si a materialului din dosarul cauzei (este vorba de dosarul de urmarire penala) si a oricaror înscrisuri noi prezentate. Prin urmare, legea permite doar administrarea de înscrisuri în aceasta procedura, iar nu si audierea unor martori.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca plângerea formulata de catre petenta ..... este întemeiata. Astfel, sustinerile sale în sensul ca plângerea penala pe care a formulat-o împotriva celor doi intimati vizeaza si infractiunile prevazute de art.208-209 C.pen si art.215 C.pen., este reala, rezultând chiar din continutul plângerii. Cu toate acestea, nici în rezolutia de neîncepere a urmaririi penale nr... din ... a Parchetului de pe lânga ... si nici în ordonanta nr.... din .... a prim-procurorului aceluiasi parchet nu sunt analizate aceste infractiuni ci în prima rezolutie procurorul s-a limitat la a preciza ca persoana vatamata nu a facut nici o dovada pentru sustinerea celor reclamate, iar în ordonanta prim-procurorului au fost reluate practic concluziile din rezolutie.

Bineînteles ca o astfel de abordare a plângerii penale formulata de catre numita .... nu se poate circumscrie notiunii de cercetare penala completa si sub toate aspectele invocate în respectiva plângere. În aceasta ordine de idei, trebuie observat ca sarcina de a aduna probe apartine tocmai organelor de cercetare penala iar nu persoanei vatamate, asa cum sustine procurorul în prima rezolutie, iar în prezenta cauza, din continutul dosarului de urmarire penala rezulta ca nu a fost administrata nici o proba în ceea ce priveste infractiunile de înselaciune si de furt calificat, reclamate de catre partea vatamata, ca fiind savârsite de catre intimati.

Tocmai de aceea, instanta apreciaza ca se impune desfiintarea, în parte, atât a ordonantei nr. .... din ... a prim-procurorului Parchetului de pe lânga ... cât si a rezolutiei nr... din .... a aceleiasi unitati de parchet, privitoare la solutiile adoptate în cazul infractiunilor prevazute de art.215 alin.3 C.pen si de art.208 alin.1-209 alin.1 lit a  C.pen., în sensul ca se impune audierea de catre organele de cercetare penala a partilor si sub aspectul acestor infractiuni, precum si audierea martorilor propusi de catre partea vatamata si chiar a martorilor propusi, în fata instantei, de catre avocatul ales al intimatilor, organele de urmarire penala având obligatia de a strânge toate probele necesare, în scopul aflarii adevarului, indiferent daca aceste probe sunt sau nu favorabile persoanei vatamate ori persoanei învinuita de savârsirea unei fapte penale.

În ceea ce priveste cererea avocatului ales al petentei, de obligare a intimatilor la plata cheltuielilor judiciare constând în onorariu de avocat, instanta constata ca aceasta este neîntemeiata cât timp în sarcina intimatilor nu se poate retine la acest moment o culpa procesuala, cheltuielile judiciare efectuate de catre petenta fiind determinate de faptul ca cercetarea penala a fost incompleta, aspect care nu poate fi imputat intimatilor. De aceea, intimatii nu pot fi obligati la plata acestor cheltuieli decât în situatia în care, dupa efectuarea cercetarilor penale si în privinta infractiunilor prevazute de art.215 alin.3 C.pen si de art.208 alin.1-209 alin.1 lit a  C.pen., se va da o solutie de trimitere în judecata si instanta va pronunta o hotarâre de condamnare, care sa ramâna definitiva.

Având în vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa admita plângerea formulata de catre petenta .... în contradictoriu cu intimatii ....., împotriva ordonantei nr.... din ... a prim-procurorului Parchetului de pe lânga ....prin care a fost infirmata partial rezolutia nr.... din .... a Parchetului de pe .... si sa desfiinteze, în parte, atât ordonanta nr.... din ... a prim-procurorului Parchetului de pe lânga ... cât si rezolutia nr.... din .. a Parchetului de pe lânga ..., doar cu privire la solutiile adoptate pentru infractiunile prevazute de art.215 alin.3 C.pen. si de art.208 alin.1-209 alin.1 lit. a C.pen. si trimite cauza Parchetului de pe lânga Judecatoria Tulcea în vederea începerii urmaririi penale pentru aceste infractiuni.

În baza art.193 alin.3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare vor ramâne în sarcina statului.

Va respinge cererea petentei, de obligare a intimatilor la plata cheltuielilor judiciare constând în onorariu avocat ales, ca nefondata.

Domenii speta