Abandon de familie

Sentinţă penală 63 din 06.02.2013


Deliberând asupra acţiunii penale de faţă,

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătorie mun. Moinesti, cu nr. 2117/P/2012, inregistrat pe rolul acestei instanţe la 27.12.2012 sub nr. 6103/260/2012, a fost trimis in judecată inculpatul R.V. fiul luinăscut  la in cu domiciliul  in român,

divorţat, 4 minori, cu antecedente penale, pentru comiterea infracţiunii de abandon de familie prevăzută de art. 305 pct. 1 lit. c Cp. Întrucât in perioada noiembrie 2011- iulie 2012, nu a achitat pensia de intretinere stabilită prin sentinţa civilă nr. 2770/2008, pentru 4 minori.

Inculpatul nu s-a prezentat in faţa instanţei, nu a formulat probatorii, din mandatul de aducere rezultând că este plecat in străinătate, fără a i se cunoaşte adresa.

Din probatoriul cauzei rezultă că inculpatul nu a achitat pensia de intretinere pentru cei 4 minori deşi este o persoană aptă de muncă şi sănătoasă.

Instanţa apreciază că fapta se probează, motiv pentru care va condamna pe inculpat la pedeapsa inschisorii de 1 an.

Din cazierul inculpatului rezultă că acesta a mai fost condamnat prin sentinţa penală nr. 72/2012 la 3 luni închisoare cu aplicarea art. 81-83 Cp. tot pentru infracţiunea de abandon de familie.

Raportat la art. 83 Cp. instanţa va revoca suspendarea condiţionată pentru pedeapsa inchisorii de 3 lui din sentinţa penală arătată, care se cumulează aritmetic cu noua pedeapsă.

In individualizarea pedepsei conform art. 72 Cp. instanţa retine atitudinea inculpatului care refuză să-şi indeplinească obligaţiile de părinte, lăsând tară ingrijire 4 minori, fapt pentru care inculpatul va executa 1 an şi 3 luni inchisoare cu interzicerea drept prevăzute de art. 64-71 Cp.

Va obliga pe inculpat la cheltuieli judiciare  către stat in baza art. 191 al. 1 C.p.p.

 

Pentru acte motive,

In baza art. 305 pct.l lit c Cp. va condamna pe inculpatul R.V.flul

luinăscut laîncu domiciliul inromân

divorţat, 4 minori, cu antecedente penale, la pedeapsa inchisorii de 1 an.

In baza art. 83 Cp. va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei dispusa prin sentinţa penală nr. 72/9.02.2012, definitivă la data de 2.03.2012 pentru pedeapsa inchisorii de 3 luni pentru art. 305 al.5 lit. c Cp. care nu se contopeşte cu noua pedeapsa aplicată.

Inculpatul va executa 1 an si 3 luni inchisoare. Va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a si b Cp. pe durata şi in condiţiile art. 71 al. 2 Cp..

In baza art. 191 al.l C.p.p. va  obliga inculpatul la 200 lei cheltuieli judiciare către stat.