Art.208-209 Cod penal

Sentinţă penală 525 din 04.05.2010


SENTINTA PENALA NR. 525

04 Mai 2010  - art.208-209 Cod penal

Prin rechizitoriul nr.... din .... al Parchetului de pe lânga Judecatoria ... s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatilor minori ..., domiciliat în .... si .., domiciliat în .., primul pentru savârsirea unei infractiuni de furt calificat prevazuta de art.208 alin.1 si 4 - 209 alin.1 lit.a,e,g,i C.pen. si a unei infractiuni de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice fara a poseda permis de conducere, prevazuta de art.86 alin.1 din OUG nr.195/2002, iar cel de al doilea pentru savârsirea unei infractiuni de furt calificat, prevazuta de art. 208 alin.1 si 4 - 209 alin.1 lit.a,e,g,i C.pen. În cazul ambilor inculpati s-a retinut incidenta art.99 si urmatoarele C.pen. privind starea de minoritate, iar în cazul inculpatului .... s-a retinut concursul real de infractiuni, potrivit art.33 lit.a C.pen.

În fapt, s-a retinut ca în seara zilei de .... cei doi inculpati au hotarât sa sustraga un autovehicul cu care sa se deplaseze la discoteca din comuna .... În acest scop, inculpatii au patruns în autovehiculul marca Dacia 1300 cu numar de înmatriculare ..., apartinând unui vecin, stiind ca acel autovehicul poate fi pornit cu orice cheie. Inculpatul ..... a intrat primul în masina, profitând de faptul ca portiera stânga fata nu era asigurata, dupa care a deschis cealalta portiera celuilalt inculpat. Autovehiculul a fost condus de catre inculpatul ......, care a pornit motorul cu ajutorul unei surubelnite. Desi nu avea permis de conducere, acesta a condus autovehiculul pe strada .... din municipiul ... si apoi pe DN ...., aproximativ 15 km, pâna în dreptul discotecii din comuna ..... Când au încercat sa se întoarca la ...., inculpatii au constatat ca autovehiculul nu mai porneste, motiv pentru care au solicitat sprijinul unei alte persoane care sa împinga masina, inculpatul .... pierzând controlul volanului în timp ce încerca sa porneasca motorul, motiv pentru care autovehiculul s-a oprit într-o rigola de scurgere a apei pluviale, unde a fost abandonat de catre inculpati.

Pe rolul instantei s-a format dosarul nr..... din .....

Instanta a procedat la luarea declaratiilor inculpatilor minori, în prezenta avocatilor din oficiu si a reprezentantilor legali, declaratiile lor fiind consemnate si atasate la filele ....La termenul din .... atât reprezentantul Ministerului Public cât si avocatii din oficiu ai inculpatilor au precizat ca nu insista în audierea martorului propus prin rechizitoriu. Întrucât inculpatii erau minori la data savârsirii faptelor, în cauza au fost întocmite referate de evaluare, de catre Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul ..., acestea fiind atasate la filele .... din dosar.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca atât situatia de fapt cât si încadrarea juridica data faptelor prin rechizitoriu sunt confirmate de probele administrate în cauza. Astfel, din aceste probe rezulta ca în noaptea de 02.05.2009 cei doi inculpati minori au sustras un autovehicul marca Dacia 1310 ce apartinea unui vecin de-al lor, ....., patrunzând în autovehicul fara a forta în vreun fel portierele si pornind masina cu ajutorul unei surubelnite. Cei doi inculpati au sustras autovehiculul cu scopul de a se deplasa în localitatea .... la o discoteca, ceea ce au si facut, inculpatul ..... fiind cel care a condus autovehiculul pâna la respectiva destinatie, pe drumuri publice, desi nu poseda permis de conducere, fiind minor la acel moment.

Mai trebuie precizat ca proprietarul autovehiculului le spusese celor doi inculpati, cu alte ocazii, ca se pot folosi de masina sa, în masura în care vor gasi o persoana care sa conduca autovehiculul, însa, la momentul când au sustras respectiva masina, cei doi inculpati minori nu au cerut acordul proprietarului.

Aceasta situatie de fapt rezulta din coroborarea propriilor declaratii ale inculpatilor date atât în cursul urmaririi penale cât si al judecatii, prin care acestia au recunoscut savârsirea faptei, cu declaratiile partii vatamate si ale martorului, audiati în cursul urmaririi penale.

Prin urmare, fapta celor doi inculpati minori de a sustrage un autovehicul pentru a-l folosi în scopul deplasarii într-o alta localitate, fapta ce a avut loc pe timp de noapte, a fost savârsita într-un loc public si prin folosirea fara drept a unei chei mincinoase, adica a unei surubelnita folosita în acest scop, a fost probata si întruneste elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat, prevazuta de art. 208 alin.1 si 4 - 209 alin.1 lit.a,e,g,i C.pen, în timp ce fapta inculpatului ...... de a  conduce respectivul autovehicul pe drumurile publice fara a poseda permis de conducere întruneste elementele constitutive ale infractiunii prevazuta de art.86 alin.1 din OUG nr.195/2002.

Bineînteles ca pentru savârsirea acestor fapte se impune tragerea la raspundere penala a celor doi inculpati.

În acest sens instanta apreciaza, data fiind si vârsta inculpatilor, unul dintre acestia devenind major pe parcursul procesului penal iar celalalt urmând sa împlineasca 18 ani în luna ...., ca pentru atingerea scopurilor raspunderii penale este necesara aplicarea unor pedepse penale celor doi inculpati.

La individualizarea acestor pedepse instanta va avea în vedere, în cazul ambilor inculpati, circumstantele atenuante judiciare prevazute de art.74 lit.a,c C.pen., deoarece ambii inculpati se afla la primul conflict cu legea penala, având totodata o atitudine sincera si cooperanta pe parcursul procesului penal. De aceea, este obligatorie stabilirea unor pedepse sub minimul special prevazut de lege, minim care trebuie redus la jumatate, potrivit art.109 C.pen., datorita starii de minoritate a inculpatilor.

În cazul inculpatului ....., întrucât acesta a savârsit fapta de furt calificat si cea de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice fara a poseda permis de conducere, mai înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, sunt incidente dispozitiile art.33 lit.a C.pen., privind concursul real de infractiuni, urmând ca instanta sa stabileasca pentru fiecare dintre fapte câte o pedeapsa si sa aplice o pedeapsa unica, rezultanta, raportata la întregul ansamblu infractional.

Relativ la individualizarea executarii pedepselor, instanta apreciaza ca în cazul ambilor inculpati este suficienta aplicarea unor pedepse  cu suspendarea conditionata a executarii, pentru aceleasi argumente expuse referitor la individualizarea pedepselor, din întreaga atitudine a inculpatilor rezultând ca acestia regreta în mod sincer savârsirea faptelor si ca desfasurarea prezentului proces penal constituie, prin ea însasi, un avertisment pentru inculpati si o garantie ca acestia nu vor mai repeta comportamentul infractional, concluzii care se desprind si din referatele întocmite de catre Serviciul de Probatiune.

În ceea ce priveste latura civila, partea vatamata nu s-a constituit parte civila în cauza, instanta urmând sa ia act de acest aspect.

Având în vedere aceste considerente, instanta urmeaza ca în baza art.208 alin.1 si 4-209 alin.1 lit.a, e, g, i C.pen., cu aplic.art.74 alin.1 lit.a, c si art.76 alin.1 lit.d C.pen., raportat la art.99 si 109 C.pen., sa condamne pe inculpatul minor ....., la pedeapsa de 9 (noua) luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii de furt calificat.

În baza art.86 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002 cu aplic.art. 74 alin.1 lit.a, c si art.76 alin.1 lit.d C.pen., raportat la art.99 si 109 C.pen., va condamna acelasi inculpat la pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice fara a poseda permis de conducere.

În baza art.33 lit. a si 34 lit.b C.pen., va aplica inculpatului ....., pedeapsa cea mai grea, de 9 (noua) luni închisoare.

În baza art.71 C.pen., i se vor interzice inculpatului drepturile prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit. b C.pen., pe durata pedepsei.

În baza art.81 alin.2 C.pen., va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei, pe o perioada de 1 an si 3 luni, ce constituie termen de încercare, potrivit art.110 C.pen.

În baza art.359 C.proc.pen., i se va atrage atentia inculpatului asupra cazurilor de revocare a suspendarii conditionate a executarii pedepsei, prevazute de art.83-84 C.pen.

În baza art.71 alin.5 C.pen., va dispune suspendarea executarii pedepselor accesorii, pe durata suspendarii executarii pedepsei.

În baza art.208 alin.1 si 4-209 alin.1 lit.a, e, g, i C.pen., cu aplic.art.74 alin.1 lit.a, c si art.76 alin.1 lit.d C.pen., raportat la art.99 si 109 C.pen., va condamna pe inculpatul minor ....., la pedeapsa de 9 (noua) luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii de furt calificat.

În baza art.71 C.pen., i se vor interzice inculpatului drepturile prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit. b C.pen., pe durata pedepsei.

În baza art.81 alin.2 C.pen., va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei, pe o perioada de 1 an si 3 luni, ce constituie termen de încercare, potrivit art.110 C.pen.

În baza art.359 C.proc.pen., i se va atrage atentia inculpatului asupra cazurilor de revocare a suspendarii conditionate a executarii pedepsei, prevazute de art.83-84 C.pen.

În baza art.71 alin.5 C.pen., va dispune suspendarea executarii pedepselor accesorii, pe durata suspendarii executarii pedepsei.

Va lua act ca partea vatamata nu s-a constituit parte civila în cauza.

În baza art.191 alin.2 C.proc.pen., vor fi obligati inculpatii la plata cheltuielilor judiciare catre stat, dupa cum urmeaza:

- inculpatul ..... la plata sumei de 735 de lei, din care suma de 600 de lei, reprezentând onorarii avocati oficiu pentru faza de urmarire penala si de judecata, se vor vira din fondul M.J. L.C. catre B.A. ....., pentru avocati Gaea Sterica - 300 de lei - si av. Tiganov Catalina - 300 de lei.

- inculpatul ..... la plata sumei de 735 de lei, din care suma de 600 de lei, reprezentând onorarii avocati oficiu pentru faza de urmarire penala si de judecata, se vor vira din fondul M.J. L.C. catre B.A. Tulcea, pentru avocati ....... - 300 de lei - si av. ..... - 300 de lei.