Divort cu copii

Sentinţă civilă 717 din 04.03.2009


SC.717/04.03.2009

I N S T A N T A:

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. Reclamanta …………….. a formulat o cerere de divorţ in contradictoriu cu paratul ………., solicitând desfacerea casatoriei încheiate cu acesta la data de 30.10.2004, revenirea la numele avut anterior casatoriei, încredinţarea minorei ………… spre creştere si educare, precum si obligarea paratului la plata unei pensii lunare de întreţinere in favoarea acesteia. In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat in mod sumar ca motivul pentru care solicita pronunţarea divorţului sunt neînţelegerile apărute in timpul casatoriei.

2. Legal citat, paratul nu s-a prezentat in instanţa si nu a formulat întâmpinare in apărarea sa.

3. In vederea soluţionării cauzei, instanţa a procedat la audierea martorei ………….. la termenul din data de 25.02.2009. De asemenea, s-a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul parţilor (fila 27 dosar).

B. ANALIZAND ACTELE SI MATERIALUL PROBATOR AL CAUZEI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT :

4. Reclamanta …………  si paratul ……………. sunt casatoriti din data de 30.10.2009, fapt atestat de certificatul de casatorie seria ………… emis de către Primăria mun. Tulcea. Din aceasta casatorie a rezultat minora ………….., născuta la 28.12.2004.

5. Din probele administrate in cursul cercetării judecătoreşti, rezulta ca intre parti au intervenit unele neînţelegeri, neînţelegeri care au dus la racirea relaţii de afecţiune dintre cei doi soţi. Întrucât instanţa apreciază ca vina destrămării acestor relaţii aparţine in egala măsura atât reclamantei, cat si paratului, se va dispune desfacerea casatoriei din culpa ambilor soţi.

6. De asemenea, se va dispune revenirea reclamantei la numele avut anterior casatoriei, acela de …………...

7. Cat priveşte încredinţarea minorei ………….., având in vedere concluziile referatului de ancheta sociala, dar si vârsta mica a minorei, instanţa apreciază ca se impune încredinţarea minorei spre creştere si educare către reclamanta.

8. Totodată, va fi obligat paratul la plata unei pensii lunare de întreţinere in favoarea minorei, in cota prevăzuta de art. 93(3) din Codul Familiei.

Domenii speta