Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 814 din 16.03.2009


SENTINŢA CIVILĂ Nr. 814

Şedinţa publică de la 16 Martie 2009

INSTANŢA

Prin adresa cu nr. 2008088 din 07.01.2009 şi înregistrată la Judecătoria Tulcea la data de 09.01.2009, sub nr.112/327/2009, _ a sesizat instanţa de judecată in vederea înlocuirii amenzii cu care a fost sancţionat intimatul _ cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii.

În drept, petenta şi-a întemeiat cererea pe prevederile art.9 alin.3 din O.G. nr.2/2001.

De asemenea, petenta a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă, potrivit dispoziţiilor art.242 alin.2 C.proc.civ.

În dovedirea cererii, petenta a depus la dosarul cauzei: procesul verbal de contravenţie seria JR nr. 646935/12.10.2008, adresa nr.15319/29.12.2008 emisă de Unitatea Administrativ Teritorială Măcin.

Deşi legal citat intimatul _ nu s-a prezentat în instanţa.

Examinând actele dosarului în raport de dispoziţiile legale incidente in cauză, instanţa va respinge sesizarea _ pentru următoarele considerente.

Potrivit dispoziţiilor art.391 din OG 2/2001 amenda neachitată în termenul prevăzut de lege poate fi înlocuită cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii dacă nu există posibilitatea executării silite şi dacă există acordul expres al contravenientului.

Prin Decizia nr. 1354/2008 a Curţii Constituţionale, s-a constatat că sintagma "cu acordul acestuia" este neconstituţională, astfel pentru înlocuirea amenzii cu care a fost sancţionat intimatul _, cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii nu mai este nevoie de acordul său.

Instanţa, examinând singura condiţie, respectiv că nu există posibilitatea executării silite, se constată că din actele dosarului nu se poate conchide că nu există posibilitatea executării silite, menţionarea din adresa nr.15319 din 29.12.2008 că contravenientul nu poate fi executat deoarece nu figurează cu bunuri mobile şi imobile în evidenţele fiscale ale Primăriei Măcin, precum şi din adresa nr.4000 din 10.03.2009 că nu figurează în evidenţele fiscale ale primăriei în calitate de debitor cu acest proces verbal, nu sunt suficiente în opinia instanţei pentru a concluziona ca acesta nu deţine bunuri ce pot face obiectul executării silite.

Pentru considerentele mai sus expuse va respinge sesizarea _ ca neîntemeiată.

1