Ordonanţă peşedinţială

Sentinţă civilă 10055 din 14.08.2012


Dosar nr. 13182/318/2012

R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

Sentinta civila nr. 10055/2012

Sedinta publica de la 14 august 2012

Instanta constituita din:

PRESEDINTE: ANA MARIA NICOLCESCU

Grefier: LACRAMIOARA GRIGORIE

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamantul F. L., în contradictoriu cu pârâtul U. V., având ca obiect ordonanta presedintiala.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns reclamantul si avocat P. M. pentru pârât.

Procedura completa.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta care învedereaza faptul ca la dosar au fost depuse note scrise - întâmpinare de catre pârât, dupa care, se pune în discutie exceptia inadmisibilitatii cererii de ordonanta presedintiala, precum si calificarea naturii acesteia, respectiv aparare sau exceptie.

Avocat P. M. pentru pârât învedereaza faptul ca a invocat exceptia inadmisibilitatii, întrucât nu sunt întrunite conditiile prevazute de art. 581 C. pr. civ., însa lasa calificarea acesteia la aprecierea instantei.

Reclamantul arata ca actiunea sa este admisibila si ca a fost prejudiciat de pârât.

Instanta califica exceptia ca fiind simpla aparare deoarece exceptia invocata vizeaza o conditie intrinseca de admisibilitate a ordonantei presedintiale, dupa care acorda cuvântul asupra probelor, partile solicitând încuviintarea probei cu înscrisurile atasate la dosar.

Instanta apreciaza utila, pertinenta si concludenta proba cu înscrisuri, pe care o încuviinteaza în temeiul art. 167 alin. 1 C. pr. civ.

De asemenea, se acorda cuvântul asupra cererii de ordonanta presedintiala.

Reclamantul solicita admiterea cererii întrucât utilajele sale se uzeaza pe zi ce trece.

Avocat P. M. pentru pârât solicita respingerea cererii, întrucât nu sunt îndeplinite conditiile art. 581 C. pr. civ., iar de la data pronuntarii sentintei civile atasate a trecut o perioada îndelungata.

JUDECATA

Prin cererea înregistrata la data de 02.08.2012 pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu, sub nr. 13182/318/2012, reclamantul F. L. a chemat în judecata pârâtul U. V., solicitând ca, pe calea ordonantei presedintiale, sa se dispuna obligarea pârâtului la restituirea utilajelor ce fac obiectul facturii nr. 3291457 din data de 29.05.2007, care sunt de drept în proprietatea lui, asa cum este recunoscut si în sentinta civila nr. 10231/30.11.2011. De asemenea, au fost solicitate cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, s-a aratat ca prin sentinta mentionata reclamantul a obtinut obligarea numitului H. N. sa-i restituie utilajele mentionate în factura fiscala nr. 3291457/24.05.2007 care în momentul încheierii facturii se aflau în incinta S.C. T. S.R.L. T. în punctul Triunghi, societate administrata de pârât, iar la momentul de fata, sunt tot în aceasta locatie, deoarece numitul H. N. le-a lasat acolo si a plecat din tara.

Reclamantul a mai aratat ca în data de 19.06.2012, prin BEJ Asociati O. C. si O. D. s-au deplasat în punctul Triunghi, unde au fost identificate utilajele, însa pârâtul U. V. a aparut si a specificat sa acestea sunt proprietatea S.C. T. S.R.L. T. administrata de pârât, fapt care în opinia sa nu este corespunzator adevarului.

În drept, cererea a fost întemeiata pe dispozitiile art. 581 - 582 C. pr. civ.

În conformitate cu dispozitiile art. 112 C. pr. civ., reclamantul a depus la dosar urmatoarele înscrisuri: sentinta civila nr. 10231/30.11.2011 a Judecatoriei Tg-Jiu, factura fiscala, proces verbal, notificare (filele 5-10).

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 10231/30.11.2011 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 3836/318/2009, a fost admisa actiunea formulata de reclamantul F. L., în contradictoriu cu pârâtii H. N. si S.C. T. A. C. S.R.L. în sensul obligarii pârâtului H. N., în calitate de administrator al acestei societati, sa predea reclamantului utilajele ce fac obiectul facturii fiscale nr. 3291457/24.05.2007 (fila 6).

Instanta constata ca în baza sentintei respective s-a format dosarul de executare 51/E/2012 si ca prin procesul verbal întocmit de BEJ A. O. C. si O. D., la data de 19.06.2012, au fost identificate aceste utilaje, însa la precizarea pârâtului U. V., s-a apreciat ca trebuie efectuate verificari cu privire la detinatorul actual al utilajelor, fiind necesara emiterea unui alt titlu executoriu.

Se retine însa ca masura solicitata de pârât implica administrarea de probe prin care sa se antameze fondul litigiului, pentru a se clarifica situatia dreptului de proprietate asupra bunurilor în litigiu, aceasta având si caracter definitiv.

Astfel, pentru a fi admisibila cererea de ordonanta presedintiala, cauza dedusa judecatii trebuie sa întruneasca cumulativ conditiile ce rezulta din art. 581 alin. 1 C. pr. civ.: "instanta va putea sa ordone masuri vremelnice, în cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari".

Prin urmare, din prevederile expuse rezulta ca ordonanta presedintiala presupune trei conditii de admisibilitate ce trebuie întrunite cumulativ, respectiv urgenta, caracterul vremelnic al masurii si neprejudecarea fondului.

Asadar, având în vedere ca în speta nu sunt întrunite cumulativ cele trei conditii enuntate, instanta apreciaza neîntemeiata cererea de ordonanta presedintiala formulata, urmând sa o respinga în consecinta.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge cererea de ordonanta presedintiala formulata de reclamantul F. L., cu domiciliul în .........., în contradictoriu cu pârâtul U. V., domiciliat în .................

Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronuntare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 14.08.2012.

Presedinte,

ANA MARIA NICOLCESCU Grefier,

LACRAMIOARA GRIGORIE

Red. A.N./Tehn. L.G.

4 ex. - 16 august 2012

1