Hotarare

Sentinţă civilă 3237 din 20.10.2011


 Dosar nr.3109/327/2011

SENTINTA CIVILA NR.3237

Sedinta publica de la  20 octombrie  2011

INSTANTA

Sub numarul .. s-a înregistrat pe rolul Judecatoriei Tulcea cererea de chemare în judecata formulata de catre reclamanta ..... în contradictoriu cu pârâta ....., prin care s-a solicitat instantei de judecata ca prin hotarârea ce o va pronunta sa fie obligat pârâtul sa plateasca reclamantei suma de 2637 lei cu titlu de despagubiri si dobânda legala  de la data efectuarii platii catre asigurat conform ordinului de plata pâna la plata integrala a sumei, precum si obligarea la cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca în data de ... conducatorul autoturismului  cu numarul de înmatriculare ... era asigurat ...la societatea reclamanta si nu a putut evita o groapa aflata pe strada ... suferind un accident de circulatie, iar datorita denivelarilor din partea carosabila a avariat rotile autoturismului.

Reparatia  autoturismului a fost suportata de catre reclamanta în baza politei de asigurare, cuantumul despagubirilor achitate fiind de 2637 lei. S-a încercat o conciliere amiabila cu pârâta, aceasta considerându-se nevinovata.

Cererea a fost motivata în drept conform disp.art.22 din Legea nr.136/1995 si art.998 Cod civil.

La data de ... pârâta a formulat cerere de chemare în garantie prin care a solicitat instantei de judecata ca prin hotarârea ce o va pronunta sa fie obligata ... sa-i plateasca suma de 2637 de lei cu titlu de despagubiri, precum si dobânda legala de la data efectuarii platii, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, pârâta a aratat ca la data la care a avut loc accidentul de circulatie în care a fost avariat autovehiculul cu numarul de înmatriculare ..., asigurat ... la societatea-reclamanta, la locul accidentului  se efectuau lucrari ale retelei de conducta de catre...., astfel ca raspunderea îi revine în totalitate acestei din urma societati.

Chematul în garantie a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca nefondata aratând în esenta ca pe data de 20.08.2008 nu s-au efectuat lucrari de reparatii sau de alta natura pe str....

Prin încheierea de sedinta din data de 27.04.2011 instanta a disjuns cererea principala de cererea de chemare în garantie, pentru aceasta din urma cerere formându-se dosarul nr......

Prin sentinta civila cu nr.1619/03.05.2011 Judecatoria Tulcea a admis cererea reclamantei S.C. Asigurarea Româneasca - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA - ... si a obligat pârâtul ... sa-i plateasca acesteia suma de 2637 de lei reprezentând contravaloare reparatii autovehicul  .... suma de 275,42 lei  cu titlu de dobânda legala calculata pâna la data de 30.12.2009, precum si dobânda legala calculata pâna la data achitarii integrale a debitului.

Recursul declarat de catre pârât împotriva hotarârii judecatoresti mai sus mentionata a fost admis de catre .... care, prin dec. civ. nr... retinând ca nu sunt întrunite în cauza cerintele instituite de art.998-999 Cod civil pentru antrenarea raspunderii civile delictuale, a respins ca nefondata cererea reclamantei.

În atare situatie, solutia ce se impune în ceea ce priveste cererea de chemare în garantie formulata de pârâtul .... este de respingere a cererii ca nefondata.