Evacuare

Dosar Nr. 3538 (11.11.2009)

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

DOSAR NR. 4692/270/2009 evacuare

Înreg. 24.07.2009

SENTINTA CIVILA NR.3538

Sedinta publica din data de 11.11.2009

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – Gheorghe Andronache

Grefier – Ladan Mihaela

Astazi a fost pe rolul instantei solutionarea cauzei civile pentru evacuare, formulata de reclamantele ……………… si ……………….., împotriva pârâtului ………………….

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns reclamanta ……………….personal si martorii ………………. si ………………., lipsa fiind pârâtul si reclamanta ………………...

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care:

Instanta în baza art. 196 Cod procedura civila, pune în vedere martorului ………………… sa paraseasca sala si sa nu se îndeparteze fara încuviintarea instantei, dupa care în baza art. 186 Cod procedura civila, audiaza pe rând martorii ………………… si ………………., sub prestare de juramânt, declaratiile acestora fiind consemnate si depuse la dosarul cauzei.

Reclamanta arata ca nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri, instanta constata terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fond.

Reclamanta solicita instantei sa dispuna evacuarea pârâtului din imobilul proprietate personala, fara cheltuieli de judecata, solicitând totodata, sa-i fie comunicate actele procedurale pe adresa din ……………, Cartier …………, str. ………….. nr….., jud. Bacau.

Cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Constata ca reclamantele au chemat în judecata pe pârâtul ……………… pentru a se dispune evacuarea acestuia din imobilul situat în com. …………….., sat …………………. Nr………, jud. ………………...

Actiunea a fost legal timbrata, iar în motivare reclamantele arata ca sunt proprietare ale imobilului sus-precizat, însa pârâtul refuza sa-l paraseasca si se comporta violent.

În cauza s-au administrat probe cu înscrisuri, din analiza carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Reclamantele si pârâtul sunt mostenitori ai defunctei ……………….., decedata la data de ……………….., cu ultimul domiciliu în com. ………………., jud. ………………...

Aceasta situatie rezulta din sentinta civila nr………………, pronuntata în dosarul nr………………….. al Judecatoriei ………………...

Prin aceeasi sentinta s-a dispus iesirea din indiviziune asupra averii ramase de pe urma defunctei …………………., iar în lotul nr.1, atribuit reclamantei …………………., a fost inclus si imobilul situat în com. ………… ……...

Martorii audiati în cauza arata ca pârâtul nu vrea sa paraseasca acest imobil, iar când reclamanta îi solicita acest lucru, pârâtul o ameninta.

Fata de cele de mai sus si de dispozitiile art. 480 din Cod civil, urmeaza a se admite actiunea formulata de reclamanta ……………….. si, în consecinta, a se dispune evacuare pârâtului din imobilul precizat anterior.

Constatând ca reclamanta ………………… nu este proprietara a acestui imobil, se va respinge, pentru lipsa calitatii procesuale active, actiunea formulata de aceasta împotriva pârâtului.

Se va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E

Admite exceptia lipsei calitatii procesual active a reclamantei ………………..

Admite actiunea formulata de reclamanta …………………, cu domiciliul ales în ……………….., Cartier ………………., str. ………………. nr……., jud. …………………, împotriva pârâtului …………………, domiciliat în aceeasi localitate.

Respinge pentru lipsa calitati procesuale active, actiunea formulata de reclamanta ……………….., domiciliata în com. ………………., sat ……………….., jud. …………….împotriva pârâtului ………………….

Dispune evacuarea pârâtului …………………… din imobilul proprietatea reclamantei ……………….., situat în com. ………………., sat ………………. nr………., jud. …………., compus din 3 camere si terasa acoperita cu tabla , sura, construita din chirpici si acoperita cu azbociment, megiesita cu …………… pe doua laturi, martorii …………….. si …………………..

Ia act ca reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 11.11.2009.

PRESEDINTE, GREFIER,

Red.G.A.-13.11.2009

Tehn.M.L.-17.11.2009

Ex.5????