Validare mandat consilieri

Dosar Nr. (06.03.2007)

VALIDARE MANDAT DE CONSILIER LOCAL.

La data de 20.03.2007, s-a înregistrat cererea formulata de petenta I A, primarul Comunei L., judetul Vâlcea, prin care a solicitat validarea mandatelor de consilieri locali ai domnilor B. N si G A.

In motivarea actiunii, petenta a aratat ca, la alegerile locale din 6 iunie 2004, doamna B N a candidat pe lista PSDt, fiind declarata supleant pe aceasta lista la pozitia nr. 7 iar domnul GA a candidat pe lista PUR , fiind declarat supleant în lista respectiva la pozitia nr. 3. Prin Hotarârile Consiliului local al comunei L nr.37 si 38 din 29 septembrie 2006, s-a luat act de încetarea mandatelor de consilieri locali a numitilor BN si GA, prin demisie. Cum doamna BN si domnul GA sunt membri supleanti pe lista P.S.D. si respectiv P.C. (fost Partidul Umanist din România), fapt confirmat si de adresele partidelor respective, se impune validarea mandatelor de consilieri a acestora.

In drept au fost invocate disp.art.29 alin.1 din Lg.215/2001 modificata prin Lg.286/2006 si art. 111 C.proc.civ.

Examinând materialul probator, instanta retine ca, prin Hotarârile nr.37 si 38 adoptate de Consiliul Local L la data de 29.09.2006, s-a constatat încetarea mandatelor de consilier local ale doamnei BN si GA, deoarece cei doi au demisionat.

Ca urmare a vacantei celor doua mandate de consilier, în temeiul Lg.67/2004, care prevede ca, în caz de vacanta a mandatelor unui consilier apartinând unui partid politic, locul devenit vacant este ocupat de primul supleant de pe lista astfel ca se impune validarea mandatelor de consilieri a candidatilor de pe listele P.S.D. si P.C. (fost P.U.R.), declarati supleanti.

Instanta constata îndeplinite conditiile prevazute de Lg.67/2004 si urmeaza sa valideze mandatele de consilieri ale acestora.