Dosare procese Judecătoria Babadag - 2006

Dosar 106/179/2006 din 20.12.2006

Judecătoria Babadag

hotarâre care sa tina loc de act autentic;

Dosar 108/179/2006 din 20.12.2006

Judecătoria Babadag

hotarâre care sa tina loc de act autentic;

Dosar 60/179/2006 din 20.12.2006

Judecătoria Babadag

partaj judiciar;

Dosar 27/179/2006 din 18.12.2006

Judecătoria Babadag

divorţ;

Dosar 11/179/2006 din 15.12.2006

Judecătoria Babadag

somaţie de plată;

Dosar 123/179/2006 din 14.12.2006

Judecătoria Babadag

somaţie de plată;

Dosar 114/179/2006 din 14.12.2006

Judecătoria Babadag

plângere contravetionala;

Dosar 113/179/2006 din 14.12.2006

Judecătoria Babadag

plângere contravetionala;

Dosar 112/179/2006 din 14.12.2006

Judecătoria Babadag

plângere contravetionala;

Dosar 135/179/2006 din 14.12.2006

Judecătoria Babadag

cerere necontencioasă;

Dosar 30/179/2006 din 14.12.2006

Judecătoria Babadag

revendicare imobiliară perimare;

Dosar 35/179/2006 din 14.12.2006

Judecătoria Babadag

plângere contravetionala;

Dosar 44/179/2006 din 14.12.2006

Judecătoria Babadag

fond funciar Pl.Lg..247/2005;

Dosar 49/179/2006 din 14.12.2006

Judecătoria Babadag

somaţie de plată;

Dosar 61/179/2006 din 14.12.2006

Judecătoria Babadag

acordare personalitate juridică înscriere asociaţie;

Dosar 10/179/2006 din 13.12.2006

Judecătoria Babadag

divorţ DIVORŢ CU MINORI;

Dosar 118/179/2006 din 11.12.2006

Judecătoria Babadag

divorţ partaj bunuri;

Dosar 153/179/2006 din 11.12.2006

Judecătoria Babadag

plângere contravetionala;

Dosar 130/179/2006 din 08.12.2006

Judecătoria Babadag

investire cu formulă executorie;

Dosar 147/179/2006 din 08.12.2006

Judecătoria Babadag

cerere de reabilitare (art.494 şi următoarele C.p.p., art.134 şi următoarele C.p.);

Dosar 152/179/2006 din 08.12.2006

Judecătoria Babadag

partide politice validare mandat consilier;