Dosare procese Judecătoria Babadag - 2019

Dosar 216/179/2019 din 15.02.2019

Judecătoria Babadag

contestaţie la executare suspendare executare;

Dosar 217/179/2019 din 15.02.2019

Judecătoria Babadag

încuviinţare executare silită;

Dosar 218/179/2019 din 15.02.2019

Judecătoria Babadag

pensie întreţinere majorare;

Dosar 211/179/2019 din 14.02.2019

Judecătoria Babadag

constatare nulitate act juridic constatare absolută parţială titlu de proprietate-REVIZUIRE;

Dosar 212/179/2019 din 14.02.2019

Judecătoria Babadag

divorţ;

Dosar 213/179/2019 din 14.02.2019

Judecătoria Babadag

confirmare renunţare urmărire penală (art. 318 alin. 12 NCPP);

Dosar 214/179/2019 din 14.02.2019

Judecătoria Babadag

încuviinţare executare silită;

Dosar 215/179/2019 din 14.02.2019

Judecătoria Babadag

încuviinţare executare silită;

Dosar 1236/327/2018 din 13.02.2019

Judecătoria Babadag

plângere contravenţională SERIA CCS NR.0367692;

Dosar 200/179/2019 din 13.02.2019

Judecătoria Babadag

încuviinţare executare silită;

Dosar 201/179/2019 din 13.02.2019

Judecătoria Babadag

încuviinţare executare silită;

Dosar 202/179/2019 din 13.02.2019

Judecătoria Babadag

plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP);

Dosar 203/179/2019 din 13.02.2019

Judecătoria Babadag

tăgadă paternitate;

Dosar 204/179/2019 din 13.02.2019

Judecătoria Babadag

furtul calificat (art.229 NCP);

Dosar 205/179/2019 din 13.02.2019

Judecătoria Babadag

încuviinţare executare silită;

Dosar 206/179/2019 din 13.02.2019

Judecătoria Babadag

încuviinţare executare silită;

Dosar 207/179/2019/a1 din 13.02.2019

Judecătoria Babadag

măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară;

Dosar 207/179/2019 din 13.02.2019

Judecătoria Babadag

conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) al.1, cu aplic.art.38 al.2 c.pen.ŞI art.97 c.pen.;

Dosar 2112/327/2018 din 13.02.2019

Judecătoria Babadag

plângere contravenţională SERIA PTLX NR.056418;

Dosar 3993/327/2018 din 13.02.2019

Judecătoria Babadag

validare poprire;

Dosar 5853/196/2018 din 13.02.2019

Judecătoria Babadag

pretenţii;