Dosare procese Tribunalul Constanța - 2015

Filtre active

Filtrare spete

Dosar 14443/212/2014 din 31.12.2015

Tribunalul Constanța

fond funciar;

Dosar 16312/212/2014 din 31.12.2015

Tribunalul Constanța

uzucapiune;

Dosar 17432/212/2014 din 31.12.2015

Tribunalul Constanța

pensie întreţinere;

Dosar 20972/212/2015 din 31.12.2015

Tribunalul Constanța

evacuare;

Dosar 23948/212/2015 din 31.12.2015

Tribunalul Constanța

acordare personalitate juridică;

Dosar 2442/254/2015 din 31.12.2015

Tribunalul Constanța

alte cereri cerere valoare redusa;

Dosar 24914/212/2015 din 31.12.2015

Tribunalul Constanța

acordare personalitate juridică;

Dosar 25602/212/2015 din 31.12.2015

Tribunalul Constanța

ordonanţă preşedinţială sistare lucrari;

Dosar 26621/212/2014 din 31.12.2015

Tribunalul Constanța

exercitarea autorităţii părinteşti;

Dosar 31564/212/2014 din 31.12.2015

Tribunalul Constanța

exercitarea autorităţii părinteşti schimbarea domiciliului actual al minorei;

Dosar 3227/212/2014 din 31.12.2015

Tribunalul Constanța

anulare act constatare nulitata absoluta Dispozitie;

Dosar 39447/212/2014 din 31.12.2015

Tribunalul Constanța

stabilire domiciliu minor;

Dosar 39483/212/2014 din 31.12.2015

Tribunalul Constanța

rectificare carte funciară;

Dosar 7862/212/2013 din 31.12.2015

Tribunalul Constanța

fond funciar;

Dosar 12210/212/2014 din 30.12.2015

Tribunalul Constanța

anulare proces verbal de contravenţie 53455/10.04.2014;

Dosar 13658/212/2014 din 30.12.2015

Tribunalul Constanța

pretenţii;

Dosar 13905/212/2015 din 30.12.2015

Tribunalul Constanța

contestaţie la executare;

Dosar 14000/212/2014 din 30.12.2015

Tribunalul Constanța

uzucapiune;

Dosar 15079/212/2014 din 30.12.2015

Tribunalul Constanța

pretenţii;

Dosar 16083/212/2014 din 30.12.2015

Tribunalul Constanța

anulare proces verbal de contravenţie DGAF 0027520;

Dosar 16345/212/2014 din 30.12.2015

Tribunalul Constanța

actiune în daune delictuale;