Dosare procese Tribunalul Gorj - 2017

Dosar 1042/263/2016/a1 din 29.12.2017

Tribunalul Gorj

cerere reexaminare ajutor public judiciar;

Dosar 5270/263/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Gorj

ordin de protecţie;

Dosar 6429/95/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Gorj

drepturi băneşti;

Dosar 6430/95/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Gorj

anulare act emis de autorităţi publice locale;

Dosar 6431/95/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Gorj

anulare act de control taxe şi impozite;

Dosar 6432/95/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Gorj

anulare act de control taxe şi impozite;

Dosar 6433/95/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Gorj

comunicare informaţii de interes public (Legea Nr.544/2001);

Dosar 6434/95/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Gorj

pretentii;

Dosar 10943/63/2016 din 28.12.2017

Tribunalul Gorj

pretentii;

Dosar 11352/318/2017/a1 din 28.12.2017

Tribunalul Gorj

suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC;

Dosar 1843/317/2017 din 28.12.2017

Tribunalul Gorj

fond funciar;

Dosar 19512/318/2017 din 28.12.2017

Tribunalul Gorj

liberarea condiţionată (art.587 NCPP);

Dosar 20321/318/2017 din 28.12.2017

Tribunalul Gorj

liberarea condiţionată (art.587 NCPP);

Dosar 20749/318/2017 din 28.12.2017

Tribunalul Gorj

liberarea condiţionată (art.587 NCPP);

Dosar 21569/318/2017 din 28.12.2017

Tribunalul Gorj

liberarea condiţionată (art.587 NCPP);

Dosar 21571/318/2017 din 28.12.2017

Tribunalul Gorj

liberarea condiţionată (art.587 NCPP);

Dosar 21577/318/2017 din 28.12.2017

Tribunalul Gorj

liberarea condiţionată (art.587 NCPP);

Dosar 21578/318/2017 din 28.12.2017

Tribunalul Gorj

liberarea condiţionată (art.587 NCPP);

Dosar 2276/317/2017 din 28.12.2017

Tribunalul Gorj

anulare proces verbal de contravenţie pv seria R17 NR. 0292511/09.05.2017;

Dosar 2307/317/2017/a2 din 28.12.2017

Tribunalul Gorj

lovirea sau alte violenţe (art.193 NCP) CONTESTAŢIE ÎMPOTRIVA ÎNCHEIERII JUDECĂTORULUI DE CAMERĂ PRELIMINARĂ;

Dosar 2348/317/2017 din 28.12.2017

Tribunalul Gorj

anulare proces verbal de contravenţie PV SERIA PGJX NR. 0081421/24.05.2017;