Dosare procese Tribunalul Gorj - 2019

Dosar 18510/3/2019* din 11.11.2019

Tribunalul Gorj

litigiu privind funcţionarii publici statutari dosar transpus sectia a VIII-a;

Dosar 3028/95/2019 din 11.11.2019

Tribunalul Gorj

contestaţie decizie de pensionare;

Dosar 3029/95/2019 din 11.11.2019

Tribunalul Gorj

suspendare executare act administrativ;

Dosar 3031/95/2019 din 11.11.2019

Tribunalul Gorj

contestaţie decizie de pensionare valorificare perioada CONDITII SPECIALE 01.04.1991-01.04.1992,01.04.1992-01.06.1993 SI 01.06.1993-20.08.2003 CON ADEVERINTA 447/06.07.2005;

Dosar 3032/95/2019 din 11.11.2019

Tribunalul Gorj

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 3033/95/2019 din 11.11.2019

Tribunalul Gorj

dizolvare societate (registrul comerţului);

Dosar 3034/95/2019 din 11.11.2019

Tribunalul Gorj

dizolvare societate (registrul comerţului);

Dosar 3035/95/2019 din 11.11.2019

Tribunalul Gorj

dizolvare societate (registrul comerţului);

Dosar 3036/95/2019 din 11.11.2019

Tribunalul Gorj

dizolvare societate (registrul comerţului);

Dosar 3037/95/2019 din 11.11.2019

Tribunalul Gorj

dizolvare societate (registrul comerţului);

Dosar 3038/95/2019 din 11.11.2019

Tribunalul Gorj

dizolvare societate (registrul comerţului);

Dosar 3039/95/2019 din 11.11.2019

Tribunalul Gorj

dizolvare societate (registrul comerţului);

Dosar 3040/95/2019 din 11.11.2019

Tribunalul Gorj

dizolvare societate (registrul comerţului);

Dosar 3041/95/2019 din 11.11.2019

Tribunalul Gorj

dizolvare societate (registrul comerţului);

Dosar 3042/95/2019 din 11.11.2019

Tribunalul Gorj

dizolvare societate (registrul comerţului);

Dosar 3043/95/2019 din 11.11.2019

Tribunalul Gorj

dizolvare societate (registrul comerţului);

Dosar 3044/95/2019 din 11.11.2019

Tribunalul Gorj

dizolvare societate (registrul comerţului);

Dosar 3045/95/2019 din 11.11.2019

Tribunalul Gorj

drepturi băneşti plata dobânzii legale;

Dosar 3046/95/2019 din 11.11.2019

Tribunalul Gorj

plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP);

Dosar 3047/95/2019 din 11.11.2019

Tribunalul Gorj

contestaţie decizie de concediere;

Dosar 3301/263/2019/a1 din 11.11.2019

Tribunalul Gorj

lovirea sau alte violenţe (art.193 NCP) CONTESTAŢIE ÎMPOTRIVA ÎNCHEIERII JUDECĂTORULUI DE CAMERĂ PRELIMINARĂ;