Dosare procese - 2017

Filtre active

Filtrare spete

Dosar 1034/44/2017 din 29.12.2017

Curtea de Apel Galați

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată CONTESTAŢIE IN ANULARE DS 10/121/2004*/A6*;

Dosar 638/64/2017/a1 din 29.12.2017

Curtea de Apel Brașov

reexaminare taxe de timbru;

Dosar 869/39/2017 din 29.12.2017

Curtea de Apel Suceava

anulare act administrativ;

Dosar 9888/2/2017 din 29.12.2017

Curtea de Apel București

anulare act administrativ dec.4342/27.10.2017 dos. 1725/116/2016;

Dosar 9889/2/2017 din 29.12.2017

Curtea de Apel București

pretentii dec.civ.nr.2802/19.06.2017 dos.14166/3/2013;

Dosar 9892/2/2017 din 29.12.2017

Curtea de Apel București

litigiu privind achiziţiile publice DEC.NR.4043/16.10.2017,Dos.12622/3/2017;

Dosar 9894/2/2017 din 29.12.2017

Curtea de Apel București

anulare act administrativ DEC.CIV.NR.1176/14.06.2017 DOS.43255/3/2014;

Dosar 9899/2/2017 din 29.12.2017

Curtea de Apel București

anulare act împ.dc.586R/23.11.2017 pronunţată de CAB 4 în ds.16751/3/2016/a1;

Dosar 1079/33/2017 din 28.12.2017

Curtea de Apel Cluj

comunicare informaţii de interes public (Legea Nr.544/2001);

Dosar 1085/33/2017 din 28.12.2017

Curtea de Apel Cluj

litigiu privind achiziţiile publice plata contravalorii lucrărilor executate (OUG 34/2006);

Dosar 14065/63/2017 din 28.12.2017

Tribunalul Dolj

contestaţie la executare impotriva deciziei nr.82/29.11.2017 -dosar nr. 9802/63/2017*;

Dosar 4823/103/2017 din 28.12.2017

Tribunalul Neamț

contestaţie la executare contestaţie în anulare împotriva DC 71/11.12.2017 pronunţată în ds 8398/279/2015;

Dosar 5735/204/2014/a3 din 28.12.2017

Curtea de Apel Ploiești

obligaţie de a face contestaţie în anulare;

Dosar 711/36/2017 din 28.12.2017

Curtea de Apel Constanța

litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999);

Dosar 867/39/2017 din 28.12.2017

Curtea de Apel Suceava

amendă pentru neexecutarea hotărârii judecătoreşti (art.24 din Legea nr.554/2004 );

Dosar 893/46/2017 din 28.12.2017

Curtea de Apel Pitești

anulare act administrativ;

Dosar 9051/109/2017 din 28.12.2017

Tribunalul Argeș

fond funciar;

Dosar 9874/2/2017 din 28.12.2017

Curtea de Apel București

contestaţie act administrativ fiscal dec.nr.4958/22.11.2017 dos.nr.22077/3/2015;

Dosar 1029/44/2017 din 27.12.2017

Curtea de Apel Galați

suspendare executare act administrativ DOS.2486/121/2017;

Dosar 10381/99/2017 din 27.12.2017

Tribunalul Iași

pretenţii contestaţie în anualre;

Dosar 1074/33/2017 din 27.12.2017

Curtea de Apel Cluj

comunicare informaţii de interes public (Legea Nr.544/2001);