Dosare procese - 2020

Filtre active

Filtrare spete

Dosar 160/54/2020 din 31.01.2020

Curtea de Apel Craiova

obligaţia de a face;

Dosar 167/54/2020 din 31.01.2020

Curtea de Apel Craiova

fond funciar împotriva dec.pron în dos.23126/215/2013;

Dosar 21983/281/2017/a1 din 31.01.2020

Curtea de Apel Ploiești

obligaţie de a face;

Dosar 308/121/2020 din 31.01.2020

Tribunalul Galați

obligaţie de a face;

Dosar 36/64/2020 din 31.01.2020

Curtea de Apel Brașov

deschiderea procedurii la cererea creditorului ref la dosar nr.1749/86/2018- CA BV;

Dosar 40/64/2020 din 31.01.2020

Curtea de Apel Brașov

acţiune în constatare ref la dosar nr. 14178/197/2016- CA BV;

Dosar 51/36/2020 din 31.01.2020

Curtea de Apel Constanța

anulare act administrativ;

Dosar 79/33/2020 din 31.01.2020

Curtea de Apel Cluj

pretenţii;

Dosar 80/33/2020 din 31.01.2020

Curtea de Apel Cluj

acţiune în răspundere patrimonială;

Dosar 152/54/2020 din 30.01.2020

Curtea de Apel Craiova

constatare nulitate act CONTESTATIE IN ANULARE;

Dosar 178/85/2020 din 30.01.2020

Tribunalul Sibiu

contestaţie la executare Contestaţie în anulare împotriva deciziei nr. 31/2019 a Tribunalului Sibiu;

Dosar 388/93/2020 din 30.01.2020

Tribunalul Ilfov

partaj judiciar;

Dosar 688/109/2020 din 30.01.2020

Tribunalul Argeș

acţiune posesorie;

Dosar 73/33/2020 din 30.01.2020

Curtea de Apel Cluj

suspendare executare act administrativ - procesul-verbal de control din 17.05.2017, actul de control parţial nr. 3130/18.05.2017, pr. -verbal de control nr. 3519/12.06.2017 şi pr. -verbal din 18.07.2017;

Dosar 76/33/2020 din 30.01.2020

Curtea de Apel Cluj

litigiu privind funcţionarii publici statutari -semnul onorific " în serviciul Patriei";

Dosar 78/44/2020 din 30.01.2020

Curtea de Apel Galați

contestaţie act administrativ fiscal dos. 695/113/2019;

Dosar 95/46/2020 din 30.01.2020

Curtea de Apel Pitești

acţiune în constatare;

Dosar 97/46/2020 din 30.01.2020

Curtea de Apel Pitești

anulare act emis de autorităţi publice locale;

Dosar 98/46/2020 din 30.01.2020

Curtea de Apel Pitești

contestaţie act administrativ fiscal;

Dosar 205/115/2020 din 29.01.2020

Tribunalul Caraș Severin

contestaţie la executare contestaţie în anulare;

Dosar 42/57/2020/a1 din 29.01.2020

Curtea de Apel Alba Iulia

abţinere;