Dosare procese Tribunalul Argeș - 2020

Dosar 1047/93/2020 din 15.05.2020

Tribunalul Argeș

litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999) DISJ. DIN 592/93/2019-acord.soldă pt.per.01.02.2017-31.12.2017 stab.prin HG 1/2017;pt.per.01.01.2018-31.12.2018 prin Hg 846/2017;pt.per.01.01.2019 şi pt viitor prin HG 937/2018+act+dob- DECLINARE;

Dosar 1226/280/2020/a1 din 15.05.2020

Tribunalul Argeș

Completare/lămurire dispozitiv;

Dosar 15333/280/2019 din 15.05.2020

Tribunalul Argeș

contestaţia la executare (art.598 NCPP);

Dosar 223/205/2020 din 15.05.2020

Tribunalul Argeș

recunoaştere paternitate nume minor, exercitare autoritate părinteasca - disjuns din dosarul nr. 5361/205/2019;

Dosar 2579/109/2020 din 15.05.2020

Tribunalul Argeș

drepturi salariale ale personalului din justiţie VRS 605,225;

Dosar 2580/109/2020 din 15.05.2020

Tribunalul Argeș

litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999) punerea în aplic.a dc.nr.51/11.11.2019 pron. de ICCJ priv.sal. la niv.max.;

Dosar 2581/109/2020 din 15.05.2020

Tribunalul Argeș

litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999) const.desf.activitate în cond,speciale potriv.cap.II,pct.8,din anexa la HG 1822/2004;înscrierea în doc.de ev.activ.af.stag.de cot;plata contrib.af.cond.spec. conf.Lg.223/2015;

Dosar 2582/109/2020 din 15.05.2020

Tribunalul Argeș

contestaţie decizie de pensionare DECIZIA NR. 382550/24.03.2020;

Dosar 2583/109/2020 din 15.05.2020

Tribunalul Argeș

ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. pt.suma de 117.503,93 lei;

Dosar 2584/109/2020 din 15.05.2020

Tribunalul Argeș

recalculare pensie VAL. ADEV;

Dosar 2585/109/2020 din 15.05.2020

Tribunalul Argeș

recalculare pensie VAL. ADEV .;

Dosar 2586/109/2020 din 15.05.2020

Tribunalul Argeș

contestaţie decizie de pensionare DECIZIA NR. 370411;

Dosar 2587/109/2020 din 15.05.2020

Tribunalul Argeș

obligaţie de a face;

Dosar 2588/109/2020 din 15.05.2020

Tribunalul Argeș

obligaţie de a face;

Dosar 2589/109/2020 din 15.05.2020

Tribunalul Argeș

litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999) anul.dc.30/27.03.2020 de imputare a sumei de 7935 lei şi exonerarea de la plata acesteia;susp. executare dc.30/27.03.2020;oblig.rest.dr.sal;anul.dc.29/27.03.2020;anuld.38/08.04.2020;

Dosar 2590/109/2020 din 15.05.2020

Tribunalul Argeș

recalculare pensie INDICE DE CORECŢIE;

Dosar 2591/109/2020 din 15.05.2020

Tribunalul Argeș

contestaţie decizie de pensionare DECIZIA NR. 382987/14.04.2020;

Dosar 2592/109/2020 din 15.05.2020

Tribunalul Argeș

recalculare pensie VAL. ADEV.;

Dosar 2593/109/2020 din 15.05.2020

Tribunalul Argeș

recalculare pensie VAL. ADEV.;

Dosar 2594/109/2020 din 15.05.2020

Tribunalul Argeș

recalculare pensie VAL ADEV.;

Dosar 2595/109/2020 din 15.05.2020

Tribunalul Argeș

recalculare pensie VAL. ADEV.;