Spete jurisprudenta

Decizie - 16.12.2014

Drept civil. Exercitarea autorităţii părinteşti după divorţ atunci când unul din părinţi locuieşte în altă ţară.

Decizie - 17.11.2008

Măsuri de protecţie specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi. Urmărirea interesului superior al copilului.

Decizie - 23.10.2008

Divorţ. Conflict de jurisdicţie. Competenţa instanţei române sesizate anterior dobândirii de către România a calităţii de membru al U.E. Excepţia litispendenţei internaţionale.

Decizie - 20.10.2008

Divorţ. Încălcarea principiului dreptului la apărare. Nelegalitate. Casare cu trimitere spre rejudecare.

Decizie - 06.10.2008

Divorţ. Casare cu trimitere spre rejudecare . Încălcarea principiului dreptului la apărare şi a principiului contradictorialităţii.

Decizie - 18.06.2008

Excepţia de nelegalitate a dispoziţiilor art.2 al. 1 din H.G. nr. 1025/2006 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.

Decizie - 02.06.2008

Obligaţie de întreţinere. Cerere de stabilire a pensiei de întreţinere în cotă procentuală. Calculul valoric a pensiei de către instanţa de judecată. Caracterul normei de hrană . Neluare în considerare.

Decizie - 26.05.2008

Acţiune în stabilirea paternităţii. Nepronunţarea instanţei de apel pe toate motivele de apel invocate şi pe probele solicitate legal prin motivele scrise de apel. Nelegalitate.

Decizie - 19.05.2008

Culpă procesuală. Greşita obligare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului la plata cheltuielilor de judecată.

Decizie - 22.01.2008

Divorţ. Efectele divorţului cu privire la numele soţilor

Decizie - 25.10.2005

Exercitarea drepturilor şi obligaţiilor părinteşti reglementate de legea nr. 272-2004