Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 20.12.2011

Anularea procedurii de atribuire. Principiul disponibilităţii în procedura de soluţionare a contestaţiilor. Efectele hotărârilor judecătoreşti pronunţate în etapele anteriore ale aceleaşi proceduri

Decizie - 15.12.2011

Contract comercial. Interpretare. Rezoluţiunea contractului

Decizie - 13.12.2011

Energie electrică. Consum fraudulos. Stabilire consum. Despăgubiri

Decizie - 23.11.2011

Recurs - plata stimulentelor şi cadourilor de Paşti prevăzute în CCM personalului unităţilor bugetare reorganizate conform Legii 329/2009

Decizie - 22.11.2011

Legea nr. 85/2006 – art. 138. Acţiunea formulată de lichidatorul judiciar în temeiul art. 318 din Legea nr. 85/2006. Admiterea acţiunii – obligarea pârâţilor, foşti administratori statutari, să suporte pasivul societăţii comerciale debitoare, în teme...

Decizie - 21.11.2011

Drept procesual civil. Încheiere premergătoare prin care nu s-a întrerupt cursul judecăţii. Recurs. Inadmisibilitate

Decizie - 14.11.2011

Sancţiune disciplinară aplicată nelegal

Decizie - 14.11.2011

Eroare materială în sensul dispoziţiilor art. 318 Cod procedură civilă

Decizie - 10.11.2011

Autovehicule abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale. Definiţie. Natura actelor emise în aplicarea Legii nr. 421/2002 şi calea de contestare

Decizie - 09.11.2011

Suspendarea plăţii pensiei

Decizie - 09.11.2011

Desfacerea contractului de munca ca urmare a deschiderii procedurii insolvenţei

Decizie - 19.10.2011

. Recurs - contestaţie decizie suspendare pensie invaliditate grad III

Decizie - 18.10.2011

Legea nr. 85/2006. Cerere formulată de reclamanţii administratori statutari pentru deschiderea procedurii simplificate a falimentului. Declaraţia dată ulterior de aceştia, că societatea comercială nu se află în stare de insolvenţă. Respingerea acţiun...

Decizie - 17.10.2011

Cerere de pensionare depusă sub imperiul legii 19/2000 şi soluţionată sub imperiul legii 263/2010. Legea aplicabilă.

Decizie - 12.10.2011

Modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art.5 alin.1 lit.b din legea nr. 221/2009 privind obligaţia statului de acordare a despăgubirilor reprezentând echivalentul valorii bunurilor confiscate prin hotărârea de condamnare.

Decizie - 10.10.2011

Contestaţie în anulare - greşeală materială ca urmare a omisiunii sau confundării unor date sau elemente importante, determinante în soluţia pronunţată existente la dosar.

Decizie - 03.10.2011

Drept procesual civil. Litigiu de asigurări sociale. Nerespectarea principiului contradictorialităţii

Decizie - 28.09.2011

Modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate privind beneficiul compensaţiei în situaţia concedierii pentru motive care nu ţin de persoana salariatului.

Decizie - 22.09.2011

Opoziţia creditorului unei societăţi comerciale la cesiunea de părţi sociale decisă de asociatul unic al societăţii . Natura juridică a opoziţiei şi efectele acesteia.

Decizie - 19.09.2011

Drept procesual civil. Cereri accesorii. Admiterea cererii de atac