Spete jurisprudenta

Decizie - 21.09.2015

Cerere reconvenţională. Condiţii de admisibilitate. Posibilitatea încuviinţării şi administrării probelor în apel, a căror necesitate rezultă din dezbateri în ipoteza decăderii pârâtei, în faţa instanţei de fond, ca urmare a neindicării acestora prin întâ

Decizie - 04.05.2009

Evacuarea chiriaşilor din imobilul restituit în baza Legii nr. 10/2001. Cerere reconvenţională având ca obiect obligarea reclamanţilor la plata de despăgubiri pentru sporul de valoare adus imobilului în perioada în care pârâta l-a ocupat în calitate ...

Decizie - 09.12.2008

Cerere de repunere în termen.

Decizie - 11.06.2007

Apelul Parchetului –caracterul apelului (în favoarea sau în defavoarea inculpatului) Suplimentarea, în şedinţă, a motivelor de apel. În situaţia în care există contradicţii se vor avea în vedere motivele scrise de apel

Decizie - 20.02.2007

Interpretarea art. 45 alin. 1 din legea nr. 128/1997. reducerea cu 2 ore a normei didactice pentru personalul didactic cu peste 25 ani vechime şi gradul didactic i conferă dreptul acestor persoane de a fi salarizată pentru activitatea depusă suplimentar

Decizie - 09.01.2007

Cereri noi făcute la instanţa de apel. Art.294 cod procedură civilă

Decizie - 05.04.2006

RECURS ÎMPOTRIVA UNEI DECIZII CIVILE PRIN CARE S-A CONSTATAT PERIMAREA UNEI CERERI DE REVIZUIRE FORMULATĂ ÎMPOTRIVA UNEI DECIZII CIVILE DATĂ DE O INSTANŢĂ DE RECURS .INADMISIBILITATE

Decizie - 14.03.2006

Calea de atac, în materia cererilor soluţionate conform dispoziţiilor art.581 cod procedură civilă

Decizie - 16.01.2006

Întrerupere executare pedeapsă. Probe