Spete jurisprudenta

Decizie - 19.10.2011

DAUNE MATERIALE SI MORALE - ART. 504 COD PROCEDURA PENALA

Decizie - 19.10.2011

DAUNE MATERIALE ŞI MORALE – ART. 504 COD PROCEDURĂ PENALĂ

Decizie - 01.09.2011

Imprecizie ce deschide calea lămuririi hotărârii în condiţiile art. 2811 din Codul de procedură civilă.

Decizie - 10.05.2011

MAJORĂRI DE ÎNTÂRZIERE. NELEGALA OBLIGARE A ASIGURATORULUI LA PLATA ACESTORA.

Decizie - 10.05.2011

DESPĂGUBIRI

Decizie - 26.04.2011

DESPĂGUBIRI

Decizie - 29.03.2011

Despagubiri.

Decizie - 15.02.2011

Recurs. Despagubiri. Penalitati

Decizie - 01.06.2010

RECURS.DAUNE MORALE. APRECIEREA CUANTUMULUI ACESTORA

Decizie - 07.05.2009

LATURA CIVILA . OMITEREA INDICARII TEMEIULUI DE DREPT ÎN BAZA CARUIA ORGANELE COMPETENTE URMEAZA A CALCULA ACCESORIILE ( DOBÂNZILE SI PENALITATILE DE ÎNTÂRZIERE ). DESI INCULPATUL A FOST OBLIGAT LA PLATA PREJUDICIULUI CAUZAT BUGETULUI DE STAT, A OMI...

Decizie - 19.11.2007

Despagubiri. Lipsa capacitatii de exercitiu a sucursalei persoanei juridice. Existenta legitimarii procesuale pasive în conditiile art. 41 alin. 2 Cod procedura civila. Neincidenta exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive

Decizie - 13.11.2007

DESPAGUBIRI. Cerere de acordare despagubiri pentru sporul de valoare adus imobilului restituit în baza Legii nr. 10/2001- fostului proprietar. Solutionarea gresita a cauzei pe calea exceptiei autoritatii lucrului judecat, de catre prima i...

Decizie - 04.10.2007

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. TICHETE DE MASA. - art.1 si urm. din Legea 142/1998

Decizie - 20.09.2007

Vatamare corporala din culpa. Despagubiri materiale.

Decizie - 21.05.2007

LITIGIU DE MUNCA DREPTURILE CUVENITE CADRELOR DIDACTICE PENTRU ORELE PRESTATE ÎN PLUS FATA DE NORMA DIDACTICA: ADMISIBILITATE