Pretenţii

Sentinţă civilă 9606 din 02.07.2015


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI

SENTINŢA CIVILA  NR. 9606

 ŞEDINŢA PUBLICA DIN DATA DE 02 IULIE 2015

INSTANŢA CONSTITUITĂ  DIN:

PREŞEDINTE:  ..

GREFIER …

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantii … şi pe pârâtele …, având ca obiect  „pretenţii”.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publica de la data de 04.06.2015 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la termenul respectiv, încheiere care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 18.06.2015 şi 02.07.2015, când în aceeaşi compunere a hotărât următoarele:

INSTANŢA

Asupra cauzei de fata deliberand, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti la data de … sub nr. …, reclamantii .. au solicitat instantei in contradictoriu cu paratele …., obligarea paratelor la plata sumei de 50.000 lei catre fiecare reclamant, cu titlu de daune morale, ca urmare a leziunilor  suferite in urma accidentului rutier din data de 12.04.2014.

In motivarea cererii, reclamantii au aratat ca in data de … în jurul orelor 11:50 pârâta . … a condus autoturismul auto marca Dacia Logan cu numărul de înmatriculare … pe DN73 în afara localităţii …. din direcţia …i către ….. In zona kilometrului 113 + 500 m, parata .. nu a adaptat viteza la condiţiile de drum „carosabil umed", motiv pentru care a derapat, a pătruns pe contrasens şi a tamponat autoturismul marca Dacia Logan cu numărul de înmatriculare … care era condus regulamentar din sens opus de către  reclamantul …. Din dinamica impactului reclamantul … care era conducătorul auto, cât şi pasagerul .. au suferit leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare sub 90 de zile îngrijiri medicale.

In urma accidentului rutier reclamantul … a necesitat 40-45 de zile de îngrijiri medicale, aşa cum rezultă din certificatul medico - legal nr. … mai 2014, emis de Cabinetul de Medicină Legală C.. - Serviciul de Medicină Legală A….

De asemenea, reclamantul … în urma accidentului rutiera necesitat 40-45 de zile de îngrijiri medicale, aşa cum rezultă din certificatul medico - legal nr. .., emis de Cabinetul de Medicină Legală .. - Serviciul de Medicină Legală A….

Toate aceste aspecte rezultă din referatul cu propunerea de clasare a cauzei penale ce a făcut obiectul dosarului nr. …. şi în care s-a pronunţat ordonanţa de clasare din data de 21 iunie 2014.

Din actele de cercetare penală rezultă într-un mod fără echivoc faptul că vinovată de producerea accidentului rutier se face pârâta ….

In prezenta cauză sunt întrunite elementele răspunderii civile delictuale existând legătură de cauzalitate între fapta pârâtei şi vătămările suferite, atât din perspectiva prejudiciului material, cât şi a daunelor morale.

Fapta ilicită a pârâtei constă în nerespectarea normelor Codului Rutier, sens în care nu a adaptat viteza la condiţiile de drum, motiv pentru care a derapat şi a pătruns pe contrasens.

Urmare a faptei ilicite a reclamantei s-a produs accidentul rutier din data de …, sens în care ei au suferit leziuni traumatice ce au necesitat pentru fiecare în parte 40-45 de zile de îngrijiri medicale, astfel încât aceştia au suferit un prejudiciu. Există legătură de cauzalitate între fapta ilicită a pârâtei şi prejudiciul produs. De asemenea, există şi vinovăţia pârâtei având în vedere imprudenţa cu care a acţionat, manifestată sub forma culpei. Sunt întrunite astfel toate elementele răspunderii civile delictuale.

Pârâta deţinea la momentul producerii accidentului rutier poliţa de asigurare de răspundere civilă auto RCA seria …. încheiată la Societatea de Asigurare - Reasigurare …. S.A., valabilă pe perioada ….

Prin contractul de asigurare, asigurătorul şi-a asumat expres obligaţia de a suporta pagubele cauzate de asigurat în caz de accident auto imputabil, în acest sens fiind şi dispoziţiile art. 49 alin. din Legea 136/1995.

Potrivit art. 49 din Legea 136/1995, în asigurarea de răspundere civilă, asigurătorul se obligă să plătească o despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul răspunde în baza legii faţă de persoanele păgubite.

Pentru prejudiciile încercate prin producerea unui accident de circulaţie, se angajează răspunderea asigurătorului, ca efect al asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, art. 54 din Legea nr. 136/1995, stipulând expres faptul că, în cazul stabilirii despăgubirii prin hotărâre judecătorească, dreptul persoanelor păgubite prin accidente produse de vehicule, se exercită împotriva asigurătorului de răspundere civilă, în limitele obligaţiei acestuia.

Acesta este considerentul pentru care în prezenta cauză au chemat în calitate de pârâtă şi Societatea de Asigurare - Reasigurare … S.A.

S-a solicitat instanţei ataşarea dosarului … al Parchetului de pe lângă Judecătoria …, pe lângă înscrisurile ataşate prezentei acţiuni.

La data de 03.11.2014 parata Societatea Asigurare … SA a formulat intampinare prin care a invocat exceptia netimbrarii actiunii iar pe fond, respingerea actiunii.

In motivare, parata a aratat ca asigurătorul RCA plăteşte despăgubiri nu pe baza delictuala ci in baza contractului de asigurare RCA, in conformitate cu termenii si condiţiile stabilite prin ordinele C.S.A. in vigoare la data producerii evenimentului rutier, respectiv Ordinul nr. 14/2011, termeni si condiţii care se constituie in clauzele contractului de asigurare RCA.

La acordarea daunelor morale instanta sa aiba in vedere: nr. de zile de îngrijiri medicale - 40-45 zile; faptul  reclamanţii nu au ramas cu infirmitate posttraumatica si nu le-a fost pusa viata in pericol; leziunile nu deosebit de grave, care au constat doar in imobilizare pe atela gipsata antebrahio-palmar membrul toracic stg, respectiv membrul toracic drept; cadrul socio-economic existent in România; jurisprudenta din România.

Acordarea de despăgubiri in urma producerii unui eveniment rutier nu trebuie sa constituie o îmbogăţire fara justa cauza, astfel cum s-a pronunţat Inalta Curte de Casaţie si Justiţie, Secţia Civila si de Proprietate Intelectuala, prin Decizia nr. 1179 din 11 februarie 2011, in care statuează principiul judecării in echitate la acordarea daunelor morale.

Despăgubirile reprezentând daune morale trebuie sa fie rezonabile, aprecierea si cuantificarea acestora sa fie justa si echitabila, sa corespunda prejudiciului moral real si efectiv produs victimei si suferite de aceasta, in asa fel sa nu se ajungă la o îmbogăţire fara just temei a celui îndreptăţit sa pretindă si sa primească daune morale.

Astfel, sumele solicitate in prezenta cauza sunt destul de mari si, daca ar fi acordate de catre instanţa de judecata in aceste condiţii, ar depasi graniţele unor daune morale rezonabile si funcţia pe care aceste daune morale o au: aceea de compensare pentru părţile vătămate care au fost supuse unor suferinţe fizice si psihice.

Instanta trebuie sa analizeze cu obiectivitate daunele morale solicitate de reclamant, respectând principiile statuate prin dispoziţiile art. 49 ale Ordinului CSA nr. 14/2011, conform cărora daunele morale se acorda in conformitate cu legislaţia si jurisprudenta din România.

In acest sens s-au pronunţat Inalta Curte de Casaţie si Justiţie prin decizia nr. … aferenta ds. …/108/2010 care a reţinut următoarele: "Cuantumul daunelor morale trebuie sa asigure doar repararea prejudiciului moral, nu si a celui material, pe care părţile vătămate puteau sa-l pretindă in mod separat , tinandu-se cont, de criteriile stabilite de actele normative respective (normele CSA valabile la data evenimentului, respectiv Ordinul CSA nr. 14/2011, dar si de contextul economico - social in care părţile vătămate se afla, stabilirea cuantumului despăgubirilor morale fiind, intr-adevar, atributul instanţei de judecata, insa nu pe criterii subiective, ci pe criteriile obiective, care trebuie sa fie relevate si justificate. ";

- Curtea Suprema de Justiţie a României, Secţia Civila, prin Decizia nr. 62 din 10 ianuarie 2001 a reţinut cu valoare de principiu ca aprecierea judecătorului privind evaluarea daunelor morale este subiectiva, dar criteriile care au stat la baza cuantumului despăgubirilor sunt obiective si pot forma obiectul controlului instanţei superioare. Curtea a impartasit criteriul general evocat de instanţa europeana, potrivit căruia despăgubirile trebuie sa prezinte un raport rezonabil de proportionalitate având in vedere gradul de lezare a valorilor sociale ocrotite, intensitatea si gravitatea atingerii adusa acesteia (instanţa suprema a avut in vedere Cauza Tolstoy Miloslovsky vs Regatul Unit).

De asemenea, Curtea de Apel Bucureşti s-a pronunţat prin decizia nr. …/31.05.2012, unde a statuat ca "la stabilirea cuantumului daunelor morale, trebuie sa se aiba in vedere ca acestea sa aiba efecte compensatorii.... Se poate acorda victimei o suma de bani cu caracter compensatoriu, tinzând la oferirea unui echivalent, care, prin excelenta, poate fi o suma de bani, care ii permite sa-si aline, prin anumite avantaje, rezultatul dezagreabil al faptei ilicite… Aşadar, ceea ce trebuie evaluat, in realitate, este despagubirea care vine sa compenseze prejudiciul, nu prejudiciul ca atare. Pe cale de consecinţa, cu privire la stabilirea cuantumului daunelor morale, instanţa va avea in vedere ca acestea sa aiba efecte compensatorii, neputand sa constituie nici amenzi excesive pentru autorii daunelor si nici venituri nejustificate pentru victimele acestora ".

Asa fiind, scopul despăgubirii cu titlu de dauna morala consta exclusiv in compensarea suferinţei, fizice sau psihice, a victimei. Dincolo de funcţia (scopul) compensatorie, nu mai poate exista nimic sub aspectul daunelor morale si, ca urmare, acestea nu pot fi acordate sub nici o alta motivare.

La stabilirea cuantumului daunelor este necesar sa se aiba in vedere si imprejurarile concrete in care s-a produs faptul prejudiciabil. Situaţia este diferita fata de o fapta săvârşita cu intenţie. Cu alte cuvinte, atâta timp cat pentru o infracţiune de vătămare corporala grava, pentru care autorul infracţiunii a primit 3 ani de închisoare, iar daunele morale acordate victimei au fost in cuantum de 20.000 lei (cf. sentinţa penala ataşata), nu se poate accepta acordarea unor despăgubiri morale in cuantum de 100.000 lei in cazul unei infracţiuni de vătămare corporala din culpa, care a necesitat pentru vindecare un nr.de 40-45 zile de îngrijiri medicale.

Chiar daca este delicat sa se vorbească despre rolul pe care l-a avut in societate o persoana, despre suferinţa pe care a produs-o vătămarea corporala, despre posibilităţile unei persoane de a susţine familia, de a contribui la intretinerea familiei, trebuie spus inainte de toate ca a fost vorba despre un eveniment produs din culpa si ca sumele pe care cei vătămaţi pot sa le primească trebuie sa se raporteze si la imprejurarile in care s-a produs evenimentul asigurat -vătămare corporala din culpa.

Concluzionand, la cuantificarea despăgubirilor, instanta trebuie sa aiba in vedere: nr. de zile de ingrijiri medicale - 40-45 zile; faptul ca reclamanţii nu au rămas cu infirmitate posttraumatica si nu le-a fost pusa viata in pericol; leziunile nu deosebit de grave, care au constat doar in imobilizare pe atela gipsata antebrahio-palmar membrul toracic stg, respectiv membrul toracic drept; despăgubirile sa nu aiba un caracter punitiv ( specific sistemului de drept american -punitive damages ) si nici sa nu se transforme intr-o sursa de câştiguri exagerate ci doar sa compenseze de o maniera rezonabila si justificata suferinţele indurate, preintampinand imbogatirea fara justa cauza; sa nu existe discrepante majore intre sancţiunea aplicata pe latura penala si despăgubirile acordate pe latura civila persoanelor prejudiciate; sa fie asigurat un echilibru intre condamnarea pe latura penala a inculpatului si acordarea daunelor morale, tinind cont si de faptul ca inclusiv aplicarea unei pedepse inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii reţinute in sarcina sa reprezintă o reparaţie a prejudiciului moral cauzat partilor civile.

In continuare, parata a invocat mai multe hotarari pronuntate in cauze cu acest obiect.

Cu privire la cheltuielile de judecata, s-a solicitat aplicarea dispozitiilor art. 451 alin. 2 NCPC.

In drept, au fost invocate disp. art. 205 si urm. din Legea 134/2010 privind Cod. proc. civ., art. 49, 50 alin. 2, 55 din Legea nr. 136/1995, Ordinul CSA nr. 14/2011.

La data de 11.11.2014 parata … a formulat intampinare si cerere de chemare in garantie.

In motivare, parata a aratat ca accidentul dintre cele doua autovehicule este urmarea unui caz fortuit, independent de culpa. Aparitia intempestiva a animalului de mare gabarit pe carosabil este cauza care a determinat efectuarea manevrelor de evitare a acestuia, si respectiv acrosarea autovehiculului condus de reclamanti.

In acest sens sunt si constatarile procesului verbal de cercetare la fata locului din data de 12.04.2014 ale organului de cercetare al politiei judiciare din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie …, unde au fost consemnate declaratiile ambilor soferi implicati in producerea accidentului. Cu prilejul luarii declaratiilor, la fata locului reclamantul .. confirmat apararea sa, dupa cum urmeaza:”conducatorul auto s-a sperciat, observand un animal care s-a apropiat de partea carosabila, a tras brusc de volan spre stanga”. Prin urmare, motivarea reclamantilor in sensul ca accidnetul s-ar fi produs din pricina neadaptarii vitezei la conditiile de carosabil umed sunt nefondate si vadesc reaua credinta a reclamantilor prin ascunderea imprejurarillor concrete ale producerii evenimentului.

Chiar daca s-ar considera starea carosabilului umed drept cauza concurenta, instanta trebuie sa aiba in vedere ca procesul verbal de cercetare la fata locului din data de … care atesta constatarile de fapt nu a fost niciodata infirmat in cadrul actelor de cercetare penala ulterioara, acesta ramanand in fiinta.

De altfel, prin ordonanta din data de … Parchetul de pe langa Judecatoria … a confirmat in mod corect referatul de clasare din 11.06.2014. Motivul pentru care nu a fost invocata existenta cazului fortuit de catre organul de urmarire penala il reprezinta tocmai faptul ca nu a fost necesara avansarea cercetarilor impotriva paratei.

In ceea ce priveste prejudiciul, parata a aratat ca acesta a fost deja acoperit de catre societatea de asigurare si nici nu este cert.

Reclamantii se limiteaza doar la analiza pretinsei fapte ilicite iar la prejudiciu se refera doar prin indicarea cuantumului necesar acoperirii lui, iar nu si la consecintele concrepe pe care aceste daune ar trebui sa le acopere. De altfel, vatamarea corporala care a fost produsa reclamantilor este rezultatul propriei culpe intrucat acestia nu purtau centura de siguranta, astfel cum rezulta si din cerificatul medico-legal nr. ….

In acest context se poate discuta de o alta cauza de exonerare de raspundere, si anume fapta victimei insasi.

S-a mai aratat de catre parata ca nu exista legatura de cauzalitate intre fapta si prejudiciu si nici vinovatia sa.

In drept, s-au invocat prevederile art. 205 Cod procedura civila, art. 1351 Cod civil.

La aceeasi data parata a formulat cerere de chemare in garantie a paratei Societatea de Asigurare …. SA (f. 8-11).

La data de 03.12.2014 reclamantii … au formulat intampinare cu privire la cererea de chemare in garantie formulata de parata …, intampinare prin care s-a solicitat respingerea ca inadmisibila a cererii de chemare în garanţie formulată de către pârâta ... In prezenta cauză chematul în garanţie, are calitatea de pârât. In aceste condiţii nu sunt îndeplinite condiţiile cererii de chemare în garanţie prevăzute de disp. art 72 NCPC, deoarece pe calea cererii de chemare în garanţie se introduce în cauză o terţă persoană, respectiv o persoană care nu este parte în proces.

La data de 04.12.2014 reclamantii .. au formulat raspuns la intampinarea paratei .. prin care se invedereaza ca nu poate fi primită apărarea pârâtei potrivit căreia accidentul s-a produs ca urmare a unui caz fortuit, respectiv apariţia intempestivă a unei vaci pe carosabil. La locul producerii accidentului diferenţa de nivel dintre partea carosabilă şi câmpul din imediata apropiere este de peste 1.5 metri. Mai mult decat atat, vaca se afla pe câmp la distanţă de partea carosabilă şi nu avea cum să sară pe carosabil datorită diferenţei de nivel. Această apărare a pârâtei este neconformă realităţii şi o încercare a acesteia de a se exonera de culpă şi denotă o atitudine nesinceră faţă de accidentul pe care l-a provocat.

Nu poate fi primită apărarea pârâtei potrivit căreia carosabilul nu ar fi fost umed.

Acest aspect a fost consemnat în cuprinsul cercetărilor efectuate în dosarul penal nr. … şi nu a fost contestat de către pârâtă.

Mai mult decat atat, aceasta si-a recunoscut vinovatia in producerea accidentului la momentul la care a predat polita RCA pentru acoperirea daunei cu privire la autoturismul lor.

Nu poate fi primita apararea pârâtei potrivit căreia nu există prejudiciu şi nu li s-ar fi restrâns posibilităţile de viaţă familială şi socială.

Reclamantul …. a suferit un traumatism cranio cerebral cu risc NCH crescut. In cuprinsul certificatului medico - legal se arata că a avut un hematom epicranian frontal, bilateral cu incluziuni aerice. Se precizează de asemenea că s-a evacuat hematomul. Existenţa unei leziuni cu risc crescut la nivelul craniului reprezintă o leziune gravă şi care pune viaţa în pericol. In afară de această leziune la nivel cranian se specifică şi că a suferit o fractură de radius drept pentru care s-a practicat aparat gipsat timp de 5 săptămâni. Leziunile au fost grave în condiţiile în care s-a dispus examinarea cu ajutorul computerului tomograf a craniului şi a coloanei cervicale şi totodată ecografie abdominală. Totodată se specifică în foaia de observaţii sindrom alergic. In aceste condiţii leziunile au fost grave fiind de natură a-i pune viaţa în pericol şi totodată producând o durere profundă şi greu suportabilă.

Este de menţionat faptul că, întotdeauna după ce se înlătură aparatul gipsat, urmează o perioadă de recuperare până la recăpătarea funcţionalităţii zonei fracturate.

Avându-se în vedere că fractura s-a produs la nivelul membrului toracic drept, respectiv fractură epifiză distală radius şi ţinând şi cont de faptul că este student, ca urmare a acestei leziuni şi imobilizări i-a fost afectat programul de viaţă şi programul şcolar, neputând scrie şi lua notiţe.

De asemenea, ca urmare a sindromului alergic  şi traumatismului cranian durerile de cap au continuat să persiste o perioadă de timp îndelungată, afectându-i stilul de viaţă şi programul şcolar.

In aceste condiţii cuantumul daunelor morale solicitat este unul rezonabil şi în acord cu jurisprudenţa din România.

Reclamantul… arata ca a suferit: luxaţie etacarpofalangiană cu mic fragment osos smuls din epifiza proximală. Smulgerea unui fragment osos denotă existenţa unei fracturi cu deplasare mult mai greu de recuperat şi care produce o durere mult mai exacerbată. Existenţa acestei fracturi l-a determinat să nu poata folosi mâna stângă fîindu-i afectat stilul de viaţă, fiind în imposibilitate de a desfăşura vreo activitate lucrativă; Contuzie coloană sacrată. Existenţa unei vătămări la nivelul coloanei chiar fără existenţa unei fracturi duce la reducerea mobilităţii, la afectarea stilului de viaţă şi la imposibilitatea de a desfăşura activităţi. A existat riscul real al unei vătămări mult mai grave la nivelul coloanei, fapt care ar fi putut determina o infirmitate permanentă. Prin urmare se află în ipoteza unei leziuni ce pune în pericol viaţa în sensul că, poate determina o infirmitate în condiţiile în care ar fi fost afectaţi nervii spinali. Analiza leziunilor care pot pune în pericol viaţa trebuie făcută în raport de urmările ce pot apărea prin lezarea unei zone, sau a unui organ; Contuzie forte 1/3 medie gambă stângă cu hematom. Şi această leziune determină o alterare a stării sale de sănătate în condiţiile în care este diagnosticat cu gută. Existenţa unor alte leziuni la nivelul membrelor nu fac altceva decât să exacerbeze şi să amplifice boala; Contuzie forte braţ drept. Şi această leziune a determinat o alterare a stării sale de sănătate în raport de cele prezentate anterior şi având în vedere şi afectarea membrului superior stâng unde a suferit o fractură, practic existenţa unor leziuni la ambele mâini au determinat imposibilitatea desfăşurării unor activităţi lucrative.

Este evident faptul că, existenţa mai multor leziuni situate la structuri anatomice diferite determină atât un grad mai mare de risc, o perioadă de imobilizare mai mare marcată şi de suferinţă profundă cu atât mai mult cu cât el era diagnosticat anterior cu gută şi hipertensiune arterială .

Accidentele prin natura lor şi leziunile produse creează un grad de risc mai ridicat în evoluţie şi prognostic în condiţiile în care pacientul este suferind de boli cronice, în cazul sau hipertensiune arterială şi gută.

In aceste condiţii cuantumul daunelor morale solicitate este unul rezonabil şi în acord cu jurisprudenţa din România.

Concluzionând prejudiciul există, deoarece s-au restrâns posibilităţile de viaţă familială şi socială.

Nu poate fi primită apărarea pârâtei potrivit căreia prejudiciul a fost acoperit de către societatea de Asigurare … S.A. în condiţiile în care aceasta arată prin întâmpinare că prejudiciul ca urmare a vătămării integrităţii corporale şi a sănătăţii lor nu a fost acoperit.

Nu poate fi primită apărarea pârâtei potrivit căreia ei nu purtau centuri de siguranţă.

… purta centură de siguranţă iar … a purtat centură de siguranţă, dar ca urmare a impactului violent aceasta s-a desprins.

Nu poate fi primita apărarea pârâtei potrivit căreia nu există raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu.

Această legătură de cauzalitate rezultă din conduita culpabilă a pârâtei care nu a respectat normele Codului Rutier, iar urmare a nerespectării acestor dispoziţii legale a produs acest accident din vina acesteia ce s-a soldat cu vătămarea lor corporală.

Nu poate fi primită apărarea pârâtei privind lipsa vinovăţiei, în condiţiile în care pârâta nu a respectat dispoziţiile legale din Codul Rutier.Nu poate fi reţinută incidenţa cazului fortuit în condiţiile în care animalul nu a pătruns pe carosabil iar pârâta nu a adaptat viteza de mers la condiţiile de drum, cu atât mai mult cu cât în zonă exista şi un indicator „Atenţie animale", aşa cum rezultă din procesul verbal de cercetare la faţa locului în care se arată că, în zona producerii accidentului exista indicator curbă la dreapta şi indicator animale.

Invedereaza instantei ca se opun audierii martorului … în condiţiile în care ulterior producerii accidentului au constatat că acesta este o persoană foarte apropiată pârâtei şi în condiţiile în care după producerea accidentului acesta era interesat mai mult de soarta câinelui domniei sale decât de soarta lor care erau accidentaţi.

Din discuţiile purtate acesta are o relaţie foarte apropiată cu pârâta şi nu poate fi un martor imparţial.

Totodata, au inteles că are pregătire medicală însă nu le-a acordat nici un ajutor ulterior accidentului.

Pe bancheta din spate a autoturismului condus de pârâtă se afla nesupravegheat un câine care evident i-a distras atenţia.

In drept, s-au invocat dispozitiile art. 201 NCPC.

La data de 04.12.2014 reclamantii … au formulat raspuns la intampinarea formulata de catre parata-reclamanta SC … SA, solicitand respingerea exceptiei netimbrării acţiunii invocată de pârâtă ca nefondată, având în vedere faptul că au achitat taxa judiciară de timbru pusă în vedere de instanţa de judecată. Pe fond, s-au reiterat aspectele invederate in raspunsul la intampinare mentionat anterior.

In drept,  au fost invocate  disp. art. 201 NCPC.

La termenul de judecata din data de 12.02.2015 instanta a anulat ca netimbrata cererea de chemare in garantie formulata de parata ….. (f. 68 vol. II).

Sub aspectul probatoriului s-a incuviintat si administrat de catre instanta proba cu inscrisuri, proba cu interogatoriul reclamantilor si proba cu declaratiile martorului …, audiat la cererea paratei …..

S-a anexat, in copie, dosarul de urmarire penala nr. .. instrumentat de Parchetul de pe langa Judecatoria ....

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

In fapt, la data de … a avut loc un accident auto soldat cu vatamarea corporala a celor doi reclamanti.

Din referatul intocmit in dosarul de urmarire penala nr. .. instrumentat de Parchetul de pe langa Judecatoria … rezulta ca la data de …, in jurul orelor … parata .. a condus autoturimsul Dacia Logan cu nr. de inmatriculare .. pe DN 73 in afara localitatii …, din directia …i catre …iar in zona KM 113+500 nu a adaptat viteza la conditiile de drum - carosabil umed, motiv pentru care a derapat, a patruns pe contrasens si a tamponat autoturismul Dacia Logan cu nr. de inmatriculare .., care era condus regulamentar din sens opus de catre ….

Din dinamica impactului … cat si pasagerul .. au suferit leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare sub 90 de zile ingrijiri medicale (f. 90, vol. II).

Prin ordonanta din data de 14.06.2014 s-a dispus clasarea cauzei penale cu privire la savarsirea infractiunilor de vatamare din culpa, fapta prevazuta si pedepsita de art. 196 alin. 2 si 3 Cod penal (f. 134, vol. II).

In drept, potrivit art. 1357 Cod civil cel care cauzeaza altuia un prejudiciu printr-o fapta ilicita, savarsita cu vinovatie, este obligat sa il repare. Autorul prejudiciului raspunde pentru cea mai usoara culpa.

Pentru a fi in prezenta raspunderii civile delictuale trebuie dovedite existenta faptei ilicite, a prejudiciului, a legaturii de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu si a vinovatiei.

În ceea ce priveşte fapta ilicită instanţa reţine că aceasta presupune orice faptă, prin care încălcându-se normele dreptului obiectiv sunt cauzate prejudicii dreptului subiectiv sau intereselor aparţinând unei persoane. Aceasta poate consta într-o actiune, care este manifestarea exterioara a unei atitudini de constiinta si vointa sau inactiune.

In cazul concret, fapta ilicita a paratei .. a constat in aceea ca nu a adaptat viteza la conditiile de mers, a patruns pe contrasens si s-a tamponat cu autovehiculul condus de catre reclamant. Forma de vinovatie este, evident, culpa.

S-au invocat de catre parata drept cauze care inlatura vinovatia cazul fortuit si fapta victimei insasi.

In ceea ce priveste cazul fortuit, parata a aratat ca fapta sa a fost cauzata de patrunderea intempestiva pe carosabil a unui animal de mari dimensiuni, respectiv a unei vaci.

Sustinerile paratei nu sunt confirmate insa de cercetarile efectuate de organele de urmarire penala. Astfel, in procesul verbal de cercetare la fata locului s-a consemnat faptul ca parata a declarat ca in zona KM 113+500 metri, din partea dreapta a sensului de mers, din camp, o vaca a vrut sa patrunda pe carosabil, s-a speriat si a virat stanga (f. 94 verso). De asemenea, s-a consemnat ca reclamantul … a declarat ca parata s-a speriat observand un animal care s-a apropiat de partea carosabila din partea dreapta a sensului de deplasare.

In declaratia data in fata organelor de cercetare penala reclamantul … a aratat ca pe partea stanga a drumului in directia sa de mers se afla o vaca in miscare indreptrandu-se spre carosabil, dar care nu a patruns pe acesta, oprindu-se inaintea santului de pe marginea drumului (f. 108, vol. II).

Parata …. a declarat in fata organelor de urmarire penala ca “pe camp, o vaca se deplasa foarte repede spre carosabil, iar cand a ajuns la santul de pe marginea drumului s-a opintit marindu-si viteza. In acel moment am intrat in panica, am actionat sistemul de franare brusc iar autoturismul a derapat” (f. 117, vol. II).

In consecinta, instanta constata ca animalul invocat de parata nu a patruns pe partea carosabila a drumului, parata speriindu-se de faptul ca acesta urma sa patrunda  pe carosabil.

Intrucat declaratia martorului ….. nu se coroboreaza cu materialul probator anterior mentionat, instanta urmeaza sa o inlatura ca nesincera (f. 153).

Instanta constata ca pe parcursul cercetarilor penale parata nu a invocat cazul fortuit. Acesta nu a fost retinut nici de organele de urmarire penala, prin ordonanta procurorului dispunandu-se clasarea cauzei penale in baza art. 315 alin. 1 lit. b Cod procedura penala rap. la art. 16 alin. 1 lit. b Cod procedura penala dar nu pentru ca fapta nu a fost savarsita cu vinovatia ceruta de lege, ci pentru ca fapta a fost dezincriminata prin intrarea in vigoare a Noului Cod de procedura penala. Astfel, din referatul cu propunere de clasare a cauzei penale rezulta ca s-a analizat latura obiectiva a infractiunii, retinandu-se ca s-au produs leziuni corporale ce au necesitat sub 90 de zile de ingrijiri medicale, partea vatamata nu va ramane cu infirmitati, conducatorul auto nu se afla sub influenta bauturilor alcoolice si nici in desfasurarea unei activitati ce constituie prin ea insasi o infractiune (f. 90). In niciun moment nu s-a pus problema lipsei vinovatiei paratei.

Instanta constata ca parata nici nu a formulat cale de atac impotriva  ordonantei procurorului de clasare.

In ceea ce priveste fapta victimei insasi, instanta constata ca s-a invocat de catre parata faptul ca reclamantii nu purtau centura de siguranta. Or, nu se poate sustine ca faptul de a nu purta centura de siguranta este cel care a provocat, a pus in miscare sau a influentat actiunea reclamantei  - respectiv cea de a patrunde pe contrasens si a provoca accidentul. Acest aspect este relevant insa din punct de vedere al intinderii prejudiciului suferit de reclamanti.

Fata de aceste considerente, instanta retine ca vinovatia producerii accidentului din data de … ii apartine paratei.

In ceea ce priveste prejudiciul suferit de reclamanti, instanta constata ca in urma accidentului rutier reclamantul … a fost fost internat la Spitalul Clinic de Urgenta .. in perioada 12-14.04.2014 cu diagnosticul TCC minor cu GCS 15 puncte prin accident rutier. Plaga contuza bifrontala suturata. Fractura epifiza distala radius drept. Contuzie cervicala si toracoabdominala. Potrivit raportului de expertiza medico legala, acesta necesita 40-45 de zile de ingrijiri medicale. In urma leziunilor traumatice nu va ramane cu infirmitati (f. 109, vol. II).

In certificatul medico-legal intocmit la data de 09.05.2014 de medic specialist legist dr. .., s-a retinut ca la data accidentului reclamantul nu purta centura de siguranta (f. 128).

Reclamantul … a suferit in urma accidentului rutier urmatoarele: luxaţie metacarpofalangiană cu mic fragment osos smuls din epifiza proximală, falanga I, deget I,  plagi excoriate antebrat stang; contuzie forte o treime medie gamba stanga cu hematom si plaga excoriata fata antero-int.; contuzie forte brat drept; contuzie coloana sacrata. Potrivit certificatului medico-legal, necesita 40-45 de zile de ingrijiri medicale, daca nu survin complicatii (f. 110, vol. II).

In ceea ce priveste legaturta de cauzalitate dintre fapta si prejudiciu, aceasta rezulta ex re, din insasi savarsirea faptei.

Avand in vedere ca fapta savarsita de parata a produs reclamantilor un cert prejudiciu moral ce a constat in suferintele atat fizice, decurgand din durerile provocate ca urmare a leziunilor suferite si a procesului de recuperare, cat si de natura psihica, inerent lezarii sanatatii si integritatii corporale, instanta apreciaza ca reclamantii sunt indreptatiti la obtinerea de despagubiri morale compensatorii.

La stabilirea cuantumului acestora, instanta va avea in vedere, in ceea ce il priveste pe reclamantul … faptul ca ramas internat in spital in perioada 12-14.04.2014, a fost supus unor numeroase proceduri medicale – examen radiologic, CT craniu + coloana cervicala, a trebuit sa poarte aparat gipsat 5 saptamani.

Instanta retine ca acesta nu a facut dovada faptului ca este student si ca a pierdut doua luni de studii la facultate, dar este de necontestat ca un aparat gipsat iti modifica stilul de viata impunand cel putin o reducere a activitatii, si este plauzibila sustinerea acestuia ca are in continuare dureri de cap si ameteli, dat fiind traumatismul cranio-cervical suferit.

Totusi, instanta va avea in vedere si faptul ca reclamantul nu purta centura de siguranta in momentul accidentului, existenta acesteia avand drept scop tocmai evitarea traumatismelor si salvarea vietii in cazul accidentelor rutiere.

In aceste conditii, instanta apreciaza ca suma de 20.000 lei este adecvata repararii prejudiciului suferi de reclamant.

In ceea ce il priveste pe reclamantul …, instanta va avea in vedere si varsta acestuia, stiut fiind ca o data cu inaintarea in varsta capacitatea organismului de a se reface este mai lenta, precum si antecedentele medicale (f. 58, vol. II). Instanta retine ca reclamantul nu a facut nicio dovada cu privire la imposibilitatea gasirii unui loc de munca din cauza urmarilor accidentului.

Prin urmare, instanta apreciaza ca suma de 25.000 lei este suficienta pentru a reparat prejudiciul moral suferit de acest reclamant.

Instanta nu va retine sustinerea paratei societate de asigurare in sensul ca la momentul primirii despagubirii pentru avariile produse autotursimului reclamantii au declarat ca nu mai au nicio pretentie materiala sau de alta natura de asigurator privind evenimentul mentionat (f. 72, vol. II).

In primul rand, declaratia respectiva il priveste doar pe reclamantul Negru Ion Florin, neputand produce efecte juridice si in privinta celuilalt reclamant.

In al doilea rand, avand in vedere ca aceasta a fost data in dosarul de dauna deschis de parata si avand ca obiect plata despagubirii pentru repararea autovehiculului reclamantului …, avariat in urma accidentului rutier, nu se poate interpreta ca aceasta declaratie se extinde si asupra daunelor morale, in conditiile in care nu se face nicio referire expresa cu privire la acestea iar cererea de despagubire a vizat exclusiv reparatia autovehiculului avariat.

Instanta retine si ca parata ….. avea incheiata asigurarea obligatorie de accident la asiguratorul ASIGURARE SA.

Pentru aceste considerente de fapt si de drept, avand in vedere si prevederile art. 49 si 54 din Legea nr. 134/1995, instanta va admite in parte actiunea si va obliga in solidar paratele sa plateasca reclamantului …. suma de 25.000 lei cu titlu de daune morale si reclamnantului ….. suma de 20.000 lei cu titlu de daune morale.

In baza art. 453 Cod provedura civila, intrucat paratele au cazut in pretentiile reclamantilor, instanta le va obliga la plata catre acestia a sumei de 8105 lei cu titlu de cheltuieli de judecata din care suma de 3105 lei reprezinta taxa judiciara de timbru si 5000 de lei onorariul de avocat.

 PENTRU ACESTE MOTIVE

 ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite in parte cererea formulată de reclamanţii …., in contradictoriu cu pârâta …,  cu domiciliul şi parata …, cu sediul in  …

Obliga in solidar paratele sa plateasca reclamantului …. suma de 25.000 lei cu titlu de daune morale.

Obliga in solidar paratele sa plateasca reclamnantului …. suma de 20.000 lei cu titlu de daune morale.

Obliga in solidar paratele sa plateasca reclamantilor suma de 8105 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei sentinte, care se va depune la Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti.

Pronuntata in sedinta publica, astazi, 02.07.2015.