Conducerea unui vehicul, fără a poseda permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. de art. 336 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal.

Sentinţă penală 410 din 15.09.2016


Cuprins pe materii: Drept penal. Drept procesual penal. Conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere. Conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. Concurs de infracțiuni.

Judecătoria Târgu Bujor, secţia penală, sentinţa penală nr. 410/15.09.2016

Prin rechizitoriul nr. ……P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria T B, a  fost trimis în judecată inculpatul T F, pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul, fără a poseda permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. de art. 336 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal.

În actul de sesizare a instanţei a fost reţinută următoarea situaţie de fapt:

Acesta este proprietarul mopedului marca Aprillia, cu numărul de înmatriculare M….. 110 GL şi nu deţine permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.

În seara zilei de 20.05.2015, inculpatul  a decis să meargă, în vizită la locuinţa  prietenului său, martorul C I, situată în comuna C, jud. G, pentru a consuma împreună băuturi alcoolice.

Astfel, inculpatul deşi, stia că nu posedă permis de conducere, s-a urcat pe moped l-a condus pe DS 20, până la locuinţa lui  C I. Aici, inculpatul a stat până în jurul orei 02.30, timp în care cei doi au consumat băuturi alcoolice.

În jurul orei 02.30 T F, aflat în stare de ebrietate s-a hotărât să se întoarcă acasă, iar în acest scop,  s-a urcat în mopedul marca Aprillia, cu numărul de înmatriculare ….. 110 GL. A condus mopedul pe DS 20, circa 400 de metri, moment în care a fost depistat în trafic de organele de poliţie.

În urma testării cu aparatul Drager, a rezultat faptul că acesta avea o concentraţie de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat (21.05.2015, ora 03.22).

Inculpatului i s-a prelevat mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei la Spitalul Orăşenesc T. B, la aceeaşi dată, ora 03.44. Conform buletinului de analiză toxicologică nr. 643 din data de 26.05.2015, întocmit de Serviciul Clinic de Medicină Legală G, inculpatul T F avea în sânge, în data de 21.05.2015, ora 03.44, o îmbibaţie de alcool de 1,05 g0/00, alcool pur.

Conform adresei nr. …… din 02.06.2015 a IPJ G – Serviciul Rutier – Compartimentul abateri, inculpatul T F nu figurează în evidenţe ca posesor de permis de conducere.

Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante şi protocolul etilotest, buletinul de analiză toxicologică nr. nr. …. din data de 26.05.2015, întocmit de Serviciul Clinic de Medicină Legală G , declaraţie martor, declarații suspect/inculpat, adresa nr. ……251 din 02.06.2015 a IPJ G – Serviciul Rutier – Compartimentul abateri .

Inculpatului T F i s-au adus la cunoştinţă dispoziţiile art. 374 alin. 4 Cod procedură penală privind procedura simplificată a judecăţii în cadrul recunoaşterii vinovăţiei, cu consecinţa aplicării cauzei legale de reducere a pedepsei conform alin. 10 al art. 396 Cod procedură penală, inculpatul solicitând aplicarea acestor dispoziţii.

Fiind audiat, conform art. 375 Cod procedura penala, inculpatul a arătat că recunoaşte şi regretă săvârşirea faptei ,  precizând că a luat cunoştinţă de probele administrate în cursul urmării penale şi este de acord să fie judecat pe baza acestora.

Instanţa a încuviinţat ca judecata cauzei să se facă potrivit dispoziţiilor 374 alin. 4 Cod procedură penală.

S-a luat act de împrejurarea că inculpatul nu a solicitat administrarea probei cu înscrisuri în circumstanţiere.

În drept, fapta reţinută în sarcina inculpatului T F, constă în aceea că, la data de 20.05.2015 în jurul orei 02.30 a condus mopedul marca Aprillia, cu numărul de înmatriculare …. 110 GL, în com. C, jud. G (DS 20), fără a poseda permis de conducere şi întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prevăzută de art. 335 alin. 1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective, în ceea ce priveşte elementul material se reţine că acesta constă în acţiunea de a conduce la data de 20.05.2015 în jurul orei 02.30 a condus mopedul marca Aprillia, cu numărul de înmatriculare …… 110 GL, fără a poseda permis de conducere.

Urmarea imediată constă în starea de pericol creată ca urmare a încălcării relaţiilor sociale ce reglementează regimul circulaţiei rutiere.

Raportul de cauzalitate rezultă din mijloacele de probă administrate, iar în ceea ce priveşte starea de pericol aceasta rezultă din materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, infracţiunea a fost săvârşită cu intenţie directă, inculpatul cunoscând faptul că nu are permis de conducere.

La individualizarea sancţiunii şi proporţionalizarea acesteia, instanţa va avea în vedere dispoziţiile art. 74 Cod penal .

În conformitate cu dispoziţiile 74 Cod penal, instanţa va avea în vedere împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol social creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Astfel, instanţa apreciază că fapta săvârşită de inculpat prezintă un grad de pericol social ridicat, având în vedere modul in care inculpatul a acţionat.

În ceea ce priveşte persoana inculpatului T F, acesta a avut o atitudine sinceră, şi a recunoscut săvârşirea faptei reţinute în sarcina sa. Se va reţine totodată că inculpatul s-a prezentat la chemarea organelor de urmărire penală şi în faţa instanţei de judecată, având din acest punct de vedere o atitudine procesuala corectă. 

De asemenea, instanţa va ţine cont de faptul că inculpatul nu are antecedente penale, astfel cum rezultă din fişa de cazier judiciar ataşată la dosarul cauzei.

În privinţa limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, instanţa reţine că potrivit art. 335 alin. 1 din Codul penal  fapta dedusă judecăţii se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Astfel, în baza art. 335 alin. 1 Cod penal şi cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p. condamnă pe inculpatul TF la pedeapsa închisorii de 1 (un) an şi 6 luni pentru comiterea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

În baza art. 66 alin. 1 lit. a), b), i), Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, şi dreptul de a conduce orice vehicul pe o perioadă de 4 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe.

În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a), b), i) Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, şi dreptul de a conduce orice vehicul, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe.

În drept, fapta reţinută în sarcina inculpatului T F, constă în aceea că, la data de 20.05.2015 în jurul orei 02.30 a condus mopedul marca Aprillia, cu numărul de înmatriculare …… 110 GL, în com. Corni, jud. Galaţi (DS20), având în sânge o îmbibaţie de 1,05 g0/00  alcool pur şi întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe prevăzută de art. 336 alin. 1 Cod penal.

Fapta întruneşte pe latură subiectivă şi obiectivă elementele constitutive ale infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, prev. de art. 336 alin. 1 din Cod penal.

În ceea ce priveşte latura obiectivă, elementul material al acestei infracţiuni constă în acţiunea de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice având în sânge o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală de 0,80 g/l alcool pur în sânge, urmarea imediată o reprezintă starea de pericol pentru participanţii la traficul rutier şi chiar pentru pietoni, raportul de cauzalitate dintre acţiune şi urmarea imediată rezultând din însăşi săvârşirea faptei, această infracţiune fiind una de pericol.

Instanţa reţine că, sub aspectul laturii subiective, inculpatul a săvârşit fapta în forma de vinovăţie a intenţiei indirecte, în accepţiunea dispoziţiei art.16 alin. 3 lit. b Cod penal , întrucât, chiar dacă nu a urmărit rezultatul faptei sale, respectiv starea de pericol pentru siguranţa circulaţiei şi depistarea sa de organele de poliţie, el a prevăzut şi a acceptat acest rezultat.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi stabilită în sarcina inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi lipsa de antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială, cât şi prev. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală în raport de conduita procesuală sinceră a inculpatului, reţinând în acest sens gradul deosebit de ridicat de pericol social al faptei săvârşite, dedus din faptul că inculpatul, ca urmare consumului de alcool putea provoca evenimente rutiere ce se puteau solda cu victime şi pagube materiale însemnate, dar şi conduita bună a inculpatului  pe parcursul urmăririi penale şi a judecăţii, precum şi atitudinea deplin sinceră manifestată pe parcursul procesului penal.

În raport de aceste considerente, în baza  art. 336 alin. 1 Cod penal şi cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p. condamnă pe inculpatul T F la pedeapsa închisorii de 1 (un) an şi 6 luni pentru comiterea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

În baza art. 66 alin. 1 lit. a), b), i), Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, şi dreptul de a conduce orice vehicul pe o perioadă de 4 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe.

În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a), b), i) Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, şi dreptul de a conduce orice vehicul, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe.

În baza disp. art. 39 alin. 1 lit.b Cod Penal inculpatul T Fva executa pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare la care se adaugă 6 (şase) luni spor, având de executat un total de 2 (doi) ani.

În baza art. 45 şi art. 66 alin. 1 lit. a), b), i), Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, şi dreptul de a conduce orice vehicul pe o perioadă de 4 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe.

În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a), b), i) Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, şi dreptul de a conduce orice vehicul, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe.

În ceea ce priveşte necesitatea aplicării pedepsei, instanţa constată că, în cauză sunt îndeplinite condiţiile art. 91 Cod penal, pedeapsa stabilită fiind mai mică de 3 ani închisoare, respectiv 2 ani închisoare; inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an; acesta şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii iar în raport de persoana inculpatului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

De asemenea, se constată faptul că inculpatul nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată şi nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor.

Faţă de aceste considerente, în baza disp. art. 91 Cod penal, instanţa dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru o perioadă de 4 ani şi  care constituie termen de supraveghere potrivit disp. art. 92 Cod penal.

În baza disp. art. 93 alin. 1  Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune G, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza disp. art. 93 alin. 2 Cod penal, instanţa impune condamnatului obligaţia de a urma unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza disp. art. 93 alin. 3 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va presta 80 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii.

În baza disp. art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, pe baza evaluării iniţiale, consilierul de probaţiuni va stabili ca munca neremunerată în folosul comunităţii să fie executată la Primăria C, jud. Galaţi sau Şcoala gimnazială nr. 1 C, jud. G.

Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere