Revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. Inadmisibilitate. Nu s-a desfăşurat nici o întrevedere cu condamnatul la sediul serviciului de probaţiune. Consecinţe.

Sentinţă penală 24 din 09.02.2017


În speţă, condamnatul nu a putut fi convocat pentru a fi informat, prin directa întrevedere, despre drepturile şi obligaţiile aferente procesului supravegherii, despre măsurile şi obligaţiile ce le avea de respectat.

 Dacă legea obligă la comunicarea directă şi la informarea expresă a unor îndatoriri către o persoană, răspunderea acelei persoane pentru abaterile de la acele îndatoriri nu ar putea fi legal angajată, sub aspect procedural, în lumina CEDO, decât după realizarea acelei proceduri de comunicare. Un alt punct de vedere ori o altă practică s-ar constitui într-un abuz statal de putere şi deopotrivă într-o încălcare a drepturilor omului garantate prin CEDO.

De asemenea, nu se poate vorbi de rea credinţă manifestă decât la încălcarea de către condamnat a măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor pe care le cunoaşte ca urmare a informării sale, sub aspect material. Iar informarea trebuie să fie făcută conform procedurii legale.

 Deci, nu este de admis solicitarea de a fi revocat beneficiul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei pentru nerespectarea măsurilor/obligaţiilor aflate în sarcina condamnatului Ştefoni Sergiu Ionel, persoană faţă de care întrevederea cu consilierul responsabil de caz al serviciului de probaţiune nu a avut loc, şi care nu a fost informat în conformitate cu dispoziţiile legii despre măsurile de supraveghere şi obligaţiile sale, în mod concret.

În drept, art. 51, 54, 56 din Legea nr. 252/2013.