Contestaţie la executare. Cerere de modificare pedepse. Competenţa teritorială.

Sentinţă penală 92 din 18.05.2017


Prin s.p. nr.92/2017 instanţa, în baza art.47 şi art.50 Cod procedură penală raportat la art.598 alin.2 Cod procedură penală şi art.585 alin.2 Cod procedură penală, a admis excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Iaşi şi declină în favoarea Judecătoriei Bacău competenţa de soluţionare a cererii de contestaţie la executare împotriva executării sentinţei penale nr.20/17.01.2007 a  Judecătoriei Buhuşi şi de modificare pedepse formulată din oficiu de judecătorul delegat cu executarea hotărârilor penale din cadrul Judecătoriei Buhuşi şi a cererii de modificare pedepse formulate de condamnatul G.C., în prezent deţinut în Penitenciarul Iaşi, deţinut în Penitenciarul Bacău la data sesizării instanţei.

Pentru a dispune astfel, instanţa a reţinut următoarele.

A) La data de 17.11.2016 a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Buhuşi sub nr.2194/199/2016 cererea formulată din oficiu de către judecătorul delegat cu executarea hotărârilor penale din cadrul Judecătoriei Buhuşi având ca obiect:

- contestaţie la executare împotriva executării sentinţei penale nr.20/17.01.2007 a  Judecătoriei Buhuşi privind pe condamnatul G.C., la acea dată deţinut în Penitenciarul Bacău

- modificare pedepse.

Instanţa a reţinut că obiectul cererii formulate din oficiu rezultă din penultimul alineat al actului de sesizare a instanţei, în cuprinsul căruia judecătorul delegat a solicitat instanţei să constate dacă a intervenit prescripţia executării pedepsei aplicate condamnatului G.C. prin sentinţa penală nr.20/17.01.2007 a  Judecătoriei Buhuşi ori dacă faptele din respectiva cauză sunt concurente cu faptele pentru acesta a fost condamnat prin sentinţa penală nr.447/09.10.2006 a Judecătoriei Buhuşi.

B) În acelaşi dosar nr.2194/199/2016 al Judecătoriei Buhuşi a fost înregistrată şi cererea de modificare pedepse (contopire pedepse) formulată de condamnatul G.C. la data de 17.11.2016. Deşi în cuprinsul cererii nu sunt menţionate pedepsele cu privire la care s-a solicitat contopirea, din sentinţele depuse de condamnat la termenul de judecată din data de 12.12.2016 din dosarul nr.2194/199/2016 al Judecătoriei Buhuşi, rezultă că petentul a solicitat contopirea pedepselor ce i-au fost aplicate prin sentinţa penală nr.20/17.01.2007 a Judecătoriei Buhuşi şi prin sentinţa penală nr.447/09.10.2006 a Judecătoriei Buhuşi.

Competenţa de soluţionare a cauzei a fost declinată în favoarea Judecătoriei Iaşi prin sentinţa penală nr.122/19.12.2016 a Judecătoriei Buhuşi, cauza fiind înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi cu acelaşi număr, 2194/199/2016.

La dosarul nr.2194/199/2016 al Judecătoriei Iaşi a fost ataşată situaţia transferurilor condamnatului G.C..

La ultimul termen d judecată au fost puse în discuţie excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Iaşi şi declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Bacău.

Deliberând asupra excepţiei invocate, instanţa a reţinut că la data sesizării Judecătoriei Buhuşi de către judecătorul delegat cu executarea pedepselor din cadrul acelei instanţe, respectiv 17.11.2016, condamnatul G.C.  se afla încarcerat în Penitenciarul Bacău, aşa cum rezultă din cuprinsul cererii formulate de judecătorul delegat cu executarea pedepselor la Judecătoria Buhuşi, dar şi din situaţia transferurilor condamnatului, conform căreia condamnatul a fost transferat în Penitenciarul Iaşi la data de 18.11.2016.

În acelaşi dosar nr.2194/199/2016 al Judecătoriei Buhuşi a fost înregistrată şi cererea de modificare pedepse (contopire pedepse) formulată de condamnatul G.C. la data de 17.11.2016.

La data formulării cererii, condamnatul G.C. se afla încarcerat în Penitenciarul Bacău, aspect ce rezultă din:

- data menţionată de petent pe cerere: 17.11.2016,

- faptul că cererea a fost redactată pe formularul tipizat pus la dispoziţie de Penitenciarul Bacău,

- faptul că pe plicul cu care a fost expediată cererea este aplicată doar ştampila oficiului poştal Bacău.

În consecinţă, instanţa a constatat că la data sesizării instanţei de judecată prin cererea formulată de judecătorul delegat cu executarea pedepselor la Judecătoria Buhuşi, dar şi la data formulării cererii de modificare pedepse de către condamnatul G.C., acesta se afla încarcerat în Penitenciarul Bacău, fiind ulterior transferat în Penitenciarul Iaşi pentru executarea în continuare a pedepsei.

Instanţa a mai reţinut că, potrivit art.598 alin.2 Cod procedură penală raportat la art.597 al.1 şi 6 Cod procedură penală, instanţa competentă să dispună asupra contestaţiei la executare este, instanţa de executare sau, în cazul în care contestatorul este arestat, instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere. Prin loc de deţinere se înţelege penitenciarul în care petentul este repartizat să execute pedeapsa la data formulării cererii. În acest sens, instanţa jurisprudenţa constantă a Î.C.C.J. a statuat că pentru soluţionarea cererilor de contestaţie la executare, competenţa teritorială se stabileşte în funcţie de instanţa în circumscripţia căreia se află penitenciarul unde este încarcerat contestatorul la data formulării cererii, indiferent de transferurile ulterioare (a se vedea în acest sens Sentința nr. 1427/2012 a Î.C.C.J., ale cărei dispoziţii rămân în continuare valabile, având în vedere reglementarea similară a competenţei de soluţionare a cererii în codul penal anterior şi în cel actual).

De asemenea, potrivit art.585 alin.2 Cod procedură penală, instanţa competentă să dispună asupra cererii de modificare pedepse este instanţa de executare a ultimei hotărâri, iar, în cazul în care contestatorul este în executarea pedepsei, de către instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere. Prin loc de deţinere se înţelege penitenciarul în care petentul este repartizat să execute pedeapsa la data formulării cererii. În acest sens s-a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea unui conflict negativ de competenţă, prin încheierea nr.171/2016 pronunţată în dosarul nr.27/89/2016.

Pe cale de consecinţă, constatând că instanţă de executare este Judecătoria Buhuşi, iar la data formulării cererilor condamnatul era încarcerat în Penitenciarul Bacău, aflat în raza teritorială a Judecătoriei Bacău, în temeiul art.47 şi art.50 Cod procedură penală, cu referire la art.598 alin.2 şi art.585 alin.2 Cod procedură penală, instanţa a admis excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Iaşi şi a declinat competenţa de soluţionare a cererii ce face obiectul cauzei de faţă în favoarea Judecătoriei Bacău, ca instanţă corespunzătoare celei de executare în a cărei rază se afla locul de deţinere la data formulării cererilor.