Tâlhărie

Hotărâre 481 din 31.03.2016


Asupra cauzei penale de fata constata ca prin rechizitoriul procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău nr.  9280/P/2011 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului  PS, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie prev. de art. 211 alin.l, alin. 2 lit. b, c Cp.

In motivarea actului de sesizare se afirmă că în data de 09.11.2011, în jurul orelor 18.30, aflându-se în apropierea barului SC NI SRL, a deposedat, prin violenţă, partea vătămată BM de suma de 50 euro şi 50 lei. prejudiciu nerecuperat.

Pentru dovedirea situaţiei de fapt au fost propuse spre administrare următoarele mijloace de probă:  vătămata BM, declaraţie martor MS, declaraţie martor IL, declaraţie martor CD, declaraţie martor ŢP, declaraţie martor GM, declaraţie martor BL, filmarea, expertiza medico-legală, declaraţie notarială, declaraţie martor DCF, raport de constatare tehnico-ştiinţifică privind detecţia comportamentului simulat,declaraţii inculpat, fişă cazier judiciar inculpat.

Cauza a fost înregistrată la Judecătoria Bacău la data de 25.06.2013 şi la judecătorul de cameră preliminară de la aceeaşi instanţă la data de 10.02.2014  sub nr. 9519/180/2013.

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 26.04.2014 judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

Inculpatul nu s-a prezentat la judecarea cauzei deşi a fost legal citat.

În faza de urmărire penală inculpatul a negat săvârşirea faptei afirmând că Bălan Milică avea o datorie de 250 lei la el din luna august, motiv pentru care, aflând că mama acestuia a revenit din Italia, în jurul orelor 16.00, s-a deplasat la domiciliul persoanei vătămate împreună cu martorul ŢP, unde a găsit-o pe martora BV (mama părţii vătămate) care i-a spus unde se află fiul său, apoi s-a deplasat la spaţiul comercial aparţinând SC NI SRL, unde persoana vătămată, în urma insistenţelor, i-a dat de bunăvoie suma de 50 Euro şi 50 lei în contul datoriei de 250 lei.

În aceeaşi fază a procesului penal inculpatul a mai susţinut că s-a deplasat la spaţiul comercial  Sc E SRL, unde s-a întâlnit cu persoana vătămată BM şi a întrebat-o despre returnarea datoriei, de faţă fiind şi martorul ŢP.

În declaraţia dată în faţa organelor de urmărire penală inculpatul PS a mai arătat că în jurul orelor 18.30, în timp ce discuta cu persoana  vătămată pe terasa barului aparţinând SC NI SRL (cunoscut sub denumirea de Umbreluţe), s-a apropiat de ei martorul DA Nicolae, care a încercat să intre în vorbă cu inculpatul, însă acesta i-a spus să aştepte in maşină.

Deşi iniţial a fost de acord, fiind prezentat pentru a fi testat cu tehnica poligraf, inculpatul  a refuzat această procedură probatorie.

Inculpatul a mai susţinut că, după o săptămână de la comiterea faptei, în timp ce se afla în corn. Sascut cu taxiul condus de GM, 1-a întrebat pe martorul MS de ce a făcut declaraţii false împotriva sa, iar acesta ar fi răspuns că persoana vătămată i-a promis suma de 50 lei pentru a declara în favoarea acestuia.

În apărare inculpatul a solicitat ascultarea martorilor audiaţi la urmărirea penală.

În acelaşi scop inculpatul în faza de urmărire penală a depus la dosar declaraţia notarială dată de persoana vătămată BM datată 29.11.2011, în care aceasta susţinea că declaraţia dată în faţa organelor de poliţie nu a fost scrisă de el şi nu îi cunoaşte conţinutul, iar suma de bani sustrasă ar fi reprezentat o datorie, pe care partea vătămată i-a dat-o de bunăvoie.

II. SOLUŢIONAREA ACŢIUNII PENALE

Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale, instanţa reţine ca în data de 09.11.2011, în jurul orelor 18.30, persoana vătămată BM se afla în spaţiul comercial aparţinând SC NI SRL, împreună cu martorii ŢP şi CD, cu care juca billiard. În interior se mai afla şi IL (vânzătoare) şi martorul MS.

Martorul ŢP a fost sunat de către inculpatul  PS, care a solicitat să vorbească la telefon cu persoana vătămată BM, însă acesta a refuzat. După aproximativ 10 minute, martorul ŢP a fost din nou sunat de inculpat, care i-a spus să îi transmită persoanei vătămate să iasă afară din bar.

Auzind că mama părţii vătămate s-a întors din Italia, inculpatul s-a deplasat cu taxiul condus de martorul GM din localitatea de domiciliu - B, întâi locuinţa persoanei vătămate, unde a găsit-o pe mama acestuia, apoi la spaţiul comercial aparţinând SC NI SRL.

Instanţa mai reţine că pe terasa din faţa barului, inculpatul a întrebat-o pe persoana vătămată dacă mai cumpără boxele, iar aceasta 1-a amânat până a doua zi cand urma să ia bani de la mama sa. Auzind acestea, inculpatul  a devenit agresiv şi a lovit persoana vătămată cu palma peste faţă, apoi 1-a tras spre zona din spatele barului, fără ca victima să se împotrivească, fiindu-i frică de inculpat. Martorul MS, a ieşit din bar după ce a ieşit persoana vătămată, şi a asistat la acest episod din uşa spaţiului comercial.

În spatele barului, rămânând singur cu persoana vătămată, inculpatul a întrebat-o dacă are bani asupra sa, a lovit victima cu pumnul în zona coastelor, după care i-a scos portofelul din buzunarul de la spate al pantalonilor, de unde a luat suma de 50 Euro şi 50 lei (toţi bani pe care îi avea persoana vătămată), spunându-i ca până a doua zi să îi dea şi restul până la suma de 200 Euro pentru a-i da boxele.

Inculpatul  a plecat cu acelaşi taxi, iar persoana vătămată a revenit în bar, vizibil agitat şi speriat, fiind roşu la faţa, reproşându-i martorului ŢP că din cauza lui a luat bătaie şi i s-au luat banii, lucru confirmat de martorii IL şi CD, MS Faptul că persoana vătămată avea acea sumă de bani asupra sa este arătat  şi de martorii IL şi CD.

Instanţa reţine în continuare că în urma examinării medico-legale a persoanei vătămate, s-a stabilit că nu prezintă semne de violenţă pe corp la data prezentării şi că nu necesită zile de îngrijiri medicale. Această constatare nu poate duce la concluzia că declaraţia persoanei vătămate este neadevărată, având în vedere că loviturile aplicate (o palmă peste faţă şi un pumn) nu au fost de o intensitate mare astfel încât să lase urme vizibile. De asemenea, lipsa unor semne vizibile de agresiune a fost confirmată şi de martorii ŢP, CD IL, MS, care au declarat că partea vătămată era roşie la faţă când a revenit în bar.

Declaraţia inculpatului dată în faza de urmărire penală necoroborată cu alte probe ferme şi concordante nu poate forma convingerea instanţei asupra existenţei altei situaţii de fapt decât cea care a fost reţinută  şi expusă pe larg mai sus.

Afirmaţia inculpatului potrivit căreia scopul deplasării la spaţiile comerciale aparţinând  SC ESRL şi SC NI SRL este contrazisă de declaraţiile persoanei vătămate şi de declaraţiile martorilor BV, ŢP.

Potrivit declaraţiei persoanei vătămate, între cele două părţi a existat anterior o înţelegere verbală la data de 05.11.2011, prin care au convenit ca partea vătămată să cumpere de la inculpat  nişte boxe audio cu suma de 200 Euro, tranzacţie care urma să se încheie la data de 09.11.2011 când se întorcea mama persoanei vătămate din Italia.

Martora BV a declarat că, în data de 09.11.2011, în jurul orelor 16.30, inculpatul 1-a căutat pe fiul său la domiciliu şi 1-a întrebat pe inculpat dacă fiul său îi datorează vreo sumă de bani, însă acesta a negat, spunând că îl caută pentru că are o treabă cu el.

Martorul ŢP a negat că s-ar fi deplasat împreună cu inculpatul la domiciliul martorului  BV sau că ar fi asistat la discuţia purtată la barul Sc E SRL între inculpat şi partea vătămată, privind existenţa unei datorii anterioare.

Apărările inculpatului exercitate prin declaraţia martorului DAN şi declaraţia extrajudiciară notarială dată de persoana vătămată în realitatea lor şi prin maniera în care au fost construite nu numai că nu conduc spre o altă situaţie de fapt ci întăresc convingerea instanţei asupra existenţei elementelor de fapt şi împrejurărilor aşa cum au fost acestea reţinute.

Diaconu AN, a declarat că, în momentul în care a ajuns la spaţiul comercial , 1-a văzut pe inculpat pe terasa nu a coborât din maşină, ci doar a claxonat şi  a observat cum inculpatul gesticula cu mâinile către o persoană lăsând de înţeles că ar avea o neînţelegere, făra a putea oferi alte date, întrucât susţine că a vorbit la telefon.

Martorul DAN a mai susţinut că a plecat de la acel bar împreună cu inculpatul spre Adjud, cu autoturismul său, lucru infirmat atât de martorul GM şi ŢP, cât şi de inculpat, care au declarat că au plecat cu taxiul condus de martorul GM spre B. Martorul GM a mai declarat că nu 1-a văzut pe martorul DAN în apropierea barului.

Având în vedere aceste contradicţii cu privire la prezenţa martorului DAN  la locul săvârşirii faptei, a fost solicitat listingul telefonic şi localizarea apelurilor telefonice ale cartelelor folosite de acest martor, stabilindu-se că acesta nu s-a aflat la locul comiterii faptei şi nici nu s-a deplasat în mun. A în acea zi, după comiterea faptei fiind localizat în zona mun. B

Persoana vătămată BM cu privire la cele menţionate în declaraţia notarială, a arătat  că în data de 29.11.2011 se afla pe stradă în sat B, corn. S, când a oprit un autoturism lângă el condus de inculpat, în care se mai afla soţia acestuia PAM şi DCF, iar inculpatul i-a spus să urce în maşină, altfel îl pune în scaun cu rotile. Fiindu-i frică de învinuit, partea vătămată a urcat în autoturism, iar pe drum spre mun. A, învinuitul 1-a ameninţat cu acte de violenţă pe BM pentru a-şi schimba declaraţia în sensul arătat mai sus. Astfel, partea vătămată a semnat declaraţie notarială sub imperiul ameninţărilor exercitate de inculpat asupra sa.

Pentru a verifica apărarea inculpatului  potrivit căreia MS ar fi afirmat că declaraţia din faţa organelor de urmărire penală a fost dată sub imperiul promisiunii persoanei vătămate că-i va remite suma de 50 de lei a fost reascultat martorul.

În acest sens MS  a arătat că având o stare de temere faţă de inculpat, pe care îl cunoaşte ca fiind o persoană violentă, s-a urcat in taxiul în care se afla acesta şi a declarat favorabil acestuia, însă îşi menţine declaraţia dată iniţial în faţa organelor de poliţie, întrucât corespunde adevărului.

În faza de urmărire penală s-a efectuat o constatare tehnico-ştiinţifică de detecţie a comportamentului simulat a părţii vătămate BM şi la martorul MS cu privire la aspectele relevante ale cauzei surprinse în declaraţiile contestate date în faţa organelor de cercetare penală, concluzionându-se în ambele cazuri că nu au fost evidenţiate modificări ale stresului emoţional, semnificativ caracteristice indicilor comportamentului simulat.

Instanţa a reţinut situaţia de fapt descrisă anterior în urma analizei coroborate a materialului probator administrat în cauză, atât în faza urmăririi penale cât şi în faza cercetării judecătoreşti, respectiv: declaraţia persoanei vătămata BM, declaraţie martor MS, declaraţie martor IL, declaraţie martor CD, declaraţie martor ŢP, declaraţie martor GM, declaraţie martor BL, filmarea, expertiza medico-legală, declaraţie notarială, declaraţie martor DCF, raport de constatare tehnico-ştiinţifică privind detecţia comportamentului simulat,declaraţii inculpat, fişă cazier judiciar inculpat.

În drept, fapta inculpatului PS care, în data de 09.11.2011, în Jurul orelor 18.30, aflându-se în apropierea barului SC NI SRL, a deposedat, prin violentă, partea vătămată BM, de suma de 50 euro şi 50 lei, prejudiciu nerecuperat, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie prev. de art. 211 alin.l, alin. 2 lit. b, c Cp.

In temeiul art.396 C.p.p. constatand dincolo de orice indoiala rezonabila că fapta există, constituie infracţiune şi că a fost săvârsită  de către inculpat, urmează a dispune condamnarea acestuia.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C. pen., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs, lipsa antecedentelor penale ale inculpatului, conduita după săvârşirea infracţiunilor şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În concret, instanţa reţine că inculpatul PS este căsătorit, studii 12 clase, fără ocupaţie, fără loc de muncă. Din fişa de cazier judiciar a inculpatului rezultă că acesta nu este cunoscut cu antecedente penale.

Pentru aceste motive  va stabili pentru inculpat pedeapsa închisorii într-un  cuantum suficient pentru atingerea scopului şi îndeplinirea funcţiilor de constrângere, de reeducare şi de exemplaritate ale sancţiunii.

Având în vedere că pedeapsa aplicată este mai mică de 3 ani, că inculpatul, inculpaţii nu a  mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni  şi că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executare, instanţa constatând întrunite condiţiile prevăzute de art.81 C.p., urmează a dispune suspendarea condiţionată a executării acesteia, va stabili termenul de încercare pe durata prev.de art.82 C.p. şi va atrage atenţia inculpatului  asupra prev.art.83 C.p.

In temeiul art.71 al.1,2 C.p.instanţa va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II si b C.p.

In temeiul art.71 al.5 C.p.instanţa va suspenda executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza II si b C.p. pe durata suspendării condiţionate a executarii pedepsei închisorii.

In temeiul art. 7 din Lg. 76/2008 instanţa va dispune recoltarea de la inculpat a probelor biologice în vederea stocării acestora în S.N.D.G.J.

II.SOLUŢIONAREA ACŢIUNII CIVILE

Persoana vătămată BM a declarat că se constituie parte civilă împotriva inculpatului cu sumele de 50 Euro şi 50 lei, reprezentând sumele de bani sustrase.

Pentru dovedirea pretenţiilor partea civilă s-a folosit de probele administrate la Examinând pretenţiile părţii/părţilor civile prin prisma probelor administrate, instanţa va reţine elementele de fapt şi împrejurările care vor fi expuse în continuare .

Cu privire la acţiunea inculpatului (fapta ilicită) rezultatul socialmente periculos generator de prejudicii  în patrimoniul părţii  civile legătura de cauzalitate între acţiunea inculpatului şi rezultatul generator de prejudicii  şi culpa acestuia , instanţa va avea în vedere aceeaşi situaţie de fapt aşa cum a fost expusă în mod detaliat la soluţionarea acţiunii penale.

La reţinerea situaţiei de fapt, instanţa a avut în vedere probele administrate la soluţionarea acţiunii penale.

Potrivit art. 25 alin.1 din Codul de procedură penală rezolvarea acţiunii civile în procesul penal: (1) Instanţa se pronunţă prin aceeaşi hotărâre atât asupra acţiunii penale, cât şi asupra acţiunii civile.

Potrivit art 397 alin.1 Cpp  rezolvarea acţiunii civile: (1) Instanţa se pronunţă prin aceeaşi hotărâre şi asupra acţiunii civile

Prin art. 1357 din Codul civil, care constituie temeiul răspunderii civile delictuale, se prevede că “(1) Cel care cauzeaza altuia un prejudiciu printr-o fapta ilicita, savarsita cu vinovatie, este obligat sa il repare.

(2) Autorul prejudiciului raspunde pentru cea mai usoara culpa.” şi potrivit art. 6 paragraful 1 din CEDO, orice persoană are dreptul la judecarea, în mod echitabil şi intr-un termen rezonabil, de către o instanţă care să hotărască nu numai cu privire la temeinicia acuzaţiei penale, ci şi asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor cu caracter civil.

In temeiul art.25 C.p.p., art.397 C.p.p instanţa constatând îndeplinite in mod cumulativ condiţiile răspunderii civile delictuale subiective pentru fapta proprie respectiv fapta ilicită prezentată mai sus, raportul de cauzalitate între aceasta şi prejudiciul produs, existenţa prejudiciului şi culpa inculpatului, urmează a dispune obligarea acestuia la repararea pagubei produsă părţii civile ca rezultat al săvârşirii infracţiunii.

In temeiul art.274 al.1 C.p.p. instanţa constatând culpa procesuală a inculpatului, urmează a dispune obligarea acestuia  la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat.